Anders Ekström

49

Den kristna sionismen, ..... vägen som Jesus inte är med på.

Det finns många vägar som Jesus inte är med på, den kristna sionismen är en av dem, och det är många, många som går på, (tror på) den vägen.

Publisert: 21. jul 2018  /  616 visninger.

För två tusen år sedan var det ett ressällskap på väg från Jerusalem till Nasaret. Josef och Maria var med bland dem. Jesus var vid den tiden tolv år gammal och han hade varit med vid högtiderna i Jerusalem. Nu var sällskapet på vägen hem, och Josef och Maria tog för givet att Jesus var med på vägen bland alla övriga i ressällskapet, men, …. Jesus var inte med.  Josef och Maria vandrade en dagsled och sökte efter Jesus bland släktingar och vänner, men det hjälpte inte, ….. Jesus var inte med på vägen. Det måste ha blivit en chock för Josef och Maria att upptäcka att det som de hade tagit för givet, ….. inte var verklighet, … att Jesus  inte var med.

Josef och Maria gjorde det enda rätta, de vände tillbaka till Jerusalem för att söka efter Jesus. Jerusalem var en stor stad, så vi kan förstå vilken oro och ångest Josef och Maria upplevde under de tre dagar de sökte efter Jesus.

Det finns många lärdomar vi kan dra utav denna händelse, en av de viktigaste är att det är inte givet att Jesus är med på den väg vi går, (de kristna sammanhang vi är engagerade i). En annan lärdom är att Guds folk tar så lätt för givet att Jesus måste ju vara med på denna väg, eftersom vi är så många som går på den,  mao., så många, kan inte ha fel.

Hur kan vi veta att Jesus inte är med på den kristna sionismens (dks) väg? Guds Ord uppenbarar det för oss.

Josef och Maria vände tillbaka till Jerusalem, och efter tre dagar, fyllda av oro, fann de Jesus i templet, ty templet var i den Gamle Pakt, platsen där ”Gud bor”.  Jesus sade till dem;

”Varför behövden I söka efter mig? Vissten I då icke, att jag bör vara, där min Fader bor?” Luk. 2:49.

Men Josef och Maria förstod honom icke.

Dks förstår inte heller Jesu ord, ty de vänder också tillbaka till Jerusalem och tror att Jesus verkar där. Men de finner inte Jesus där, ty vi lever nu i en annan tid, i den Nye Pakt, och Jesus är endast att finna i den Nye Paktens tempel, som Paulus så tydligt har beskrivit för oss;

”Veten I icke, att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder.” 1Kor. 3:16.

Därför vet vi att Jesus inte är med på den kristna sionismens väg.

Det är inte nog med att dks inte förstår Jesu ord, dks går även emot både profetians domsord och Jesu domsord över Juda nation, och det är långt mer allvarligt. Det profetiska domsordet över Juda nation lyder;

”Och du skall slå sönder krukan inför de mäns ögon, som hava gått med dig, och du skall säga till dem: Så säger Herren Sebaot: Jag skall sönderslå detta folk och denna stad på samma sätt som man sönderslår ett krukmakarkärl, så att det icke kan bliva helt igen; ….. ” Jer. 19:10-15.

”…. icke kan bliva helt igen.” Dks förkunnar emot Guds Ord att kärlet nu håller på att bli helt igen!

Jesu domsord och förutsägelser över Juda nation är starkt och tydligt;

”Aldrig någonsin mer skall frukt växa på dig. Och strax förtorkades fikonträdet.” Matt. 21:19. (fikonträdet är symbol för Juda nation)

Dks förkunnar emot Jesu ord att fikonträdet nu håller på att grönska.

När Jesus var på jorden, så var ett av de starkaste kännetecknen på den tidens menighet, … att de gick emot Jesu ord. Det var ett mycket allvarligt misstag som skulle få mycket allvarliga konsekvenser för detta folk.

Dks begår samma misstag, de går emot Jesu ord. Detta är ett lika allvarligt misstag i dag. 

Därför vet vi att Jesus inte är med på den kristna sionismens väg.

Dks har blivit en religion inom kristendomen, en religion som tar bort fokus ifrån den Nya Pakten i Jesu blod och i stället går vägen tillbaka, och fokuserar på ett folk, en stad och ett land, som inte har del i denna pakt.

Att tro och ta emot Jesu ord, är en välsignelse, men att förkunna emot det, är  allvarligt. Går vi emot Guds Ord, då ger vi inte kärleken till Sanningen rum i våra hjärtan, och då är det mycket allvarligt, ty då prisger Gud oss till villfarelsens makt, (2Tess. 2:10-12).

Så, efter mycken oro och ångest fann Josef och Maria Jesus och de vandrade hem, allena med Jesus. Det är långt, långt mycket bättre att vandra allena med Jesus, än att vandra bland de många, många, på den kristna sionismens väg, ….. utan Jesus.

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #201

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det du spør etter står egentlig forklart i Rom.7.9:  Før levde jeg uten loven. Men da budet kom, fikk synden liv...

"Jeg levde en gang uten lov." (min bibelutgave). Dette har jeg aldri skjønt, når tid levde Paulus uten lov? Mener du da at dette viser til at loven ikke er kommet? "Men da budet kom, fikk synden liv" viser til framtid, når loven skal innføres i 1000-årsriket?. Gjelder dette da også for eksempel Rom. 8?

Din mening helst uten bibelhenvisninger, hvis det er ok?

Kommentar #202

Kjell G. Kristensen

70 innlegg  13843 kommentarer

Uten lov, uten Gud?

Publisert 9 måneder siden

Oppfyllelsen av Bibelen er nok fremtid, ingenting i den kan bevises og den er vel egentlig forståelsesmessig forseglet? I alle fall er det slik jeg forstår Åp.5.1-5:

Og jeg så at han som satt på tronen, hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni og utenpå den, og den var forseglet med sju segl. Da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst: «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene?»  Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den.  Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seglene.» 

Men seieren kommer jo ikke før ved den 7. basun?

Loven er omtalt som "et tillegg pga lovbrudd" - lovbrudd og vreden henger sammen. Loven som blir gitt skjer via en engel, engler er forklart i Matt.11.39 som høstfolk, de som høster inn om høsten. og høsten er beskrevet som verdens ende i samme vers. At det kommer til mange lovbrudd i endetiden er nøye beskrevet angående urettferdigheten hvor rikets barn kommer i klammeri med ugresset. 

En må se dette i forbindelse med Ef.2.12 Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden. 
v13-14: Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet.

Kommentar #203

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Mente Indergaard virkelig at den kristne menighet ikke er podet inn i treet? Hvordan kan hedninger og vi være kristne da?

Kommentar #204

Roald Øye

247 innlegg  2311 kommentarer

Tåketale om de siste tider.

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Ellers er jeg ingen ekspert på dette, og takker for alle gode innspill, spesielt fra Guds ord. 

Temaet "Israel og de siste tider"  ble jeg først interessert i 50-årsalderen, og den litteratur og de foredrag jeg leste og lyttet til, var alltid av  mainstream teologer og forkynnere, som i sin forståelse av Skriften hadde inngitt meg tillit for sin bibeltroskap på andre saksområder i Bibelen.  

Nymotens forståelser har jeg bare i unntakstilfeller lyttet til.  Derfor virker Kjell G. Kristensens utlegninger om temaet som tåketale på meg.

Kommentar #205

Kjell G. Kristensen

70 innlegg  13843 kommentarer

Nettopp!

Publisert 9 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Nymotens forståelser har jeg bare i unntakstilfeller lyttet til.  Derfor virker Kjell G. Kristensens utlegninger om temaet som tåketale på meg.

Du har jo funnet frem til de siste tider, så da er jo din sak ferdigsnakka.

Jes.44.21-22: Husk dette, Jakob,
                          og Israel, for du er  min tjener.
                          Jeg har formet deg,  du er min tjener,
                          Israel, du blir ikke  glemt av meg.
         
                          Jeg stryker bort dine lovbrudd  som en tåke
                          og dine synder  som en sky.
                          Vend om til meg,  for jeg løser deg ut!

Profeten Joel bruker ordet skodde i stedet for tåke når han snakker om de siste tider: For  Herrens dag kommer,  den er nær, en dag med mulm og mørke,  en dag med skyer og skodde. Et stort og mektig folk  brer seg ut som morgenrøden  over fjellet. Det har aldri hatt sin like  i tider som var, og vil aldri få det  i år som kommer, så lenge slekt følger slekt.  

Joel 2.2 refererer til Sef.1.15 blant annet om denne tåketalen.

1 liker  
Kommentar #206

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Indergaard om oljetreet, menigheten og "hedningenes fylde"

Publisert 9 måneder siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.
Svar til Åge Kvangarsnes. Gå til kommentaren.

Mente Indergaard virkelig at den kristne menighet ikke er podet inn i treet? Hvordan kan hedninger og vi være kristne da?

Ja, Indergaard mente at den kristne menigheten ikke er podet inn i treet. 

Han skriver i punkt 6:

6) De "greinene" av Juda som ble avhugget (de avbrukne grener) av sitt eget oljetre på grunn av vantro, skal bli innpodet igjen i sitt eget oljetree, når de omvender seg til Herren. Når dette skjedde med det ville oljetreet, som er Efraim (Nordriket, de 10 stammene), så vil det enda mer skje med Juda, som av naturen tilhører sitt eget oljetre. "Men hine (Juda) skal også bli innpodet, såfremt de ikke holder ved sin vantro, for Gud er mektig til å innpode dem igjen. For du ble (Efraim) avhugget av det oljetreet som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i sitt eget oljetree, disse som av naturen hører det til." (Rom. 11, 23-24). Dette skal skje i frobindelse med Jesu gjenkomst til jødene. da skal hele Israel bli frelst."  (paranteser som ikke er kursivskrift er gjort av meg).

Kan ta med punkt 7 også, siden det har vært nevnt her i denne tråden:

7 Det er også grupperinger innefor den kristen teologien som lærer at Efraim er et uttrykk for de hedningene som tror på Jesus i den tidshusholdningen som vi nå er inne i. De hevder at de 10 stammene, som ble spredt utover i hele verden på grunn av sin vantro mot Gud, utviklet seg til de europeiske nasjonene. Dette tror jeg er gal teologi og en gal vurdering. Når Jesus en gang i framtiden skal samle alle jøder til Jerusalem (Mat. 21, 31), så er det ikke de euopeiske nasjonene han samler til Israel, men det er etterkommere av de 10 stammene som Gud har holdt delvis skjult i verden, til han henter dem hjem til "Riket for Isarel."

8) Forherdelse er delvis kommet over Israel (både Juda og Efraim) inntil "FYLDEN AV HEDNINGEN er kommet inn." Deretter skal HELE ISRAEL BLI FRELST...…….Uttrykket "hedningenes fylde" har ingen ting med den kristne menighet å gjøre. Den er bortrykker til Herren på den tiden da Gud vil frelse jødene....."

9) Begrepet "hedningenes fylde" har ingen ting med den kristne menigheten å gjøre. Vi er ikke koblet inn i det gode jødiske oljetreet som "greiner" på dette treet. begrepet betyr ganske enklet at i og med at Efraim sammen med hele Nordriket gikk over til å tilbe de falske gudene, så ble de kalt for "hedninger" (dette mener jeg Anders Ekstrøm også har påstått, og i en kommentar fra meg til Anne Riis viste jeg til bibelstedet hvor dette sto, husker ikke i farta hvor, men hun svarte meg på dette ut fra hebraisk, litt flaut, men husker ikke svaret hennes i farta). Begrepet "hedningenes fylde" betyr ganske  enkelt at når det fulle tall av Efraim omvender seg til Herren, da skal hele Israel (både Juda og Efraim) bli frelst. Når ordet "hedning" blir brukt i GT, så blir det vanligvis brukt som motsetning til Israel  -  altså de som ikke tilhører Israel, men vi har også et eksempel på at ordet "hedning" blir brukt om Israel...(Esek. 2, 3) (Ja, det var det jeg nevnte til Anne Riss!) Ellers så vet vi at profeten Hoseas kalte de 10 stammene for "Lo-Ammi", som betyr "ikke mitt folk"...Hos. 1, 9)

10) Det som skjer i dagens Israel, er at stadig flere av jødene som tilhører Efraim kommer tilbake til Israel. Når det fulle tallet av disse er kommet til Israel, skal hele Israel bli frelst. Det er i landet Israel at Gud skal  frelse den samlede rest av Israel (stemmer vel med at "fra Sion skal redningsmannen komme"?). Det skal ikke skje i landflyktighet. (Se Ragnar Hastings dobbeltkronikk i avisa Dagen den 20 og22 januar 2007). her skriver han følgende: "Hedningenes fylde" viser til Efraim, de såkalte tapte stammene av Israel folk." Se også hva Restoration Scripture. Study Bible. skriver om dette i gjennomgåelsen av 1. Mos. 48, 19 og Rom. 11, 25.

SLUTT.


Så spør du hvordan hedninger kan være kristne da?  Til dette sier Indergaard i punkt 3:

3 Den kristne menighets forhold til Jesus er ikke beskrevet verken som medlemmer av et "oljetre" eller som et "vintre" (Joh. 15, 1-10) eller som et "fikentre" (Mat. 21, 19): Dette er beskrivelser som angår Israel og jødene (dette stemmer jo overens med Paulus sitt utsagn om hemmeligheten med oss hedninger, en hemmelighet som har vært skjult fra evige tider av, Ef. 3)Den kristne menighet er ikke koblet inn i noen av disse trærne. Vi er uttatt som Guds barn i forhold til jødene løfter og pakte. Vi er uttatt til frelsen gjennom Kristus og hans forsoningver på Golgata, "at dere på den tid var uten Kristus, utelukket fra Israels borgerskap ("Riket for Israel"), og fremmede for paktene med deres løfte - uten håp og uten Gud i verden, men NÅ, i Kristus Jesus, er dere som fordums var langt borte, KOMMET NÆR TILVED Jesu blod" (Ef. 2, 12-13). Den kristne menighet er ikke uttatt i henhold til løftet som Gud ga Abrakam at "...i deg skal alle jordens slekter velsignes" (1. Mos. 12, 3). Gjennom Jesu forsoningsverk er den kristne menighete kommet inn i en del av jødenes løfter og pakter  -  ikke i stedet for Israel, men sammen med dem (Ef. 2, 19). Ved siden av dette har den kristne menigheten fått egne løfter (som jeg ikke tar opp her).


Det skriver den lærde Ingergaard. Hvordan jeg som ulærd skal forholde meg til dette, vet jeg ikke, annet enn å studere alt han skriver grundig, også alle bibelstedene han henviser til, også om det grønne oljetreet (ikke tatt med i denne kommentaren), så derfaor anbefaler jeg alle som har interesse av det, å lese hele artikkel grundig og sjekke med bibelhenvisningene grundig. Det har ikke jeg gjort ennå.

Håper dette var greit nok svart, Fredrik Evjen.

Og håper dette kan føre til debatt som kan føre til avklaring, ikke ved å bare avvise med egne ord og meninger, men faktisk vise til hva Guds ord sier.

(Gidder ikke lese korrektur, så skrivefeil forkommer nok!)

1 liker  
Kommentar #207

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Per Haakonsen tar også opp dette i de tre bøkene sine. Han viser til bibelvers at det var meningen at jødene skulle forkaste Jesus for at hedningene skulle bli podet inn i treet.

Kommentar #208

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.
Han viser til bibelvers at det var meningen at jødene skulle forkaste Jesus for at hedningene skulle bli podet inn i treet.

Har bare lest "En ny tid for Israel" av Per Haakonsen. Men Paulus sier jo det samme, at på grunn av jødenes fall, kom frelsen til oss hedninger. Han sier også de er fiender av evangeliet, men som utvalgte er de elsket av fedrene. Og når de er elsket av Gud, er det vel grunn til å tro at "Jesus også går med dem", som er temaet her i tråden.

Det jeg bl.a reagerer på i artikkelen til Indergaard, er at han påstår at Rom. 9 beskrev Paulus Guds forhold til Israel i FORtiden, kap. 10 om det samme i NÅtiden, og kap. 11 om Guds forhold til Israel i FRAMtiden.  (Artikkelen heter jo "Den rette fortolkningen av Rom. 11, 16.27").  Det han her påstår finner jeg ikke riktig.

 Jeg las i sin tid mye av Indergaard, og har reagert på flere påstander han kommer med. Men det i seg selv trenger ikke bety at alt er galt.

Men når flere mener det samme som du skriver her, så burde man jo anta at det er rett. Når det gjelder innpodingen av oljetreet, så kan det jo virke som om Indergaard har rett, jeg gjentar: kan virke som...er ikke så sikker på om Per Haakonsen berører dette "problemet".

Kommentar #209

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Både en ytre og en indre handling må til for at jødenes tankebygninger raser sammen

Publisert 9 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Menneskelig sett har begivenheten virket så umulig og fjern for meg, særlig fordi mine troende jødiske venner har en svært avvisende holdning til tanken om at Jødene som folk og samfunn noen gang vil forlate sin oppfatning av Jesus. Min tanke/tro har vært at det utrolige  likevel kan  skje den dagen en ytre situasjon for jødene oppstår som får deres fastlåste tankebygning til å rase sammen i ett nu.

En "ytre situasjon" må skje for jødene før deres fastlåste tankebygning raser sammen i ett nu, skriver du. Denne ytre situasjonen er vel beskrevet i Bibelen som den store trengsel før Jesu gjenkomst. 

Jesus forkynte Guds rike "inni dere", altså et åndelig rike, som er virkeliggjort nå ved gjenfødelsen. Men dette utelukker ikke at dette riket også en dag vil bryte fram med synlig rike her på jord,  "med kraft og stor herlighet", Matt. 24, 30 Dette er jo grunnen til at Guds  jordiske rike aldri kan etableres med politisk aksjon, ei heller med økumenisk aksjon. Det må en gjenfødelse til, og den vil komme, slik at hele Israel blir frelst og det synlige Guds rike (riket for Israel) blir opprettet og ALLE folkeslag blir frelst. Det må altså til en mirakuløs forandring av jødenes hjerter, som kun kan uføres ved at Gud selv griper inn.  Og etter som et menneske av naturen er syndig og imot Guds vilje, kan det aldri gjenfødes ved moralsk oppdragelse. Så det må nok både en ytre og en indre handling til.

1 liker  
Kommentar #210

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Anne Illeborg Riis. Gå til den siterte teksten.

"Juda hus är utanför hemkomstfesten, utanför den Nye Pakt, medan Israels hus har tagit emot den Nye Pakt i Jesu blod."

Det forstår jeg ikke helt. Er det noget, du ser blandt israelerne i dag, eller hvordan?

Om du längtar efter en djupare förståelse över vilket folk på jorden som är Israels hus, och Guds vägar med detta folk i den nuvarande tiden, rekommenderar jag dej att läsa, George R. Hawtin  -  "Where are the Covenant Millions of Israelites ..."

Googla; george hawtin, så kommer det fram.

Mvh, Anders


Kommentar #211

Anne Illeborg Riis

0 innlegg  39 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Hej Åge.

Jeg tror ikke, at den som tolkede de 1000 år billedligt, også forstår landet eller den nye jord billedligt.

Tak for boganbefalingen, jeg kan evt. finde den på MFs bibliotek.

Mvh. Anne.

Kommentar #212

Anne Illeborg Riis

0 innlegg  39 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Hej Fredrik.

Da jeg ikke ved så meget om, hvad den kristne sionisme går ud på, ved jeg heller ikke, om man kan sige, at Jesus ikke er med på den vej.

Mvh. Anne.

Kommentar #213

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Selv er jeg ikke enig i en del av det Indergaard skriver. Hvis du har interesse av denne artikkelen, for det ser jo ut som han støtter ditt syn (hvis jeg har forstått deg rett), så kan det jo være av interesse å diskutere det videre her på denne tråden. Jeg tror du vil forstå hele artikkelen selv om den er på norsk.

I artikkelen skriver Indergaard andre ting som jeg mener han tar helt feil i. Hvis du leser artikkelen, kan jo du kanskje svare meg om det er noe du mener er helt feil. 

"(Hvem er Efraim?Nordriket? De 10 stammene?)"  Det stämmer.

Artikeln är för lång för att kommentera här, är det något speciellt i den som du vill diskutera, så var vänlig citera det.

Även om det är en del saker i artikeln som är bibliskt korrekt, så är jag enig med dig att det är andra ting som är helt fel, (om det är samma ting som du menar, vet jag inte)

Artikeln som helhet vill jag därför beskriva med det engelska ordet, "confusion". 

Jag har med andra ord inte DHÅ:s vittnesbörd till den.

Mvh, Anders

Kommentar #214

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Anne Illeborg Riis. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke, at den som tolkede de 1000 år billedligt, også forstår landet eller den nye jord billedligt.

Hei Anne.

Jeg har forståelse for det du her sier. Mange evangeliske kristne sliter kanskje med dette spørsmålet: Hvilket rike vil Kristus opprette ved sin gjenkomst? Vil det bli den nye himmel og den nye jord ? Eller vil det bli det bli 1000-årsriket? De bibelske tekstene gir støtte for begge, men også vanskeligheter med begge syn. Dette kommer blant annet an på tolkningsmåte (åndelig eller bokstavelig). Peter Bayerhaus drøfter dette i sin bok. Han holder seg selv til 1000-årsriket, fordi den særlige rolle GT har gitt Israels folk i det messianske riket i profetiene. Disse profetiene er verken oppfylt eller opphevet ved skapelsen av  kirken/menigheten. Paulus slår fast helt tydelig i Rom. 11, 29, at Guds gaver og kall til Israel er ugjenkallelig. Han profeterer klart det historiske Israels endelige omvendelse. At Guds folk (Israel) igjen skal innpodes i oliventreet vil innebære stor rikdom for hedningenefolkene (v. 12). I den nye himmel og den nye jord vil det vel ikke være hedninger.

Lykke til med boken, hvis du får tak i den og leser den.

Mvh Åge

Kommentar #215

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Litt utenfor temaet, men mener du at bortrykkelsen skjer før, under eller etter trengselen?

Kommentar #216

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.
Litt utenfor temaet, men mener du at bortrykkelsen skjer før, under eller etter trengselen?

Vill du vänligen ta upp en ny tråd, så vill jag svara dej där.

Med vänlig hälsning, Anders

Kommentar #217

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Den kristna sionismen, vägen som Jesus inte er med på

Publisert 9 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
"Juda hus är utanför hemkomstfesten, utanför den Nye Pakt, medan Israels hus har tagit emot den Nye Pakt i Jesu blod

Takk for ditt svar angående Oskar Edin Indergaards artikkel. Er enig i at den er for lang til å kommentere og at jeg burde ha sitert det jeg ville ha en kommentar på.

Når det gjelder at "Juda hus är utanför hemkomstfesten, utanför den Nye Pakt..." så er det vel grunn til å tro at de i alle fall er uenfor den Nye Pakt ennå, de har jo ennå ikke omvendt seg. 

I Jesaja 54, 1 ser det ut til at Herren (v.5) er ISRAELS (både Efraim og Juda) ektemann.

I v. 6 kaller Herren Israel "en forlatt kvinne med sorg i hjertet", for Herren hadde forlatt dem (de holdt ikke pakten). Så står det: "En ungdomshustru - skulle hun forkastes? sier din Gud." Herren vil nok aldri forkaste Israel, det sier jo Paulus også i Rom. 11, 1: "Har da Gud forkastet sitt folk? LANGT DERIFRA! Også jeg er jo en Israelitt, av Abrahams ætt, av BENJAMINS stamme." Og Benjamins stamme hørte vel til Sørriket "Juda"?

I Jes. 54, 7 står det: "Et lite øyeblikk forlot jeg deg (inntil hedningens fylde, for at vi skulle få del i frelsen?), men MED STOR BARMHJERTIGHET VIL JEG SAMLE DEG......11 Du arming, du som er bortrevet av storm, du som ingen trøst har funnet" SE, JEG LEGGER DINE BYGGSTEINER I GLANS, OG BYGGER DIN GRUNNMUR MED SAFIRER...13 ALLE DINE BARN skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor."

Så selv om det kan "se ut som" "Juda hus er utanför hemskomstfesten", så det vel vel ikke tvil om at de IKKE er forkastet. Israels folk er jo Herren øyensten. Det er vel ikke noen del på kroppen vi verner mer om enn øyet. Slik tror jeg Herren også verner om sitt utvalgte folk, selv om det ser ut som han har forkastet dem, noe han IKKE har gjort. Og "med stor barmhjertighet vil jeg SAMLE deg"..."slik skal HELE ISRAEL bli frelst"....så "hemkomstfesten" kommer nok...også for Juda hus.

Derfor kan jeg ikke dele din oppfatning om den kristen sionismen, at den er en veg ikke Herren er med på, selv om det kan se slik ut. Alt dette er jo gjort for at frelsen skulle komme til oss hedninger, "inntil hedningen fylde" og " INNTILeiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet", Ef. 1, 14.

Kommentar #218

Roald Øye

247 innlegg  2311 kommentarer

En underlig agenda.

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Så selv om det kan "se ut som" "Juda hus er utanför hemskomstfesten", så det vel vel ikke tvil om at de IKKE er forkastet. Israels folk er jo Herren øyensten

"Den kristna sionismens makt att bedraga" er en makeløs anklage mot kristne, som ikke vil svare med samme mynt.  Du og  dine etterfølgere  er en liten sekt som det hadde vært enkelt å karikere, men det skal vi holde oss for gode til å gjøre. Agendaen deres er riktig nok en gåte, for den kan,  hvis den lykkes,  føre til ulykke for Guds utvalgte folk. 

Takk for ditt gjennomtenkte svar,  Åge  Kvangarsnes!

2 liker  
Kommentar #219

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Nå har jeg laget en ny tråd som heter "Bortrykkelsen" og venter på svar.

Kommentar #220

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
I Jesaja 54, 1 ser det ut til at Herren (v.5) er ISRAELS (både Efraim og Juda) ektemann.

Jesaja 54 handlar enbart om Efraim (de 10 förlorade stammarna av Israels hus), alltså inte om Juda hus.

Så selv om det kan "se ut som" "Juda hus er utanför hemskomstfesten", så det

vel vel ikke tvil om at de IKKE er forkastet. Israels folk er jo Herren øyensten. 

Ja. Israel, (alla 12 stammar) är Herrens ögonsten. Men, ….. såsom Israels hus, (de 10 stammarna), år 720 f. Kr., pga. sin avfällighet, blev förkastat bort från Herrens ansikte, så blev Juda hus, år 70, förkastat bort från Herrens ansikte, pga. att de, inte endast stod emot den Helige Ande, utan även hädade den Helige Ande. Och denna förkastelse gäller under hela den nuvarande tiden, fram till Jesu återkomst.

”Hemkomstfesten” gäller för hela Israel, alla 12 stammar, men det är endast de 10 stammarna av Israels hus som har kommit in till ”festen”, ty det är det folket som har, likt den förlorade sonen i Jesu liknelse, sagt dessa välsignade ord; 

”Fader, jag har syndat mot himmelen och inför dig; …..” Luk. 15:21. 

Dessa ord har Juda hus ännu inte sagt till Fadern, och därför är de inte med i evangeliets glädjefest under nuvarande tid.

Derfor kan jeg ikke dele din oppfatning om den kristen sionismen, at den er en veg ikke Herren er med på, selv om det kan se slik ut. Alt dette er jo gjort for at frelsen skulle komme til oss hedninger, "inntil hedningen fylde" og " INNTILeiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet", Ef. 1, 14.

Efesierbrevet är inte skrivet till, varken judarna eller hedningarna, det är skrivet till; ”…. de förlorade fåren av Israels hus.” Matt. 10:6, 15:24.

Jag har flera gånger försökt förklara för dej att vi är inte hedningar. Vi är det folk som Jesus i liknelseform har beskrivit; ”Ty denne min son var död, men har fått liv igen; han var förlorad, men är återfunnen.” Luk. 15:24

Mvh, Anders

Kommentar #221

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
"Den kristna sionismens makt att bedraga" er en makeløs anklage mot kristne, som ikke vil svare med samme mynt.  Du og  dine etterfølgere  er en liten sekt som det hadde vært enkelt å karikere, men det skal vi holde oss for gode til å gjøre. Agendaen deres er riktig nok en gåte, for den kan,  hvis den lykkes,  føre til ulykke for Guds utvalgte folk.

Jag överlåter åt den gode läsaren att avgöra om mina varningar till kristna är lika med anklagelser mot kristna. Jag tror att de flesta har förmågan att skilja mellan en varning och en anklagelse.  

"Du og  dine etterfølgere  er en liten sekt ..... ", skriver du.

Det är ett märkligt tillvägagångsätt att skiva till mej i en kommentar som är riktad till 3:e person. Det vore önskvärt att du, bäste Roald Öye,  adresserade ditt "budskap" till den det berör, OK? Det vore även önskvärt att du håller dej till ämnet och inte skriver sådant som inte är sant. Jag har varken efterföljare eller tillhör någon sekt. Kan vi vara överens om det? 

Med vänlig hälsning, Anders

 

Kommentar #222

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Hustruen som ikke kjente sin ektemann

Publisert 9 måneder siden

Israel er Herrens hustru, se min kommentar 217. Han har forlatt henne for en stund, men han har ikke SKILT seg fra henne, for han kommer tilbake til henne og skal for alltid være sammen, og de hun skal skaffe ham mange barn (1000-årsriket hvor ALLE folkeslag skal bli frelst), det har ennå ikke skjedd.

Hustruen har stor sorg, står det, for hun venter ennå på sin ektemann, da han kom første gangen ville hun ikke tro det var ham og tok ikke imot ham. At denne ektemannen måtte lide og dø for hennes skyld, var helt uforståelig for henne. Men faktum er at han gikk i døden for henne, så mye elsket han henne, og han visste at en gang skal hun ta imot ham. Hun venter ennå på ham, men ikke forgjeves.

Kommentar #223

Kjell G. Kristensen

70 innlegg  13843 kommentarer

Sammenhengen er feil

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
for han kommer tilbake til henne og skal for alltid være sammen, og de hun skal skaffe ham mange barn (1000-årsriket hvor ALLE folkeslag skal bli frelst), det har ennå ikke skjedd.

Når du skriver om tusenårsriket, prøv å få med deg hvem skriften sier skal være delaktige der? Se: Åp 20,6 - Dette er førstegrøden av oppstandelsen som Paulus skriver om i 1.Kor.15.21-23 og også nevnt i Åp.14.1-5 (de 144 000) - ingen andre er nevnt i denne forbindelse.

At Israel skal få mange barn er lovnaden også til Abraham mens han ennå ble kalt Abram i 1 Mos 12,2 > 1 Mos 22,17 ): 

Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, 17vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Din ætt skal innta fiendens porter. 18 Ved din ætt skal alle folkeslag på jorden velsigne seg fordi du hørte på meg.

Men det er en villfarelse å tro at dette hører med innenfor tusenårsriket, for her heter det i Hos.1.10 -11: Israels barn skal bli tallrike som havets sand, som ikke kan måles og ikke telles. Der det før ble sagt til dem: «Dere er ikke mitt folk», skal det sies: «Den levende Guds barn. Judas og Israels barn skal samle seg og ta seg en felles høvding. De skal dra opp fra landet. Ja, stor er Jisreels dag.

Men så beskrives det altså i Jes.10.21-22:

En rest skal vende om til den veldige Gud en rest av Jakob. For selv om folket ditt, Israel, var som havets sand, skal bare en rest vende om. Utslettelsen er fastsatt, med rettferd strømmer den på. (Se Rom 11,4-5: Men hva er det guddommelige svaret han får? « Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Baal. På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud i sin nåde har utvalgt.)

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
7 dager siden / 4973 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
18 dager siden / 4748 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 2593 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
23 dager siden / 2307 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
21 dager siden / 1791 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
8 dager siden / 1752 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
20 dager siden / 1513 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
13 dager siden / 1370 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
12 dager siden / 1301 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
8 dager siden / 1191 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere