Lederartikkel Vårt Land

Mangfold og klasse

Et lett tilgjengelig kulturtilbud av høy kvalitet er et av de fremste adelsmerkene til en velferdsstat.

Publisert: 19. jul 2018

Denne uka har Vårt Land satt søkelyset på Mangfoldsåret, et kulturpolitisk tiltak initiert av den rødgrønne regjeringen i 2008. Ti år senere har vi spurt politikere og kulturaktører om ringvirkningene av prosjektet – tilbakemeldingene er delte.

Tirsdag kritiserte dagens kulturminister Trine Skei Grande (V), valgene Trond Giske gjorde som kulturminister: «Skal man virkelig instruere kulturinstitusjoner om hva de skal holde på med av innhold?» Giske forsvarte sin politikk med at mange teaterscener i 2008 «var like kritthvite som en norsk småby på 1950-tallet» – noe måtte altså gjøres.

Kulturpolitiske bevilgninger kunne derfor gi institusjonene føringer om at samfunnsendringene i større grad skulle speiles på landets scener, bøker og lerret. Riset bak speilet var mindre pengestøtte.

Uenigheten speiler en klassisk uenighet i norsk kulturpolitikk: Borgerlig side beskylder venstresiden for å instruere og legge føringer, mens venstresiden mener de borgerlige ikke bruker politiske virkemidler aktivt nok i kampen mot urettferdighet.

Samtidig kan man spørre seg hvor store forskjellene egentlig er på dette­ feltet: Hvor mye handler om reell politikk og hvor mye er kun retorikk? I dagens avis påpeker musiker Ketil Vestrum Einarsen at det er stor tverrpolitisk enighet rundt kulturpolitikken i Norge. Han etterspør likevel en bedre evne til å tenke nytt om mangfoldsbegrepet.

Einarsen viser til at barn fra lavinntektsfamilier deltar mindre i fritidsaktiviteter enn barn som har foreldre med høy inntekt. Han mener det først og fremst er på disse arenaene man må jobbe med mangfold. Blir vi for opphengt i etnisitet, kan vi miste klassedimensjonen. Dette gjør seg også gjeldende på idrettsarenaen, hvor vi stadig hører om at økte krav til utstyr og reiser gjør terskelen høy for familier med dårlig råd.

Det er her det viktigste mangfoldsarbeidet må gjøres, ved at vi tilrettelegger for at det er naturlig for alle – uansett penger, hudfarge, kulturbakgrunn – å ta del i kulturaktiviteter. Fordi et lett tilgjengelig kulturtilbud av høy kvalitet er et av de fremste adelsmerkene til en velferdsstat.

Trykket i Vårt Land 19. juli 2018.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere