Lederartikkel Vårt Land

Viktig islamsk feminisme

Amina Waduds kamp for at kvinner skal få sin rettmessige plass i islam er en viktig kamp.

Publisert: 20. jul 2018 / 148 visninger.

I sommer har Vårt Land en serie om kvinnelige religiøse rundt om i verden. Denne uken intervjuet vi den toneangivende, muslimske feministen Amina Wadud.

Wadud har brukt mange år på å studere Koranen, slik klassiske korantolkere har gjort før henne. Hun bruker ikke feministisk litteratur, men går til kjernen i islamske hellige skrifter. Hun beskriver sin tenkning som «gud-sentrert». Hun sier blant annet: «Det står ikke i Koranen at menn skal lede bønnen, heller ikke at kvinner ikke skal lede den». Hun mener dessuten at Koranen ikke betegner Gud som han eller hun.

Wadud argumenterer for at i tawihid, som er læren om Guds absolutte enhet, suverenitet og rettferdighet, er kvinner og menn likeverdige. Alle er like under Gud. Det er kun Gud som kan sette seg over menneskene. Menn kan dermed ikke sette seg over kvinnen.

I Norge, og i en rekke andre land, foregår det harde debatter om kvinneundertrykking i islam og særlig om forbud mot ulike former for religiøse hodeplagg. Det var derfor ikke overraskende at det kom reaksjoner på Vårt Lands oppslag, der Wadud ledet en fredagsbønn i New York ikledd hodeplagg. I sosiale medier ble det pekt på at kampen mot hodeplagg burde være den viktigste kampen for en muslimsk feminist.

Dette er ikke en overraskende ­reaksjon, men nærsynt er den. I Norge fremstår ­hijab, niqab og burka som de mest synlige symbolene på ­undertrykking, derfor mener mange at disse bør ha høyest prioritet.

Wadud selv bruker ikke hodeplagg hele tiden, og det finnes bilder av henne både med og uten. Når hun blant annet prioriterer kampen for at kvinner skal ha en likeverdig rolle i utøvelsen av bønneritualer og tolkning av koranen, må det være fordi dette er viktig elementer i utformingen av den religiøse ­tradisjonen i årene som kommer.

Når vi betrakter og kommenterer kampen for økt likestilling i andre religioner, og særlig islam, er det viktig å ha respekt for dem som står midt i denne kampen. Dersom de opplever at kampen for ritualer og trosutvøvelse er en viktig kamp, bør vi bidra med vår støtte. Waduds kamp for at kvinner skal få sin rettmessige plass i islam er en viktig kamp. Dess-uten er det ofte slik at den som har skoen på vet best hvor den trykker.

Trykket i Vårt Land 20. juli 2018

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

148 innlegg  20549 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Wadud selv bruker ikke hodeplagg hele tiden, og det finnes bilder av henne både med og uten. Når hun blant annet prioriterer kampen for at kvinner skal ha en likeverdig rolle i utøvelsen av bønneritualer og tolkning av koranen, må det være fordi dette er viktig elementer i utformingen av den religiøse ­tradisjonen i årene som kommer.

Hvis man tar fatt på kampen med å forsøke å løse opp patriarkatet vil svært mye annet falle på plass av seg selv. Det blir en vurdering for de som er involvert hvordan de skal klare å avløse strukturene i patriarkatet med alternativ makt. Fra samfunnets side kan vi bidra med å fortelle om at det finnes andre ordninger enn at far styrer alt, men uansett er det rimelig å tenke seg at det blir harde tak mange steder. Likevel, før eller siden må patriarkatet som samfunnsform avvikles uavhengig av religiøs konfesjon, og de vestlige samfunnene foretrekkes fordi vi er kommet langt i endringsprosessene. Innenfor religiøse kretser skjer det nok en stille avvikling, men enkelte konfesjoner kan trenge et ekstra dytt.

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Rettsvern for annerledesbarn
30 minutter siden / 90 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Vi må gjøre det som virker!
35 minutter siden / 995 visninger
Vidar Gander Skrindo kommenterte på
Alt det vi kan få til
rundt 1 time siden / 1254 visninger
Erlend Sundar kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 1 time siden / 549 visninger
Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Rettsvern for annerledesbarn
rundt 2 timer siden / 90 visninger
Per Steinar Runde kommenterte på
Farlig retorikk
rundt 10 timer siden / 1221 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Kamp mot Oslo kommunes usosiale boligpolitikk
rundt 11 timer siden / 294 visninger
Erlend Sundar kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 11 timer siden / 549 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 11 timer siden / 549 visninger
Les flere