Sandra Borch

6

Hårek Elvenes og Høyres forsvarsbløff

Elvenes må ta seg en runde ut til avdelingene og igjen få høre de utfordringene de med skoen på sliter med. Elvenes overser alle soldatene han prater med som er villig til å ofre livet sitt for forsvar av landet vårt og som uttrykker en bekymring.

Publisert: 19. jul 2018

Hårek Elvenes sitt skarpe angrep på Senterpartiet avslører flere grove misforståelser, både om situasjonen i Forsvaret og om Senterpartiets forsvarspolitikk.

I Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2018 bevilget partiet 1 milliard mer til Hæren og 300 millioner mer til Heimevernet enn regjeringen. Dette er midler som vil gi Norge et sterkere forsvar, og midler som vil bidra til en større balanse mellom drift- og investeringskostnadene for Forsvaret. Midler som vil bidra til økt treningsaktivitet og økt kampkraft. Dette er noe Senterpartiet får tilbakemeldinger på er sårt nødvendig for Forsvaret, av fagpersoner i Forsvaret.

Det er tydelig at Elvenes må ta seg en runde ut til avdelingene og igjen få høre de utfordringene de med skoen på sliter med. Elvenes overser alle soldatene han prater med som er villig til å ofre livet sitt for forsvar av landet vårt og som uttrykker en bekymring. Kommentaren til Elvenes tyder på at Hårek Elvenes faktisk ikke en gang har lest forsvarssjefens fagmilitære råd. Forsvarssjefen har vært krystallklar i sin anbefaling om at Hæren må styrkes.

Senterpartiet ønsker blant annet ikke at 2. bataljon skal omgjøres fra stående styrke til mobiliseringsavdeling. Dette er et konkret tiltak som svekker reaksjonstiden til Forsvaret og landmakten. Når forsvarsministeren forrige uke uttalte at han erkjenner at vi må være klar med flere styrker raskere enn i dag så er det et paradoks at vi skal omgjøre avdelinger som er klar til strid på stående fot, til mobiliserte avdelinger.

Høyres svekkelse av landmakten er spesielt alvorlig med tanke på å sikre både folk og sentrale samfunnsinstitusjoner dersom Norge utsettes for omfattende terrorangrep og beskyttelse av kritiske objekter over lengre perioder. Riksrevisjonen påpekte allerede i fjor at hverken Politiet eller Forsvaret var i stand til å sikre viktige objekter på en god nok måte. Til tross for at regjeringen før valget hevdet at situasjonen hadde bedret seg, har Riksrevisjonen avdekket at situasjonen fortsatt er svært alvorlig. Regjeringens arbeid på dette området har vært så svak at saken må behandles på nytt i Stortinget til høsten. Senterpartiet har understreket gang på gang at når antallet objekter som trengs sikring blir flere, trenger Heimevernet flere soldater, ikke 5000 færre, slik Høyre har kjempet i gjennom. Elvenes sin påstand om at Heimevernet ikke trente overhode enkelte år er direkte feilinformasjon. Bernt Brovold som er tidligere sjef FOH og generalinspektør for Heimevernet mellom 2003 og 2009, nå medlem av Senterpartiet, kan bekrefte at Elvenes lyver.

Hårek Elvenes hevder Senterpartiet mangler 20 milliarder for å finansiere vår plan for Forsvaret. Dette er et tall Elvenes finner på. Senterpartiet har hele tiden stått ved at de de kommende budsjettene måtte økes fordi langtidsplanen ville føre til en farlig svekkelse av Hæren og Heimevernet. Senterpartiet var første parti som vedtaksfestet NATOs 2 %-mål, og vi var det eneste partiet som stod ved det under behandlingen av Forsvarets langtidsplan. Høyre og Frp ignorerer derimot blankt sine egne landsmøtevedtak som de gikk til valg på i 2017, og styrer etter en langtidsplan som gjør at Norge garantert ikke når NATOs mål for forsvarsbevilgninger innen 2024.

Vi skal være glade for at Senterpartiet hadde innflytelse på Forsvarsbudsjettet gjennom åtte år i regjering. Til tross for at Sverre Diesen i rollen som forsvarssjef kjempet for en dramatisk svekkelse av Heimevernet på 20 000 soldater, stod vi i mot.  Da, som nå, var Sverre Diesens kongstanke at man måtte ha mindre hær og heimevern, færre soldater på bakken og færre vernepliktige, og heller fokusere på missiler. Forskjellen mellom Senterpartiet i regjering og Høyre i regjering er at Diesen nå har fått gjennomslag for sitt ensrettede missilforsvar. Hadde ikke Senterpartiet bidratt til å opprettholde Heimevernet slik vi gjorde, ville vi svært raskt hatt et svakere heimevern i dag. Det er grunn til å minne Hårek Elvenes på at den største reduksjonen av Heimevernet som noen gang har blitt gjort, var under Høyres forrige regjering. Med Kristin Krohn Devold som Forsvarsminister reduserte man Heimevernet fra 83 000 til 50 000 soldater, og dette ble gjort mot Senterpartiets stemmer.

Om man ser tilbake til 2014 og handlingene på Krimhalvøya, ved den hybride trusselen som oppstod, ble det tydelig at lokal tilstedeværelse og forankring i Forsvaret er viktig. Regjeringens svekkelse av den grenen i forsvaret som sikrer nettopp dette er et paradoks fra Høyre. Norge er avhengig av at artikkel 5 skal utløses i tilfelle en konflikt. Da er vi også avhengig av å beholde kapasiteter som kjenner normalsituasjonen lokalt, og kan agere, motstå og i det minste varsle om en potensiell trussel. Heimevernet skal være overalt – alltid. Med Høyre i regjering er Heimevernet noen steder, noen ganger i stedet for overalt - alltid.

Dette handler om å bygge et troverdig forsvar som er rustet for fremtiden, og tallgrunnlaget Elvenes viser til har allerede Senterpartiet vist at vi ønsker å øke, for å sikre trygghet og beredskap for det norske folk.

Hårek Elvenes, det handler om å se fremover ikke bakover.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjellrun Marie Sonefeldt

225 innlegg  1504 kommentarer

Svar til Sandra Borch.

Publisert 10 måneder siden

Bra at stortingspolitikere debatterer i media,så velgerne kan komme nær til både argumenter og motargumenter. Jeg viser til mitt innlegg ,Norge på jumboplass,som står litt lenger ned på siden her på vd.

Der viser jeg til den lave selvforsyningsgraden i Norge,som er en klam hand over alt ,på alt , både mennesker og material.

At Norge ikke kan brødfø egen befolkning må også påvirke flyktningepolitikken. Norge har penger til å være med på drift av flyktningeleirene,men kan ikke love dekket bort i matveien hvis det blir krig,og det er jo forsvar vi skriver om her.

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
7 dager siden / 4973 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
18 dager siden / 4748 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 2593 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
23 dager siden / 2307 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
21 dager siden / 1791 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
8 dager siden / 1752 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
20 dager siden / 1513 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
13 dager siden / 1370 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
12 dager siden / 1301 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
8 dager siden / 1191 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere