Farhan Shah

28

Lærte vi noe fra den nasjonale tragedien 22. juli?

Unnfallenhet i møte med nedsettende ordspill, ideologisk ensretting og dehumanisering, uavhengig av religiøse eller sekulære tankesystemer, kan i verst tenkelige tilfelle senke terskelen for grusomme voldshandlinger gjennom å bryte hemningene som ligger i menneskelig empati og solidaritet.

Publisert: 22. jul 2018

Fredag 22. juli 2011 er en dag som har brent seg fast i landets kollektive bevissthet. De to sekvensielle terrorangrepene på norsk jord, som krevde 77 uskyldige menneskeliv, forteller oss en ting klart: det er ikke moralske monstre som utfører horrible handlinger med avskyelig vold og grusomhet. Det er langt på vei tilstrekkelig å være et alminnelig menneske for å virkeliggjøre menneskefiendtlige holdninger, som i siste instans kan resultere i massemordets fristelse.

Tid for samordnet innsats
Det er av stor viktighet å innse at ord og språk har skapende kraft. Holdninger og virkelighetsoppfatninger til andre mennesker blir sterkt preget av hvordan mennesker og fenomener blir beskrevet. En retorikk og et språkbruk som bygger opp under økt polarisering og aversjon mot ulike folkegrupper i et samfunn kan – om et sådant språkbruk blir stilltiende ignorert – bidra til å undergrave menneskeverd, demokrati og medmenneskelighet, som er det gode samfunns viktigste boltverk mot nedbrytende stimulanser.

I dagens fanatiske verden, er det høyst nødvendig å sette politiske, åndelige og intellektuelle krefter i kampen mot rasistiske, totalitære og høyreekstremistiske tankegods. Slike antirasjonalistiske tankesett fratar individer deres kjerneegenskaper og verdier for så å umenneskeliggjøre dem i kampen for å realisere renhetsideologier som ønsker en verden av absolutt renhet. De klarsynte må være på vakt mot samfunnstendenser og ytringer som bærer i seg ringeakt og irrasjonell frykt overfor annerledeshet gjennom utdypning av motsetninger mellom ulike grupper i befolkningen. Menneskets historie er full av skrekkeksempler som viser at det er sådant stoff som groteske forbrytelser blir næret av. Dette fordrer et mer intensivert engasjement gjennom et tverrpolitisk og tverrfaglig samarbeid for å forstå de ulike prosessene som fører til fremveksten av bl.a. høyreekstremisme. En dyptgripende undersøkelse av høyreekstremistisk verdensbilde krever at vi tar opp spørsmål ikke kun om sosialpsykologien, men også om politikk, kultur, propagandamekanismer og ideologi.

Utøya-overlevende og samfunnets ansvar
På den annen side må vi ikke overse de sosiale, fysiologiske og psykologiske utfordringer utøya-overlevende bærer med seg i deres hverdag. Samfunnet har et normativt ansvar å legge innsats i å skape forhold som fører til at de overlevende føler seg sett og verdsatt av sin stat og det norske samfunn i det hele. For når disse menneskene føler seg neglisjert og således faller litt utenfor storsamfunnet, kan nettopp nestekjærlighet og engasjement i lokalmiljøer og storsamfunnet for øvrig være en mektig stimulans for det som binder dem nærmere i et rikt fellesskap; et forskjellighetens fellesskap hvor det er mulig å bære traumene med seg videre, uten skam og stigma.

Humanistisk arv som levende
Vår humanistiske arv sentrert rundt menneskeverd, demokrati og toleranse, må være mer enn svevende ord fra fortiden; de må snarere være en levende realitet som medvirker til å bygge et robust og inkluderende norsk samfunn. I den humanistiske tradisjonen ligger det én vei, som er fast og mangfoldig på samme tid. Unnfallenhet i møte med nedsettende ordspill, ideologisk ensretting og dehumanisering, uavhengig av religiøse eller sekulære tankesystemer, kan i verst tenkelige tilfelle senke terskelen for grusomme voldshandlinger gjennom å bryte hemningene som ligger i menneskelig empati og solidaritet. Hva slags kollektivt sinnelag vi etterlater til den oppvoksende generasjonen, avhenger i stor utstrekning av summen av våre moralske og politiske valg i dag.

 

Teksten ble først publisert i Utrop 22.07.18

http://www.utrop.no/Plenum/Kommentar/33552

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Ja, vi lærte mye. Selv lærte jeg om sider ved det norske samfunnet jeg ikke trodde eksisterte. Jeg lærte om en undergrunn jeg ikke visste hvordan artet seg og at den i det hele tatt hadde tilslutning oppover i etasjene slik det har vist seg. Og jeg lærte en del om at det er mye som vi tar for gitt, at det er mye i samfunnet som ikke funker fordi det har vært nedprioritert og saldert bort fordi vi håper at det skal gå bra. I det hele tatt er lærdommen mangfoldig og til inspirasjon til å fortsette å støtte utviklingen for et stadig bedre samfunn. Om debatt og deltagelse skal ha noen virkning må det være med et slikt formål. 

2 liker  
Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

8 innlegg  932 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Innleggsforfatter advarer mot høyreekstremismen. Greitt. Men hvorfor advarer han ikke mot islamismen og de problematiske sidene ved sin egen religion og sider ved dens ideologi. , i forhold til menneskerettigheter og alle som blir drept og diskriminert i denne religionens navn?

Ikke troverdig.

9 liker  
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

181 innlegg  13478 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Innleggsforfatter advarer mot høyreekstremismen. Greitt. Men hvorfor advarer han ikke mot islamismen og de problematiske sidene ved sin egen religion og sider ved dens ideologi. , i forhold til menneskerettigheter og alle som blir drept og diskriminert i denne religionens navn?

Ikke troverdig.

Farhan Shah har skrevet flere VD-innlegg.  Jeg synes du skulle ta deg tid til å lese dem også før du kaster deg over tastaturet med fordommene dine.

4 liker  
Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

8 innlegg  932 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Hvilke fordommer har jeg gitt uttrykk for i min kommentar?  De samme regler om å kaste seg over tastaturet, må vel gjelde for deg selv også da? Jeg burde kanskje også ha tilføyd at der finnes også tankegods og dogmaer hos venstresiden og hos såkalte liberalere som det er nødvendig å advare mot, ikke klistre den negative samfunnsutviklingen til bare den ene side, slik jeg mener innlegget gjør. Det er altså kun høyreekstremisme som er nevnt ved navn i hans innlegg. Dette legger ikke opp til noen erkjennelse eller vilje til å se saken fra flere sider. Effekten av dette er jo ikke åpenhet- men tilsløring.  

5 liker  
Kommentar #5

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Det "gode hatet"

Publisert 8 måneder siden

fra venstresiden blir oversett. Men følger du linken så ser du hvordan Frp-politiker Per-Willy Amundsen omtales på facebook og twitter.

https://resett.no/2018/07/23/per-willy-amundsen-blir-truet-med-vold-og-kalt-rasshol-og-nazi-faen-etter-kritikk-av-lars-gule/

Har ingen tiltro til at hat og voldsutøvelse begrenses til høyre eller venstre i politikken. Dette er likt fordelt, noe også historien viser. Bedervelsen finnes på begge sider. Fascist-hatets brutalitet er ikke verre enn sosialist-hatets selvhøytidelige arroganse. Så har vi Islamistene med sine hatytringer og ekstremisme dokumentert ved IS-deltagelse.

At Gule og andre medløpere ikke ser egen ondskap i å klistre Utøya-tragedien til legitime politiske motstandere, forteller om redusert gangsyn. Det bidrar heller ikke til saklig debatt men heller nettopp til hets, utskjelling og hat-ytringer.

6 liker  
Kommentar #6

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Jøss!

Publisert 8 måneder siden

Seriøs kommentar fra en samfunnsdebattant? I så fall ganske useriøst.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere