Lederartikkel Vårt Land

«Jeg var fremmed»

Publisert: 14. jul 2018

Torsdag viste Vårt Lands førsteside Alf Svensson, tidligere leder for Kristdemokraterna, som innrømmet at han gråt da han hørte på en partilederdebatt. Han uttrykte også redsel for skyggene fra europeisk historie, at man igjen havner i et «vi og dem».


I debatten hadde Jimmie Åkesson i Sverige- demokratene sagt at «vi ikke behøver flere flyktninger». Svensson la til: «Ingen i studio reagerte. Ikke intervjuerne. Ikke de øvrige politikerne.»


På sosiale medier har enkelte ytret at Svensson heller burde bekymre seg over konsekvensene av svensk innvandringspolitikk.


Når Vårt Land valgte å slå opp denne saken på førstesiden er det fordi nettopp disse lavmælte ordene og tårene fra den tidligere partilederen minner oss på at medmenneskelighet, nestekjærlighet og humanitet i altfor stor grad har forsvunnet ut av den politiske debatten.


Realpolitikk og hestehandel hører med i politikken. Ja, det er selve politikkens vesen. Men når ingen politikere reagerer når mennesker på flukt og i nød blir omtalt som «noe vi ikke trenger», da er menneskesynet blitt alvorlig skakkjørt.


Det betyr ikke at vi skal åpne våre grenser ukritisk. Men å tingliggjøre mennesker til noe «vi har bruk for» eller noe vi «ikke har bruk for» er langt utenfor et humant og kristent menneskesyn.


Vi vil heller oppfordre til aktiv lesning av Bibelen, og særlig henlede oppmerksomheten på historier om den barmhjertige samaritan, eller Matteus 25,35-40:


«For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem: Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.»

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Vi forsømte flyktningene, og vi forsømmer dem til stadighet der de flyter omkring i Middelhavet med usikker fremtid. Middelhavet er liv eller død for dem, men for oss et deilig feriested. Kontrasten er så stor at den er iøynefallende nok. 

Vi forsømte og forsømmer de kristne i Midt-Østen. Vi har ikke gjort tilstrekkelig for å redde dem der de er eller fly dem ut. En av konsekvensene er at kristenheten i Midt-Østen er desimert. Oppmerksomheten rundt Palestina har vært sterkere enn våre egne trosfeller. 

På ett vis kunne vi se en slags rimelighet i at man ikke likte at muslimske flyktninger kom til Europa, men siden kristne og muslimer er i samme situasjon, t, bare på litt ulike steder, kan man si at dette stikker dypere enn bare kristne eller muslimer. Vår kultur bryr seg ikke lenger om flyktninger. Det er kjernen i dagens konflikter rundt flyktninger. Menneskets verdi er nedskrevet, uavhengig av hvem som trenger hjelp eller hvem som fører regnskapet. 

1 liker  
Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

8 innlegg  932 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Bibelen/religion kan brukes og misbrukes i dette spørsmålet. Spørsmålet om hvem og hvor mange reelle  flyktninger en nasjon skal forplikte seg på å ta inn og hjelpe ,kan ikke baseres bare på en følt plikt og moral  enkeltmennesker mener seg å besitte(sinnelagsetikk). Innvandringspolitikken må baseres og utformes på hva som tjener samfunnet på lang sikt og vurderes utfra flere kriterier enn bare en mer eller mindre politisk-religiøs moralsk plikt til å hjelpe en mener å ha.

-Nærhet til de en hjelper

-Antall

-Kultur/religion og utsikt til  integrering/assimilasjon 

-Sikkerhet

Jeg vil hevde at når vi først snakker om Bibelen, så vil det bli vanskelig å finne støtte for at den opphøyer et multikulturelt-multireligiøst samfunn som ideal. Heller ikke et samfunn uten nasjonale grenser.

Å vise barmhjertighet v.h.a. andres penger og ressurser krever lite av den enkelte , men er ikke nødvendigvis indikasjon på høy moral hvis en selv ikke blir direkte berørt. De som mener at staten har en altfor streng innvandringspolitikk, må selvsagt hevde det og arbeide for å endre den. I mellomtiden antar jeg at de øker sine private økonomiske  bidrag fra egen lomme, i tråd med den forpliktelse og moral de som privatpersoner mener de har for å hjelpe nødstedte rundt omkring i verden- når de hevder at samfunnet har glemt dem og ikke vil hjelpe disse.     

   

5 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Spørsmålet om hvem og hvor mange reelle  flyktninger en nasjon skal forplikte seg på å ta inn og hjelpe ,kan ikke baseres bare på en følt plikt og moral  enkeltmennesker mener seg å besitte(sinnelagsetikk). Innvandringspolitikken må baseres og utformes på hva som tjener samfunnet på lang sikt og vurderes utfra flere kriterier enn bare en mer eller mindre politisk-religiøs moralsk plikt til å hjelpe en mener å ha.

-Nærhet til de en hjelper

-Antall

Det virker som du blander begrepene litt etter som det tjener agendaen din. Kvangarsnes. En asylsøker er en som av ulike grunner er drevet på flukt fra sitt hjemsted. Iflg internasjonale lover har denne personen krav på beskyttelse der hvor hen kommer. 

La oss dvele ved dette først. En slik flyktning kan sammenlignes med en pasient som er forulykket. Når vedkommende trenger hjelp er den som kommer i kontakt med ham pliktig til å hjelpe. Det vil alltid bli sørget for transport til lege og om nødvendig vil det bli sørget for hospital og videre behandling. Vedkommende vil bli tatt hånd om så lenge det ansees nødvendig. Noen ganger sendes han videre til annen behandling, mens i andre tilfeller skrives han ut for å klare seg selv. Denne personen er vi altså forpliktet til å hjelpe fordi han er i en nødssituasjon. 

På den annen side har vi arbeidsinnvandring. Hvis du skulle ha lyst til å arbeide i et annet land finner du en jobb og skaffer i det minste et midlertidig bosted og søker om tillatelse. Innen EU/EØS er ikke dette så komplisert. Kommer noen utenfra dette området er det mer komplisert med mer avanserte prøvinger av behovet for din kompetanse opp mot eksisterende kompetanse i landet fra før av, og om du er den som kan fylle jobben bedre enn andre. 

I 2015 hev noen desperate arbeidsinnvandrere seg med på flyktningbølgen for å lettere komme seg over grensene. Dette endrer ikke at hovedtallet dreier seg om reelle asylsøkere. Ut fra asylinstituttet er det riktig å avvise disse, men man må ta dem imot for å avklare situasjonen før de kan sendes bort. 

Det er ingen øvre grenser mht hvor mange asylanter et land kan behøve å motta. Setter Russlands befolkning seg i bevegelse må de huses der de kommer. Det vil sprenge alle regler og straksløsninger. Vi kan ikke avvise uten videre, vi må gå inn og gjøre nye vurderinger. I etterkant må vi sortere og omplassere, men det er fullt mulig å tenke seg at et skremmende antall russere kan bli tvunget til å flykte til Europa. Da må vi lage ekstreme tiltak for å løse en ekstrem situasjon, men så fremt vi har mulighet, må vi hjelpe. Det er vår plikt iht internasjonale lover, og for de som tror også en plikt iht religion. 

EU laget Dublin-protokollen. Senere er denne justert for å best mulig tilpasses dagens situasjon. Dublin viste seg å ikke holde opp mot den foreliggende situasjonen. I årene fremover vil det sikkert komme et Dublin II eller tilsvarende, i tråd med bestemmelser fra EU-toppmøtet i Brüssel for et par uker siden hvor fordelingen av flyktninger sto på dagsorden. 

Hele din holdning til problematikken virker å være naiv og uopplyst samtidig som den er preget av avstandtagen både til problemstillingen og eventuelle løsninger. Argumentasjonen din holder ikke opp mot situasjonen på bakken. 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere