Odvar Omland

368

Den kristne røsten

Fra tid til annen dukker det opp debatt om forholdet kristendom og poltikk. Mer kristendom i politikken? - Bland ikke kristendom og poltikk! - Bibelen rettesnor i poltikken?

Publisert: 11. jul 2018.5.juli kan vi lese i Vårt Land at man vi ha kirkedebatt i Høyre. Altså den kristne kulturarv, som man snakker pent og pyntelig om uten at dette viktige verdigrunnlaget for Norge som nasjon ikke ser ut til å være særlig involvert dagens politikk. Når han noen sist nevnt Jesus i stortingsdebatten? Det var en professor som i sin tid pekte på Jesus som bedriftsherre. Heldigvis var han ingen partipolitiker. Men blant annet de fire evangeliene i Bibelen gir god anvisning også for dagens politikere. . I denne forbindelse drister jeg meg til å si at «de gamle er eldst». Og da tenker jeg så kort tid tilbake som til som til Inge Lønning. Som etter min mening var en god kristen kulturbærer, som virkelig lot sin røst høre. Ellers er det smått med «Lønninger». Derfor er det virkelig god grunn til å ønske partileder Knut Arild Hareide hjertelig velkommen til å få fres i målbæring av kristendommen, det vil si peke på den forrang som denne kulturarven har krav på . I det flerkultuelle Norge mener jeg og forhåpentlig mange med meg at det er nødvendig å være sikker på landets kristne ståsted. Og da med respekt for andre religioner. Lykke til Hareide. Med å heve røsten om det kristne tankegodset. Men for all del kristendommen skal ikke ligge an til å være hverken høyre- eller venstrevridd eller «tilhøre « noe politisk parti. «Her er ikke jøde eller greker..

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Politikk og kristendom er ikke det sammen.

Publisert 7 måneder siden
Odvar Omland. Gå til den siterte teksten.
målbæring av kristendommen

Religiøsiteten har et ansvar for forholdet mellom Gud og Mennesker  ( De tre første budene)  - Politikere har kun et ansvar i reguleringen av  mellom-mennekelige forhold ( de syv siste budene). 

I Knut Arild Hareide sitt parti er det folk fra forskjellige religioner og ateister, men de er alle enige om kristendemokratiets grunnverdier.  Som er det kristne menneskesynet , nestekjærligheten og vårt forvalteransvar.  

I det politiske landskap i verden er det mange menneskesyn.  Vi har forskjellige klasse delte politiske samfunn som deler samfunnet inn i raser,  sosiale grupper , kaster,   yrkesgrupper.   I mange land har vi partier som historisk representerer yrkesaktive arbeidere og er solidarisk bare med dem f.eks.  Knut Arild Parti baserer seg på bibelens begrep om at vi alle er skapt i Guds bildet og er forskjellige - med en fri vilje.  Dette er det mange som kjenner seg igjen i som har mange uttrykksformer for tro på en Gud også de som velger å ikke tro på en Gud.   

I det politiske landskap i verden er det mange måter å forholde seg til forskjellige samfunnsgrupper. I et klasse/kaste delt samfunn er solidariteten ikke grenseoverskridesende.  Det vil si at mellommenneskelig hjelp ikke går utenfor kasten / klassen man er født inn i.  Knut Arild parti baser seg på bibelens begrep om nestekjærlighet - som krever aktiv handling og inkluderer alle og kjenner ikke politiske begreper som landegrenser. Dette er det mange som kjenner seg igjen i som har mange uttrykksformer for tro på en Gud også de som velger å ikke tro på en Gud.   

I det politiske landskap i verden er det mange måter for miljøvern og rettferdighet.  En ting er at vi må være føre var og tenke på vårt generasjons-ansvar - ikke alle gjør det.  Noe annet er at vi må forvalte de resurser vi deler på en måte som oppleves rettferdig. Knut Arilds Parti baser seg på bibelen begrep om å ta vare på skaperansvaret for vår felles klode og vår personlige helse - "Odelsprinsippet" er viktig i grunntanken at vi skal gi vår klode til neste generasjon i en bedre forfatning en det vi fikk den selv. Dette er det mange som kjenner seg igjen i som har mange uttrykksformer for tro på en Gud også de som velger å ikke tro på en Gud.   

Knut Arilds parti er ikke et Kristent parti - men kristelig parti. Det vil si at der finner du i lederskapet både muslimer, ateister , kristne og andre varianter.  Men felles for de alle er at de tror på de ideologiske prinsipper som kristendemokratiet representere i det globale politiske bildet - i Norge representert gjennom Knut Arilds Parti - KrF.  Kristendemokratiske partier er sterkes i de land der den katolske kirke også er sterk - dette er naturlig da den katolske kirkes sosiale lære (politiske profil)  er ganske lik kristendemokratiets ideologi - som utviklet seg fra denne læren for et par hundre år siden.

Så selvsagt - for å går fremover må man vite hvor man kommer fra.  Våre første konger hadde sterke religiøse knytinger både østover og vestover - men mange av dem talte paven midt i mot frem til Dansketiden kom med sin Romersk katolske lære - som vi hadde i ca 300 år ( (1250-1550)  før den reformerte kirke igjen brøt med Rom. Etter det har vi hatt den Tysk - reformerte kirke i Norge - representert ved DNK som den dominerende kirke.  Nå ser vi at våre  kristne og andre innvandrere kommer med nye kirkestrukturer og ideologier inn i vårt samfunn og utfordrer våre kristne og politiske struktur i måter å bygge samfunn på, som vi ikke er kjent med fra før. Dette gjør at vi må kjenne hvor vi alle kommer fra - hvis vi skal vite hvor vi skal for å gå i en felles fremtid.  

3 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere