Hårek Elvenes

2

Senterpartiet står til stryk i forsvarspolitikken

Senterpartiets innretning av Forsvaret er i strid med alle fagmilitære råd og trusselvurderinger.

Publisert: 16. jul 2018 / 2268 visninger.

Sandra Borch fra Senter­partiet angriper Høyres forsvarspolitikk i et innlegg i Vårt Land 15. juli. Dersom Senterpartiet kunne vist til egne resultater i forsvars­politikken gjennom åtte år i den rødgrønne regjeringen, ville det ha vært mer interessant. I mangel på resultater er tydeligvis angrep det beste forsvar.

Åtte år med rødgrønt ­styre var åtte tapte år for ­forsvaret. Kun ­Landbruksdepartementet og ­Fiskeridepartementet ­hadde ­svakere budsjettutvikling enn Forsvarsdepartementet i ­perioden 05–12. Heimevernet øvde ­overhodet ikke enkelte år, kun 5 av 17 kampfartøyer i marinen var kampklare, soldater fikk så vidt løsnet skudd under førstegangstjenesten, og forsvarsmateriellet led under skrikende mangel på vedlikehold og reservedeler.

Glansbilde. 

Den ­rødgrønne regjeringen tegnet et ­glansbilde av Forsvaret. ­Statsminister Jens Stoltenberg uttalte at vi har et forsvar som strutter av sunnhet. Faktum er at Solberg­regjeringen i 2013 overtok et forsvar som var nedprioritert og ­nedbygget. ­Forsvarsminister Ine Marie ­Eriksen og forsvarssjef ­Haakon Bruun-Hansen igang­satte en ­offentlig selvransakelse om ­tingenes tilstand i ­Forsvaret. Konklusjonen var nedslående. ­Forsvaret var på vei inn i en styrt avvikling. Forsvarssjefen ­avslørte i sitt fagmilitære råd høsten 2015 at de rødgrønne etterlot en ­regning på 180 milliarder kroner uten noen plan for å betale den. Senterpartiet satt i en flertallregjering i en periode da Norge hadde de høyeste oljeinntektene noensinne. Handlingsrommet ble ikke utnyttet til å styrke Forsvaret. Senterpartiet sviktet i forsvars­politikken og lot Forsvaret gå for lut og kaldt vann.

Senterpartiet forsøker å fremstå som Heimevernets beste venn. Fasiten forteller sann­heten. ­Senterpartiet ­reduserte Heimevernets budsjett fra 2005 til 2013. Ingen av soldatene i Heime­vernets områder øvde i 2009. Innsats­styrken ble ­redusert fra 5000 til 3.000 soldater, og ­Heimevernets skarpeste ­avdeling (HV-016) ble lagt ned. Antall Heime­vernet­distrikter ble redusert fra 13 til 11, og Sjøheimevernets kommando­struktur ble avviklet. Heime­vernet-reserven på 33.000 ­soldater ble også lagt ned. Heime­vernets nedadgående utvikling er nå snudd. Budsjettet økte med 16 prosent fra 2013–2017, Heimevernet øver mer, får nye våpen og feltkjøretøyer. Særlig styrkes ­Heimevernet i Nord-Norge.

Motstand. 

Senterpartiet prøver å gjøre motstand mot nedleggelse av Andøya flystasjon som sitt glansnummer i forsvars­politikken. Grunnlaget for Andøya flystasjon er drift av de maritime overvåkningsflyene. Orion-­flyene er i ferd med å gå ut på dato, men Senterpartiet ville ikke kjøpe nye P-8 maritime overvåkningsfly i sin alternative langtidsplan for Forsvaret. Forøvrig en plan som Senterpartiet manglet 20 ­milliarder kroner til å finansiere.

Senterpartiets innretning av Forsvaret er i strid med alle fagmilitære råd og trusselvurderinger. Partiet er mot å utvikle Forsvaret i møtet med moderne trusler, raske endringer og ­kortere varslingstider. Senterpartiet er mot å forandre Forsvaret selv om verden forandrer seg.

Stanset nedbyggningen. 

Høyre 
har i regjering stanset ned­byggingen av Forsvaret, og oppbyggingen er i gang. Norges ­forsvar er summen av vårt nasjonale ­forsvar og det NATO kan bidra med. Norge anskaffer nye ubåter, nye maritime overvåkingsfly og 52 F-35 kampfly med enorm kampkraft, og Etterretningstjenesten er styrket betraktelig. Norge er NATO i nord. Dette er svært viktige bidrag til NATOs kollektive forsvarsevne og vårt eget forsvar avskrekkende evne. Vår nærmeste allierte USA gir regjeringen ros for oppbyggingen og innretningen av Forsvaret.

Forsvarsbudsjettet er økt med 11,5 milliarder kroner siden 2013. Ansvarlig forsvarspolitikk handler om å sette helheten foran særinteressene. Forsvarspolitikk er nasjonal politikk. Forsvarspolitikk skal ikke være kasteball i et kortsiktig partipolitisk spill uten ansvar for helheten.

Ikke gjort over natta. 

Å gjenreise forsvarsevnen er ikke gjort over natta. Steg for steg gjen­reises luftforsvaret, sjøforsvaret og landmakten til et balansert og sterkere nasjonalt forsvar. Regjeringen vil bruke 180 milliarder kroner mer på Forsvaret enn de rødgrønne la opp til i den forrige langtidsplanen. Det er et uttrykk for politisk vilje og evne til å styrke forsvaret.

Trykket i Vårt Land 17. juli 2018.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjellrun Marie Sonefeldt

222 innlegg  1504 kommentarer

Norge er overbefolket.Det er fullt her.

Publisert 6 måneder siden

Grei tale om Senterpartiet og forsvaret.

Men både Senterpartiet og Høyre er sløve mht.at det er duket for hungersnød I Norge,hvis det blir krig.

Halvparten av maten vi spiste fjor ble importert.  Selvforsyningsgraden var på 41 % I 2017,medregnet soya fra Brasil som ingrediens I kraftfor.Nationen 02.03.2018. Overproduksjon nå av svin og kylling skyldes dette proteinrike kraftforet.                     Fiskeoppdrettet er også avhengig av dette kraftforet.

Forsvaret frykter matsvikt. Klassekampen 08.01.2016.                   Blir det krig, blir det kaos I transportveiene,som vil ramme import av soya og innenlands transport.

Både Høyre og Senterpartiet har vært med på  å avvikle det tradisjonelle jordbruksmønstret,ved å underprioritere små/mindre og mellomstore gårder I utkantstrøk,hvor det er mangel på attåtjobber for bondefamilien. Jordbrukspolitikken gikk ut på å utvikle storgårder.Det skulle tjene produksjonen.Men beredskapsmessig er vi kjørt I grøfta.

 Stortingets Spørretime 17.01.2018. Landbruksministeren sa der at det er et utvalg på gang som skal vurdere konsesjonsloven. Regjeringsplattformen har med å utrede konsekvensene av å utvikle odelsloven.Faller odelsloven kan rikfolk komme utpå å kjøpe opp og drive som de vil.

FNsklimakonferanse I Bonn I November,2017.vedtok en 3årsplan for jordbruket som skal arbeide for et jordbruk som fanger CO2 til jord;altså økologisk jordbruk.          Både Klima-og miljødepartementet og Norges Bondelag var representert I Bonn.

De som jobber for økologisk jordbruk,klaget I Nationen,at heller ikke I år ble økologisk jordbruk prioritert som forventet.

Journalist Kari Gåsvatn skriver I Nationen 09.06.2018:"Selv blant bønder vil få snakke om karbonfangst I jord.Er det for det går dårlig I hop med et landbruk basert  på kjemi og ensidig drift?Eller fordi elektronikk har mer apell enn å bygge humus?"

 

Gud vet om det ned gjennom årene har vært bukker som passet havresekken?

 

3 liker  

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
32 minutter siden / 14 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
32 minutter siden / 14 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 42 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 25 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 60 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 6 timer siden / 455 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82732 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44695 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35589 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28935 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22890 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22514 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22370 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20420 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19465 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
32 minutter siden / 14 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
32 minutter siden / 14 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 42 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 25 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 6 timer siden / 254 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 6 timer siden / 119 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 7 timer siden / 195 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 7 timer siden / 47 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 7 timer siden / 83 visninger
Les flere

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
32 minutter siden / 14 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
32 minutter siden / 14 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 42 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 25 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 60 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 6 timer siden / 455 visninger
Les flere