Mai Lene Fløysvik Hæåk

Kommentator i Vårt Land
37

Innpakka antisemittisme

Labour-partiet i Storbritannia har gjort det mogleg å pakke innantisemittisme i sterk Israel-kritikk.

Publisert: 26. jul 2018 / 402 visninger.

«Eg gjorde rett i å konfrontere Jeremy Corbyn med antisemittismen i Labour», skreiv Labour-representant i det britiske parlamentet, Margaret Hodge, i The Guardian 18. juli. Bakgrunnen for kronikken var at Hodge skal ha sagt til Corbyn at han var ein antisemitt og dermed òg rasist. Konfrontasjonen enda opp med at partiet oppretta disiplinærsak mot Hodge på grunn av skuldingane hennar.

Ironisk vil nok mange seie, ettersom det tok kortare tid å oppretta disiplinærsak mot Margaret Hodge enn motKenLivingstonedåhanfortoårsidanstartadetsomerbakgrunnenforantisemittisme-kritikken mot Labour. Den tidlegare ordføraren forsvarte i eit intervju med BBC Radio London eit parlamentsmedlem, Naz Shah, som hadde samanlikna Israel med nazistar. Han sa at han hadde aldri høyrt nokon i Labour vere antisemittiske, men enda sjølv opp med å antyde at Hitler var sionist. «Han støtta sionisme før han vart gal og enda opp med å drepe seks millionar jødar.»

Enkeltpersonar. I starten svarte Corbyn og støttespelarane hans at dette berre var enkeltpersonar. Det var ikkje snakk om nokon institusjonell antisemittisme eller rasisme i partiet. Likevel kom det meldingar om antisemittisme i Oxford University Labour Club kor det hadde blitt snakka om at jødar rigga det britiske valet. «Åtferd og språk som tidlegare hadde blitt sett på som intolerant er no tolerert», sa Janet Royall, som såg nærmare på skuldingane om antisemittisme i klubben. Enkeltsakene har etterkvart blitt mange nok til å danne eit mønster.

Endra definisjon. Det som har sett sinna i kok no, er ikkje antisemittismen i seg sjølv, men handteringa av antisemittiske ytringar. I eit forsøk på å vere handlekraftige bestemte leiinga i partiet seg for å vedta International Holocaust Remembrance Alliance sin definisjon av antisemittisme. Men ikkje utan endringar.

Ein definisjon som er god nok for EU-parlamentet, medlemslanda i EU og systerpartia til Labour har blitt utvatna av partiet. Til dømes reknar ikkje Labour det som antisemittisk å seie at jødar er meir lojale til staten Israel, eller til påståtte internasjonal jødiske interesser, enn til nasjonen. Heller ikkje å samanlikne Israel med Nazi-Tyskland er antisemittisk så lenge det ikkje har ein intensjon om å vere det.

Innpakka.Med dette som bakteppe er det vanskeleg å tru på Corbyn når han seier at antisemittismen ikkje er institusjonell. Endringa av antisemittismedefinisjonen tar atterhald som opnar for at antisemittisme kan bli unnskyldt om den er pakka inn i sterk kritikk av Israel. Det er dette Hodge og fleire av partifellene hennar no reagerer på. Ho skriv i kronikken sin at under leiarskapen til Corbyn har Israel/Palestina-konflikten fått lov til å infisere tilnærminga partiet har til antisemittisme.

Haldninga til antisemittisme er ein del av ein større endringsprosess om har føregått dei to siste åra. Under leiinga til Corbyn har Labour blitt meir radikalt og meir raudt. Ikkje berre kjempar Corbyn og tilhengarane mot det konservative partiet, men mot tiår med innstramingar og budsjettkutt som har ramma dei som hadde minst frå før. Det er ein kamp mot partiet Tony Blair skapte gjennom ti år som statsminister, partiet som førte Storbritannia inn i Irak-krigen, innførte skulepengar for studentar og starta med å definere «anti-sosial» åtferd. Tida for moderat, sosialdemokratisk politikk er forbi i Labour. No er det radikalisme og det politisk ukorrekte som gjeld.

Mistillit. Det står strid om Corbyns leiarskap i partiet. I parlamentsgruppa til Labour har støtta til han vore på eit minimum i lang tid, og striden om antisemittisme endrar derfor ikkje på noko der. Allereie i 2016 vart det retta mistillitsforslag mot partileiaren. Sjølv har Corbyn lagt opp til større grad av medlemsdemokrati og redusert prosentdelen leiarnominasjonar som må kome frå representantar i paramentet. Dette favoriserer han sjølv sidan den delen av medlemsmassen som har blitt mobilisert av den nye retninga dei ti siste åra neppe ser på antisemittisme som eit stort problem.

Likevel kjem dette på eit dårleg tidspunkt. I ei tid kor det er viktig for Labour å framstå som eit samla alternativ til Theresa May og splittinga i partiet hennar gjer skuldingane om antisemittisme dette vanskeleg. Dermed kan det verta vanskelegare for Corbyn og Co å vinne regjeringsmakt og gjennomføre dei endringane dei snakkar om.

 

Denne kommentaren vart publisert i Vårt Lands papiravis fredag 26. juli.

Foto: Kirsty Wigglesworth/NTB Scanpix

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Aleksander Nordgarden-Rødner

2 innlegg  7 kommentarer

Labour har et holdningsproblem

Publisert 6 måneder siden

Det er intet i IHRAs definisjon som forhindrer legitim kritikk av Israel. Det den gjør, er å forhindre (og ikke minst tydeliggjøre hva som er) antisemittisk fundert kritikk av Israel og jøder.

Jeg har flere ganger blitt beskyldt for å ha en slags dobbel lojalitet, til tross for at jeg altså er født og oppvokst i Norge, har avtjent Norsk (men ikke Israelsk) verneplikt, og bor, skatter, og oppdrar mine barn i Norge. Den slags påstander er og blir antisemittiske i sin natur.

1 liker  

Siste innlegg

De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 2 timer siden / 330 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 6 timer siden / 59 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 7 timer siden / 72 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 7 timer siden / 66 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 7 timer siden / 33 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 8 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 10 timer siden / 278 visninger
Factum est – i Krf sin politiske verden
av
Øystein Blymke
rundt 14 timer siden / 81 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81335 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44429 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35415 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28724 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22816 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22444 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21292 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20345 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19391 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 7 timer siden / 72 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 7 timer siden / 66 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 7 timer siden / 33 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 14 timer siden / 115 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 77 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 145 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 352 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 290 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 84 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
1 dag siden / 215 visninger
Les flere

Siste innlegg

De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 2 timer siden / 330 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 6 timer siden / 59 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 7 timer siden / 72 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 7 timer siden / 66 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 7 timer siden / 33 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 8 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 10 timer siden / 278 visninger
Factum est – i Krf sin politiske verden
av
Øystein Blymke
rundt 14 timer siden / 81 visninger
Les flere