Jostein Andreassen

12

Likkledet i Torino er ekte

Forskningen på Likkledet går stadig framover, og bare den som ikke er oppdatert, vil nå hevde at dets ektehet er ­kontroversiell.

Publisert: 24. jul 2018  /  738 visninger.

Vårt Land har kanskje lite å skrive om nå i agurktiden. I alle fall refererer journalisten Folkman (Vårt Land 18. juli) at noen såkalte blodspruteksperter mener at Likkledet i Torino er falskt. Hva er egentlig en blodsprutekspert? Samtidig gir han inntrykk av at kledet er svært kontroversielt, ektheten er til og med «høyst uklar». Folkman gjengir blant annet rettsmedisineren Borrini fra Liverpool til å mene dette. Det må han gjerne, men her er Borrini sørgelig alene.

Likkledets fremste historiker, Ian Wilson, skriver nemlig i boken The Shroud fra 2011 at helt siden agnostikeren Yves Delage holdt sitt historiske foredrag om Likkledets ekthet ved Sorbonne-universitetet for over hundre år ­siden, har ikke en eneste medisinsk spesialist kommet opp med bevis som alvorlig benekter de funn som er slått fast: «Blodflekkene og dødsstivheten er fullstendig overbevisende», skriver Wilson. På nettsiden Torinokledet.no har jeg listet opp hele 60 rettsmedisinere som i tidens løp har godkjent Likkledet som ekte, her er også lagt ved en større litteraturliste.

Ikke oppdatert? Forskningen på Lik­kledet går stadig framover, og bare den som ikke er oppdatert, vil nå hevde at dets ektehet er kontroversiell. Den innfallsvinkelen hører 1990-tallet til. Svært mye forskning er gjort siden den tid. Om min hjembygd Søgne for eksempel ble påstått å være en bydel i ­Chicago av bare 3 prosent av ­søgningene, ville noen da hevde at bygdas status var omdiskutert?

Jeg har i årenes løp samlet rundt 200 bøker på i alt 12 språk om dette Kledet, og om lag 100 vitenskapelige undersøkelser, på nær det som er mulig å få tak i. Blant disse viser det seg at kun tre prosent av de 200 forfatterne, og hele forskermengden mener at den radiologiske prøven som ble tatt i 1988, var riktig.

Mysterium. Forskergruppen STURP med blant annet forskere fra NASA, der over 400 vitenskapsfolk var involvert fra 1978-81, konkluderte med at kledet var ekte. Til tross for dette kunne de ikke forklare hvordan det er blitt til, det forble et mysterium, skriver John Heller i Report on the Shroud of Turin fra 1983. Etter forskning kontinuerlig gjennom 120 år har ingen ennå greid det, noen «blodspruteksperter» til tross.

Franskmannen Pierre Barbet var felt­kirurg under 1. verdenskrig og forsket på Likkledet i lang tid. I sin bok A Doctor at Calvary, som jeg sterkt ­anbefaler Folkman, forteller han at da han hadde publisert den ­første ­utgaven av boken sin, dro han til Ecole pratique for å lese den høyt for sin ­gamle venn, professor Hovelacque. Han ­hadde helt hengitt seg til anatomifaget, som han foreleste over på fakultetet i Paris, men han var på ingen måte noen troende. Han sluttet seg til Barbets eksperimenter og ­konklusjoner om Likkledet med stigende entusiasme.

Stod virkelig opp igjen. Da han hadde lest ferdig, la han ned boken, og han ble stille en liten stund i en slags meditasjon, forteller Barbet. Da brøt han plutselig ut i den fine ­likeframheten som vennskapet deres hadde bygget seg opp på, og sa: «Men da, min venn … Jesus Kristus stod virkelig opp igjen!»      

Barbet skriver i 1950 at han sjelden i sitt liv har kjent en slik dyp og herlig glede som ved denne reaksjonen av en ikke-troende som da han ble konfrontert med et ekte 
vitenskapelig 
arbeid, «fra hvilket han trakk uover­skuelige konsekvenser».

Trykket i Vårt Land 23. juli 2018

8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Karbon-14-datering av tøystykket tidfester det til 1300-tallet. Mange har motsatt seg disse dateringene, siden det ødelegger myten om dets historie. Det er ingen med ekspertise innenfor karbon-datering som har funnet noen vesentlige feil i dateringsprosessen.

Men det er selvsagt en søt myte for de som trenger noe konkret for å bygge oppunder sin tro.

6 liker  
Kommentar #2

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Ved profetens skjegg

Publisert over 1 år siden

Dette må være sant. 

Torino må bli et valfartssted for de seende

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Løse sandalremmer?

Publisert over 1 år siden

Det er i grunnen rart at man finner mer sannhet i et spekulativt tøystykke enn man kan finne ved å studere skriften. Men de om det. (Joh 1,26-27)

Eller hva man vet om profetenes tid Luk 16,16... Tror aldri et tøystykke kan motbevise det? (Åp.11.3-8)

6 liker  
Kommentar #4

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Jeg tror ikke på et stykke tøy

Publisert over 1 år siden

Min tro på den oppstandne Jesus Kristus er ikke avhengig av et tøystykke, ekte eller ikke. Det er svært liten grunn til å tro på ektheten av dette tøystykket. Men de får valfarte til Torino de som vil.  

3 liker  
Kommentar #5

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det åpenbare bevis

Publisert over 1 år siden

Hvis du ser på avbildningen på lakenet, må du bare la deg imponere av denne personens utseende. Ikke tale om at denne langhårede, kjekke, arisk utseende mannen kan være en jøde eller araber. 

Til nød en greker, kanskje. En blanding av Frank Zappa og Olav Tryggvason.

Definitivt en europeer.

5 liker  
Kommentar #6

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Jostein Andreassen. Gå til den siterte teksten.
Hva er egentlig en blodsprutekspert?

En rettsmedisiner for eksempel? Noen med lignende utdannelse og erfaring? 

1 liker  
Kommentar #7

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Meg bekjent fikk Olav Tryggvason en våt grav. Omstendighetene tillot ikke at man tok seg tid til å ordne med et likklede. I tillegg døde han laaaangt fra Torino. 

1 liker  
Kommentar #8

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

sot-avtrykk

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Meg bekjent fikk Olav Tryggvason en våt grav. Omstendighetene tillot ikke at man tok seg tid til å ordne med et likklede. I tillegg døde han laaaangt fra Torino. 

Jeg tenkte på Olavs mer hjemmekjære tvillingbror, Kent Ronny Tryggvason. 

Han døde som kjent i sotteseng, og det kan forklare avtrykket på likkledet.

3 liker  
Kommentar #9

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Du skal ikke se bort fra

Publisert over 1 år siden

at det allerede på den tiden fantes en gjeng internasjonalister som sammen, i superfart, fikk ført liket av'n Olav sørover. Selv om jeg nok heller mest til Gjermunds teori om en tvillingbror, som igjen minner meg på at det er typisk at de hjemme(norges)kjære dør i sotteseng. Skulle nesten tro det var en konspirasjon.

1 liker  
Kommentar #10

Geir Wigdel

27 innlegg  2088 kommentarer

Frølands innvending

Publisert over 1 år siden

har mye for seg. Utseendet har mistenkelig likhet med Jesus-bilder fra en tid langt senere enn Jesu tid. I en tidligere tråd var det en som påsto at likkledet i sin tid fikk stor innvirkning på hvordan Jesus ble avbildet i kunsten. Det motsatte er (dessverre) langt mer sannsynlig: At likkledet ser slik ut fordi dette var en gjengs framstilling av Jesus på den tiden.

Så vidt jeg har fått med meg, er Vatikanet svært restriktiv når det gjelder forskning på det originale kledet. Naturlig nok er det også et sterkt ønske om å bevise at kledet er ekte, hva en nå måtte mene med ekte i denne sammenheng.

Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
at det allerede på den tiden fantes en gjeng internasjonalister som sammen, i superfart, fikk ført liket av'n Olav sørover. Selv om jeg nok heller mest til Gjermunds teori om en tvillingbror, som igjen minner meg på at det er typisk at de hjemme(norges)kjære dør i sotteseng. Skulle nesten tro det var en konspirasjon.

Ja, det var nok en konspirasjon. Iflg sangen sto de på stranden og ventet på at han skulle komme tilbake. Da steg det et brus mot folket........tagen er Ormen Lange, fallen er Olav Tryggvason.... og før dette gikk opp for dem var naturligvis liket stjålet. De holdt bare dødsfallet hemmelig så lenge de trengte for å ordne denne gjerningen. 

1 liker  
Kommentar #12

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Så vidt jeg har fått med meg, er Vatikanet svært restriktiv når det gjelder forskning på det originale kledet. Naturlig nok er det også et sterkt ønske om å bevise at kledet er ekte, hva en nå måtte mene med ekte i denne sammenheng.

Det har vært forsket relativt mye på kledet. Når det nå er lagt restriksjoner på det er det fordi det er gammelt, kanskje 1300 år, og tilstanden er så som så. Derfor vises det heller ikke frem oftere enn en gang hvert tiende år elns. 

Også andre steder har man gamle minner om store navn. Et sted i Tyskland ligger en antatt apostel(?) begravet.... jeg husker ikke helt detaljene og stedet men mener det kan ha vært i nærheten av Trier, men også hans klær er unntatt fra vanlig fremvisning fordi de ikke tåler å utsettes for lys og moderne luft. De ble siste gang vist frem på slutten av forrige århundre. Tilfeldigvis var min kone tilstede som en del av en gruppe med spesielt inviterte. 

Kommentar #13

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenkte på Olavs mer hjemmekjære tvillingbror, Kent Ronny Tryggvason. 

Dette kan kanskje virke å være litt over høyden, men for 15 år siden hadde jeg en kollega som het Olav Tryggvason. Jeg kan derfor påberope meg å være kanskje den eneste her som har møtt ham.:-)

For sikkerhets skyld har jeg søkt i telefonkatalogen og det viser seg å være fem registrert i Norge. Samtidig hadde han en kollega igjen som het noe som ligner på Sigurd Slembe, men her er erindringen sløret. Begge fortalte om en barndom preget av sine spesielle navn, noe jeg deler med dem siden Njål var et sjeldent navn da jeg var barn. 

1 liker  
Kommentar #14

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert over 1 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.

Karbon-14-datering av tøystykket tidfester det til 1300-tallet. Mange har motsatt seg disse dateringene, siden det ødelegger myten om dets historie. Det er ingen med ekspertise innenfor karbon-datering som har funnet noen vesentlige feil i dateringsprosessen.

Men det er selvsagt en søt myte for de som trenger noe konkret for å bygge oppunder sin tro.

Jeg så en interessant dokumentar for litt siden angående kledet. Der kom det fram at noen amatører hadde engasjert seg og satt seg inn i hvilken del av tøystykket som hadde blitt datert. De mente stykket som hadde blitt datert var delvis en påsydd reparasjon (en gang på 1500-tallet) og delvis originalt. Derfor hadde dateringen resultert i 1300-tallet. 

De orienterte en av forskerne, som først var avvisende, men etter å ha undersøkt dette nærmere selv, ble han også overbevist, og begynte å arbeide for at en ny karbondatering skulle utføres (som til nå ikke har blitt gjort etter det jeg vet).

Uten at jeg sier noe om hva jeg tror, ser det ut til å være ubesvarte spørsmål.

Kommentar #15

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Morten Gabrielsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg så en interessant dokumentar for litt siden angående kledet. Der kom det fram at noen amatører hadde engasjert seg og satt seg inn i hvilken del av tøystykket som hadde blitt datert. De mente stykket som hadde blitt datert var delvis en påsydd reparasjon (en gang på 1500-tallet) og delvis originalt. Derfor hadde dateringen resultert i 1300-tallet. 

De orienterte en av forskerne, som først var avvisende, men etter å ha undersøkt dette nærmere selv, ble han også overbevist, og begynte å arbeide for at en ny karbondatering skulle utføres (som til nå ikke har blitt gjort etter det jeg vet).

"Professor Harry E. Gove, former professor emeritus of physics at the University of Rochester and former director of the Nuclear Structure Research Laboratory at the University of Rochester, helped to invent radiocarbon dating and was closely involved in setting up the shroud dating project. He also attended the actual dating process at the University of Arizona. Gove has written (in the respected scientific journal Radiocarbon) that: "Another argument has been made that the part of the shroud from which the sample was cut had possibly become worn and threadbare from countless handlings and had been subjected to medieval textile restoration. If so, the restoration would have had to be done with such incredible virtuosity as to render it microscopically indistinguishable from the real thing. Even modern so-called invisible weaving can readily be detected under a microscope, so this possibility seems unlikely. It seems very convincing that what was measured in the laboratories was genuine cloth from the shroud after it had been subjected to rigorous cleaning procedures. Probably no sample for carbon dating has ever been subjected to such scrupulously careful examination and treatment, nor perhaps ever will again."[7]"

https://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating_of_the_Shroud_of_Turin#Medieval_repairs

Kommentar #16

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Mulig han mener det, men dokumentaren viste at de faktisk så forskjell på fibrene gjennom mikroskop. Det så ut som noe hadde blitt sydd på.

Kommentar #17

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Kontrafaktisk lakensying

Publisert over 1 år siden
Morten Gabrielsen. Gå til den siterte teksten.
Mulig han mener det, men dokumentaren viste at de faktisk så forskjell på fibrene gjennom mikroskop. Det så ut som noe hadde blitt sydd på.

Hvis likkledet hadde blitt "reparert" i Addis Ababa, og ikke i Torino, ville nok "Jesus" hatt et helt annet utseende.

Kommentar #18

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Den delen som hadde blitt reparert, var ikke på en del av kledet som viser en skikkelse av et menneske.

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Vel...?

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Også andre steder har man gamle minner om store navn. Et sted i Tyskland ligger en antatt apostel(?) begravet.... jeg husker ikke helt detaljene og stedet men mener det kan ha vært i nærheten av Trier, men også hans klær er unntatt fra vanlig fremvisning fordi de ikke tåler å utsettes for lys og moderne luft.

Nå skulle jo ikke alle apostlene lide denne skjebnen (Mark 9,1) - så jeg ser ikke helt problemet med å få konstatert om kledet er ekte eller ikke. Er det ikke bare å sette inn en etterlysning av de som ennå lever og få en bekreftelse fra noen av apostlene selv?

1 liker  
Kommentar #20

Aasmund Beier-Fangen

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Likkledet i Torino


Den 18. ds. har Varg  Lukas Folkman en artikkel i Vårt Land: "Mener Likkledet i Torino er  falskt". Artikkelen er hverken kritisk til floraen av ulike påstander om  likledet eller oppdatert på forskningen om dette.

Artikkelen  refererer bl.a. til karbondateringen som forlengst er forkastet. Denne  anslo "at likkledet har røtter på 1200- eller 1300-tallet", men  undersøkelsen tok merkelig nok ikke hensyn til brannen i 1532 da smeltet  sølv brant seg gjennom det sammenfoldede kledet og utgjorde en  feilkilde for dateringsmetoden og konklusjonen.
 
Etter  korrigeringer og sammenføring med undersøkelser av tekstilet, veving,  pollenanalyser m.m., er det grunngitt at kledet både er fra Jesu tid og  kan stedfestes til Palestina eller midt-østen.

Det er  også blitt påvist avtrykk på kledet av mynter som var lagt over den  dødes øyne. Avtrykket viser mynter som ble slått under keiser Tiberius  på 30-tallet e. Kr.

Bildet på likledet er et negativbilde. Det var etter at kledet ble  fotografert i 1898 at avbildningen kom tydelig frem på den nye og forsterkede fotonegativen som i  vanlig forstand kan forstås som et positivbilde.


Men  det virkelig spingende punkt er hvordan bildet på kledet, som hverken  er tegnet eller malt, kan ha oppstått. Det er ikke bare et avsatt  avtrykk av et dødt menneskes sår og blodmerker som forøvrig nøye  samsvarer med Jesu ledelseshistorie, bildet synes være fotografisk  eksponert på kledet..

Det er gjort vellykkede  eksperimenter med fotografisk eksponering på klede innsatt med samme  salver som Jesu legeme ble salvet med.  Men det blir en helt annen  situasjon enn eksponeringen som er skjedd på likledet som dekket kroppen  over og under. Eksponering med lys utenfra kunne følgelig ikke gi  fotografisk avtrykk av kroppens begge sider på innsiden av kledet.

Eksponeringen  på kledet kan bare være skjedd innenfra med lys og energiutladning  sammenfallende med Jesu oppstandelse. Her er vi utenfor den  vitenskaplige og fysisk etterprøvbare erfaringsverden, men kan støtte  oss til troen, skriften og tradisjonen.  

Aasmund Beier-Fangen

Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Det kan man trygt si?

Publisert over 1 år siden
Aasmund Beier-Fangen. Gå til den siterte teksten.
Eksponeringen  på kledet kan bare være skjedd innenfra med lys og energiutladning  sammenfallende med Jesu oppstandelse. Her er vi utenfor den  vitenskaplige og fysisk etterprøvbare erfaringsverden, men kan støtte  oss til troen, skriften og tradisjonen.  

Men selv om kledet på en eller annen måte er ekte, hvilket det naturligvis må være på en eller annen måte... så er det vel helst skriftene man bør forholde seg til? Hvis de døde ikke står opp er heller ikke Kristus stått opp... hele oppstandelsesritualet er forklart av Paulus i 1.Kor.15.

Selv sier Jesus at han er oppstandelsen og livet, og at han reiser de døde opp på den siste dag. (Joh.6.44, 5.28) Og at han er førstegrøden av oppstandelse(1.Kor.15.23) - og at dette skjer ved den siste basun (1.Kor.15.52) Det er ca. tusen år i mellom sin død og sin gjenkomst (1.Kor.15.23- Åp.20.5) 

Og etter dette kan man så la kledet få sin plass i historien der det hører hjemme.

1 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Også andre steder har man gamle minner om store navn. Et sted i Tyskland ligger en antatt apostel(?) begravet.... jeg husker ikke helt detaljene og stedet men mener det kan ha vært i nærheten av Trier, men også hans klær er unntatt fra vanlig fremvisning fordi de ikke tåler å utsettes for lys og moderne luft. De ble siste gang vist frem på slutten av forrige århundre.

I dag fant jeg ut av dette som for meg ble en halvkvedet vise. Jeg fant endelig kildene til det jeg trodde jeg visste. Det skal være apostelen Matthias som er begravet i Trier, en av de som ble utnevnt etter Judas fall. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Benediktinerabtei_St._Matthias

Kledet jeg nevnte er ikke et klede men iht myten Jesu' kjortel som de kastet lodd om og som fulgte Matthias til Tyskland. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere