Toril Hofshagen

7    4

Det viktige vannet

Vegen har blitt kort fra tørke og vannmangel til ekstremregn og vannskader. Utfordringene angår oss alle. Det er på høy tid å prioritere det viktige vannet!

Publisert: 15. jul 2018 / 104 visninger.

Gode vann- og avløpstjenester er helt avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere og for vår helse, miljø og sikkerhet. Men klimaendringene gir særskilte utfordringer på vann- og avløpsområdet. Store deler av landet opplever nå tørke og vanningsrestriksjoner, mens andre steder er det risiko for kraftig nedbør og vannskader.

Det er også andre utfordringer i arbeidet med å levere de viktige kommunale vann- og avløpstjenestene. Det skal skaffes vann og avløp til nye utbyggingsområder og en voksende befolkning, det er stadig strengere regelverkskrav til tjenestene, og det er behov for store investeringer for å komme ajour med vedlikeholdsetterslepet.

For å takle alt dette, er det behov for å investere hele 280 milliarder kroner i de kommunale vann- og avløpsanleggene i landet frem til 2040, ifølge en rapport fra Norsk Vann. Og størstedelen av investeringene gjelder det nedgravde ledningsnettet, der det er behov for å øke fornyelsestakten med 50 prosent, for blant annet å få kontroll på lekkasjene fra vannledningene og for å hindre at regnvann overbelaster avløpsledningene.

Investeringene er beregnet å medføre en gjennomsnittlig økning i vann- og avløpsgebyret på 4 prosent årlig utover prisvekst. Det er kommunestyrene som vedtar gebyrnivået for hvert år, ut fra hva som er nødvendige kostnader for å produsere tjenesten. Kommunerevisjonen fører tilsyn med at midlene blir brukt på riktig måte.

Hver sommer er det presseoppslag om kommunale gebyrforskjeller, basert på SSBs statistikk. Det er mange grunner til at vann- og avløpsgebyret varierer fra kommune til kommune. Den viktigste faktoren er hvor mange innbyggere som forsynes per kilometer ledning, da nesten 90 prosent av investeringene er knyttet til den nedgravde infrastrukturen. Vanngebyret avhenger også av hvilke vannkilder man har tilgang til og hvor mye vannet må renses og pumpes. Avløpsgebyret avhenger blant annet av hvor renseanlegget ligger og hvor strenge krav det er til rensingen. I tillegg vil det variere hvor store investeringer den enkelte kommune har gjort tidligere år, og hvor store investeringer som må gjøres fremover.

Befolkningsundersøkelser har vist at bare 10 prosent av innbyggerne vet hva de egentlig betaler i vann- og avløpsgebyr. En gjennomsnittlig husstand betaler om lag 9000 kr samlet for vann- og avløpstjenestene gjennom et helt år, inkludert moms. Det tilsvarer 25 kr døgnet. Sammenlikn gjerne med hva husstanden betaler for strøm, mobil og bredbånd – eller med hva det koster for en flaske vann på butikken!

Det store investeringsbehovet gir også spennende muligheter. Det er behov for flere kloke hoder og dyktige hender for å gjøre jobben. Det er behov for mer bærekraftige og kostnadseffektive løsninger, så vi må satse på forskning og utvikling av ny teknologi. En norsk vannsatsing kan skape en ny, viktig eksportnæring, da det globale markedet for vannkompetanse og vannteknologi er formidabelt.

280 milliarder er mye penger, men det vil koste atskillig mer for oss som samfunn hvis vi IKKE foretar nødvendige investeringer. Oppfordringen går til politikere på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå: Prioriter det viktige vannet!

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

Vårt Lands agenda
av
Egil Olaussen
rundt 6 timer siden / 81 visninger
0 kommentarer
Vårt Land og politikken
av
Alf Gjøsund
rundt 8 timer siden / 1325 visninger
3 kommentarer
Skudd for baugen
av
Odvar Omland
rundt 11 timer siden / 124 visninger
1 kommentarer
Bollestad blander kortene
av
Berit Austveg
rundt 11 timer siden / 314 visninger
1 kommentarer
Gud, - "den vannmektige"?
av
Oddvar Haugland
rundt 14 timer siden / 101 visninger
0 kommentarer
Den store glemselen
av
Lars Gilberg
rundt 16 timer siden / 460 visninger
2 kommentarer
Ulikhetens pris
av
Vårt Land
rundt 17 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Vårt Lands agenda
av
Egil Olaussen
rundt 6 timer siden / 81 visninger
0 kommentarer
Vårt Land og politikken
av
Alf Gjøsund
rundt 8 timer siden / 1325 visninger
3 kommentarer
Skudd for baugen
av
Odvar Omland
rundt 11 timer siden / 124 visninger
1 kommentarer
Bollestad blander kortene
av
Berit Austveg
rundt 11 timer siden / 314 visninger
1 kommentarer
Gud, - "den vannmektige"?
av
Oddvar Haugland
rundt 14 timer siden / 101 visninger
0 kommentarer
Den store glemselen
av
Lars Gilberg
rundt 16 timer siden / 460 visninger
2 kommentarer
Ulikhetens pris
av
Vårt Land
rundt 17 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Isak BK Aasvestad kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
3 minutter siden / 393 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristen politikk i et sekularisert demokrati
9 minutter siden / 794 visninger
Bernt Torvild Oftestad kommenterte på
Kristen politikk i et sekularisert demokrati
16 minutter siden / 794 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
22 minutter siden / 1943 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Personlig åpenbaring
28 minutter siden / 1943 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
30 minutter siden / 1943 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Personlig åpenbaring
40 minutter siden / 1943 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 1943 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 1943 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
rundt 1 time siden / 393 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
rundt 1 time siden / 393 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 1943 visninger
Les flere