Bjørn-Kristian Svendsrud

6

Fremtidsrettet ruspolitikk, ikke hjerneforskning

Når et forbud er farligere enn legalisering.

Publisert: 29. jul 2018

En rekke fagfolk tar 23.07 i Vårt Land til orde for å opprettholde dagens forbudslinje hva gjelder lettere rusmidler, som cannabis. Problemet er imidlertid at forbudslinjen har langt større skadevirkning enn legalisering. Det er derfor på tide å legalisere lettere narkotiske stoffer.

Det er ikke vanskelig å erkjenne at rusmidler innebærer skadelige virkninger på kroppen. Det er allment kjent. Alle rusmidler har i en eller annen form skadevirkninger, enten det dreier seg om lovlige stoffer som alkohol eller illegale stoffer som cannabis. Imidlertid kan ikke skadevirkning være det avgjørende argument for ikke å la voksne mennesker bestemme over sin egen kropp.

Det største problemet med dagens forbudslinje er at den ikke fungerer etter intensjonen. Et forbud hindrer ikke mennesker fra å kjøpe narkotiske stoffer. Hvem som helst kan kjøpe hva som helst på det illegale markedet. Det svarte markedet kontrollerer hverken produkt eller aldersgrense. Det vil en strengt regulert butikk gjøre.

Stadig vekk kommer det frem historier om mennesker som omkommer grunnet overdose på urene produkter. En kontrollert legalisering vil fjerne, iallfall drastisk redusere, antall slike tragedier. I tillegg vil en legalisering fjerne grunnlaget for det svarte markedet, og gi staten større inntekter gjennom en skattelegging.

Mye av kritikken mot oss som støtter en liberal, fremtidsrettet ruspolitikk bommer, og kan se ut til å basere seg på følelser og antakelser fremfor de reelle argumentene som fremsettes. Hjerneforsker Svend Davanger antyder for eksempel at FpUs liberale ruspolitikk er på grunn av et ønske om å «fremstå som kule og fremtidsrettede». Det stemmer ikke. Det vi ønsker er å redde liv, samt bekjempe kriminalitet.

Imidlertid har Davanger rett i at ungdom er i en fase i utvikling. Nettopp derfor er det viktig å bringe salg av rusmidler inn i kontrollerte former. Slik får man holdt de narkotiske stoffene unna mindreårige, samt kontrollert produktene.

Mange vil mene at legalisering av lettere narkotiske stoffer ikke er en god løsning. Men det er uomtvistelig en bedre løsning enn dagens forbudslinje. Spørsmålet er om man ønsker å fortsette med en mislykket ruspolitikk, eller om man vil regulere hva som selges og til hvem. I FpU har vi tatt vårt valg. Vi håper flere følger etter.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Nei til liberalisering!

Publisert rundt 1 år siden

I Norge er det god dokumentasjon på hva som skjer når rusmidler legaleseres, og tilgjengeligheten bedres. 

Brennevin og sterkvin var forbudt i Norge fra  ca 1918 . Forbudet ble opphevet omtrent 10 år etterpå. Bakgrunnen for opphevelsen var blant annet at vinproduserende land nektet å ta imot vår fisk når vi ikke ville kjøpe deres vin, Dessuten hadde ikke politiet kapasitet til å hindre smugling og heimebrenning.  Etter opphevingen hadde vi en restriktiv alkoholpolitikk som etter hvert ble liberalisert. 

Alkoholforbruket økte i takt med liberaliseringene. Skadene likeså. Jeg viser til Stortingsmelding nr 30 fra 2011-2012 om ruspolitikk. 


3 liker  
Kommentar #2

Kjellrun Marie Sonefeldt

225 innlegg  1504 kommentarer

Unge Høyre er velkommen til kampen for rusavvenning- behandling.

Publisert rundt 1 år siden

Høyre har proklamert satsning på rusomsorgen.Det er ikke mulig å skaffe behandlingsplasser og personell for tusener I en håndvending.

Men Unge Høyre er velkommen til å delta i kampen for en behandling av rusavhengige som ikke trenger  store innsatsen.

Naturmidlet Ibogain er et naturmiddel som raskt og effektivt løser fra stoffavhengighet . Det er utviklet fra rota på en busk som vokser I Afrika,tabernanthe iboga,og er et opioid som brukes av sjamaner I pygmekulturen mfl.,og I rituell sammenheng I befolkningen.

Hvordan kan et opioid hjelpe I avrusningsprosessen for et opioid.Ingen vet svaret,men tar det bondsk ved å vurdere driftsmåten utifra høstens resultat. For faktaforhold er at de som får en ibogoainkur våkner opp fra "reisen" etter 1 dose og  20-40 timer uten stofftrang,eller den er så redusert,at klienten har en spaserstokk over kneika. Symptomene på abstinens er så groteste,at det er lett å konstatere forvandlingen.

Kanskje finnes forklaringen hos legekunstens far Hippokrates:"Sykdom elimineres ved midler som fremkaller lignende symptomer." Likt helbreder likt.

En norsk kvinne døde av ibogainbehandlingen på et kursted I Puerto Rico for noen få år siden.VG. Hun hadde hjertefeil,og var så uheldig å velge et kursted,som ikke kjente til det mest elementære,at pasienter med hjertefeil ikke behandles med ibogain.Det er vel kjent at den som søker om behandling,må vedlegge en EKG av ny dato.

Norsk Helseinformatikk(NHI) som utgir Norsk Elektronisk legehåndbok(NEL),har om ibogain:"Det er registrert 19 dødsfall relatert til ibogain utenfor Vest-Afrika I perioden 1990-2008."Oppdatert 17.12.2014.

Tusener  har dødd av Metadon I samme periode.

Helseministeren og Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget er tause som graven overfor utfordringen om ibogain.

Jeg har tillatt meg å foreslå for øverste helsemyndighet I Norge. At to leger fra en rusavdeling får ta med seg en narkoman til Dr.Vorobievklinikken I Serbia for ved selvsyn å konsstatere virkningen av ibogain. De må kjenne til hvilke tilstander som ikke godtas ,f.eks. leverskader og hiv og som tidligere nevnte hjertefeil.Klinikken har helsekontroll før den rusavhengige aksepteres for behandling,som også kan omfatte alkoholikere og røykere. Det finnes kursteder som drives av legfolk,og som er mye rimeligere,enn klinikker,men jeg foreslår en klinikk med leger ,sykepleiere og annet helsepersonell.Men som en dispril virker uavhengig av hvem som gir den,så og med ibogain.Så kurstedene drevet av legfolk har sin misjon.

Kommentar #3

Trond Wathne Tveiten

41 innlegg  313 kommentarer

Meget bra

Publisert rundt 1 år siden

Fint at ungdommen tar slike modige og kunnskapsrike standpunkt. Krf og andre konservative her i landeteneste forsvar for dne misslykede politkken er føleser og atter føleser. Gleder meg til den dagen disse modige ungdommene for styre landet.

2 liker  
Kommentar #4

Dan Lyngmyr

192 innlegg  1189 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn-Kristian Svendsrud. Gå til den siterte teksten.
Det vi ønsker er å redde liv, samt bekjempe kriminalitet.

Er det virkelig MER rus samfunnet trenger Svendsrud ? 

Mer rus.

Nei, selvfølgelig ikke.

Ikke på noen som helst måte.1 liker  
Kommentar #5

Trond Wathne Tveiten

41 innlegg  313 kommentarer

Vås

Publisert rundt 1 år siden

Nå er det ingen som snakker om mer rus, bare regulering og slutte å forfølge mennesker som bruker andre rusmilder en alkohol.

Kommentar #6

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Kanskje ungdommens propaganda for andre rusmidler enn alkohol, har ført til økt bruk av disse rusmidlene de siste årene, og slutt på veksten i  alkoholbruk blant ungdom. Jeg tror ikke at en slik utvikling er bra, verken edruskap eller helse.

1 liker  
Kommentar #7

Trond Wathne Tveiten

41 innlegg  313 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Å si at man ønsker å regulere andre rusmilder en alkohol er ikke dte samme som å drive propaganda for mer bruk av rusmidler. Ungdommen i dag foprstår en forskjellen som dy tydligvis ikke gjør.

Kommentar #8

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Mange ungdomspartier vil gjøre narkotika lovlig.

Kommentar #9

Trond Wathne Tveiten

41 innlegg  313 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Å si at noe ikke burde være forbudt og regulert er ikke det samme som å promentere mer bruk. De fleste partiene og nesten alle ungdomspartiene klarer å se denne forkjellen, utenom krf som fortsatt lever i fortiden.  Men det er som med dette spørsmåletn som det er mest de fleste verdispørsmål krf har kjempet for, dere ender opp på feil side av historien

Kommentar #10

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Å fjerne et forbud fungerer som en promotering. Se på utviklingen etter at brennevin/sterkvinforbudet ble fjernet. Husk at de fleste nordmenn er lovlydige. 

Kommentar #11

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Takk for din kommentar om ibogain.

Publisert rundt 1 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Helseministeren og Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget er tause som graven overfor utfordringen om ibogain.

Jeg har nettopp lest den. 

For kanskje 10 år siden kom jeg over en artikkel på internett skrevet av en vernepleier (tror jeg) som var svært opptatt av bruken av psykofarmaka. Hun skrev om en amerikansk studie/rapport av 1 million brukere, den største som noen gang har vært gjort. Studien konkluderte med at langtidsbrukere av psykofarmaka fikk forkortet livene sine med opp til 20 år, i tillegg skader av indre organer og endring av mental tilstand, bl.a. ukontrollert sinne og vrangforestillinger. Studien kalte det et folkemord. Hvem som sto bak undersøkelsen vet jeg ikke, med blir ikke overrasket om medisinsk fagpersonell kan ha kommentert at undersøkelsen ble kjøpt og betalt av alternativ behandlingskrefter. Denne damen tror jeg holdt til i Oslo og en forholdsvis kjent person for sitt engasjement for ungdom med problemer, husker ikke navnet hennes.. Hun sendte rapporten til Helsedepartementet  med en del spørsmål hun stilte. Hun fikk ikke svar etter flere henvendelser. De var tause som graven.

Har nettopp ringt LMS og orientert om din kommentar her. Kom først til en pårørendetelefon, vedkommende var helt uvitende om obigainbehandling. Ble satt over til sekretariatet, de hadde hørt om det, men ikke forholdt seg aktivt til det. Jeg presset dem på det og las opp din kommentar. Vedkommende henviste meg til FHN (Foreningen for human narkotikabehandling?) og trodde de kunne gi meg mer orientering, Har ikke kontaktet dem ennå. Men oppfordrer til at denne behandlingen blir undersøkt, utredet og tatt på alvor av våre tause helsemyndigheter. Det kan være enorme summer å spare, og ikke minst lidelser spart for brukere og deres pårørende. Ser at Støre har skrevet offentlig at 19-20 personer har dødd av denne behandlingen (til skrekk og advarsel), det er trist vi har slike useriøse politikere, til og med tidligere helseminister. 

Oppfordrer involverte til å ringe opp alle støtteorganisasjoner for rusmisbrukere og opplyse om dette, gjerne lese opp din kommentar, og gjerne skrive brev til helseministeren og Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, slik du har gjort, kan faktisk skrive ordrett ned din kommentar her. Takk for ditt engasjement!

Dessverre er jeg redd for at liberalisering av ruspolitikken vil skape enda flere offer, men virkningen av en slik politikk  kan vel kanskje dokumenteres.

Kommentar #12

Trond Wathne Tveiten

41 innlegg  313 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Dette er kun din personlige emning, ikke fakta. Dette er en herketeknikk som benyttes av krfere og andre når man mangler argumenter. Rimlug pinelig at det komemr fra en person som deg emd såpass  høye verv i politkken. Brennevinsforbudet førte tilø økt kriminalitet og vold i Norge. Grunnen til dte ble fjernet var at politkken var tiol de grader misslykket. At krf ikke ser det sånn forstår jeg sidne hadde det vært opp til krf så hadde homofili, samboerforhold pluss pluss fortsatt vært forbudt.

Kommentar #13

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Hva er ikke fakta av det jeg skrev?

Kommentar #14

Trond Wathne Tveiten

41 innlegg  313 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

1:  Regulering er det samme som promertering

2: Forbundstiden var en suksess. Noe de fleste historikere er enige om det ikke var. 


På tide at krf havner under nede på 1 tallet der de hører hjemme.

Kommentar #15

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Dette har jeg ikke skrevet.

Kommentar #16

Trond Wathne Tveiten

41 innlegg  313 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Sitat: Å fjerne et forbud fungerer som en promotering

benketer du det? 

Sitat: Se på utviklingen etter at brennevin/sterkvinforbudet ble fjernet


Jerg tolker dette som et støtte til forbudert, som viste seg å være en fiaksjo og førte til mer grov krimibnalitet. Krf har også vært md å oppretteholde enr ekke andre forbud som homofili, nei til samboerforholds osv osv. Partiet ditt hører hjemme på historiens skraphaug og er til de grader i utakt emd den oppvoksende genrasjon.

Kommentar #17

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Sitatene er riktig, men tolkningen er feil. 

Kommentar #18

Trond Wathne Tveiten

41 innlegg  313 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Så du sier ting du ikke mener. Wow,

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
24 dager siden / 1878 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1614 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1579 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1559 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
15 dager siden / 1423 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1356 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
13 dager siden / 1320 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1175 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere