Trond Wathne Tveiten

36    313

Hakk i plata hos Krf

Krf atter en gang på feil side av historien

Publisert: 14. jul 2018 / 895 visninger.

 

Kjell Ingolf Ropstad er tydelig irritert på oss han kaller liberalere i ruspolitikken i et innlegg i BT 6 juli , noe jeg finner særdeles fasinerende, men ikke overraskende.

 

Jeg hadde min ungdomstid på 90 tallet da krf fikk regjere i flere kommuner med sin alkoholpolitikk. En del kommuner hadde særdeles artige ordninger, som blant annet å forby butikksalg av alkohol etter klokken 13 i helgene, passe på at de færreste steder fikk selge alkohol og hindre etableringen av flere vinmonopol. Det artigste av alle forsøk som ble prøvd et sted i Telemark var at man når man måtte bestille ølen så måtte man gjøre det en uke i forveien og da måtte man bestille en kasse om gangen. I min hjemby Skien hadde man på det lokale kjøpesenteret Herkules en ølmann. Skulle man ha øl så måtte man ringe med en bjelle så kom ølmannen og ga deg de flaskene du ville ha. Hvorfor denne bjellen? Jo skal man ha alkohol så må man jo føle skam.

 

Hele 90 tallet fikk krf presset igjennom en rekke artige ordninger sammen med partier på venstresiden. De hadde alle statistikker som sa at desto flere steder som solgte alkohol, desto mer død og fordervelse ville det føre til. Alt dreide seg om å ta vare på barn og unge og alle oss andre som påpekte feilene var jo mennesker som var for frislipp og uanstendig rusbruk. Når det gjelder sex og rus så har kristne politikere alltid hatt et ønske om å sette harde regler, mens deres egen religion helst skal få dominere alle arenaer, uten kritikk.

 

Etter hvert ble reglene endret. Flere butikker fikk selge alkohol og kommuner som ikke hadde vinmonopol fikk det. Det er verd å nevne at dette skjedde mens krf satt i regjering og jeg tror faktisk Bondevik og co skjønte det samme som oss naive rusliberralere gjorde, nemlig at resultatet ble smugling, hjemmebrenning og metadondødsfall. Men alt dette skulle jo ødelegge ungdommen så hvorfor ble ikke så tilfelle?  Dagens ungdom drikker mindre enn på mange år. Hvorfor tror krf da at å regulere cannabis på samme måten vil skape flere missbrukere?

 

Krfere har en tendens til å komme med det utslitte utrykket rusliberale om alle som ønsker å endre politikken. I tillegg har de en tendens til å kaste barn og ungdom foran seg i kampen for det de kaller det gode samfunn. Denne argumentasjon de også brukt i kampen mot homofiles rettigheter,  for mer religion i skolen og andre sære temaer som ser ut til å tenne flammen i menigheten deres. Per i dag tjener mafiaen milliarder på ulovlig salg og de holder oppe 24 timer i døgnet i hele landet. Disse milliardene kunne gått inn i staten og vi kunne ha brukt pengene på å hjelpe de som får problemer med rusbruk. Isteden bruker vi enorme summer på å ødelegge ungdom som ikke gjør noe annet en å bruke et annet rusmiddel en alkohol.

 

Politiet har i dag ikke ressurser til å følge opp darkroomsakene, etterforske vold, innbrudd og mange andre ting. Men er det snakk om cannabis ja da må man dømme folk og sette dem på uverdige ruskontrakter. Bruk av cannabis har aldri dreid seg om faren med rusmiddelet, men det faktum at man har ønsket å kontrollere en kultur man ikke liker. Det farligste med cannabis har alltid og vil alltid være politiet og moralistene i kristen Norge.

 

Forbudspolitikken mot alkohol ble testet med katastrofalt resultat. Narkotikapolitikken som krf vil tviholde på er direkte skadelig for samfunnet.  Smart regulering er det eneste som har funket, noe alle historiske fakta viser. Krf er like ødeleggende for en fornuftig ruspolitikks som Donald Trump er for verdensfreden. La oss slutte med eksperimentere med noen av delene og sende krf der de hører hjemme, nemlig på historiens skraphaug.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Torry Unsgaard

5 innlegg  490 kommentarer

Hakk i plata

Publisert 4 måneder siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.
Jeg hadde min ungdomstid på 90 tallet da krf fikk regjere i flere kommuner med sin alkoholpolitikk. En del kommuner hadde særdeles artige ordninger, som blant annet å forby butikksalg av alkohol etter klokken 13 i helgene, passe på at de færreste steder fikk selge alkohol og hindre etableringen av flere vinmonopol.

Jeg hadde min ungdomstid på Sørlandet på -50 og -60-tallet. Da var restriksjonene betydelig strengere - og takk for det. Det var i praksis umulig å få tak i alkohol for ungdommer med middels eller svak økonomi. Narkotika hadde vi knapt hørt om, heldigvis. I skolen lærte vi at alkohol var skadelig. Vi trodde på det. Alkohol var det få som brukte og skadene som følge av alkohol var derfor minimale hos brorparten av befolkningen. 

Det er godt at det fortsatt finnes et parti på Stortinget som er negativ til liberalisering av rusomsetningen. Hadde flertallet fulgt KrF, ville skadene av rusgiftene vært mye mindre. Det viser all seriøs forskning på dette feltet.

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Trond Wathne Tveiten

36 innlegg  313 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.

Jeg hadde min ungdomstid på Sørlandet på -50 og -60-tallet. Da var restriksjonene betydelig strengere - og takk for det. Det var i praksis umulig å få tak i alkohol for ungdommer med middels eller svak økonomi. Narkotika hadde vi knapt hørt om, heldigvis. I skolen lærte vi at alkohol var skadelig. Vi trodde på det. Alkohol var det få som brukte og skadene som følge av alkohol var derfor minimale hos brorparten av befolkningen. 

Det er godt at det fortsatt finnes et parti på Stortinget som er negativ til liberalisering av rusomsetningen. Hadde flertallet fulgt KrF, ville skadene av rusgiftene vært mye mindre. Det viser all seriøs forskning på dette feltet.

Vel jeg kjenenr en del som vokste opp på samme tid på sørlandet og de sier det de aller fleste sier, at både hjemmebrenning og smuglergods var lett å få tak i. Så lenge forbudsregimet eksiterer så fører det til emr kriminalitet og vanskelige og regulere forbruket. 

Alle partiene på strtinget bryr seg om skadeomfanget, men sprøsmålet er hvilke tiltak som er gode å innføre. Å likhet med alle tiltak krf har stått for så viser det seg at de aldri fungerer, tvert derimot.


1 liker  
Svar
Kommentar #3

Torry Unsgaard

5 innlegg  490 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.

Vel jeg kjenenr en del som vokste opp på samme tid på sørlandet og de sier det de aller fleste sier, at både hjemmebrenning og smuglergods var lett å få tak i. Så lenge forbudsregimet eksiterer så fører det til emr kriminalitet og vanskelige og regulere forbruket. 

Alle partiene på strtinget bryr seg om skadeomfanget, men sprøsmålet er hvilke tiltak som er gode å innføre. Å likhet med alle tiltak krf har stått for så viser det seg at de aldri fungerer, tvert derimot.

Jeg vokste opp på Lista og uttaler meg om forholdene der. Så vidt jeg kjenner til var heimebrenning og spritsmugling lite utbredt også andre steder på Sørlandet på -50 og -60-tallet.

De liberaliseringstiltak som etter hvert ble innført, normalt mot KrFs stemmer, førte til økt alkoholbruk og dermed også til større skader.

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Trond Wathne Tveiten

36 innlegg  313 kommentarer

tja

Publisert 4 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.

Jeg vokste opp på Lista og uttaler meg om forholdene der. Så vidt jeg kjenner til var heimebrenning og spritsmugling lite utbredt også andre steder på Sørlandet på -50 og -60-tallet.

De liberaliseringstiltak som etter hvert ble innført, normalt mot KrFs stemmer, førte til økt alkoholbruk og dermed også til større skader.

Jeg vet lite om miljøet du personlig var en del av, men jeg mnå desverre emdele deg at både smugling og hjemmebrenning har vært minst like utbredt på sørlandet som i Telemark og andre steder. 

Der tar du faktisk feil. Dagens unge drikker faktim mindre en foreldregenerasjoenen. Krf sin logikk er at hvis lovlige salgstall er høye så tegns på høyt alkoholbruk, men de bry sge fint lite om mørketallene. Litt som som de tenkte under forbundstiden.


Svar
Kommentar #5

Torry Unsgaard

5 innlegg  490 kommentarer

Offisielle tall må legges til grunn!

Publisert 4 måneder siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.

Der tar du faktisk feil. Dagens unge drikker faktim mindre en foreldregenerasjoenen. Krf sin logikk er at hvis lovlige salgstall er høye så tegns på høyt alkoholbruk, men de bry sge fint lite om mørketallene. Litt som som de tenkte under forbundstiden.

Det er forsket mye på alkoholbruk i Norge. Tilgjengelighet og pris sett i forhold til folks økonomi er viktige faktorer. Dessuten påvirker også folks kunnskapssnivå. Statistisk Sentralbyrå har gode tall for forbruket. Folkehelseinstituttet har i en ny publikasjon fra 12.2.18 beregnet at det totale forbruket av ren alkohol pr år og pr innbygger nå er nesten 7 liter. Det uregistrerte forbruket er også beregnet og tatt med.

Forbruket i Norge har økt betydelig over tid i den perioden vi diskuterer. Det lå på 5 liter i 1990 og på 3.45 liter i 1960.

Det kan være riktig at dagens unge drikker mindre alkohol enn foreldregenerasjonen. De er nok blitt mer opplyst enn sine foreldre om skadevirkningene. Hvis dette er riktig, mer enn oppveies det av økt forbruk i de eldre generasjonene. Det viser totaltallene.

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7335 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Det kan være riktig at dagens unge drikker mindre alkohol enn foreldregenerasjonen. De er nok blitt mer opplyst enn sine foreldre om skadevirkningene. Hvis dette er riktig, mer enn oppveies det av økt forbruk i de eldre generasjonene. Det viser totaltallene.

Problemet ifølge politiet er at ungdommene i stedet nå ruser seg på marihuana.  

Det er en skremmende utvikling. Nå er det mange går inn for at den bruken skal legaliseres.  

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Trond Wathne Tveiten

36 innlegg  313 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Problemet ifølge politiet er at ungdommene i stedet nå ruser seg på marihuana.  

Det er en skremmende utvikling. Nå er det mange går inn for at den bruken skal legaliseres.  

største problemet med marihuana er politiett som kaster bort ressursene på på å ødelegge folks liv når det eneste de gjør er å velge et annet rusmiddele nn alkohol.

Svar
Kommentar #8

Trond Wathne Tveiten

36 innlegg  313 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.

Det er forsket mye på alkoholbruk i Norge. Tilgjengelighet og pris sett i forhold til folks økonomi er viktige faktorer. Dessuten påvirker også folks kunnskapssnivå. Statistisk Sentralbyrå har gode tall for forbruket. Folkehelseinstituttet har i en ny publikasjon fra 12.2.18 beregnet at det totale forbruket av ren alkohol pr år og pr innbygger nå er nesten 7 liter. Det uregistrerte forbruket er også beregnet og tatt med.

Forbruket i Norge har økt betydelig over tid i den perioden vi diskuterer. Det lå på 5 liter i 1990 og på 3.45 liter i 1960.

Det kan være riktig at dagens unge drikker mindre alkohol enn foreldregenerasjonen. De er nok blitt mer opplyst enn sine foreldre om skadevirkningene. Hvis dette er riktig, mer enn oppveies det av økt forbruk i de eldre generasjonene. Det viser totaltallene.

Så klart statstikk vil vise at alkoholforbruket øker når dete r salgstallene i lovllige utsalg som legges til grunn. Det er jo ingen uenige om

Hvis logikken til krf skulle vært riktig så skulle dagens unge brukt mer alkohol siden lovlige utslagssteder er flere. Saken  r at med flere lovlige utsalg så har opgså tilgjengeligheten blit minde forid det er mindre fristende for kriminelle og drive emd det.


Svar
Kommentar #9

Torry Unsgaard

5 innlegg  490 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Forskerne som jeg viser til har, beregnet også det ulovlige forbruket og kommet frem til et samlet forbruk. Resultatene er slik jeg skriver ovenfor. Les stortingsmelding nr 30 fra 2011-2012 om ruspolitikk.

Svar
Kommentar #10

Trond Wathne Tveiten

36 innlegg  313 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Saken her er ganske enkel. Krf har hecvdet i mange år at flere tilgjengelige utslag vil føre til mer forbruk. Forburket blandt unge går faktiosk ned. Hvordan kan ulovlig forbruk registeres? Å sulge å få tak i hjemmebrent er utrolig enkelt. Å hvordan kunne man ha skikkelige tall på dette i 1960. Virker emr som krf bare . velger tall som passer dem selv for å begrunne sin forbundspolitkk som har slått feil ut

Svar
Kommentar #11

Torry Unsgaard

5 innlegg  490 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Du har tydeligvis ikke lest stortingsmeldinoen   som jeg nevnte ovenfor. Den er det ikke KrF som har skrevet. 

Svar
Kommentar #12

Trond Wathne Tveiten

36 innlegg  313 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Alle som har jobbet med stestikk forstår at det nærmest er umulig å få emd seg tall fra hjemmebrenning, smuugling og ligende. Når selv vokser opp i et fylke der man vet at dettee r vanlig, men krfere hevder at statestikken sier noe annet og at deres måte er den ebste så kan amn begynne å lure. Jeg spør igjen. Hvordan har det seg at alkoholforbruket blant unge er på vei nedover når utsalgene har blitt flere. når krf hele tiden har hevdet at dette er feil poli8tkk.

Svar
Kommentar #13

Torry Unsgaard

5 innlegg  490 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Mange ungdommer har forstått hvor farlig alkohol er.

Svar
Kommentar #14

Trond Wathne Tveiten

36 innlegg  313 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Men krf har i åresvis hevdet at flere lovlige utsalg vil føre til mer bruk blant annet unge. Er det ike på tid eå innrømme at dete r feil.

Svar
Kommentar #15

Torry Unsgaard

5 innlegg  490 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det har vært lite liberalisering i Norske byer de siste årene. Virkningen av opplysning kan ha betydd mer, dersom det er slik at ungdommen nå drikker mindre enn før. 

1 liker  
Svar
Kommentar #16

Trond Wathne Tveiten

36 innlegg  313 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det er feil. Flere og flere byer og kommuner har fått vinmonopol. De gamle ølmonopolene er nærmest forsvunnet  og nærmest alle kommuner har salg av øl i butik. Dette kombiunert med økt reising og økte taxfreekvoter har ført til økt tilgang. Allikevel går bruken av alkohol ned blant unge noe som viser at krf har hatt feil hele tiden.  

Svar
Kommentar #17

Torry Unsgaard

5 innlegg  490 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Vi skriver om ulike tidsperioder. Nedgang i alkoholforbruk blant ungdom omfatter maks de 5 siste årene. Det aller siste ølmonopolet ble lagt ned for 6 år siden. De aller fleste byene hadde vinmonopol for 5 år siden.

Svar
Kommentar #18

Trond Wathne Tveiten

36 innlegg  313 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Men ifølge krf skulle forbruket vært mye større emd tanke på flere lovlige utsalg. Hvorfor har ikke det da skjedd. Er det kanskje på tide at dere innrømmer at forbud ikke hjelper, men regulering og lovelige utsalg gjør det? Saken er at fakta viser at krf tar feil.

Svar
Kommentar #19

Torry Unsgaard

5 innlegg  490 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Hvilke fakta sikter du til? Nå må du presisere  de "feil" du stadig skriver om på en upresis måte, uten å vise til noen form for dokumentasjon. 

Svar
Kommentar #20

Trond Wathne Tveiten

36 innlegg  313 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Hva er feil? det faktum at antal pol og lakoholutsalg ahr økt jevnt og trutt. Flre utestder? Høyere taxfreekvote? det faktum at alle disse tre tingene har krf hevdet vil få flere unge til å drikke, men forbruket deres går ned. kan ike krf bare innrømme at de tar feil.

1 liker  
Svar
Kommentar #21

Torry Unsgaard

5 innlegg  490 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det er du som skriver om feil, ikke jeg. Jeg ber bare om en klarere presisering av hva feilene går ut på, og en dokumentasjon på at det er feil.

Svar
Kommentar #22

Trond Wathne Tveiten

36 innlegg  313 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Beklager, men antall skjenkesteder har økt, flere butikker selger øl flere vinmonopol har blitt oprettet. Hva er feil her? Å jeg glemte økt taxfree. Allikevel går foirbruket blant ubnge ned når krf hele tiden sagt at en slik politkk ville føre til at forbruket går opp. Eller har ikke rkf sagt dette allikevel? Kan ikke krf bare innrømme at de har tatt feil. Svar
Kommentar #23

Torry Unsgaard

5 innlegg  490 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Jeg gjentar det jeg har skrevet foran; Stortingsmelding nr 30 om ruspolitikk forteller hva forskningen har funnet ut : Forbruket av alkohol er avhengig av flere faktorer. Tilgjengelighet og pris i forhold til inntekt er viktigst. Folks kunnskapsnivå om skade har også betydning. Tilgjengeligheten og folks inntekt i forhold til prisen er økt jevnt I de siste 100 årene. Forbruket likeså.   Det er  sagt at ungdommen drikker mindre nå enn for 5 år siden . Dette har jeg ikke sett dokumentasjon på. Jeg vet bare at totalforbruket er økt også I de siste årene. Du kan ikke rekne med flere kommentarer fra meg i denne tråden.

Svar
Kommentar #24

Trond Wathne Tveiten

36 innlegg  313 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Selvfølgelig tiolgjebgelighet er viktig, men saken er at tilgjengeligheten for lovleige varer har  økt betydelig. Polet åpnet 9 nye utslag bare for 2 år siden og felre andre de siste 20 årene. Dette har vært en politkk krf hevdet er farlig og ville få flre unge til å drikke, men tallene viseer motsatt. Kan ikke bare krf være så snill å innrømme at de kanskje tok feil. 

Bare feig ut, men dette viser jo hvordan rusdebatten utvikler seg. propagandaen fra krf og anre konservative har ikke holdt mål.


Svar
Kommentar #25

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  683 kommentarer

Liberaliseringstiltak

Publisert 4 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
De liberaliseringstiltak som etter hvert ble innført, normalt mot KrFs stemmer, førte til økt alkoholbruk

Men det artikkelforfatteren egentlig vil fokusere på, er vel spørsmålet om legalisering av Cannabis. Og i dette spørsmålet ser det ikke ut som legalisering fører til økt bruk blant unge, som er manges store bekymring. Fra Dagbladet, "De egentlige konsekvenser etter legaliseringen av cannabis i Colorado":

... (både antall trafikkulykker og) antallet mindreårige som bruker cannabis har sunket etter både kommersialiseringen og legaliseringen av Cannabis i Colorado. Undersøkelser foretatt av The Colorado Department of Public Health viser at antallet mindreårige som bruker cannabis stadig synker til tross for advarslene fra forbudsaktivister.

Se også:

 Washington Post - After legalization, teen marijuana use drops sharply in Colorado

For øvrig tror jeg ikke en gradvis øking i norsk alkoholbruk er et resultat av KRF's manglende innflytelse over alkoholsalget - men av en gradvis lavere og lavere oppslutning rundt puritanisme.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Rettsvern for annerledesbarn
15 minutter siden / 87 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Vi må gjøre det som virker!
21 minutter siden / 993 visninger
Vidar Gander Skrindo kommenterte på
Alt det vi kan få til
40 minutter siden / 1252 visninger
Erlend Sundar kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 1 time siden / 548 visninger
Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Rettsvern for annerledesbarn
rundt 1 time siden / 87 visninger
Per Steinar Runde kommenterte på
Farlig retorikk
rundt 10 timer siden / 1218 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Kamp mot Oslo kommunes usosiale boligpolitikk
rundt 10 timer siden / 292 visninger
Erlend Sundar kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 11 timer siden / 548 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 11 timer siden / 548 visninger
Les flere