Lederartikkel Vårt Land

Viktig islamsk feminisme

Amina Waduds kamp for at kvinner skal få sin rettmessige plass i islam er en viktig kamp.

Publisert: 20. jul 2018

I sommer har Vårt Land en serie om kvinnelige religiøse rundt om i verden. Denne uken intervjuet vi den toneangivende, muslimske feministen Amina Wadud.

Wadud har brukt mange år på å studere Koranen, slik klassiske korantolkere har gjort før henne. Hun bruker ikke feministisk litteratur, men går til kjernen i islamske hellige skrifter. Hun beskriver sin tenkning som «gud-sentrert». Hun sier blant annet: «Det står ikke i Koranen at menn skal lede bønnen, heller ikke at kvinner ikke skal lede den». Hun mener dessuten at Koranen ikke betegner Gud som han eller hun.

Wadud argumenterer for at i tawihid, som er læren om Guds absolutte enhet, suverenitet og rettferdighet, er kvinner og menn likeverdige. Alle er like under Gud. Det er kun Gud som kan sette seg over menneskene. Menn kan dermed ikke sette seg over kvinnen.

I Norge, og i en rekke andre land, foregår det harde debatter om kvinneundertrykking i islam og særlig om forbud mot ulike former for religiøse hodeplagg. Det var derfor ikke overraskende at det kom reaksjoner på Vårt Lands oppslag, der Wadud ledet en fredagsbønn i New York ikledd hodeplagg. I sosiale medier ble det pekt på at kampen mot hodeplagg burde være den viktigste kampen for en muslimsk feminist.

Dette er ikke en overraskende ­reaksjon, men nærsynt er den. I Norge fremstår ­hijab, niqab og burka som de mest synlige symbolene på ­undertrykking, derfor mener mange at disse bør ha høyest prioritet.

Wadud selv bruker ikke hodeplagg hele tiden, og det finnes bilder av henne både med og uten. Når hun blant annet prioriterer kampen for at kvinner skal ha en likeverdig rolle i utøvelsen av bønneritualer og tolkning av koranen, må det være fordi dette er viktig elementer i utformingen av den religiøse ­tradisjonen i årene som kommer.

Når vi betrakter og kommenterer kampen for økt likestilling i andre religioner, og særlig islam, er det viktig å ha respekt for dem som står midt i denne kampen. Dersom de opplever at kampen for ritualer og trosutvøvelse er en viktig kamp, bør vi bidra med vår støtte. Waduds kamp for at kvinner skal få sin rettmessige plass i islam er en viktig kamp. Dess-uten er det ofte slik at den som har skoen på vet best hvor den trykker.

Trykket i Vårt Land 20. juli 2018

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Wadud selv bruker ikke hodeplagg hele tiden, og det finnes bilder av henne både med og uten. Når hun blant annet prioriterer kampen for at kvinner skal ha en likeverdig rolle i utøvelsen av bønneritualer og tolkning av koranen, må det være fordi dette er viktig elementer i utformingen av den religiøse ­tradisjonen i årene som kommer.

Hvis man tar fatt på kampen med å forsøke å løse opp patriarkatet vil svært mye annet falle på plass av seg selv. Det blir en vurdering for de som er involvert hvordan de skal klare å avløse strukturene i patriarkatet med alternativ makt. Fra samfunnets side kan vi bidra med å fortelle om at det finnes andre ordninger enn at far styrer alt, men uansett er det rimelig å tenke seg at det blir harde tak mange steder. Likevel, før eller siden må patriarkatet som samfunnsform avvikles uavhengig av religiøs konfesjon, og de vestlige samfunnene foretrekkes fordi vi er kommet langt i endringsprosessene. Innenfor religiøse kretser skjer det nok en stille avvikling, men enkelte konfesjoner kan trenge et ekstra dytt.

1 liker  

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
7 dager siden / 4973 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
18 dager siden / 4748 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 2593 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
23 dager siden / 2307 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
21 dager siden / 1791 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
8 dager siden / 1752 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
20 dager siden / 1513 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
13 dager siden / 1370 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
12 dager siden / 1301 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
8 dager siden / 1191 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere