André Nilsen

Leder - Normal Bergen
9

Farer ved cannabis? Alle er skapt av forbudet.

Flere her hjemme er bekymret for den cannabis-vennlige trenden vi ser mange steder i verden. Men argumentene mot legalisering bærer preg av kirsebærplukking av fakta og stigmatiserende holdninger mot cannabis. Faktum er at cannabis er farligst under forbudet.

Publisert: 24. jul 2018  /  1109 visninger.

Mange av landets ungdomspartier stiller seg positiv til legalisering av cannabis. Unge Høyre har stemt for at de vil legalisere.

Det argumenteres for at det vil være et skadereduserende tiltak for samfunnet.

Varaordføreren i Oslo, Kamzy Gunratnam, er den siste i rekken av flere politikere som har uttalt at eget parti bør støtte legalisering av cannabis, for å ta fra kriminelle monopolet de har på omsetningen av cannabis i dag.

Den yngre generasjonen heller mot legalisering mens motstanden er større blant den eldre generasjonen som fortsatt "bearbeider" konsepter som likestilling og ulike seksuelle legninger i samfunnet. Ulike rusvaner virker fortsatt å være et ubegripelig konsept å akseptere.

Bekymringsmeldingen fra hjerneforsker Svend Davanger om at debatten er på feil spor fordi mange mener at cannabis er ufarlig, kunne vært et viktig innspill til debatten. Bortsett fra at det er det nesten ingen som mener. Det kan trygt hevdes at cannabis er mindre farlig enn alkohol men ingen påstår at å bruke cannabis er helt ufarlig for alle. Man kan også stille seg undrende til at en hjerneforsker ikke nevner at cannabis har vist god effekt i behandling og forebygging av f.eks Alzheimer`s. 

 

Innspillet til Krf sin nestleder Kjell Ingolf Ropstad hvor han påstår at cannabis ikke blir mindre farlig av å regulering for lovlig salg er en personlig ytring som belyser nestlederens manglende kunnskap om cannabis, og ikke minst konseptet: legalisering av cannabis.


For det finnes farer ved cannabis.

Men alle er enten skapt eller forsterket av forbudet.

Her er noen eksempler:


Forskning på cannabis er begrenset fordi forbudet begrenser mulighetene for forskning. Legalisering av cannabis vil muliggjøre forebygging mot barn og unge som er evidensbasert og informativ. Dagens forebygging baserer seg på straff og sanksjoner. Vi vet at det ikke fungerer. Spesielt ikke for gruppen av barn og unge som er tilbøyelig for å prøve cannabis i ung alder.


Aldersgrenser og åpningstider vil fungere som konkrete tiltak for å kontrollere hvor og når cannabis omsettes og hvem som får kjøpe. I dag kan hvem som helst kjøpe når som helst, nesten hvor som helst.


Legalisering betyr også at man kan sette krav til å merke produktet med relevant informasjon. Hvilken type cannabis det er snakk om, hvilke effekter den kan gi, anbefalt dosering og andre viktige momenter å være oppmerksom på. Dette vil redusere antall potensielle ulykker eller skadevirkninger knyttet til bruk av cannabis i samfunnet.

Forskning på selve planten og hvordan man tryggest dyrker cannabis vil muliggjøres under legalisering. Cannabis har mange medisinske egenskaper men har også en stor evne til å rense omgivelsene den vokser i for forurensing fra f.eks co2 og tungmetaller ved å fungere som et filter eller “grønn lunge”. I dag, under forbudet, er det umulig å vite hvilke omgivelser cannabis man får tak i har blitt dyrket i.


De farlige konsekvensene av forbudet er mange.

 

Også forbudet i seg selv med straffer og rulleblad bidrar daglig til bryte ned mennesker og politikken forer stigma, tabu, eksludering fra arbeidslivet og deltagelse ellers i samfunnet. Forbudet bidrar til en selvoppfyllende profeti om at cannabis leder til store problemer fordi de største problemene får man først dersom man blir tatt av politiet.


Et annet viktig poeng er at inntekter fra skatter og avgifter fra cannabis-industrien kan øremerkes til skadereduserende tiltak knyttet til rusbruk i samfunnet. I dag går alle inntekter fra cannabis i lommene på kriminelle gjenger. Karteller og Terrororganisasjoner tjener grovt på dagens forbud mens alle skattebetalere betaler grovt for at ressurser sløses bort i “krigen mot narkotika”.

 

Generalsekretær i IOGT, Hanne Cecilie Widnes, sier at legalisering ikke er løsningen fordi det finnes bevegelser i Colorado som jobber for å snu legaliseringen av cannabis.


Det er helt naturlig i alle samfunn, spesielt i USA, at noen konservative krefter kommer sammen for å kjempe mot bevegelser som underbygger likestilling, frihet og rettferdighet.

Noen vil alltid motsette seg progresjon i samfunnet og deres stemme kan være verdifull for å sikre at nødvendig forandring ikke skjer forhastet.


Men det må skilles mellom valide poenger og fanatisme.


Jens Ramfjord, psykologspesialist hos Bergensklinikkene påpeker at språket i debatten om rus og personer som er avhengig av rusmidler er lite faglig orientert.

Ramfjord gir media skylden, og det gjør han rett i. Men det er forbud- og avholdsbevegelsen som har bygget og vedlikeholdt den stigmatiserende retorikken og språket med sine fanatiske holdninger.

 

Motstanderne av legalisering har alltid jobbet for å holde rusdebatten tendensiøs og ensidig. Tabu og stigma har altfor lenge vært den gjeldende norm. Ethvert samfunn er tjent med at slike normer kasseres til fordel for ny kunnskap, ny bevissthet og læring.


Det er et sunnhetstegn, og viktig for befolkningen at debatten om cannabis nyanseres, da dette sjeldent har vært tilfelle de siste fem tiår.

Jeg og andre engasjerte, i Normal Norge, Foreningen for human narkotikapolitikk, Foreningen trygg ruspolitikk og mange flere, kommer til å gjenta til det kjedsommelige at det farligste ved cannabis er forbudet.


Det som er trist med hele debatten er at mens cannabis flyter fritt i samfunnet under forbudet, frykter motstanderne av legalisering at akkurat det vil bli tilfellet, når legalisering innføres. Samtidig som regulering for lovlig salg vil muliggjøre konkrete kontrolltiltak som forbudet aldri har lykkes å skape.

 

Det er på tide å våkne fra drømmen om at forbudet fungerer og innse at det motsatte er tilfellet.

 

Kilder: 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/G1mj3B/varaordfoereren-i-oslo-vil-ha-statlig-hasj-salg


https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/J1y83j/Nei_-cannabis-truer-sjelden-livet-Men-det-truer-maten-vi-lever-det-pa--Svend-Davanger


https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/MgbbdM/Naive-liberalere-i-ruspolitikken

http://iogt.no/nyheter-iogt/legalisering-er-ikke-loesningen

https://morgenbladet.no/ideer/2018/07/tendensiost-og-ensidig-om-rus

 

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
21 dager siden / 8247 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
22 dager siden / 6205 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
16 dager siden / 3336 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
11 dager siden / 2584 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
19 dager siden / 2136 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1879 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
9 dager siden / 1686 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
5 dager siden / 1622 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
5 dager siden / 1506 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere