Sandra Borch

6

Høyres svik av Forsvaret

Hårek Elvenes, som selv sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, viser med all tydelighet at ingen av de utallige møtene han har hatt med bekymrede soldater i Norge har gjort noe inntrykk på han. Elvenes mener tydeligvis han vet langt bedre enn de som selv har skoen på.

Publisert: 13. jul 2018 / 1108 visninger.

3. juli fremmet Hårek Elvenes fra Høyre en rekke påstander om Forsvaret som ikke kan stå uimotsagt. Det virker som om Hårek Elvenes ikke har fått med seg at det var den rødgrønne regjeringen som fremmet vedtaket om innkjøp av nye F35-fly til Forsvaret. At Høyre følger opp et vedtak de selv støttet i Stortinget, skulle bare mangle.

Å kalle bevilgningene som følger med denne investeringen for en «historisk» satsing på Forsvaret, er temmelig pompøs retorikk fra Elvenes. Når man korrigerer for ekstratildelingen til kampfly og ønsket såkalt «effektiviseringsgevinst», der penger tas internt i forsvaret for å gi de tilbake til Forsvaret, var det minimale økning er i Forsvarsbudsjettet fra 2015 til 2017. Elvenes sine pompøse uttalelser om Høyres «historiske forsvarssatsing» er derfor forsøk på sminking av tall av Elvenes, og fremstår lite sjarmerende og misvisende for det norske folk.

Hårek Elvenes, som selv sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, viser med all tydelighet at ingen av de utallige møtene han har hatt med bekymrede soldater i Norge har gjort noe inntrykk på han. Elvenes mener tydeligvis han vet langt bedre enn de som selv har skoen på.

Ser man derimot på de konkrete grepene Høyre og Frp har gjort med Forsvaret i denne perioden sær vi at Forsvaret har blitt svekket på en rekke kritiske områder:

Andøya flystasjon legges ned, noe som drastisk reduserer Norges mulighet og evne til å ta imot allierte forsterkninger under krise og krig. Dette svekker Norges overvåkingsmiljø, og dermed Norges hovedoppgave til NATO betraktelig. Sjøheimevernet er lagt ned, noe som skaper en stor sårbarhet langs hele den verdifulle kysten vår. Videre er Heimevernet redusert med 5000 soldater. Dette i en situasjon der sikringen av offentlige bygninger og sårbare objekter er under enhver kritikk fra riksrevisjonen.

Dersom Norge utsettes for et omfattende terrorangrep har svekkelsen av Heimevernet gjort oss vesentlig mer sårbare enn vi burde være. Videre ønsket regjeringen fjerne Hærens helikoptre og regjeringen har avviklet hovedbasen for helikoptre på Bardufoss. I tillegg vil regjeringen sørge for en reell nedleggelse av 2. bataljon, noe som bidrar til at Hæren reduseres med om lag 1000 soldater. Dette vil føre til en dramatisk reduksjon i antallet norske ungdom som kalles inn til verneplikt og dermed får svært viktig opplæring i forsvaret av fedrelandet.

Norske folkevalgtes aller mest grunnleggende oppgave er å sikre norske borgere. Skal vi klare det, må vi ha et forsvar som kan forsvare Norge i et bredt spekter av kriser. Uansett om vi står overfor omfattende terrorangrep, press mot norsk grense, infrastruktur, sentrale nasjonale institusjoner, eller i verste fall invasjon, så må vi ha folk over hele Norge som er villige og trent til å kjempe for landet vårt og trygge lokalsamfunnet sitt.

 
Denne uka er det toppmøte i NATO. Under Høyres ledelse beveger Norge seg enda lenger vekk fra våres forpliktelser overfor NATO om å bruke to prosent av BNP på Forsvar. Dersom Hårek Elvenes mener alvor med sitt tilsynelatende engasjement for Forsvaret, bør han sørge for at Høyre stemmer for Senterpartiets forslag som skal behandles til høsten. Der ber vi regjeringen legge fram en opptrappingsplan for Forsvaret for at Norge skal nå NATOs mål om forsvarsbevilgninger om to prosent av BNP i 2024.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Jeg snakker bare fra magefølelsen: Jeg smatt meg unna millitæret, men det angrere jeg på i dag. Jeg kunne trengt en stopp og tenkepause i mitt livsløp.

 

Jeg var 1,5 år inn i universitetet, så fikk jeg innkallelse. Staten hadde bestemt at alle skulle inn i millitæret selvom de var i utdannelse.

 

Jeg klaget på innkallelsen. Først fikk jeg avslag på utsettelsen av millitærtjeneste. Men så ble det opprør fordi mange studenter protesterte. Så da ble vedtaket omgjort. Jeg fikk da likevel utsettelse på militærtjenesten.

 

Noen ganger kan folkeprotesten virke mot sin hensikt. Folk klager uten at de vet hvorfor de gjør det. De gjør det bare fordi de tenker man burde klage på alt mulig.

 

Selvom det var egentlig en klok bestemmelse av stortinget, eller hvem det var som hadde bestemt at alle skulle inn.

 

Med forsvaret kunne ihvertfall unge menn fått noe å gjøre.

Kommentar #2

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Mange år senere fikk jeg et brev om at jeg var fullstendig fritatt militærtjenesten

Kommentar #3

Njål Kristiansen

157 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Sandra Borch. Gå til den siterte teksten.
Norske folkevalgtes aller mest grunnleggende oppgave er å sikre norske borgere. Skal vi klare det, må vi ha et forsvar som kan forsvare Norge i et bredt spekter av kriser. Uansett om vi står overfor omfattende terrorangrep, press mot norsk grense, infrastruktur, sentrale nasjonale institusjoner, eller i verste fall invasjon, så må vi ha folk over hele Norge som er villige og trent til å kjempe for landet vårt og trygge lokalsamfunnet sitt.

Hvis hensikten var at Norges Forsvar skulle være på standarden fra 1980 har du helt rett, Sandra Borch, men dagens forsvarssjef og andre fagfolk har gitt klare signaler om at man ikke kan bruke den tidens mål på Forsvaret. Derfor skjer det justeringer i basestruktur og behovet for soldater på bakken. I vårt høyteknologiske samfunn kreves det andre virkemidler enn i 1980, et år da dagens virkemidler bare var drømmer på tegnebrettet for krigsgale fantaster. 

Men se, verden trenger cyber-krigere, man trenger fort som er reist for militære formål og ikke bosetnings- eller distriktspolitiske tiltak, og som skal løse militærstrategiske oppgaver i en annen tid. Derfor har Høyre-Frp-regjeringen øket bevilgningene til Forsvaret 24% siden 2013. En ting er at man skal betale for flyene det er full enighet om å anskaffe, men samtidig for å gjennomføre strukturelle endringer for å tilpasse Forsvaret til en moderne tid. 

Det er ingen sak å bygge opp Forsvaret til 1980-nivå. Utfordringen er å skape en militærkraft som kan utvikle seg til å møte et fiendebilde i 2020 og 2030 osv. Norske soldater fortjener bedre enn å dø med høygafler og kjepper å forsvare seg med. Høygafler er til sitt bruk, høyteknologiske våpen til sitt. Har bøndene høygafler lenger? 

Dagens regjering vil fortsette å øke bevilgningene til Forsvaret til 2% av BNP og kanskje mer, men etter forsømmelsene mellom 1991 og 2013 kan man ikke vente mirakler på kort sikt. Vi skal heller ikke glemme at Forsvaret og nasjonal sikkerhet har vært salderingspost i enda lengre tid enn dette rommet. Når vi avkreves et troverdig forsvar er utgangspunktet for endringsprosessen elendig. 

Å rette opp forfallet er ikke et mål i seg selv, men å komme til et bedre punkt litt lenger fremme hvor Forsvaret kan løse dagens utfordringer. Dette er kanskje forskjellen på en agrar-konservativ og en liberal-konservativ tilnærming. Vi liberal-konservative skal være her for Forsvaret også i fremtiden.

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 29 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 47 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 50 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 28 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 66 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 7 timer siden / 481 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82736 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44697 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35589 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28935 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22890 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22514 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22376 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20420 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19465 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 29 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 47 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 50 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 28 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 7 timer siden / 258 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 7 timer siden / 119 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 7 timer siden / 197 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 7 timer siden / 48 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 7 timer siden / 83 visninger
Les flere

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 29 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 47 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 50 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 28 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 66 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 7 timer siden / 481 visninger
Les flere