Vemund Blomkvist

3

Den kristne tidsregningen

Det var Jesu lidelse, død og oppstandelse som var den avgjørende begivenheten i historien, ikke hans fødsel.

Publisert: 30. jul 2018

Det blir ofte sagt at den kristne tidsregningen, den som teller år fra Kristi fødsel, ble funnet opp av den romerske munken Dionysius Exiguus på 500-tallet. Denne tidsregningen ser imidlertid ut til også å ha vært brukt før Dionysius.

Brukt før Dionysius. 

I en gresk tekst som er tidligere enn Dionysius er denne regnemåten i bruk. Teksten er overlevert i mange håndskrifter til Det nye testamentet. Den daterer Paulus' død som martyr i Roma, og gjør dette ved å bruke flere metoder:

«Da, under Nero, romernes keiser, døde apostelen Paulus martyrdøden, ved at hans hode ble hogget av med sverdet, i det trettisjette år etter Frelserens lidelse, etter at han hadde stridt den gode strid i Roma, på den femte dagen i Panemos­, dagen som hos romerne kalles den tredje dag før de juliske kalendae. På den dagen ble den hellige Apostelen fullendt ved martyriet på hans [Neros] tid, i det sekstiniende år etter vår Frelser Jesu Kristi komme. Så hele perioden – fra martyrdøden til det nåværende konsulatet, det fjerde til Arkadios og det tredje til Honorios, de to brødrene som er regjerende keisere, i den niende indiksjon i femtenårsperioden, den 29. juni, er tre hundre og tretti år. Jeg har angitt nøyaktig datoen for apostelen Paulus' martyrdød.»

Ikke kjent. 

Teksten daterer seg selv til det som for oss er år 396. Det er ikke kjent hvor den ble til, og den finnes også i mange senere versjoner som stadig oppdaterer datoen. Dersom vi skal tro på hva teksten selv sier, viser den at man også før Dionysius anga år med å vise til Jesu fødsel.

Likevel befinner vi oss i en overgangsfase, og det vi kjenner som den kristne tidsregning er her ikke endelig etablert: Den første regnemåten som teksten bruker er å regne år fra «Frelserens lidelse» (eller: «den frelsende lidelse»). I sin kommentar til denne teksten pekte Herman von Soden på at denne måten å regne på var gammel innenfor Kirken: Det var Jesu lidelse, død og oppstandelse som var den avgjørende begivenheten i historien, ikke hans fødsel. På slutten av 300-tallet, da denne teksten ble til, ser vi at denne gamle regnemåten lever vider­e og brukes sammen med den som vi fremdeles bruker i dag.

Trykket i Vårt Land 28. juli 2018.


1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere