Joseph Morris

1

POLITISK KORREKT I FEIL RETNING.

Noens subjektive følelser er nå viktigere enn den objektive sannhet.

Publisert: 15. jul 2018

Politisk korrekt er et begrep jeg gjerne kaller for «frykt for fakta og sannhet».  Frykten vi har for å si noe feil eller å såre en annens følelser er noe som strider mot en essensiell del av vårt samfunn, nemlig «ytringsfriheten».

 

Hva betyr det å være politisk korrekt? Begrepet skal i hovedsak brukes til å kritisere personer som ukritisk videreformidler offentlig godkjente tale- og tankemåter. Bruken av begrepet er dessverre ikke slik lenger. Å være politisk korrekt er å bedre samvittighet ved å minke din egen kritiske analyse av samfunnet vi lever i.

 

Når du nekter å se en sak fra flere sider, og du i stedet kun velger å fremme den svakstiltes perspektiv og syn, da er du politisk korrekt. Når du ønsker å fjerne ubehagelige sannheter av hensyn og frykt for å såre den svakstilte, da er du politisk korrekt. Når du heller velger å lyve om virkeligheten eller svare vagt og flertydig om noe som er klart ved å insistere at verden er annerledes enn hva den faktisk er, da er du politisk korrekt.

 

I den vestlige kulturen blir begrepet brukt positivt. Vi streber etter å være politisk korrekte. Med andre ord så streber vi etter å ikke fornærme noen, krenke deres følelser eller si noe som kan virke diskriminerende eller som ikke er offentlig godkjent. Dette er et fenomen vi ser som stadig er i vekst i offentlige debatter enten det er på fjernsynet, i aviser, på nettet eller på skolen. Spørsmålet er om «politisk korrekthet» er nyttig og nødvendig for et multikulturelt samfunn, eller om det bare er brukt for å tjene politiske ideologier og sosiale interesser om hvordan vi og den neste generasjonen bør tenke og handle.

 

Som tidligere nevnt strider politisk korrekthet mot ytringsfriheten. Et fundamentalt bærebjelke i et velfungerende samfunn er at hvert individ i det samfunnet har retten til å ytre seg om det de mener og det de ønsker å si noe om. Et sentralt hensyn til dette er muligheten for å søke etter sannhet samt muligheten for å kritisere andres meninger og synspunkter, ikke bare det offentlige, men også naboen. Denne delen av vårt samfunn er noe mange tar for gitt og noe som vi i dag ikke merker forsvinner. I dag skal du ikke kritisere eller provosere for å skape debatt, du skal lye og følge det alle andre gjør og sier. Ytringsfriheten er nå begrenset til hva som er politisk korrekt. En persons eller gruppers subjektive følelser er nå viktigere enn den objektive fakta og søken etter sannhet.

 

Selvfølgelig må også ytringsfriheten begrenses. Dette har vi allerede med de rettslige unntakene, slik som trusler, hatefulle utsagn og pornografi. Det er et hav av forskjeller mellom ytringer som «alle mørkhudet må dø» og «jeg synes at bruk av religiøst plagg i ikke religiøs-offentlige arbeidssteder, slik som i politiet, skoler osv, er galt». I dag blir begge disse ytringene satt under samme bås, nemlig; «hatefulle og diskriminerende utsagn»

 

Før jeg går videre vil jeg vise til noen eksempler som tyder på at dette ikke bare er noe fjas jeg har konstruert selv.

 

Eksempel 1. I 1972 følte sosiologen Aud Korbøl at hun ble presset til å ikke publisere en forskingsrapport om konsekvensene av arbeidsinnvandring. Dette ble senere drøftet i serien «Det nye landet» på NrK hvor det kom frem at det ikke var noe feil med Korbøls rapport, men at det lå en frykt for hvilke konsekvenser en slik rapport hadde medført for innvandringssituasjonen til Norge.

 

Eksempel 2. Siv Jensen fikk stor kritikk knyttet til sine kritiske merknader om utviklingen i Malmø-forstanden Rosengård. Kritikken hun fikk var ikke basert på om det hun sa var sann eller usann, men mer preget av at hun hadde såret en hel bydel.

 

Disse to eksemplene illustrerer hvordan samfunnet skjuler fakta og prøver å tie dem som har meninger som kan oppfattes som politisk ukorrekt. Dette problemet speiler seg ikke bare i myndigheten, men vi ser det også i det daglige livet. Skolen er ikke lenger et sted for debatt, hvor det er mulighet for utfordring av andres tenkemåter på et intellektuelt plan.

 

Hvorfor streber vi etter å være politisk korrekt?

 

Dette er et spørsmål hvor det kan trekkes flere mulige svar for. Jeg mener at det er noe som har blitt internalisert hos oss over tid, særlig i de vestlige landene. Jeg mener også at mye av det skyldes at vi er blitt for tolerante.

 

I utgangspunktet, er det ikke noe gale med dette. Toleranse er noe alle burde ha. Men som med alt det gode av verdier og ideer i verden, så kan det ved det ekstreme være veldig farlig. For mye av noe kan være farlig. Det er denne faren jeg mener vi er på vei mot.

 

Faren med dette gjenspeiler seg i den marxistiske tankegangen hvor det meste handler om å fremme den svake parts perspektiv. I verste tilfelle ser vi at konsekvensen blir at et utsagn ikke lenger er bedømt på basis av om den er sann eller usann (som burde være den eneste målestokken), men på basis av hvilke samfunnsmessige og politiske virkninger utsagnet kan få. Det politiske korrekte krever ikke lenger noe begrunnelse, det krever bare makt. Når en begrunnelse først blir gitt, faller den oftest i den kategorien som skal beskytte subjektive følelser for enkelte utsatte individer eller grupper. Jeg vil her understreke at det ikke er noe galt med  å ta hensyn til de undertryktes følelser, men spørsmålet blir da om samfunnet vårt ønsker å fremme objektiv sannhet, eller drive med virkelighetsforvrengning for å tilfredsstille noen individer eller grupper. Jeg mener at det ikke er forsvarlig å vrenge sannheten for å hjelpe den svake.

 

Feilen med Politisk korrekthet kan enkeltvis illustreres med hvordan man oppdrar et barn. Når et barn gjør noe galt, så vil som regel foreldrene rette på dem. Barnet blir da møtt med litt ubehag i form av negative sanksjoner, slik at de i nærmere fremtid lærer av sine feil. Det er i slike tilfeller altså et umiddelbart ubehag til fordel for langsiktig læring. Slik tankegang mener jeg at vi burde strebe etter å ha i vårt samfunn. Det er bedre å si sannheten for å så kjenne på dette midlertidige ubehaget slik at vi kan lære av det. I dag virker det slik at vi heller vil rose ungene når de gjør noe feil, fortelle dem at de er modige og at det er verden som ikke forstår dem, alt for å hindre å krenke deres følelser. Det er dette politisk korrekthet fremmer. Det fremmer umiddelbart lykke fremfor de langsiktige konsekvensene. Du må tåle å delta i en diskusjon  uten å kreve at det settes offentlige sanksjoner mot meninger du ikke selv er enige i. Jeg oppfordrer samfunnet vårt til å forstå at å bli krenket er en essensiell del i samfunnsutviklingen.

 

En ting er sikkert, og det er at politisk korrekthet minker den sosiale og politiske bevisstheten til folket og bidrar med å svekke den intellektuelle reflekteringen til et samfunn som burde  stille mer kritiske spørsmål.

 

Vi styres i dag av et samfunn som er enormt preget av reklamebransjen. For å selge  deg noe vil et selskap spille på dine følelser ved å gjerne vise et følelsesladet bilde, video etc. Slik at du, som forbruker, tar en impulsiv beslutning. Dette er det samme de som fremmer politisk korrekthet gjør, de «selger» ideene sine ved bruk av følelser slik at du tar impulsive beslutninger preget av emosjon og ikke av rasjonalitet og kritisk tenking.

 

J M & E R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Joseph Morris. Gå til den siterte teksten.

Eksempel 1. I 1972 følte sosiologen Aud Korbøl at hun ble presset til å ikke publisere en forskingsrapport om konsekvensene av arbeidsinnvandring. Dette ble senere drøftet i serien «Det nye landet» på NrK hvor det kom frem at det ikke var noe feil med Korbøls rapport, men at det lå en frykt for hvilke konsekvenser en slik rapport hadde medført for innvandringssituasjonen til Norge.

 

Eksempel 2. Siv Jensen fikk stor kritikk knyttet til sine kritiske merknader om utviklingen i Malmø-forstanden Rosengård. Kritikken hun fikk var ikke basert på om det hun sa var sann eller usann, men mer preget av at hun hadde såret en hel bydel.

 

Disse to eksemplene illustrerer hvordan samfunnet skjuler fakta og prøver å tie dem som har meninger som kan oppfattes som politisk ukorrekt. Dette problemet speiler seg ikke bare i myndigheten, men vi ser det også i det daglige livet. Skolen er ikke lenger et sted for debatt, hvor det er mulighet for utfordring av andres tenkemåter på et intellektuelt plan.

Takk for innlegget ditt.  Der kom det fram opplysninger jeg ikke har kjent til tidligere.  Punkt 1 ovenfor sier sitt og det er jo I KrF og i kirken denne oppfatningen fortsatt gjør seg gjeldene.

Men, har kirken og KrF rett i sin fortolkning av Skriften?

3 Mosebok 23:3: Du skal ikke gi den svake parten fordeler i enrettssak.

5 Mosebok 16:20: Rettferdighet, ja, rettferdighet skal du jageetter, for at du skal få leve og innta det landet Herren din Gud gir deg.

5 Mosebok 24:17: Du skal ikke fordreie retten for innflyttere og farløse og ikke ta en enkes klær i pant.

Rettferdighet alene og ikke sosial rettferdighet er Bibelen opptatt av.
Den sosiale rettferdigheten er urettferdig, mens Bibelen vektlegger ekte rettferdighet for alle.

Ronald H, Nash her skrevet boken Social Justice and the Christian Church.

Ronald H. Nash er en god formidler som sitter på store kunnskaper om mange emner. Denne boken er god og anbefales for alle som vil forstå Bibelen og økonomi. Nash mener at Kristne bør være forsiktige før de bruker Bibelen for å støtte visse økonomiske modeller.

Det er ikke overraskende at nettopp Sturla Stålsett, som var leder for Åpen Folkekirke, tok doktorgraden i frigjørings teologi.  Han favoriserer et evangelium der Marx og Jesus er blandet sammen.  Et evangelium som splitter de kristne og vi ser en svært venstrevridd kirke som mister oppslutning.

Teologer som forkynner frigjørings teologi, som er en blanding av Marx og Jesus, misbruker eller misforstår ofte Bibelen ettersopm de søker å finne støtte i tekstene for sitt eget politiske syn - et politisk syn som de i leser inn i tekstene og som de forkynner.

Nash skriver også i boken at mange teologisk liberale kristneorganisasjoner, aktivt har støttet sosial rettferdighet til terrorist grupperinger i Afrika og Latin Amerika. 

Noe vi også ser her i Norge, der Kristne organisasjoner har foreslått boikott av velfungerende demokratiske Israel, mens de støtter terrorist organisasjonen Hamas.

Det er svært interessant at denne frigjørings teologien først og fremst påvirker de liberale.  

De som mister troen på Bibelen erstatter denne troen med et annet innhold. Det Kristne skallet er der, men er fullt opp med sekulært innhold. 

4 liker  
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Glimrende innlegg.

Publisert 8 måneder siden
Joseph Morris. Gå til den siterte teksten.
Faren med dette gjenspeiler seg i den marxistiske tankegangen hvor det meste handler om å fremme den svake parts perspektiv. I verste tilfelle ser vi at konsekvensen blir at et utsagn ikke lenger er bedømt på basis av om den er sann eller usann (som burde være den eneste målestokken), men på basis av hvilke samfunnsmessige og politiske virkninger utsagnet kan få. Det politiske korrekte krever ikke lenger noe begrunnelse, det krever bare makt. Når en begrunnelse først blir gitt, faller den oftest i den kategorien som skal beskytte subjektive følelser for enkelte utsatte individer eller grupper.

Takk for glimrende innlegg. Godt sett og formidlet.

 Argumentet med å tale svakestes sak er fremtredende fordi det høres så fint ut når det er behov for det., Men nestekjærligheten innen det politisk korrekte system er som alle har observert svært fleksibel. 

Formidlet i nyheter og av plakatbærerne er den ensidig, fokuserer på lidelser innen den ene part som slås stort opp , mens de samme hendelser på den siden de politisk korrekte ikke liker nevnes heller ikke.

Her kan man bla tilbake i flere ti-år med reportasjer i konflikten i Midtøsten , hvor bla. en viss reporter i NRK var fast innslag med ganske så forutsigbare reportasjer.

Det meste av den vestlige verden er i dag dominert av "politisk korrekte". Media gir alltid inntrykk av at de representerer et flertall/folkekrav.

Men gjør de det ?

Hvordan har de klart å havne i maktposisjon og utbygge denne til en bastion hvor de sitter på alle sider av bordet i saker som betyr noe for landet og befolkningen?

Greia å presse andre til ufrivillig å betale påfunn i milliardklassen , ettersom de ikke baserer seg på at de selv og meningsfeller betaler for påfunn de synes er glupe. 

Nei , det er ordene i avisoverskriftene som avgjør nestekjærligheten slik at man kan surfe videre på frasene i politikken og la andre sitte med regningene for kampanjen. 

Resultatene av milliarduttellingen er litt mindre i fokus , verdensmesterskapet i "bistand" gikk som føljetong i NRK - og forklarer tausheten.

-- 

Ref. også spillet om vannkraften - vår viktigste verktøy - hvor innsatsen er vår energi til vår egen stamme - verdiskaping og arbeidsplasser til de som aldri ble spurt om hverken "privatisering" , ACER og avgiftsirkuset - hvor toppen av kransekaka er "opprinnelsesgarantien".

Pluss de arbeidsplasser og verdier som skulle skapes da skattebetalerne  finansierte utbygging av fjellheimen for fremtidens NORGE. Legg merke til at det er ikke politisk korrekt i det hele tatt å nevne hva politikerne gjorde - gjerne med korrekt betegnelse.

http://www.klassekampen.no/28197/article/item/null/-dette-er-horribelt

På papiret er vi/felleskapet fremdeles eiere av vannkraften , ellers kunne ikke politikerne leke seg med den.

http://www.klimarealistene.com/2017/04/15/gronn-strom-bedrageri-og-avlatsbrev/

--

 En viss man sa at valget spiller ingen rolle , gi meg kontroll over nominasjonsprosessen så har vi makten.

Og takket være nominasjonsprosessen har politikere i den vestlige verden kunnet holde på makten , byttet litt på , plassert kompiser sentralt . Det vil etter reglene ta flere ti-år å rense systemet.

Eksempelvis denne av nyere dato , som jeg har problemer med å se nytteverdien som velgerne og forbrukerne er tjent med politikerne opprinnelig skulle representere i rikspolitikken. 

https://www.nrk.no/norge/naeringsminister-monica-maeland-gav-topp-styreverv-til-venninne-1.13050937

Og ingen reiser seg i båten og sier noe.

-- 

I 2016 var det nettopp grepet om nominasjonsprosessen i USA hvor grepet glapp, det skjedde et mirakel og klikken stirret vantro inn i TV-skjermene hvor alt som var avtalt gikk i vasken. Mediafolk gråt som små barn ( Megan ,Fox bl.a.) Makten forsvant fra de etablerte politikerne. Panikken spredte seg.

Quote 

In their 2008 book The Party Decides: Presidential Nominations Before and After ReformMarty Cohen, David Karol, Hans Noel, and John Zaller argued that the resurgence of establishment candidates was no coincidence.

They argue that party insiders had found a way to control nominations by replacing the old smoke-filled rooms of the convention with a new series of insider bargains largely struck before convention voting begins.

It's this "invisible primary" among party elites that truly matters.

To test their idea, the book's authors tallied up endorsements from a broad set of party figures across two and a half decades of primaries. They included everyone from famous elected officials to local politicians to activists to celebrities, and calculated each endorser's importance in the party.

If one candidate was the clear winner in pre-Iowa endorsements and also won the nomination, then it could be said that the party had decided.

close quote

Donald Trump trosset alle hindringer. Han tilhører ikke klikken "de politisk korrekte" og derfor er mannen verdifull for demokratiet som sådan. Han er den eneste som står mellom de politisk korrekte og makten.

Forklaringen var ikke velgerne - neida, enhver velorientert leser vet at russerne sto bak alt sammen ! Helt siden valgdagen har det gått en harsk svertekampanje mot Donald Trump , dag og natt. 

I likhet med millioner av andre tar ikke Donald Trump de politisk korrekte på alvor - et absolutt positivt trekk. : "The best thing about Donald Trump - he is on our side."

https://www.youtube.com/watch?v=aDmUy31B2Sw

--

Blir spennende å se valget i Sverige . 

Svertekampanjen er kommet godt i gang. Men egentlig vanskelig å se noen klar trend - nettopp på grunn av at folk ikke lenger ytrer seg åpent. Det riktige svaret gis ved valgurnene - og ikke på TV i beste sendetid.

Det drives aktiv og ikke særlig diskret utpeking  av de som er så uheldig å mene feil ; de er dårlige mennesker,  lider av fremmedfrykt og ser ikke rasister som lurer bak hver busk og alle de faste frasene.

Interessant tema og etterhvert et enormt bakgrunnsmateriale.

4 liker  
Kommentar #3

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
 Argumentet med å tale svakestes sak er fremtredende fordi det høres så fint ut når det er behov for det., Men nestekjærligheten innen det politisk korrekte system er som alle har observert svært fleksibel. 

Hvorfor konsentreres all nestekjærlighet mot muslimene og muslimsk innvandring av kirken og venstresiden? Og ikke mot familier og lidende her i landet?

Ser ikke de liberale som ukritisk støtter frigjøringsteologien og Marx, at Gud er den eneste sanne samaritan.? Den eneste som kan hjelpe alle, og ser de ikke her at de heller bør arbeide for familiene, for ekteskapet, for arbeid til alle og hjelp til våre egne som lider - at de får komme til Jesus å bli frie i Han.  Ser virkelig ikke de liberale eller har de helt glemt det - budskapet fra Jesus - Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem i Faderen, sønnen og DHÅs navn?

Har ikke de liberale snart gjort stor nok skade på samfunnene og stor nok skade på de fattige? 

Forsto ikke Paulus og de første kristne budet om å elske sin neste da de samlet inn penger og gaver til sin gruppe. Da de første kristne solgte alt de eide for å hjelpe sin gruppe. Hvordan forstår vi lignelsen om den barmhjertige Samaritan? At den barmhjertige Samaritan er Jesus – slik lignelsen om den bortkomne sønn – viser oss at faren som tar imot da sønnen til slutt kommer hjem – er Jesus selv. Eller Gud som tar imot de som vender om til Gud.

Vår neste er først og fremst vår egen hjord.  Familien, brødre og søstre i troen, borgerne i samme land - og de vi møter på vår vei. 

Det som skrives heretter er fra pave Benedikt XVls bok Jesus fra Nasaret. Hvor temaet tas opp. (Ikke avskrift – men gjengitt korrekt – sterkt forkortet og med mine ord):

Å påstå at alle mennesker er vår neste - er det korrekt?  Det er ikke bare flyktninger som er i nød.  Det er en rekke mennesker i forskjellig nød.  De som er utsatt for forskjellig former for kriminalitet, ofre for narkotika, menneskehandel, sexturisme, mennesker som er ødelagt av ulykker, menneskehandel, osv. Listen kan gjøres langt som et år. Og de aller fleste av disse finnes det en rekke av i vårt eget land.

Det gjengse svaret er skriver Pave Benedikt XVl, et ens neste er en landsmann. Sitt eget folk og gruppe. Folket, vår egen gruppe, er et solidaritetsfellesskap. Og, vi har ansvar for hverandre og tar ansvar for hverandre i felleskapet. Bibelen viser oss at vi også skal vise kjærlighet til fremmede. Fortsatt ifølge pave Benedikts forståelse – det er fortsatt omstridt hvor grensen for nestekjærligheten går. 

Budet om elske vår neste, kaller oss til å åpne vårt hjerte og at vi skal ha mot til å vise nestekjærlighet er. Så spørsmålet er: Hvordan kan vi best åpne hjertet vårt og våge å gjøre det gode?

Kirkefedrene leste denne teksten, (den barmhjertige samaritan), at det er Jesus, Gud selv - som forteller oss hva nestekjærlighet er.  At Jesus også i denne teksten inviterer oss til å tro på Guds rike. Kirkefedrene ser lignelsen om den barmhjertige samaritan som et bilde på Adam. Med lignelsen viser altså Jesus alle som tror og hører Hans Ord, at mannen som er overfalt av røvere, halvdød og plyndret, at alle mennesker, hele menneskeheten har av Satan siden fallet fra paradis, vært fremmedgjort, slått og misbrukt - gjennom hele historien.

I middelalderteologien leses lignelsen som indikasjoner på det forkomne mennesket. For skolastikerne var dette de to dimensjonene på menneskets fremmedgjøring – at mennesket var plyndret og slått halvt i hjel. Det vil si berøvet og skadet i sin natur.

Veien fra Jerusalem til Jeriko blir dermed et bilde på verdenshistorien. Den halvdøde i veikanten et bilde på menneskeheten.

Hvis offeret er et bilde på mennesket, så er samaritanen et bilde på Jesus selv. Da er det altså Gud selv som har gitt seg i vei for å frelse sin sårede skapning. Gud selv som var fjern, er nå blitt vår neste. Gud selv heller olje og vin i våre sår, noe som er et bilde på sakramentenes legende gave. Gud selv leder oss til Herberge, altså til Kirken – der Han lar oss få pleie.  Gud betaler det pleien koster.

Det store temaet i lignelsen er kjærlighet. For lignelsen viser oss at alle trenger frelse. Alle trenger Guds frelse – alle trenger en Gud som gjør seg selv til vår neste.

4 liker  
Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Liberale som støtter Marx?

Publisert 8 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Ser ikke de liberale som ukritisk støtter frigjøringsteologien og Marx, at Gud er den eneste sanne samaritan.?

Marxister og liberalister utgjør ideologiske motpoler.

1 liker  
Kommentar #5

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Marxister og liberalister utgjør ideologiske motpoler.

Nei - i dag sitter de på samme side av det runde bordet

2 liker  
Kommentar #6

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Marxister og liberalister utgjør ideologiske motpoler.

God observasjon - som virkelig viser hvor galt det har gått med liberalistene.

Kastet all gammel forståelse og sine meninger over bord, og gått i kompaniskap med marxistene.

Og det ser ut til at de har kastet 2000 år gammel kristen forståelse og tro ut av vinduet i samme slengen.

Det sier sitt.

 

1 liker  
Kommentar #7

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor konsentreres all nestekjærlighet mot muslimene og muslimsk innvandring av kirken og venstresiden? Og ikke mot familier og lidende her i landet?

Ja, det er en raritet da en ser på DnKs nestekjærlighets forståelse.

Ikke skal de misjonere ovenfor muslimer her i landet, mens vi sender norske misjonærer til muslimske land.

Samtidig gjøres ingenting for kristne som forfølges og drepes over en lav sko som aldri før i historien.  Uten protester og uten store aksjoner fra biskoper og kirken for å redde kristne fra forfølgelsene og myrderiene.

Det viser frigjøringsteologiens konsekvenser og retningsforandringen sammenblandingen med marxistene innebærer.

Elitene styrer og fyller egne lommer som aldri før. Det gode som de tror de gjør viser sannheten i ordtaket.

Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.

"AV OG TIL vet vi hva vi gjør.

Historiker og medieprofessor Hans Fredrik Dahl har fortalt at noen av de kommunistiske medløperne på 1960— og 70-tallet visste hva de gjorde: "De visste at overgrep skjedde, selv om skylappene hindret full innsikt i så måte, men forsvarte dem som de egg som måtte knuses for at sosialismens omelett skulle bli god".Andre ganger vet vi ikke hva som skjer, eller vi forstår ikke konsekvensene av det vi gjør. Målet er godt, og middelet virker fornuftig, men er det demokratisk?

Det blir mindre behov for medisinsk behandling, dersom de syke kan fjernes før de er født.

Politikken er blitt slik at den i stigende grad ser ut til å ville reparere alt som ikke er perfekt. Problemet er at slik politikk har en pris. Vi må ta i bruk virkemidler som umenneskeliggjør samfunnet og i verste fall gjør det totalitært."

2 liker  
Kommentar #8

Joseph Morris

1 innlegg  2 kommentarer

Skille mellom liberal og liberalist

Publisert 8 måneder siden

Godt poeng, men jeg ville her skilt mellom liberalisme (liberalistisk) og liberalitet (liberal)

 Liberalisme handler mer om forholdet mellom individet og staten. Liberalitet derimot vil jeg si er mer av en moralsk holdning til rettslig frihet eller toleranse. 


En Marxist kan være liberal, men ikke en liberalist. 

4 liker  
Kommentar #9

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

En tautologi

Publisert 8 måneder siden
Joseph Morris. Gå til den siterte teksten.

Liberalisme handler mer om forholdet mellom individet og staten. Liberalitet derimot vil jeg si er mer av en moralsk holdning til rettslig frihet eller toleranse. 


En Marxist kan være liberal, men ikke en liberalist. 

Liberalisme er en ideologi som beskytter individet mot kollektivet.

Marxisme er en ideologi som beskytter kollektivet mot individet.

1 liker  
Kommentar #10

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Joseph Morris. Gå til den siterte teksten.
I den vestlige kulturen blir begrepet brukt positivt.

Gjør det? Jeg synes det blir brukt mer og mer som et skjellsord.

Kommentar #11

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Politisk korrekt mediadekning.

Publisert 8 måneder siden
Joseph Morris. Gå til den siterte teksten.
Når du nekter å se en sak fra flere sider, og du i stedet kun velger å fremme den svakstiltes perspektiv og syn, da er du politisk korrekt

Ja , nå er jo ikke problemet at man ser en sak fra to sider , så der er man politisk korrekt til fingerspissene. Og noen sitter og grubler over hvorfor politisk korrekt er blitt et skjellsord ?

Her er nyhetsdekningen fra møtet i Helsinki mellom Donald Trump og Putin , hvor man aner et anstrøk av ubalanse i objektiviteten. 

Men det hele er kokt sammen til å bli en kulinarisk perle fra den politisk korrekte gryte. Med den forventede bismak. 

Møtet får man ikke så mye om , men alle som hater Donald Trump er så heldige å slippe til også denne gangen. John McCain , CNN , Chuck Schumer og lokale størrelser som Audun Tjomsland - med egen hjemmeside spekket med objektive analyser av Donald Trump.  Fabelaktig!

ABC Nyheter :

 https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/07/16/195416097/flengende-kritikk-unnfallenhet-venter-trump-hjemme

Og Aftenposten overgår seg selv i objektiv nyhetsformidling - man står sannelig ikke tilbake for NRK i kampanjen mot USA`s president : 

https://www.aftenposten.no/verden/i/3jOW5d/-Har-ikke-sett-en-amerikaner-bli-sa-eid-av-en-russer-siden-Rocky-IV

Uvesentlige ting som at man kom frem til å ville forlenge START avtalen om atomnedrustning kom dessverre ikke like tydelig frem som den altoverskyggende hetskampanjen. 

Har vel med politisk korrekt prioritering å gjøre -men hva vet vel vi lesere om denslags ?

 

   

1 liker  
Kommentar #12

Joseph Morris

1 innlegg  2 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Det er godt mulig, Har du noen eksempler på dette, eller er det bare rene synsing fra din side? 

1 liker  
Kommentar #13

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Det er bare å Google pk-eliten for eksempel så kommer det svært mange eksempler.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere