Linda Nygård

1

Ønsker regjeringen verdighet gjennom arbeidsdeltakelse?

Vi registrerer at regjeringen har som uttalt mål å jobbe for mer inkludering i arbeidslivet. I Norge er arbeidsdeltakelsen høy, og verdighet henger tett sammen med å være i lønnet arbeid. Når man ekskluderes fra arbeidslivet, preges man ofte etter hvert av en dårlig psykisk helse.

Publisert: 16. jul 2018

 

Blant de gruppene hvor yrkesdeltakelsen er lav oppleves det å ikke være i jobb som et nederlag, både for individet selv og for samfunnet. Nåverdien av samfunnets kostnad for en person som blir ufør i ung alder er beregnet til kr 40 millioner, inkludert følgekostnader.

Ifølge tall fra NAV faller over 90 % med diagnosen Asperger utenfor arbeidslivet. Vi mener det er både mulig og viktig å jobbe for at disse menneskene, som kan være uvurderlige ressurser i arbeidslivet, inkluderes i langt høyere grad enn i dag.

Mennesker med Asperger begrenser ofte sin sosiale interaksjon til aller nærmeste familie, noe som forsterker konsekvensen av å falle utenfor. Resultatet for svært mange er ensomhet, depresjon og angst.

Som sosial entreprenør opplever vi det vi mener er et hull i virkemiddelapparatet. Spesialistbedriften skaper trygge og utviklende arbeidsplasser for mennesker med Asperger syndrom, og vår visjon er «Verdighet til mennesker med Asperger syndrom i utdanning og arbeid». Spesialistbedriften eies av bedrifter og private investorer i Møre og Romsdal, og det betales ikke utbytte. Vi tilbyr kompetansearbeidsplasser til mennesker med Asperger. I tillegg tilbyr vi en kartleggingstjeneste og et fag for opplæring av skoleelever, med formål å inkludere flest mulig med Asperger i utdanning og arbeid. Dette gjør oss i stand til å hjelpe langt flere enn dem vi klarer å ansette.

Spesialistbedriften har som andre gründerbedrifter fått ulike former for støtte i startfasen, blant annet etableringsstøtte fra Innovasjon Norge og prosjektstøtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Vi mottar individbasert støtte fra NAV i form av mentortilskudd og lønnstilskudd. Dette er akkurat den samme støtten som hvilke som helst andre virksomheter får, om de åpner døren for en arbeidssøker via NAV.

Vårt mål med hver praksiskandidat er fast ansettelse. Det er et paradoks for oss at den dagen vi ansetter og får lønnskostnader (der en del riktignok dekkes via lønnstilskudd), mister vi mentorstøtten.

Det må understrekes at selv etter ansettelse trenger våre medarbeidere høy grad av oppfølging for å minimere utslaget av de diagnosespesifikke utfordringene. Etter 3,5 års drift har bedriften brukt opp sin etableringsstøtte, hvilket betyr at våre salgsinntekter fra nå av må dekke alle kostnader.

Å etablere og bygge opp en bedrift, sette sammen et velfungerende team, opparbeide kompetanse og definere og penetrere et marked, er krevende og kostbart. Når man i tillegg skal gjennomføre dette med arbeidstakere som har behov for tett oppfølging, er utfordringen desto større.

Vi er ikke i en posisjon hvor vi kan ta markedspris for våre tjenester. På tross av at vi er blitt konkurransedyktige på kvalitet, er ikke betalingsvilligheten i markedet like høy overfor oss som overfor våre konkurrenter. Det ligger en forventning om at vi leverer dårligere, og svært mange tror vi er statsfinansierte og dermed er et rimeligere alternativ. Vi priser våre tjenester under markedspris, leverer noen ganger langsommere, men vi gir verdighet til ni flotte og dyktige mennesker med Asperger. Resultatet er at det er krevende å oppnå økonomisk balanse og sikre videre drift på kort og mellomlang sikt. Å drive sosialt entreprenørskap handler som kjent ikke om å maksimere profitt, men også vi trenger penger for å få hjulene til å gå rundt.

Vi kan velge å søke offentlige eller private prosjektmidler, eller støtte fra private stiftelser, men de har alle til felles at de ikke gir støtte til løpende drift! Hvilke alternativ har vi da?  Innovasjon Norge finansierer kun på prosjektbasis, og NAV gir utelukkende individbasert støtte.

Vi har tatt utfordringen med å inkludere en utsatt gruppe, i tråd med regjeringens mål! Vi synes det er utrolig givende å jobbe med denne gruppen mennesker, og oppdage deres ressurser. Hos oss blir de tatt på alvor, de opplever verdighet.

Det vil være svært lønnsomt for samfunnet at vi lykkes med vår forretningsidé. Alternativet for dem vi ansetter er sannsynligvis uføretrygd. Dette vil resultere i skyhøye kostnader for staten Norge. Bare en brøkdel av denne summen ville være tilstrekkelig til å sikre oss drift i flere år framover.

Vi tør påstå at det ikke finnes virkemidler som dekker finansieringsbehov for sosiale entreprenører. Her trenger vi at staten Norge er med og drar lasset for å hjelpe sysselsette grupper som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet. [KEW1] 

Vi finner mange fine formuleringer om sosialt entreprenørskap – de kan vi dessverre ikke leve av. Vi trenger konkrete tiltak i form av finansiering for å kunne fortsette å gi verdighet til mennesker med Asperger syndrom i utdanning og arbeid.


Trykket i Vårt Land 13. juli 2018. En annen versjon av dette innlegget stod tidligere på trykk i Sunnmørsposten.

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

0 innlegg  231 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

"Har du møtt én asperger, har du møtt én" sies det i fagmiljøene. 

Det er like stor variasjon i politiske, ideologiske og filosofiske standpunkter blant de som har denne diagnosen som i normalbefolkningen,  derfor vil ikke alle med denne diagnosen f.eks. være enig i premisset om at verdighet henger sammen med om man er i lønnet arbeid eller ikke. 

Man kan heller ikke ta for gitt at samtlige med denne diagnosen ønsker å delta i et arbeidsliv der det sosiale fellesskapet er viktigere enn verdiskapningen.

Når det er sagt, så er jeg enig i at flere bør inkluderes i arbeidslivet. Men da må det flere tiltak til enn bare sysselsettingsbedrifter. Et skritt i riktig retning er at man nå kan kombinere uføretrygd og arbeid. På den måten er man sikret en minsteinntekt, og samtidig har man mulighet til å arbeide etter evne.

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
7 dager siden / 4973 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
18 dager siden / 4748 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 2593 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
23 dager siden / 2307 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
21 dager siden / 1791 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
8 dager siden / 1752 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
20 dager siden / 1513 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
13 dager siden / 1370 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
12 dager siden / 1301 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
8 dager siden / 1191 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere