Daniel Skjevik-Aasberg

1. nestleder i Unge Høyre
2    1

Krigen mot narkotika skaper flere ofre enn den redder

Ungdomspartiene langs hele det politiske spekteret fra Unge Høyre og FpU til Sosialistisk Ungdom tar til orde for oppmykinger i ruspolitikken. Krigen mot narkotika har feilet monumentalt og dagens forbudslinje skader mer enn den hjelper.

Publisert: 18. jul 2018 / 275 visninger.

Dagens ruspolitikk fungerer ikke

Da president Nixon lanserte «krigen mot narkotika» i 1971, var det kanskje århundrets største sosiale og justispolitiske eksperiment. Siden da har ruspolitikken handlet om å begrense bruken av narkotiske stoffer gjennom moralisering og strenge straffer. Det er en politikk som har feilet på alle områder den var ment å virke. Vi har hverken kommet bruken eller omsetningen til livs. Bruken av narkotiske stoffer er stabil og vi klarer ikke engang å holde cannabis unna skoler og fengsler.

Så mange som 1 av 10 har i følge undersøkelser brukt cannabis eller andre narkotiske stoffer det siste året , mange bruker regelmessig og rusbruken skjer i all åpenhet. Det eksisterer et enormt svart, organisert og uregulert gatemarked av narkotika som er åpent syv dager i uka, 24 timer i døgnet.

Ekstreme kostnader og skader

Kostnadene og skadene fra krigen mot narkotika er overveldende. I USA har myndighetene offisielt brukt ufattelige 1.000 milliarder dollar bare i administrasjonskostnader for å håndheve narkotikaforbudet. I Mexico alene har over 100.000 mennesker mistet livet siden opptrappingen av narkotikakrigen i 2006. I 2015 etterforsket norsk politi cirka 40.000 narkotikalovbrudd. Av disse fikk 16.000 en straffereaksjon. Over 4.000 av dem som fikk en straffereaksjon for rusmiddellovbrudd var mellom 15 og 20 år, hvorav over 650 fikk fengselsstraff. Om lag 250 mennesker dør hvert år i Norge som følge av overdose, noe som plasserer Norge i toppen av overdosestatistikken i Europa. Salg av narkotika finansierer krig, terror og organiserte kriminelle nettverk som Young Bloods. Dette er bare noen nedslående resultater krigen mot narkotika har gitt oss.

En kunnskapsbasert ruspolitikk

Helseminister og nestleder i Høyre, Bent Høie, poengterte til Vårt Land at han er «opptatt av å føre en kunnskapsbasert ruspolitikk ut fra et folkehelseperspektiv». Det er Unge Høyre helt enige i. Vi er derfor glade for skiftet i ruspolitikken og rusreformen. Rusavhengige trenger hjelp ikke straff. Det er et viktig skritt i riktig retning.

Samtidig er det noen problemer som ikke løses med rusreformen. Unge Høyre går derfor inn for å legalisere de letteste narkotiske stoffene. Ikke fordi vi ønsker økt rusbruk, men fordi det vil begrense skadevirkningene, senke overdosetallene, fjerne inntektene og grunnlaget for kriminelle nettverk samt hindre unge mennesker å komme i kontakt med tunge kriminelle miljøer. Kort fortalt handler legaliseringen om å redde liv og spare samfunnet fra unødvendig skade.

Ingen sammenheng mellom lovregulering og bruk

Det er en utbredt misoppfatning at bruken av cannabis vil øke ved legalisering. Forskningen viser liten sammenheng mellom lovregulering og cannabisbruk. Tall fra EUs narkotikabyrå, EMCDDA , viser at bruken av cannabis har gått ned i enkelte land som har liberalisert reglene for cannabisbruk. I noen land med innstramninger har bruken økt. I Colorado ser man tegn til at bruken blant de yngste (12-17 år) har gått ned siden legaliseringen i 2014 .

Forskerne mener gevinsten med forbudslinjen er liten. De som avstår fra å bruke cannabis, er de samme som også ville avstått ved legalisering. I tillegg er det mange som blir tiltrukket av spenningen ved å bruke et illegalt rusmiddel . Uformell sosial kontroll fra venner, sosiale medier og TV-serier har ofte mer å si for bruken enn regulering.


Mange fordeler ved legalisering

Et stort problem med illegal omsetning av narkotika, er kontakten mellom bruker og langer. Brukeren havner i et kriminelt miljø og kan selv utnyttes til kriminell virksomhet, for eksempel narkotikasmugling. Kontakten med langeren kan også føre til bruk av sterkere stoffer. En legalisering hvor vi skiller markedet for lettere og tyngre stoffer, vil hindre at brukere kommer i kontakt med farligere rusmidler. Forskerne finner ellers få sammenhenger mellom cannabisbruk og overgang til tyngre narkotiske stoffer.

Narkotika kjøpt på det svarte markedet gjør det vanskelig å verifisere hvilket narkotikum du har kjøpt. Det kan gi et dødelig resultat, for eksempel ved bruk av syntetisk cannabis. Ved å få omsetning av narkotika inn i et regulert marked kan stoffene kontrolleres. Samtidig vil man strupe det illegale markedet for cannabis, som er en finansieringskilde for organiserte kriminelle.


Det rusfrie samfunnet er en utopi

Spørsmålet vi må stille er hvilken ruspolitikk som gir minst lidelse og skade for den enkelte og samfunnet. Det er ikke å fortsette med en forbudslinje hvor brukere og avhengige blir forfulgt av politiet og hvor kriminelle nettverk kan sko seg på rusavhengiges elendighet. En legalisering vil ikke løse alle rusproblemene i samfunnet, men det vil sannsynligvis fjerne de verste konsekvensene av dagens ruspolitikk.

I stedet for å regulere samfunnet slik vi skulle ønske det var, må vi regulere samfunnet slik det faktisk er. Det rusfrie samfunnet er en utopi og som konservative har vi alltid bekjempet utopier.

 

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

173 innlegg  1135 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Daniel Skjevik-Aasberg. Gå til den siterte teksten.
Det rusfrie samfunnet er en utopi og som konservative har vi alltid bekjempet utopier.

Er det virkelig MER rus samfunnet trenger  Skjevik-Aasberg ? 

Mer rus.

Snøvlende - ektefelleslående - familieødeleggende - drapsforsterkende .

Nei, selvfølgelig ikke.

Ikke på noen som helst måte.

 

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  680 kommentarer

De egentlige konsekvensene

Publisert 3 måneder siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Snøvlende - ektefelleslående - familieødeleggende - drapsforsterkende .

Fra Dagbladet, "De egentlige konsekvenser etter legaliseringen av cannabis i Colorado":

I november 2014 skrev Jacob Sullum en artikkel på Forbes.com om at (både antall trafikkulykker og) antallet mindreårige som bruker cannabis har sunket etter både kommersialiseringen og legaliseringen av Cannabis i Colorado. Undersøkelser foretatt av The Colorado Department of Public Health viser at antallet mindreårige som bruker cannabis stadig synker til tross for advarslene fra forbudsaktivister. Dette gjelder både antall unge som noensinne har brukt og antall unge som har brukt siste måneden.

Dette viser at legalisering av cannabis er heldig for de unge. Bresil unnlater også å nevne det faktum at cannabisbruk ofte erstatter alkoholbruk, noe som medfører færre negative konsekvenser av rusmiddelbruk i det store og hele.

Fra Forskning.no, "Mindre kriminalitet med lovlig marihuana":

Når et land legaliserer marihuana, blir smuglerne utkonkurrert og mye av kriminaliteten forsvinner. Det kommer frem i en ny studie om legalisering av medisinsk marihuana i USA.

 

Så jeg tror man kan slappe litt av...

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hva om de har en god grunn?
10 minutter siden / 282 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
20 minutter siden / 21643 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Hva om de har en god grunn?
39 minutter siden / 282 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Det et noko som betyr meir enn alt anna
rundt 1 time siden / 397 visninger
Daniel Hehir kommenterte på
Truet på livet i pakistansk blasfemistrid
rundt 2 timer siden / 138 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 4709 visninger
Håvard Nyhus kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 3 timer siden / 1791 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
De som trekker opp stigen etter seg
rundt 3 timer siden / 204 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Hva om de har en god grunn?
rundt 3 timer siden / 282 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Hva om de har en god grunn?
rundt 3 timer siden / 282 visninger
Greta Aune Jotun kommenterte på
Hvorfor skal staten hindre min rett til trosutøvelse?
rundt 3 timer siden / 89 visninger
Greta Aune Jotun kommenterte på
Truet på livet i pakistansk blasfemistrid
rundt 4 timer siden / 138 visninger
Les flere