Linda Nygård

1

Ønsker regjeringen verdighet gjennom arbeidsdeltakelse?

Vi registrerer at regjeringen har som uttalt mål å jobbe for mer inkludering i arbeidslivet. I Norge er arbeidsdeltakelsen høy, og verdighet henger tett sammen med å være i lønnet arbeid. Når man ekskluderes fra arbeidslivet, preges man ofte etter hvert av en dårlig psykisk helse.

Publisert: 16. jul 2018 / 94 visninger.

 

Blant de gruppene hvor yrkesdeltakelsen er lav oppleves det å ikke være i jobb som et nederlag, både for individet selv og for samfunnet. Nåverdien av samfunnets kostnad for en person som blir ufør i ung alder er beregnet til kr 40 millioner, inkludert følgekostnader.

Ifølge tall fra NAV faller over 90 % med diagnosen Asperger utenfor arbeidslivet. Vi mener det er både mulig og viktig å jobbe for at disse menneskene, som kan være uvurderlige ressurser i arbeidslivet, inkluderes i langt høyere grad enn i dag.

Mennesker med Asperger begrenser ofte sin sosiale interaksjon til aller nærmeste familie, noe som forsterker konsekvensen av å falle utenfor. Resultatet for svært mange er ensomhet, depresjon og angst.

Som sosial entreprenør opplever vi det vi mener er et hull i virkemiddelapparatet. Spesialistbedriften skaper trygge og utviklende arbeidsplasser for mennesker med Asperger syndrom, og vår visjon er «Verdighet til mennesker med Asperger syndrom i utdanning og arbeid». Spesialistbedriften eies av bedrifter og private investorer i Møre og Romsdal, og det betales ikke utbytte. Vi tilbyr kompetansearbeidsplasser til mennesker med Asperger. I tillegg tilbyr vi en kartleggingstjeneste og et fag for opplæring av skoleelever, med formål å inkludere flest mulig med Asperger i utdanning og arbeid. Dette gjør oss i stand til å hjelpe langt flere enn dem vi klarer å ansette.

Spesialistbedriften har som andre gründerbedrifter fått ulike former for støtte i startfasen, blant annet etableringsstøtte fra Innovasjon Norge og prosjektstøtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Vi mottar individbasert støtte fra NAV i form av mentortilskudd og lønnstilskudd. Dette er akkurat den samme støtten som hvilke som helst andre virksomheter får, om de åpner døren for en arbeidssøker via NAV.

Vårt mål med hver praksiskandidat er fast ansettelse. Det er et paradoks for oss at den dagen vi ansetter og får lønnskostnader (der en del riktignok dekkes via lønnstilskudd), mister vi mentorstøtten.

Det må understrekes at selv etter ansettelse trenger våre medarbeidere høy grad av oppfølging for å minimere utslaget av de diagnosespesifikke utfordringene. Etter 3,5 års drift har bedriften brukt opp sin etableringsstøtte, hvilket betyr at våre salgsinntekter fra nå av må dekke alle kostnader.

Å etablere og bygge opp en bedrift, sette sammen et velfungerende team, opparbeide kompetanse og definere og penetrere et marked, er krevende og kostbart. Når man i tillegg skal gjennomføre dette med arbeidstakere som har behov for tett oppfølging, er utfordringen desto større.

Vi er ikke i en posisjon hvor vi kan ta markedspris for våre tjenester. På tross av at vi er blitt konkurransedyktige på kvalitet, er ikke betalingsvilligheten i markedet like høy overfor oss som overfor våre konkurrenter. Det ligger en forventning om at vi leverer dårligere, og svært mange tror vi er statsfinansierte og dermed er et rimeligere alternativ. Vi priser våre tjenester under markedspris, leverer noen ganger langsommere, men vi gir verdighet til ni flotte og dyktige mennesker med Asperger. Resultatet er at det er krevende å oppnå økonomisk balanse og sikre videre drift på kort og mellomlang sikt. Å drive sosialt entreprenørskap handler som kjent ikke om å maksimere profitt, men også vi trenger penger for å få hjulene til å gå rundt.

Vi kan velge å søke offentlige eller private prosjektmidler, eller støtte fra private stiftelser, men de har alle til felles at de ikke gir støtte til løpende drift! Hvilke alternativ har vi da?  Innovasjon Norge finansierer kun på prosjektbasis, og NAV gir utelukkende individbasert støtte.

Vi har tatt utfordringen med å inkludere en utsatt gruppe, i tråd med regjeringens mål! Vi synes det er utrolig givende å jobbe med denne gruppen mennesker, og oppdage deres ressurser. Hos oss blir de tatt på alvor, de opplever verdighet.

Det vil være svært lønnsomt for samfunnet at vi lykkes med vår forretningsidé. Alternativet for dem vi ansetter er sannsynligvis uføretrygd. Dette vil resultere i skyhøye kostnader for staten Norge. Bare en brøkdel av denne summen ville være tilstrekkelig til å sikre oss drift i flere år framover.

Vi tør påstå at det ikke finnes virkemidler som dekker finansieringsbehov for sosiale entreprenører. Her trenger vi at staten Norge er med og drar lasset for å hjelpe sysselsette grupper som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet. [KEW1] 

Vi finner mange fine formuleringer om sosialt entreprenørskap – de kan vi dessverre ikke leve av. Vi trenger konkrete tiltak i form av finansiering for å kunne fortsette å gi verdighet til mennesker med Asperger syndrom i utdanning og arbeid.


Trykket i Vårt Land 13. juli 2018. En annen versjon av dette innlegget stod tidligere på trykk i Sunnmørsposten.

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

0 innlegg  231 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

"Har du møtt én asperger, har du møtt én" sies det i fagmiljøene. 

Det er like stor variasjon i politiske, ideologiske og filosofiske standpunkter blant de som har denne diagnosen som i normalbefolkningen,  derfor vil ikke alle med denne diagnosen f.eks. være enig i premisset om at verdighet henger sammen med om man er i lønnet arbeid eller ikke. 

Man kan heller ikke ta for gitt at samtlige med denne diagnosen ønsker å delta i et arbeidsliv der det sosiale fellesskapet er viktigere enn verdiskapningen.

Når det er sagt, så er jeg enig i at flere bør inkluderes i arbeidslivet. Men da må det flere tiltak til enn bare sysselsettingsbedrifter. Et skritt i riktig retning er at man nå kan kombinere uføretrygd og arbeid. På den måten er man sikret en minsteinntekt, og samtidig har man mulighet til å arbeide etter evne.

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 20 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 18 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 46 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 26 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 63 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 7 timer siden / 465 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82733 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44697 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35589 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28935 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22890 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22514 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22373 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20420 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19465 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 20 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 18 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 46 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 26 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 7 timer siden / 254 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 7 timer siden / 119 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 7 timer siden / 196 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 7 timer siden / 48 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 7 timer siden / 83 visninger
Les flere

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 20 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 18 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 46 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 26 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 63 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 7 timer siden / 465 visninger
Les flere