Andreas Wahl Blomkvist

10

Med fornuften som redskap

Så fremt det kan finnes objektive verdier som gir grunn til å fortsette å leve, så trengs ikke Gud for å ha objektiv mening med livet.

Publisert: 30. jul 2018

I sitt innlegg i Vårt Land var Morten Marius Larsen tvilende til å kunne leve et liv med «grunnleggende mening», eller objektiv mening, uten Gud. Larsens argument for at objektiv mening finnes, var at siden så mange opplever mening i livet, så måtte det være noe mer enn opplevelsen.

Ikke et godt argument. 

Jeg viste i mitt tilsvar at dette ikke var et godt argument for objektiv mening. I sitt svar spør Larsen hva som «blir konsekvensene dersom mening bare eksisterer i vår opplevelse?». Han refererer til den russiske forfatteren Leo Tolstoj, som i sin sannhetssøken ikke fant en grunnleggende mening med sin tilværelse i det gudløse universet. Fornuften ga ikke Tolstoj svarene han ønsket seg, og i sin fortvilelse vendte han tilbake til sin tro på Gud. Ved å ta innover seg kristendommens forutsetninger, kunne Tolstoj finne objektiv mening.

Min innvending er at dette forutsetter det Larsen forsøker å vise. At vi ønsker oss et univers med objektiv mening, er ikke et argument for at vi har det. Om vi først skal anta at objektiv mening finnes, så er det likevel ikke lett å se hvorfor Gud er nødvendig.

Humanistisk alternativ. 

Filosof Einar Duenger Bøhn og jeg har foreslått eksempler på hva objektiv mening kunne være, som ikke krevde en Gud. Bøhn mener selv at meningen med livet er å forbedre ting. Han poengterte at vi ikke har en krystallklar grense for hva som er mer eller mindre meningsfylt liv. Likevel har vi en tilstrekkelig forståelse til å vite at noen liv er mer meningsfulle enn andre, uavhengig av hva vi måtte oppleve.

Så fremt det kan finnes objektive verdier som gir grunn til å fortsette å leve, så trengs ikke Gud for å ha objektiv mening med livet. Hvis derimot Larsen kan vise at vi trenger Gud for objektive verdier, så er Gud nødvendig for objektiv mening, men så langt har ikke Larsen vist dette.

Tilstrekkelig forklaring. 

I motsetning til hva Bøhn sier, så mener jeg Gud kan være en tilstrekkelig forklaring for objektiv mening. Gud er som magi i sin allvitenhet og allmektighet, og vil derfor være en tilstrekkelig forklaringsmodell for omtrent hva som helst. Poenget med min kritikk av hva store deler av kristendommen ser på som mening med livet, objektivt sett, var at den ikke virket særlig tilfredsstillende, selv om den kan være tilstrekkelig.

Hvis jeg lager et videospill med aktører, som sitt formål er å løpe på en tredemølle inntil aktøren faller om, så kan det sies at jeg har skapt en objektiv mening for aktørene sine liv. Men akkurat som å løpe på tredemølle virker meningsløst (bortsett fra at det, avslørende nok til fordel for Bøhn, forbedrer min helse), så virker det subjektivt sett meningsløst at livene våre er til for å teste vår tro på skaperen.

Det er likevel mulig at det er den objektive mening med livene våre. Mitt problem er at jeg ikke forstår hvorfor den skulle være noe mer objektiv eller tilfredsstillende, verken for Larsen eller Tolstoj, enn de svarene som biologien har å tilby. Altså at meningen med våre liv er å overleve, og reprodusere for å bringe våre gener til den neste generasjon.

Til slutt i min tekst anerkjente jeg at uansett hvor vanskelig problemstillingen er, så er det altså gjennom fornuften, ikke personlige overbevisninger, åpenbaringer, dogmer og så videre, at vi kan håpe på å bli klokere.

Fornuften. 

Til dette spurte Bøhn i sin tekst, «hvordan er det egentlig fornuften som sådan skal gi oss en mening med livet?». Men det er ikke vår fornuftsevne «som gir oss mening» – den er vårt redskap for å finne svaret på hva objektiv mening er. Selve teksten til Bøhn er et, nokså eksemplarisk, forsøk på nettopp å bruke vår evne til å tenke klart og tydelig for å komme nærmere svaret. Og jeg håper filosofer som han fortsetter å bruke fornuften slik.

Opprinnelig publisert på Religioner.no. Trykket i Vårt Land 30. juli 2018. 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3303 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2425 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2362 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1812 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1641 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1494 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere