Martine Tønnessen

Leder, Kristelig Folkepartis Ungdom
13

Alternativene i ruspolitikken

Utgangspunktet for KrFUs ruspolitikk er solidaritet med dem som sliter og omsorg for pårørende til rusavhengige.

Publisert: 13. jul 2018

På landsmøtet i september skal KrFU vedta nytt program. Vi skal blant annet diskutere ruspolitikk. Det har fått mye oppmerksomhet i Vårt Land den siste tiden, og litt oppklaring kan være greit. Vi ser en liberaliseringsbølge blant de andre ungdomspartiene, men som jeg mener Vårt Land har belyst fint i sine saker handler ikke debatten om ruspolitikk bare om legalisering. Det er også andre løsninger man kan diskutere.

At KrFU skal diskutere ruspolitikk, burde ikke være overraskende. Politikken er ikke statisk, det er dynamisk og endrer seg i takt med nye utfordringer, nye muligheter og nye lærdommer. Jeg mener all politikk bør diskuteres jevnlig, om så bare for å understreke at man fremdeles er fornøyd med det ståstedet man har. Totalt skal KrFU votere over nesten 500 forslag i løpet av landsmøtet. Det blir både travelt og spennende. På et landsmøte er alle debatter velkomne. Forskjellen på person og organisasjon er viktig her: det det er flertall for på landsmøte blir organisasjonens politikk selv om enkeltpersoner kan mene det helt motsatte.

Ruspolitikk er i seg selv vanskelig fordi det er mange ulike hensyn å ta høyde for. Hvem skal veie tyngst; den rusavhengige som må ty til kriminelle nettverk for å få rusen sin og som derfor hadde hatt det bedre om rusen ble solgt lovlig i regulerte former, eller 18-åringen som vurdere å prøve cannabis men som kanskje velger det bort fordi det er ulovlig?

Før man går i gang med å diskutere temaet, må man spørre seg selv: fungere ting optimalt i dag? Kan vi gjøre noe bedre? I dag er narkotika forbudt i Norge, men det er likevel forholdsvis enkelt å få tak i. 11% av norske vgs elever sier de har prøvd cannabis. Det er altfor høye tall. Det er også altfor mange tunge rusmisbrukere vi ikke har klart å hjelpe ut av avhengigheten. Konklusjonen på spørsmålet over er for min del at det nok finnes noen ting vi kan gjøre bedre. Derfor må de politiske løsningene diskuteres.

Utgangspunktet for KrFUs ruspolitikk er solidaritet med dem som sliter og omsorg for pårørende til rusavhengige. Som samfunn må vi stille opp og hjelpe mennesker ut av rusavhengighet. Vi må sikre rusfrie møteplasser for barn, unge og vokse. Det vil ikke bare si steder fritt for narkotika, men også steder fri fra alkohol og nikotin. Den beste måten å forhindre at mennesker blir rusavhengige er å sikre dem en trygg oppvekst. Selv om grunnene til at mennesker begynner å ruse seg er mange og samansatte, og helt individuelle, er det klart at de som er blitt utsatt for overgrep, har vært mye rundt rus i barndommen eller som på en eller annen måte faller utenfor samfunnet, har større sannsynlighet for å ty til rusen.  

Vi kan ikke bare snakke om å behandle symptomene, vi må også gå løs på grunnene. Derfor handler ruspolitikken om måtte å ri to hester på en gang: man skal både ta hensyn til tunge rusmisbrukerne og hjelpe dem etter beste evne, og samtidig skal man hindre nyrekruttering. Det er et problem at løsningen for den ene gruppen gjerne gir en ny utfordring for den andre gruppen. Målet må være at færrest mulig bruker rusmidler, håpet bør være at ingen bruker det. Likevel er det ikke gitt at det er høye bøter eller fengselsstraffer som er løsningen ut av rus for en tung rusmisbruker. KrFUs vedtatte politikk at vi ønsker at helsesektoren skal følge opp dem som blir tatt for narkotikabruk, og at man ser på alternativer for straff.

 

Vi skal også diskutere andre politiske saker på rusfeltet, men det som er mest interessant i denne debatten er hvilken hovedlinje KrFU skal legge seg på. Det er lagt opp til en fri debatt om dette der alle kan ta ordet. De fire ulike alternativene som skal diskuteres er:

1.       Beholde ruspolitikken som den er i dag. Det vil si at narkotika fremdeles skal være ulovlig og at det er justissektoren som følger opp og straffer dem som bryter loven. Det går imot regjeringens planlagte rusreform og vil være en endring fra KrFUs innværende politikk, der vi sier vi at vi ønsker å flytte oppfølgingen av rusmisbrukere fra justis til helse.

2.       Depenalisere. Det vil si at vi nedkriminaliserer bruk av narkotika, ved at man nedjusterer strafferammene. Det vil likevel fremdeles være rom for å straffeforfølge bruk og besittelse, for eksempel ved å få prikk på rullebladet eller fengselsstraff. Forskjellen fra dagens politikk er at man i større grad vil se etter alternativer til staff, fremfor å straffeforfølge. Kjøp og salg vil fremdeles være forbudt.

3.       Avkriminalisere. Dette er en forholdvis bred betegnelse som er løst ulikt i ulike land. Kort sagt vil det si at man ikke lenger skal straffeforfølge bruk og besittelse av narkotiske stoffer, og at lovbrudd ikke føres inn i et strafferegister. Derimot kan det straffes med andre type sanksjoner som bøter, inndragelse av yrkeslisenser og lignende. Kjøp og salg er fremdeles forbudt.

4.       Legalisere. Her kan man se for seg både å legalisere all narkotika som Unge Venstre tar til ordet for, eller å kun legalisere «lettere» stoffer som for eksempel Unge Høyre har vedtatt. Ved legalisering vil stoffet blir lovlig, og man kan både bruke, selge og kjøpe det som er legalisert. En løsning er at det ville blitt som vinmonopolet er i dag, der alkohol selges til regulerte priser og åpningstider, med en aldersgrense. På den måten har staten bedre kontroll over hva som selges og hvem det selges til.

Det største skillet går mellom punkt 1, 2 og 3 og punkt 4. Å skulle legalisere narkotika vil være et linjeskifte i norsk narkotikapolitikk fordi det vil innebære at staten skal legge til rette for at mennesker skal kunne kjøpe narkotiske stoffer. Dette er også det eneste av alternativene som legger opp til at kjøp og salg skal være lovlig, som også betyr at produksjon vil være lovlig.

 

Som leder i KrFU er jeg forpliktet på det inneværende programmet. Her argumenterer vi mot legalisering av cannabis og andre tyngre stoffer, og støtter regjeringens rusreform om å flytte oppfølging av rusmisbrukere fra justisdepartementet over til helsedepartementet. At jeg ikke ønsker å ta stilling til de ulike forslagene vi skal diskutere på landsmøte i Vårt Land, betyr ikke at jeg ikke har en mening om det. Det har jeg naturligvis, men jeg ønsker ikke å legge føringer for debatten vi skal ha ved å argumentere for dem i avisspalter. Jeg har sagt mitt ståsted til landsstyret i juni og kommer til å argumentere for synet mitt på landsmøte i september. Men frem til da er det KrFUs innværende program jeg er valgt på, som jeg står inne for og som jeg argumenterer ut fra.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjellrun Marie Sonefeldt

224 innlegg  1504 kommentarer

Hvordan forebygge rusavhengighet?

Publisert 8 måneder siden

Martine Tønnesen.KrFU. Takk for at du deler KrFU initiativ med oss.

Forbundet mot Rusgift  vedtok på sitt landsmøte i 2013 flere forslag som bare har drevet forbi med strømmen,men som kunne ha påvirket forebyggende helt fra barnsben av. Det handler om alkohol,men kan likesåvel brukes om narkotika.                               Jeg gjengir innledningen til Forbundets resolusjon her.  

Oslo 10.april 2013.                                                              

NASJONAL INFORMASJONSOFFENSIV MOT PASSIV DRIKKING.                                                                                     Forbundet Mot Rusgift,samlet til årsmøte I Oslo den 6.april,mener tiden nå er inne til å følge opp Regjeringens forslag om å snu innsatsen mer over i forebyggende retning.Dekningen av alkoholtemaet i presse,radio-TV og gjennom Internett er viktig.

FMR vil henvise til den aktivitet som har vært utøvd fra myndighetenes side når det gjelder å redusere tobakksrøyking,og mener samme tilnærming også kan brukes når det gjelder alkohol.

FMR vil særlig peke på muligheten til å ta i bruk kortfilmer og lengre informasjonsprogrammer til bruk i TV,på Internett,og til bruk i offentlige temamøter om forebygging av alkoholskader. Sitat slutt.

Vi husker alle kortfilmene om fjell-og sjøvettregler som ble vist mellom programmer på TV.

Den dummeste måten å takle rusgiftproblemet på,er å ikke informere om mulighetene for skader ,både helsemessig og sosialt, i kjølvannet av rusgiftmisbruk.

 

 

1 liker  
Kommentar #2

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Jeg har vokst opp i Oslo

Publisert 8 måneder siden

Og mange av vennene jeg vokste opp med brukte i det minste hasj.


Jeg mener definitivt det er forskjell på harde og myke rusmidler.


Det kjipeste med denne bruken var som regel at, f.eks hvis vi var på byen. Så skulle de samle seg et sted og avslutte kvelden med å røyke. Noen ganger røyket de utenom fest også


Jeg tror de mest ser på rare filmer og snakker om "crazy" ting.


Det er litt kjipt at det blir litt klikk dannelse. Men heldigvis så var det ca 50-50% i vennegjengen min. Av de som røyka hasj og ikke. Så jeg hadde heldigvis somregel noen å dra hjem fra byen med. osv.


Vi var en kjerne på ca 10 gutter.


I et svakt øyeblikk har jeg tatt 2 trekk av en hasj på roskilde festivalen for lenge lenge siden. Ellers har jeg aldri prøvd noe narkotika.


Mange av disse som røyket klarer seg veldig fint med jobb og sånn tror jeg. Men vi får nok høre mer om disse temaene i årene framover.

Kommentar #3

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Når de ble konfrontert om de var avhengige husker jeg debatten alltid gikk rundt forskjellene på psykisk avhengighet og fysisk avhengighet. Alle mente de selvfølgelig kunne slutte hvis de ville.


Det har vel sikkert mer eller mindre vist seg å være sant, men jeg tror ikke de hadde så mye kontroll som de påstod.

Kommentar #4

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Jeg støtter dere veldig, ideologisk i krf og krfu. Men jeg har vært mer usikker på det realpolitiske i de siste 10 årene.


Er det bedre å tydelig støtte de borgerlige? Det er bare sånn jeg har tenkt. Ønsker dere beste lykke til i valgkampen neste år!

Kommentar #5

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

I et nøtteskall

Publisert 8 måneder siden
Martine Tønnessen. Gå til den siterte teksten.
Som leder i KrFU er jeg forpliktet på det inneværende programmet. Her argumenterer vi mot legalisering av cannabis og andre tyngre stoffer, og støtter regjeringens rusreform om å flytte oppfølging av rusmisbrukere fra justisdepartementet over til helsedepartementet.

KRF har gjennom hele historien stått for den såkalte "nulltoleranse" sammen med den svært reaksjonære organisasjonen "Actis". Det har innebåret at man har betraktet rusbrukere som kriminelle, og de har i store deler av historien blitt møtt med straffeforfølgelse for sin rusbruk. Forslag om å gi narkomane stoffene de trenger legalt, via helsevesenet, har vært motarbeidet på alle hold størstedelen av tiden.

For noen år siden jobbet jeg i Kvadraturen i Oslo. Hver dag gikk jeg en kort tur til en butikk i nærheten for å kjøpe lunch. En dag kom det en bil i full fart og bråbremset midt i krysset jeg skulle passere. En jente på kanskje 18-20 år ble regelrett dyttet ut fra passasjersiden og falt pladask på ansiktet midt i krysset, mens sminkesaker og annet innhold fra vesken hennes ble spredd utover asfalten. Hun var en av de prostituerte som vanket i området, og som gjorde det for å tjene penger til rusmiddelet hun var avhengig av. Først lurte jeg på om hun trengte hjelp. Men hun kom seg på bena på egen hånd. Hun så imidlertid ganske medtatt ut.

Jeg kjente sinnet stige i stor fart. Sinne over at samfunnet bokstavelig talt satt og så på hele opptrinnet, legemliggjort i en politimann som satt i en politibil på hjørnet og delvis leste i en avis, mens han overvåket området, uten å vise noen tegn til å ville gripe inn. Ikke kunne han vel gjøre noe heller.

Jeg gikk bort til politibilen og sa omtrent: "Det er forferdelig å se på at mennesker skal være i en slik situasjon og gjennomgå slik behandling uten at noen ansvarlige griper inn og kommer med løsninger for livene til deres! Hvis hun du så ble kastet ut av bilen etter at en grise-gubbe har mishandlet henne var din datter – ville du fortsatt stemme for "nulltoleranse" og med vitende la henne gå gjennom slike ting hver dag, eller hadde du ønsket at hun kunne gå til en helseinstitusjon og få en ren versjon av stoffet hun trenger gratis, slik at hun på alle andre felter kunne levd "et anstendig liv"?

Og hvis hun fikk et normalt liv, uten det uopphørlige jaget etter penger til å betale neste dose, ville hun få tid til å reflektere over livet sitt, og kanskje hun til og med hadde kommet på tanken om å trappe ned og slutte etter hvert. Men hvis hun ikke kan slutte, ville både hun og alle de andre narkomane i det minste være borte fra gatene, og de mannlige narkomane ville ikke stått rundt på gatehjørnene og solgt stoff som igjen kan rekruttere nye brukere." "Jeg skjønner hva du mener", svarte politimannen. Og det var det eneste jeg fikk ham til å si.

Men du som leser: Hvis dette var din datter: Ville du gjort deg hard og krevd "nulltoleranse" – eller ville du ønsket at jenta kunne fått dosen sin hos helsepersonell i stedet for å prostituere seg..?

Når det gjelder cannabis, er det jo i ferd med å bli legalisert i større og større deler av den sivilisert verden. Grunnene til dette er:

1) Fordi forskning har vist at cannabis er langt mindre farlig enn alkohol, som allerede er tillatt (Folkeopplysningen 3.3). 

Skeptikere argumenterer med at "men alkohol er allerede her, og vi trenger ikke et rusmiddel til". Men virkelighetsoppdateringen ligger i erkjennelsen om at cannabis også er her, og har vært det lenge.

Siden cannabis er mindre farlig, hadde det for øvrig vært å foretrekke at folk som ruser seg mye på alkohol heller hadde gått over på cannabis.

2) Fordi en legalisering ikke betyr et "frislipp", men en kontrollert distribusjon som i større grad utelukker at mindreårige får tilgang.

3) Fordi "nulltoleranse" ene og alene fører til forfølgelse av og rasering av livene til brukerne - mens det betyr "fritt frem" for alle kriminelle grupperinger som ønsker å innføre store kvanta narkotika og tjene seg rike. "Nulltoleransen" er selve mekanismen som har gjort landet til et svært attraktivt marked for disse grupperingene – og jo mer forbudt stoffene er, jo høyere markedsverdi få de. 

Hvis tunge narkomane fikk stoffene sine av helsevesenet, og de som bruker lettere stoffer kunne kjøpe tingene sine i regulerte utsalg, ville hele grunnlaget for narkotikamarkedet bli borte for øynene på de kriminelle. Etter bare en generasjon ville heroinmisbruk bli en sjeldenhet, fordi rekrutteringen hadde opphørt.

4) Staten ville slippe å bruke store midler på saksbehandling og fengsling av folk som egentlig ikke er kriminelle, bortsett fra å ha brukt et eller annet stoff, men som gjerne blir kriminelle etter "opplæringen" og stigmatiseringen de har fått etter et opphold i fengsel.

5) Milliardene som går til kriminelle grupperinger hadde havnet i statskassen i stedet.

6) "Nulltoleranse" gjør ikke at det blir mindre narkotika tilgjengelig i samfunnet, men mere (fordi det er "nulltoleransen" som skaper markedet). Dette har vist seg umulig å forandre på gjennom "nulltoleransens" ødeleggende politikk. Det er altså umulig å gjøre narkotika utilgjengelig gjennom denne politikken. Narkotika er tilgjengelig over alt i byene. Det vi kan velge er hvordan den skal være tilgjengelig: Enten ukontrollert, som nå, eller kontrollert, f.eks. som i deler av USA.

I hovedartikkelen sies det at "utgangspunktet for KrFUs ruspolitikk er solidaritet med dem som sliter og omsorg for pårørende til rusavhengige." I praksis har det ikke vært mye "solidaritet med dem som sliter" å spore til nå – som eksempelvis jenta som ble kastet ut av bilen i gatekrysset – i den politikken KRF har frontet: Tvert i mot, har det vært den politikken som holdt denne jenta, og hundrevis av andre, fastlåst i den fornedrende situasjonen hun var.

Når det gjelder cannabis, nevner hoverdartikkelen "18-åringen som vurderer å prøve cannabis men som kanskje velger det bort fordi det er ulovlig". Jeg regner med at mange både 18-åringer, og yngre, heller syns det blir ekstra spennende fordi det er ulovlig, for da kan man liksom være lit "bad". Men kanskje det uansett er sunnere for 18-åringen å prøve cannabis, enn å begynne med alkohol som han har lov til: I hver fall i følge Folkeopplysningens graf over de forskjellige rusmidlenes farlighetsgrad.

18-åringen burde antagelig få lov til å dyke sine egne cannabisplanter i hagen. Så kunne han røyke dette gratis, og ikke kjøpe dyre ting på svartebørs, som gjerne etter hvert trekker ham inn i lav-skala cannabissalg til venner og bekjente for å tjene til eget bruk – der pengene går til kriminelle, og 18-åringen eventuelt etter hvert havner i fengsel og begynner en løpebane som virkelig kriminell (disse mekanismene er beskrevet i mange avisartikler som har vært publisert i det siste). Da kunne 18-åringen sitte i fred og ro og spille nylonstrengs-gitar og se på månen, mens naboen har fyllefest og banker kona før han brenner huset ned til grunnmuren.

Jeg har en sterk følelse av KRF og Actis sine agendaer i ruspolitikken er basert på moralisme: "Siden vi oppfatter det som umoralsk/syndig å innta rusmidler, mener vi at alle andres liv skal reguleres etter vår mening." Men man kan ikke tvinge resten av verden til å leve et liv basert på egne moralnormer. De må leve de livene de selv vil. Ellers blir det som sharia-lover. Og forresten: Det er muligens ikke så "syndig" å bruke cannabis som dere tror? i hvert fall ikke i følge denne artikkelen: "Marijuana Has Always Been A Part Of Jewish Life From Ancient Israel To The Shtetl" (selv om det ikke er viktig her).

I hovedartikkelen sies det: "Som samfunn må vi stille opp og hjelpe mennesker ut av rusavhengighet." Helt enig. Det må vi absolutt gjøre! Men det vil dukke opp et problem her: Når det gjelder cannabis-brukere er det vel få som sliter med avhengighet. Områder i USA har ikke legalisert bruk av "recreational cannabis" fordi brukerne er eller blir avhengige. Disse brukerne opplever ikke seg selv som noe mer avhengige enn de som knerter en flaske rødvin på lørdags kveld. Slik er det vel også for de fleste cannabis-brukere i Norge. Vil dere "hjelpe" disse også? I så fall må jo det bli en slags tvangs-behandling. Men hvis dere vil "hjelpe" disse brukerne, burde dere vel også ha trang til å "hjelpe" de som knerter en rødvin på lørdag? For alkohol er, i følge Folkeopplysningen, ikke bare farligere enn cannabis – men farligere enn heroin.

Vi får håpe at KRF beveger seg i en mer human retning i ruspolitikken enn det vi har sett til nå. Det ville vært oppløftende.

Det er jo åpenbart for de fleste at Norge trenger å reformere ruspolitikken radikalt: Den politikken som har vært ført til nå har medført svært mye lidelse og fornedrelse – uten at den har oppnådd å bremse narkotikatilførsel og bruk i det hele tatt. Den politikken har KRF og Actis vært frontkjempere for. Og den har vært direkte skammelig...

Se også:

Minerva – Behov for nytenkning i narkotikapolitikken

Dagbladet – Dagbladet mener: Rusdebatten trenger ikke Oslopolitiets fordomsfulle moralisme

Indipendent – German police group calls for complete cannabis decriminalisation

Expressen – Dabatt – Legalisera cannabis – och stryp gängens inkomster

1 liker  
Kommentar #6

Kjellrun Marie Sonefeldt

224 innlegg  1504 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Morgan Lindstrøm.

Kjenner du til naturmidlet ibogain,som hjelper ved rusavvenning?Det brukes internasjonalt både I klinikker med leger og annet helsepersonell og kursteder,drevet av legfolk.

Det er et rusmiddel som bla.  brukes av pygmefolket I Sør-Afrika av sjamaner og ved kulturelle sermonier I folket. Ingen kan  forklare virkningsmekanismen ved at et rusmiddel kan helbrede fra rusmiddelbruk;det gjelder selvfølgelig ikke bare narkotika,men også alkohol og tobakk.

Men legekunstens far ,Hippokrates gir kanskje en peiling:" Sykdom elimineres gjennom midler som fremkaller lignende symptomer."  Likt helbreder likt. De som bruker ibogain ved avvenningskuring tenker bondsk,at det er høstens resultat som beviser hva driftsmåten duger til.Og symptomene på stofftrang er så groteske at det er let å konstatere at ibogain virker som påstått.Som oftest er det nok med 1 dose.

Noen bruker også ibogain som rusmiddel.

Michael.se driver en luftbro til behandlingssteder I Europa,etter at han selv ble helbredet I Praha, etter 26 år som narkoman;de siste årene som heroinist.

Jeg vil vise til Dr.Vorobievklinikken I Serbia.De bruker en 5døgskur for avvenning til 3000 euro. Greit å skaffe seg oversikt over helsekrav der I forkant,så en ikke blir avvist ved helsekontrollen som alle må igjennom ; hjertesyke mm.slipper ikke igjennom til behandling.

Dr Vorobiev er ingen alternativ særling;han har vært forball-landslaglege I Serbia.

1 liker  
Kommentar #7

Øivind Hundal

1 innlegg  197 kommentarer

Det viktigste...

Publisert 8 måneder siden

.....er å erkjenne at det GODE alternativet ikke eksisterer. Så må alle sammen være seg bevisst at man må velge et dårlig alternativ. Forhåpentligvis det minst dårlige.

Kommentar #8

Kjellrun Marie Sonefeldt

224 innlegg  1504 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Øivind Hundal. Ibogain er et godt alternativ. Jeg tør melde at Norsk Helseinformatikk(NHI)som utgir Elektronisk Legehåndbok(NEL),skriver om ibogain."Det er registrert 19 dødsfall relatert  til ibogainbehandling utenfor Vest-Afrika I perioden 1990-2008.Oppdatert 17.12.2014.sitat slutt.

Hvor mange tusen globalt er døde av metadon ?

Når skal vi få ryddet ut vranglære om ibogain,som brukes som kjepper I hjulene mot behandlingen?

Jeg skriver for å minne foreldre med narkomane barn,som har gitt opp,men som her kan finne et alternativ.

Kommentar #9

Kjellrun Marie Sonefeldt

224 innlegg  1504 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Øivind Hundal.

Du skriver:Det viktigste er å erkjenne at det GODE alternativet ikke finnes.

Kan du bevise at ibogain ikke er et godt alternative?
Kommentar #10

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Look to Island

Publisert 8 måneder siden
Martine Tønnessen. Gå til den siterte teksten.
Vi kan ikke bare snakke om å behandle symptomene, vi må også gå løs på grunnene. Derfor handler ruspolitikken om måtte å ri to hester på en gang: man skal både ta hensyn til tunge rusmisbrukerne og hjelpe dem etter beste evne, og samtidig skal man hindre nyrekruttering.

Hvorfor ikke studere årsakene til at rusbruken har gått ned i vårt nabolaand Island? Her er en artikkel som gir virkelig informason:

http://narkotikapolitikk.no/2017/01/18/hvorfor-har-rusbruken-blant-ungdom-pa-island-stupt/

De samlet inn data og fant mange helt konkrete  forhold  som utgjorde en fare. Dataene ga et bilde på hva som holdt de unge unna rus: " De som i liten grad brukte rusmidler, delte visse karakteristika: De drev aktivt med organiserte fritidsaktiviteter, de tilbrakte mer tid med foreldrene per uke,. De følte seg sett på skolen, og de tilbrakte ikke kveldene utendørs."2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere