Anne-Mette Øvrum

Direktør på Signo Conrad Svendsen senter
3

Demokratiets trusler – Trumps Amerika – bør vi være redde?

Pendelen svinger med full fart mot den veien kvinners og minoritetsgruppers rettigheter svekkes

Publisert: 17. jul 2018

Har ikke USA lært noen ting etter Metoo kampanjen, eller de store voldelige episodene hvor kampen om grunnleggende menneskerettigheter har vært i fokus?
Det er ikke så ofte jeg fatter interesse for utnevnelse av høyesterettsdommer, men utnevnelsen av den 9 Høyesterettsdommeren i USA har fått nakkehårene mine til å reise seg. For meg er det tydelig at pendelen svinger med full fart mot den veien kvinners og minoritetsgruppers rettigheter svekkes! Et eksempel er Trumps uttalelser ved utnevnelse av ny høyesterettsdommer:

"Høyresterettdommeren jeg vil plukke ut er for livet og konservativ"

«Et lite knippe godt voksne sitter med makten over de amerikanske kjerneverdiene. Når abort, retten til å bære våpen og homoekteskap skal avgjøres, er det de som har det siste ordet.» (nrk.no). De forente staters høyesterett er den øverste føderale domstolen i USA, de er ikke valgt demokratisk, de utnevnes av presidenten OG de sitter på livstid!
I dag sitter det fire liberale og fire konservative i høyesterett, og det har vært dobbeltstemmen til Justis Kennedy, som nå går av med pensjon som har vært avgjørende i mange delte saker om abort, homofile rettigheter og dødsstraff. Erstattes han med en engasjert konservativ, som potensielt kan tjene i flere tiår, vil denne balansen endres fundamentalt i retten og sette tusener av saker om abort, menneskerettigheter for kvinner og minoritetsgrupper i fare.
Hvordan kan dette egentlig skje, er dette demokrati i dagens USA?
President Trumps utnevnelse av ny høyesterettsdommer denne gang, kan for første gang på flere tiår gjøre det mulig å få vedtatt innskrenkninger i abortloven.
Den utnevnte er Brett Kavanaugh, han har vært dommer i ankedomstolen i Washington DC siden 2003.
Han har ikke sagt at han er direkte motstander av abortloven, men han har hatt flere saker i medienes lys som taler i den retning, og hvor prinsipper teller mer enn situasjon og årsak. Han befinner seg til høyre i synes om retten til å være våpen, og han har uttalt at han støtter presidentens makt. Han har også skrevet juridiske artikler om hvorfor presidenten i USA bør beskyttes mot rettsforfølgelse.


En person har og får stadig større makt, personen bygger sine allierte rundt seg, barn blir skilt fra sine foreldre, satt i egne leire, kvinners rettigheter smuldrer vekk, minoritetsgrupper forfølges – ja, jeg mener vi bør være redde. Historien forteller oss at dette er tegn på noe som ikke er godt, hvem gjør noe med det? Annet en folket, kvinner og minoritetsgruppene selv? Kampen for like rettigheter er alles ansvar, men når de med mest makt slipper unna, mener jeg at dette er en tydelig trussel mot demokratiet!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjellrun Marie Sonefeldt

231 innlegg  1504 kommentarer

Det vi bør være redde for er den lave selvforsyningsgraden i Norge.

Publisert over 1 år siden

Den var 41% I 2017 med regnet importerte ingredienser I kraft, føde som både dyr,kylling og fiskeoppdrettet er avhengig av.Skriver mer om det i svaret til Hårek Elvenes lenger nede.

5 liker  
Kommentar #2

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Flott!

Publisert over 1 år siden

Det ville vært supert om færre barn ble drept i USA! Skjønner ikke at du er redd for det...

6 liker  
Kommentar #3

Dan Lyngmyr

205 innlegg  1187 kommentarer

Demokratiets pulsslag - amerikansk høyesterett.

Publisert over 1 år siden
Anne-Mette Øvrum. Gå til den siterte teksten.
Pendelen svinger med full fart mot den veien kvinners og minoritetsgruppers rettigheter svekkes

I motsetning til Norge utgjør "konservative kristne", og til stor irritasjon for en stor gruppe avis og mediaredaksjoner , politikere og andre, en betydelig velgergruppe i USA, og disse kan være avgjørende i mange viktige verdispørsmål. Fortsatt er denne gruppen robust og betydelig og det vil derfor være naturlig at dette også reflekteres i sammensetningen av amerikansk høyesterett.

I Norge har mange politikere latt seg skremme til taushet i f,eks abortspørsmålet, og i de fleste partier er dette nærmest et ikke - spørsmål og vil i praksis medføre egen politisk død om engasjementet blir for stort.

At Trump, som for øvrig ikke var mitt valg ved presidentvalget, har fått muligheten til å stramme inn på abortlovgivningen i USA gjennom utnevnelsen av ny høyesterettsdommer - er udelt positivt etter mitt skjønn.

Nøyaktig hvilke følger det får er ennå ikke sikkert - men forhåpentligvis vil langt flere påbegynte liv få livets rett som en følge av dette. 

Manipulasjonen som ligger i utrykket sårbare kvinners rett til reprodukitv helse og trygge aborter - er et premiss som faktisk bidrar til å legge abortdebatten mer eller mindre død.

Så langt har de som hevder dette, og som derfor i prinsippet også støtter tvillingabort, vunnet frem i Norge. 

 Motkreftene i USA er heldigvis av et helt annet kaliber - uansett hvor lite poulært dette måtte være i Norge.

Maktfordelingsprinsippet i USA er generelt lite omstridt, selv om det også finnes profilerte amerikanere som gjerne skulle sett dette endret - og spesielt når man ikke er enige i sak, men det er vel strengt tatt ikke spesielt amerikansk. Vårt eget valgsystem er jo også til en viss grad omdiskutert. 

8 liker  
Kommentar #4

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Nei, jeg er ikke spesielt engstelig for Trump .

 

Han vil forsvinne igjen etter den eller de periodene han måtte bli valgt av det amerikanske folket til å være deres leder.

 

Det viktige perspektivet Kjellrunn Marie Sonefeldt presenterer, er kanskje ikke like lettløst.

2 liker  
Kommentar #5

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Det viktige perspektivet Kjellrunn Marie Sonefeldt presenterer, er kanskje ikke like lettløst.

Det er et spørsmål om sentrale krefter ønsker det løst. Å være selvforsynt gir uavhengighet, som den globale bevegelsen ser på som en hindring for sitt mål.

Hvordan går det med kvinners rettigheter når Trump sitter i stolen.

Er disse to temaer sammenfattende, eller må de løses hver for seg?

Når kvinners rettigheter har nådd det målet som er satt opp, Hvordan ser det ut da?

2 liker  
Kommentar #6

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er et spørsmål om sentrale krefter ønsker det løst. Å være selvforsynt gir uavhengighet, som den globale bevegelsen ser på som en hindring for sitt mål.

 

 

Det er akkurat det....

 

2 liker  
Kommentar #7

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Den som ikke har gjort seg tanker om frykt og hva som kan skje fra USAs side nå, kan ikke ha oppdaget hva som utspiller seg foran øynene våre. 

1 liker  
Kommentar #8

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Den som ikke har gjort seg tanker om frykt og hva som kan skje fra USAs side nå, kan ikke ha oppdaget hva som utspiller seg foran øynene våre. 

Det er ên ting. En annen hvordan man vektlegger de forskjellige truslene som omgir oss, og de kommer ikke kun fra junaiten.

2 liker  
Kommentar #9

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Det er ên ting. En annen hvordan man vektlegger de forskjellige truslene som omgir oss, og de kommer ikke kun fra junaiten.

Jeg vil tro at nå er tiden inne for å sette sin lit til det som er større enn oss alle.

For kristne så er håpet og troen på Jesus - et evig liv i paradis noe vi tror på.  Noe å hvile i fra tragediene som utspiller seg - et håp også om en bedre framtid for vår neste og oss selv.  Da setter jeg min lit til Gud, til Jesus og DHÅ.  Jeg hviler i dette og stoler på lovnadene gitt i det nye evangeliet.  Tro på meg og jeg vil gi dere hvile forteller Jesus oss.

Joh 11, 24-27

 24 «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Marta. 25 Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» 27 «Ja, Herre», sier hun, «jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden.»

2 liker  
Kommentar #10

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Spørsmål 2

Publisert over 1 år siden

Jeg vil minne om mitt spørsmål nr 2 i min kommentar, hvordan vil det se ut når kvinnekampen har nådd sitt mål?

Jeg er kvinneforkjemper, men ikke feminist, heller ikke maskulinist. Jeg er motivert av at personer, uavhengig av kjønn, skal kunne utvikle et fullverdig liv. Kvinner i verden, til og med i vår tid, undertrykkes på generell basis - fordi de er kvinner. Feminismen går til kamp mot andre kjønn eller rettferdige prosesser i samfunnet (kvotering), for å hevde kvinnen foran andre og annet. Det er et feilvalgt mål og en feilvalgt prosess - det er maktsykdom.  Likestillingsprinsippet er både for dårlig som motiv og som veivalg, derfor kommer man aldri dit man ønsker.

Målsetning om utvikling for å frigjøre kvinner fra urettferdig åk - må skje i en bevisstgjøring om likeverd. Så - hvordan besvare mitt spørsmål?

1 liker  
Kommentar #11

Carl Wilhelm Leo

15 innlegg  931 kommentarer

Trump og truslene mot demokratiet.

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Den som ikke har gjort seg tanker om frykt og hva som kan skje fra USAs side nå, kan ikke ha oppdaget hva som utspiller seg foran øynene våre. 

Det var da svært så dyster visjon.

De gode nyhetene er verre å finne på NRK , vi vet at Norge ved visse politikere pøste penger inn i Clinton Foundation , men det er øredøvende stille om den saken, som jo burde være et utstillingsvindu for alt det vidunderlige norske skattepenger brukes til?

Veldig rart at det ble så stille og de glade givere liksom gled vekk. Uten alle de store ordene vi er vant til å høre.

Alt mens vi hører tilsvarende mer  om spesialetterforsker Mueller og hans gjøren og laten om Donald Trump og valget i USA- som burde være velkjent.

Problemet er at Mueller var sjef for CIA da Hillary Clinton overførte 1/5 av USA`s uranproduksjon til Russland

Quote

Special Prosecutor Robert Mueller was the head of the FBI while the Uranium One deal was being done by Clinton and the Russians.  One fifth of U.S. uranium production was bought by the Russians in a deal Clinton pushed and approved.  The Clinton Foundation received more than $140 million from some of the same Russian players who were involved with Uranium One.  Why didn’t Mueller stop the deal?  Shipp says,

Mueller is either a complete moron, which he is not, or he overlooked the biggest counterterrorism cases in U.S. history.  It involved Hillary Clinton, the Clinton Foundation, Uranium One and, of course, the destruction of all the emails and evidence and her secret server, and on and on and on it goes, and he (Mueller) ignored it all.” 

Close quote

Videre går tankene i retning av at "Justice serves only those who are serving themselves";

quote

 James Clapper, Director of National Intelligence, was protecting her and leaking things to the media and lying.  You had John Brennan, Director of the CIA, protecting her by starting a false investigation (on Trump) and stirring things up with this (false/unverified) dossier.  You had James Comey, Director of the FBI, protecting her...

Then, you’ve got Peter Strzok protecting her, and now it appears the United Kingdom GCHQ was using NSA information to target Donald Trump and protect Hillary Clinton.  You have to ask yourself what kind of power or connections does this woman have to get all of these members of the Deep State, Shadow Government to risk their own criminal penalties to protect her and try to get her elected?  That is the Shadow Government.  That is the Deep State.  That is what is so chilling about this whole thing...

close quote

Den gode nyheten - foreløpig - er at det i øyeblikket ikke er "business as usual" for "the Deep State" og skyggeregjering. 

Derfor sprer panikken seg for hver dag som går - kan avleses nøyaktig i media som fungerer som et ensidig kalibrert termometer i den globale maktfeber - redselen for at dette kan spre seg skaper hets og splid. Man kan ikke lenger godta eller tolere et resultatet av demokratisk  valg.

Årsaken til det er fordi Donald Trump kom inn i Det Hvite Hus fra utsiden og det ser ikke ut til at han kan bestikkes , presses eller trues.

Derfor er Donald Trump i dag en garanti for demokratiet . Han er økonomisk uavhengig , og derfor kan stuntet vanskelig utføres en gang til - av andre.

Forsvinner han vil alle muligheter blokkeres for at noe slikt skal gjenta seg og "uvedkommende" via frie valg kan ta seg til makten som tilhører de som mener seg utpekt til å tviholde på den. 

Andre mener sikkert noe annet , men denne teorien tåler å testes.

 

  

7 liker  
Kommentar #12

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
De gode nyhetene er verre å finne på NRK

Da skal De vite at det ligger en godbit på BBC hvor et av de største genier gjennom alle tider (geniets eget utsagn) uttaler seg om Brexit (Breggzit) eller hva det kan være. før avreisen til Skottland og deretter Helsinki. Ingen revyskuespiller kunne gjort det bedre. 

Det er på Deres morsmål så det skal være lett å forstå. Gled Dem!

Kommentar #13

Carl Wilhelm Leo

15 innlegg  931 kommentarer

Da er kunsten dog paa egne ben at staa !

Publisert over 1 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Det er ên ting. En annen hvordan man vektlegger de forskjellige truslene som omgir oss, og de kommer ikke kun fra junaiten.

Riktig , her hjemme burde vi snarere konsentrere oss om det som er igjen av vår egen business etter at regjering og EU har vært innom nasjonale verdier og ressurser.

Det er ikke Donald Trump eller Putin som har forkludret selvforsyningsgraden i Norge , vannkraften , latt EU slippe til i kreditt-tilsynet , solgt "Folkets eget Oljeselskap" med kassa til SDØE (Statens Direkte Økonomiske Engasjement)  som nistepakke. Osv... 

Og når "vår" statsminister forteller Politico at folkeavstemning om EU-medlemskap ikke er ønskelig , så er det godt på vei i pakt med fakta .

 https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/06/06/195403295/solberg-i-brussel-folkeavstemninger-om-eu-medlemskap-er-ugunstig

 EU har allerede på merkelig vis fått så stor kontroll med norske verdier og ressurser -at en folkeavstemning blir en vits - vi er viklet inn i et villniss av avtaler og byråkratiske formuleringer som vil være umulig å komme ut av med de sittende politikere.

Av og til lurer man på om EU-direktiver blir forfattet i fylla ? Kjøper man fiskeutstyr finner man EU-advarsel om at disse kan være farlig å fortære . Og en ung kristen kan få sine verste mistanker bekreftet etterhvert.

Ved siste NATO-møte ser vi herr Juncker bli støttet av 3 personer . Det har i Bruessel vært snakket om Junckers akoholbruk i flere år i følge avisene - også etter et  av FN`s utallige  luksuriøse fredstoppmøter i 2017 , der glade lakser er samlet og situasjonen krever å mestre balansekunsten.

 Da er kunsten på egne ben at stå !

 https://www.thesun.co.uk/news/1790550/jean-claude-juncker-eu-president-alcoholic-drunk-denials/

Jeg tror ikke på noe før det er benektet i NRK .

64-dollar spørsmålet gjenstår , hvem stoler vi minst på her i landet av Trump , Putin , EU kommisjonen eller de senere års skiftende regjeringer ? (ACER , Libyabombingen , opprinnelses-sertifikatene , strømprisene , bensinprisene osv). Det var sikkert et vanskelig spørsmål? 

Kanskje vi burde fokusere mer på vår egen business før det er for sent ?

 

4 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Av og til lurer man på om EU-direktiver blir forfattet i fylla ? Kjøper man fiskeutstyr finner man EU-advarsel om at disse kan være farlig å fortære .

Slike direktiver er en del av arven fra USA, og en del av samhandelen med USA. Hvis man kjøper en mikrobølgeovn følger det med en romantykk manual som forteller hvordan apparatet er tenkt brukt. Dvs, bruksområdet er relativt greit beskrevet på den første halve siden, mens de neste to hundre brukes til å utelukke alle andre tenkelige og utenkelige bruksområder. Dette må man gjøre av hensyn til at det har vært mange søksmål mot produsenter og selgere fordi folk har brukt apparatet utenfor tiltenkt hensikt. Selv om det står at man ikke tar ansvar for bruk utenfor det tiltenkte området, må man også fortelle om alt ovnen ikke er egnet til. Produsenter har blitt ruinert på denne businessen. Derfor vet mange nå at mikrobølgeovner ikke er egnet til å tørke katter i, men det må likevel opplyses om det særskilt. 

En amerikansk lege sier i dag til sine pasienter at "hvis De føler for det kan De forsøke med en Alka Seltzer." Tidligere ble disse solgt fra automater fx i hoteller. Nå kan man ikke gjøre det lenger fordi det ikke er 100% trygt for pasienten. I dette tilfellet betyr 100% sikkert mer en 99,99% trygt. Om europeiske produsenter skal selge til USA må de være like grundige i sin produktbeskrivelse og sine advarsler. Forbrukerlovgivningen var nok sterkere andre plasser enn USA, men USA erhvervet sin posisjon gjennom borgeres mer eller mindre velbegrunnede søksmål. Europeisk tankegang var først og fremst knyttet til om kaffe og gulerøtter var sunne å innta, men i USA la de til et økonomisk element ved at man kunne kreve erstatning for påført skade om barnet døde i tørketrommelen. 

Nå er det en del av president Trumps prosjekt å sette Amerika først. Dette gjør han på ulikt vis. Ikke fordi han har noe imot spanske oliven i seg selv, men han finner grunner til å lage handelshindringer som gjør det lettere å selge amerikanske oliven først, selv om disse regnes for å være av lavere kvalitet. Slik tar han for seg bit for bit for å splitte EU og skape interne problemer, men så langt har konsekvensene vært at EU har gått i indre dialog for å stå samlet og ikke la seg rives i biter av Trump. EU truer Trumps USA fordi det utgjør en konkurrerende markedsmakt, er demokratisk og påvirkelig sammenlignet med Kina og Russland som er drevet av nasjonalister som i bare liten grad behøver å ta hensyn til egne borgere. Det er slike personer Trump liker å handle med, ikke demokrater, ikke pluralistiske land eller organisasjoner. Trump er ikke president i USA men i Trump & USA A/S. Dette er anderledes enn det USA som har vært med å bygget opp det internasjonale fellesskapet USA er en del av og som USA har profittert på. Nå er det ikke bare America first, men Trump & USA first.

Forklaringen på dette finner vi i nasjonalismen. Gjennom mange år har man anklaget USA for å være dominerende, og det er en sann observasjon. Årsaken til dette er at det har vært gjensidig glede av å samarbeide, samhandle og ha et politisk fellesskap. Nå skifter dette for Trump ønsker makten alene. Han ser ikke fordelen med å samarbeide med likeverdige partnere. Han liker samarbeidet som springer ut av konflikt, som i tilfellet Kina, hvor man forhandler hardt og brutalt og får en vinner eller taper, eller forhåpentligvis en seier for USA. Så lenge kampen pågår er det håp. Vi brukte de første 70 årene etter WW II på å gjøre det anderledes. En periode nå skal vi gjøre det på en annen måte, men etterpå finner det igjen en annen form. Det globale samarbeidet har kommet for å bli som et plaster på såret for perioden frem til 1945 med alle dens ødeleggelser. Europa ønsker seg ikke tilbake til den tiden, selv om Trump kan bringe oss dit. Det som oppsto som et samarbeide over Atlanteren lar seg rive ned, men ikke så raskt om vi bare venter tålmodig mens vi står imot og gjør det beste ut av situasjonen. Det vil Europa mestre.  Vår kultur er så rik at vi vil klare å bære en Trump den tiden det tar før vi igjen kan ta fatt på sivilisasjonsprosjektet vi var i gang med. 

Kommentar #15

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Så - hvordan besvare mitt spørsmål?

Når det gjelder den såkalte kvinnefrigjeringa, har jeg ikke noe svar i og for seg. 

Blant annet fordi jeg er av den oppfatning at det er alt annet enn frigjøring som foregår, men makt og kontroll. Det huer ikke mitt hjerte, og jeg tror dessverre enden kan bli, om ikke stygg, så mindre bra.

1 liker  
Kommentar #16

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder den såkalte kvinnefrigjeringa, har jeg ikke noe svar i og for seg. 

Blant annet fordi jeg er av den oppfatning at det er alt annet enn frigjøring som foregår, men makt og kontroll. Det huer ikke mitt hjerte, og jeg tror dessverre enden kan bli, om ikke stygg, så mindre bra.

Da har vi samme synsvinkel

2 liker  
Kommentar #17

Carl Wilhelm Leo

15 innlegg  931 kommentarer

Trusler mot demokratiet ?

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
EU truer Trumps USA fordi det utgjør en konkurrerende markedsmakt, er demokratisk og påvirkelig sammenlignet med Kina og Russland som er drevet av nasjonalister som i bare liten grad behøver å ta hensyn til egne borgere.

Tenk det.

Nå er det vel slik at i vesten har de evigsittende politikerne gitt blaffen i folkemeningen til de grader at nye partier dannes - aktuelt nå i Sverige - som tar opp interessene for store deler av befolkningen som har fått kjeften full av denne politiske enveiskjøringen.

Da blir maktapparatet og dets  klakører rasende , men i motsetning til i et diktatur bruker ikke regimets små diktatorspirer våpen .

De bruker media og kjører svertekampanjer og beskyldninger som ligger på et lavmål. "Populister" repeteres til de grader at det begynner å bli komisk. Fremmer man folkemeningen så er det selvfølgelig folkelig , man representerer "grasrota".

Hva er det som er galt med det ?

Trump og samtlige andre har vel forstått at i tidens løp har amerikanske jobber blitt flyttet ut av USA til Japan , Sør-Korea , Taiwan og Kina. Som amerikansk president er Trump valgt for å ivareta sine landsmenns interesser - og gjør i alle fall et forsøk på å rette opp skadene. 

De vekslende regjeringer i Norge skulle også  i teorien være valgt til å ivareta norske borgeres interesser - men  her skjer det mye rart som vi "populister" definitivt ikke er tjent med i det hele tatt. Penger og ressurser later til å gå en vei - ut av Norge - med delvis mangelfull regnskapsførsel.

Vi som betaler avkreves fullstendig regnskap ned til hvert øre.

Innbetalingen fra Norge til Clintonfondet er vel kjent?

FN`s grønne Klimafond er for eksempel nevnt internasjonalt : pengene flyter og politikerne havnet i en suppe - presset av "Friends of The  Earth", "Greenpeace" og andre "eksperter" som gir gode råd og vink.

 Og de politiske broilere hopper på alt som ender opp i flott omtale i media - man er "grønn" til fingerspissene og tilsynelatende "bærekraftig" - ikke så mye for egne borgere riktignok

 https://www.newsweek.com/2015/11/20/green-climate-fund-must-fight-corruption-it-can-beat-global-warming-391771.html

I USA er det fremdeles noen våkne politikere , og Donald Trump gjorde etter manges mening rett i å komme ut av den symbolpolitiske Parisavtalen. Han burde kanskje like godt ha meldt USA ut av det sterkt forvokste og kostnadskrevende FN? 

https://twitter.com/UNWatch/status/1020247982493577216/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5E551117403707305984&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.unwatch.org%2Fcategory%2Fissue%2Funited-nations%2Fundp%2F

"Giving billions of dollars to an international climate fund is a significant waste of American resources," the senators wrote." 

 https://www.barrasso.senate.gov/public/index.cfm/2016/3/senators-to-appropriators-no-u-s-taxpayer-dollars-for-u-n-green-climate-fund

Som sagt , USA er fremdeles et demokrati hvor alle meninger kommer til uttrykk. Kanskje vi bør starte med å feie for egen dør ?  

Vi vil eksempelvis få se regimets nye strømpriser fremover - her er hva man har planlagt for oss , uten at vi har bedt om det. Dette skal nok heve boutgiftene kraftig. Strømavlesning hver time er selvfølgelig det viktigste av alt. Alle forstår jo det.

Tankene går tilbake til da Statkraft ble "privatisert". Hva var første tiltak fra direksjonen ? Var ikke det bonusordningene ? "Bærekraftig" , hva ? Her litt om millionlønninger og millionbonuser - les og lær :

http://www.europower.com/nor/article275837.ece

 https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/nyheter/hvorfor-far-man-ams/

Så ser vi på elhuben :

https://elhub.no

Et soleklart statlig ansvar  er begrepet kommunikasjon , herunder Posten. Nå har denne etaten i pakt med tiden annonsert at posten snart bare kjøres ut annen hver dag.

 Kanskje det er på grunn av at ingen ved sine fulle fem  kommer til å starte opp nye bedrifter i Norge og store deler av befolkningen - uten bonuser - havner på NAV ?

Hva som er trusler mot demokratiet og hvem som bør være "redde"  kan sannelig diskuteres. 

     

  

5 liker  
Kommentar #18

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Hva er det som er galt med det ?

Nasjonalismen som truer strukturene i verden slik at vi kan ende opp med samme samfunn som i nittentredveårene. 

Kommentar #19

Roald Øye

311 innlegg  2311 kommentarer

Fake news!

Publisert over 1 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Hva som er trusler mot demokratiet og hvem som bør være "redde"  kan sannelig diskuteres. 


Din kommentar #17, Carl Wilhelm Leo, "Trusler mot demokratiet" tyder på at du har lyttet til videoen til mediedamen  i BBC , Melanie Phillips,  som Tore Olsen la ut på sin trådstarter for 3 måneder siden,  og som jeg kopierte på trådstarteren min om jødenes hamskifte i USA. Kanskje du har funnet ut av det uten noens  hjelp. 

 At sannheten  stod så lavt i kurs i verdens mest prestisjetunge mediehus visste jeg ikke. To timelange foredrag fremfor et pressekorps i USA var oppreisning for 4 statsledere som har fått gjennomgå utrolig mye "fake - news" i sine karrierer, president Trump, president Putin, statsminister May og statsminister Netanyahu. 

Hennes foredrag er øyenåpnere av rang!

3 liker  
Kommentar #20

Carl Wilhelm Leo

15 innlegg  931 kommentarer

Trump og litt om demokrati i praksis.

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

At sannheten  stod så lavt i kurs i verdens mest prestisjetunge mediehus visste jeg ikke. To timelange foredrag fremfor et pressekorps i USA var oppreisning for 4 statsledere som har fått gjennomgå utrolig mye "fake - news" i sine karrierer, president Trump, president Putin, statsminister May og statsminister Netanyahu. 

Hennes foredrag er øyenåpnere av rang!

Takk for tilbakemelding.

Foredraget til Melanie Phillips er forholdsvis ferskt og grundig forberedt , hvor hun setter ord på mye av det som har vært diskutert her. Jeg hadde ikke dette foredraget spesielt i tankene nå - men har lagret innslaget sammen med en del annet annet som er verdifull informasjon.

Pussig - i løpet av en relativt kort tidsperiode har nettsteder som You Tube opparbeidet seg et enormt arkiv av interessante foredrag og underholdning. Mye av dette skulle man hatt tid til å høre og absorbere.  Her er foredraget til Melanie Phillips , verd å bli sett igjen:

https://www.youtube.com/watch?v=te01MtCJP0w&t=1171s

Nigel Farage har et aktuelt intervju her om Donald Trump , datert medio juli 2018 , som er verd å se/høre :

 https://www.youtube.com/watch?v=ohB0E7ObYuA

Njål Kristiansen mener tydeligvis at folks tro på nasjonalstaten er farlige saker. 

Dette dreier seg først om et EU hvor ikkevalgte kommisærer i et kontor i Bruessel er bedre skikket til å ivareta de tunge beslutningene for vårt land her oppe under Nordpolen , bedre enn vi selv er skikket til å vite vårt eget beste.  

Vi kan i teorien kvitte oss med egne regjeringer , men vi kan ikke påvirke byråkratenes virksomhet i Bruessel. Videre skal dette utbroderes til noe "globalt". Hvor ikkevalgte organisasjoner skal komme med sine bidrag . Vi har vel allerede sett nok fra den sektoren.

Jeg mener at "vi selv" er best skikket til fortsatt ha full kontroll over vårt eget land, dets kultur og ressurser -  og ikke et gigantbyråkrati i et annet land.  Hva er så forferdelig galt med å passe våre egne saker ?

Quote:

My three reasons for departure, in strict order of precedence, were Democracy, Democracy, and Democracy. For the so-called “European Parliament” is no Parliament. It is a mere duma. It lacks even the power to bring forward a bill, and the 28 faceless, unelected, omnipotent Kommissars – the official German name for the shadowy Commissioners who exercise the supreme lawmaking power that was once vested in our elected Parliament – have the power, under the Treaty of Maastricht, to meet behind closed doors to override in secret any decision of that “Parliament” at will, and even to issue “Commission Regulations” that bypass it altogether.

Worse, the treaty that established the European Stability Pact gives its governing body of absolute bankers the power, at will and without consultation, to demand any sum of money, however large, from any member state, and every member of that governing body, personally as well as collectively, is held entirely immune not only from any civil suit but also from any criminal prosecution.

close quote

Et par minutter økonomi med helgardering og full kontroll:

  https://www.youtube.com/watch?v=-iN9jkiNsV4

Vi kan sammenligne med hvordan  IMF (Det Internasjonale Pengefondet) har arrangert sine immunitetsregler , artikkel IX , seksjon 8 :

quote

Section 8.  Immunities and privileges of officers and employees

All Governors, Executive Directors, Alternates, members of committees, representatives appointed under Article XII, Section 3(j), advisors of any of the foregoing persons, officers, and employees of the Fund:

(i) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity except when the Fund waives this immunity; (ii) not being local nationals, shall be granted the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements, and national service obligations and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by members to the representatives, officials, and employees of comparable rank of other members; and (iii) shall be granted the same treatment in respect of traveling facilities as is accorded by members to representatives, officials, and employees of comparable rank of other members. close quote Usunne forhold ?

  

   

 

  

1 liker  
Kommentar #21

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Njål Kristiansen mener tydeligvis at folks tro på nasjonalstaten er farlige saker. 

Nei, det er nasjonalistene som er problemet for den frie verden. 

2 liker  
Kommentar #22

Carl Wilhelm Leo

15 innlegg  931 kommentarer

Globalismens velsignelser ?

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nei, det er nasjonalistene som er problemet for den frie verden.

I dag er denne type nasjonalisme et teoretisk problem , og om den dukker opp så er den synlig for alle . 

Dette er skremselet, sammen med rasisme osv  er gjerne brukt for å beskytte de sittende regimer og som argument for den vidunderlige globalismen hvor alle er snille mot hverandre og tar vare på hverandre.

Vi skal se nærmere på hvordan det fungerer i praksis.

Problemet i den frie verden i dag er en omfattende korrupsjon i nettopp forløperen for globalismen - EU - og i Europarådet , hvor senest 20. juli 2018 en norsk politiker ble truet etter at hun krevde en uavhengig granskning av korrupsjon i Europarådet.

https://www.nrk.no/norge/norsk-politiker-i-europaradet_-_-jeg-ble-truet-1.14124414

 Problemene søkes kanskje tåkelagt med andre skremsler?

I Norge finnes det ikke pr. i dag grobunn for den type nasjonalisme det skremmes med - og alle vet vel egentlig det. Man ønsker hverken den typen nasjonalisme eller  globalistiske mafiatendenser.

Men vi kan se på den virkelig omfattende korrupsjonen i EU , hvor omfanget av påviselig korrupsjon ligger på svimlende Euro 120 milliarder eller £ 99 milliarder  som skulle tilsvare NOK 990 milliarder - i følge denne rapporten , og Cecilia Malmstrøm forklarer at beløpet sannsynligvis er mye høyere ! Og dette er ikke så veldig synlig. Det foregår så diskret som mulig !

 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf

Enklere forklart i denne artikkelen :

 https://www.bbc.com/news/world-europe-26014387

Nå er det heller ikke helt demokratisk når EU trosser Freedom of Information Act med offentlig innsyn i økonomisk  akrobatikk - og beslutter å IKKE offentliggjøre rapporten om korrupsjon i EU .EU-kommisjonens talsmann , Margaritis Schinas valgte pussig nok ikke å kommentere  denne saken midt i EU-kommisjonens intense kamp for å bekjempe korrupsjon :

https://euobserver.com/institutional/136775

Her er et internt brev på 2 sider om EU`s kamp mot korrupsjonen :

 http://transparency.eu/wp-content/uploads/2017/02/20170130-Letter-FVP-LIBE-Chair.pdf

Til ettertanke , er dette et system - eller alternativ - vi , befolkningen i Norge , ønsker å være en del av eller overlate forvaltning av våre ressurser - vannkraft (ACER) til ?

Jeg må si jeg tviler på det ! 

 

 

1 liker  
Kommentar #23

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
I dag er denne type nasjonalisme et teoretisk problem , og om den dukker opp så er den synlig for alle . 

Her er det en logisk brist. De ser ikke at dette utspiller foran øynene våre til daglig. Synligheten er der for alle som ønsker å se. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere