Spaltist Hildegunn Marie Tønnessen Seip

På flukt fra oss selv

Det nytter lite å tro at det holder å sitte stille i båten, om vi alle er i samme båt. Og nå begynner det for alvor å bli varmt i vannet.

Publisert: 10. jul 2018

Flyktningkrisen var aldri over. Selv om overskriftene er færre enn i 2015, er den ikke over i Libya eller­ på Lesbos, og da er den ikke det her heller. I en sammenvevd verden som vår blir ikke problemene borte av å outsource dem.

EU-Tyrkia-avtalen viste det. Da Tyrkia­ i mars 2016 begynte å stanse båter på oppdrag fra EU, var jeg selv frivillig i Hellas med utsikt over sundet. Men flyktningene med frykt og forvirring i blikket i overfylte greske leirer ble ikke borte. De har tvert imot blitt flere, samtidig som farligere fluktruter brukes oftere. Fortsatt drukner barn i Middelhavet, verdens farligste grensekrysning. Leger uten grenser melder om økte psykiske og fysiske lidelser i kjølvannet av avtalen. Fordi vi var mer opptatt av å stenge ute enn å beskytte mennesker på flukt.

Vender ryggen til oss selv. 

Flyktningers rettigheter er menneskerettigheter. Er ikke noe av det bevaringsverdige i vår europeiske­ fellesarv nettopp forplikt-
elsen på menneskerettigheter og menneskeverd? I så fall vender vi også ryggen til oss selv når flyktningers rettigheter står for fall.

Nå gjør EU nye forsøk på å finne løsninger. Etter intense forhandlinger fikk europeiske­ ­ledere nylig i havn en avtale der flyktningene skal fordeles, etter screening på mottakssentre sør i Europa og på afrikansk side. Men gjennomføringen gjenstår, og ser vanskelig ut: Det blir frivillig for EU-landene å ta imot båtflyktninger, og landene hvor man vil opprette mottakssentre avviser ideen.

Erna Solberg sier Norge skal bidra i den europeiske asyldugnaden, til protester fra regjeringsmakker FrP. Men om mottakerlandene fortsatt kappes om å ta imot færrest mulig, løses ingenting. Og dødstallene i Middelhavet stiger.

Mennesker flytter. 

Samtidig svetter vi i hetebølgen. Der noen av oss bare kan bade mer og finne alternativer til grilling, sliter norske bønder. Husdyr og avlinger lider i tørken. Og konsekvensene er enda mer brutale der ressursene til klimatil-pasning er mindre.

Klimaflyktninger blir det flere av framover. Og da nytter det enda mindre, som rik og forbruksglad oljenasjon, å skyve ansvaret over på andre.

At mennesker flytter på seg når de må er ingen forbigående krise, men en normaltilstand. Vi kommer lenger med å akseptere­ det og finne måter å inkludere hverandre på, enn ved å bygge murer til lands og vanns. Om ikke grunnproblemene – krig, urettferdighet og klimaendringer – tas ved roten, vil presset mot murene bare øke.

Vær en nabo. 

Inkludering trengs både i storpolitikken og hjemme, her vi hører ekko av verdens marginaliserte blant folk som er utafor i rike Norge, med økende ulikheter, gjenger og uro. Minoritetsungdom jeg møter som forsker, forteller hvor mye det betyr å finne steder der de får delta, bidra, og slipper å føle seg unorske eller dummest i klassen. I hvert fall noen timer i uka. Det kan vi klare, eller? Å være naboer, kolleger, klassekamerater som tar med en til i gjengen, på koret eller fotballen på løkka. At noen av oss har tunge erfaringer­ i bagasjen er ingen svakhet, heller det motsatte. Det viser hvor fantastisk mye mennesker kan reise seg fra. En personlig forandre-verden-utfordring i sommer kan være å lytte til noen som har levd et helt annet liv enn deg selv.

Dypøkologien minner om at alle ­levende vesener er gjensidig avhengige av hverandre. Alle mennesker er medmennesker. Noe vi stadig overser, mens vi presser naturens­ tålegrenser. Men det er ikke noe grunnleggende behov å stenge andre ute eller tviholde på høyt forbruk. Nei, gleden er et annet sted: I å være medmennesker, skape og dele i en større helhet. Hvis meninga med livet er å være glad (fritt etter Arne Næss), og å være her sammen, åpner det for helt andre tilnærminger, også til flyktninger og miljø.

Menneskeheten vil aldri lykkes i å flykte fra seg selv. Håpet ligger kanskje i å huske hvem vi er?

Trykket i Vårt Land 10. juli 2018

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Tusen takk

Publisert nesten 2 år siden

Tusen takk, det er mykje god visdom her. Det gler meg når skribentar tek dette opp offentleg, som her. Eg tenker at dette å skape nære og meiningsfulle fellesskap er ei stor utfordring i vår tid, i vesten. Og kanskje er det kyrkjene som framfor alt må bidra her, sidan det er dei som har flest kulturelle ressursar til å skape "felles-skap".

Eg funderer på at det er viktig å forstå "trajectories" og "pressures" som har skapt situasjonen vi er i no, og at vi fylgjeleg må forstå kva det er som må endrast for å få betre retningar.  

2 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Hildegunn Marie Tønnessen Seip. Gå til den siterte teksten.

Mennesker flytter. 

Samtidig svetter vi i hetebølgen. Der noen av oss bare kan bade mer og finne alternativer til grilling, sliter norske bønder. Husdyr og avlinger lider i tørken. Og konsekvensene er enda mer brutale der ressursene til klimatil-pasning er mindre.

Klimaflyktninger blir det flere av framover. Og da nytter det enda mindre, som rik og forbruksglad oljenasjon, å skyve ansvaret over på andre.

I de siste ukene har det blitt tørke i en del områder i Norge, ikke minst her i Trøndelag. Forrige dagen skrev avisen om at "bøndene forlater gårdene sine" fordi de ikke fikk sådd skikkelig, og nå vokser ikke avlingen opp fordi den ikke får vann til å utvikle seg. Rytmen i årstidenes skifting har vært helt ordinær i år bortsett fra to enkle fakta; mai var varmere enn normalt, juni kaldere. Vårflommen etter snøsmeltingen gikk raskere enn vanlig slik at magasinene ikke bygde seg opp, grunnvannsnivåene sank mens vannet fløt forbi. Konsekvensene ble en tørkeperiode. Vi får sanne betydningen av det gamle ord om at mai kulde gjør bondens lader fulde. Kommer det ikke nok vann gror det ikke som det skal. 

Og dette skjer i et land hvor vi har ordninger som gir støtte til bønder hvis de bare får såkornet i jorden innen en viss tid, og som gir støtte hvis avlingen uteblir ved at det settes inn tiltak for å opprettholde bondestanden. Vi gir tilskudd og støtte for å få den utvikling på landbruket som vi ønsker, og vi hjelper når det butter imot. Likevel forlater altså bøndene sine gårder. Nå er det ikke sikkert at dette er så mange og at de legger ut på vandring. Mest sannsynlig betyr det at de bare lar være å legge for mye arbeide i en tapt sak og konsentrerer seg om bijobbene, der hvor dette er mulig. Reaksjonen er patetisk sett på bakgrunn av de utfordringer bønder møter i andre land hvor man ikke har råd til støtteordninger eller bøndene har bijobber. Noen bønder knelte allerede i første sving. 

Jeg tar dette som et eksempel på hvor lite mentalt forberedt vi er på naturlige svingninger som tross alt er veldig vanlige og blir tankefull over hvordan vi skal klare å møte de betydelige utfordringene med større og mer varige endringer som vi vet vil komme. Endringene for Norges del gjelder ikke for alle bønder en gang, men for noen i enkelte områder. Vi har ingen nasjonal krise. Vi kan fortsatt kjøpe korn fra andre og berge oss. 

Samtidig vet vi godt at land har gått til krig mot andre for å sikre seg deres avlinger. Det er sprengstoff i matmangel. Kulturer vil og kan bli truet, og det er alles ansvar. Vi som har kost oss i badet av olje har et enda større ansvar enn landene som har vært leverandører av goder til oss som har hatt råd til å kjøpe dem. Vi kan forvente at det vil komme en tid for å betale mer for det vi tidligere kjøpte billig. Dette er vi ikke mentalt forberedt på, og sannsynligvis vil vi avvise hele problemstillingen grundig samtidig som vi også avviser menneskene som er rammet av konsekvensene. Klima og miljø er de virkelig store internasjonale emnene som er tegnet med store versaler på bakteppet vårt. Vi må manne oss opp til å anerkjenne andres byrder og bli villige til å dele dem. Vi har nydt godt av andres arbeide, men nå må de få betalt for sitt gjennom solidaritet og fellesskap. De vil ikke for alltid kunne skyves bort som uvedkommende for oss. Forberedelsene må starte, og først i vårt mentale bilde før vi kan bidra til å skape en mer balansert velferdsutvikling i verden. 

2 liker  
Kommentar #3

Carl Wilhelm Leo

16 innlegg  931 kommentarer

Fakta kontra spådomskunster.

Publisert nesten 2 år siden
Hildegunn Marie Tønnessen Seip. Gå til den siterte teksten.
Klimaflyktninger blir det flere av framover. Og da nytter det enda mindre, som rik og forbruksglad oljenasjon, å skyve ansvaret over på andre.

En kan jo spørre om forståelsen for situasjonen blir bedre av å forsøke å utnytte den politisk ved  spådommer om fremtidige klimaendringer ? Og å tillegge situasjonen en faktor den ikke har ?

Dette har jo aktivister terpet på tidligere - med litt uflaks.

I et forsøk på å markere seg tidligere hadde Norge ved Grid Arendal og UNDP "forsket" seg frem til at i år 2010 ville det være 50 -femti - millioner klimaflyktninger - full pressedekning fra "fake news" og politiske bekymringsfjes  selvfølgelig . 

Men hvor ble det av femti millioner mennesker ?

Kartet som ble publisert forsvant plutselig fra nettstedene , kanskje fordi alle de stedene som skulle rammes av tørke og klimaviderverdigheter (menneskeskapte, så klart) hadde alle hatt befolkningsvekst unntatt et sted som hadde litt fraflytting :

Til og med BBC hadde fremdeles objektive nyheter   og spurte spørsmål om hvor kartet ble av og et par andre gode poeng.

 https://www.bbc.com/news/magazine-23899195

Motivet for å skape hysteri om klimaflyktninger blir forklart slik , og det er ikke verst til BBC å være :

quote 

"Some academics, however, have doubted Myers' numbers from the start. Speaking to the BBC in 2011, Stephen Castles from Oxford University's International Migration Institute, suggested that Myers' "objective in putting forward these dramatic projections was to really scare public opinion and politicians into taking action on climate change".

While this was "a very laudable motive", he said, there were major problems with the method Myers had used to make his projections.

"He simply took a map of the world, worked out what areas would be inundated if the sea rose, say by 50cm, and then simply assumed that all the people affected by this sea level rise would have to migrate - and that a lot of them would migrate to developed countries. Really there was no basis for it"

close quote 

Her var det greit å skylde på ikkestatlige organisasjoner hvor aktivister surrer med sitt og klarte å påvirke politikere. Og mange har ikke noe imot at politiske broilere blir til latter : verdens mest leste klimavitenskapelige nettsted :

 https://wattsupwiththat.com/2011/04/15/the-un-disappears-50-million-climate-refugees-then-botches-the-disappearing-attempt/

Det er ikke sikkert dagens masseinnvandring til Europa er tjent med å blande udokumenterte klimakatastrofer i fremtiden inn i et problem som er veldig konkret og alvorlig nok slik det er. 

Man bør holde seg til saken , og jeg tror faktisk det er det Njål Kristiansen er inne på i diplomatiske ordelag - kommentar # 2. (stjerne - under sterk tvil).

Dessuten er de nye spådommene om klimaredsler og klimaflyktninger (200 millioner er siste utrop fra ekspertene) denne gangen lagt så langt frem i tid så man slipper avsløringer 5 år senere - smart for smartinger med avgiftbusiness.

En interessant ting; er det ekstremt kaldt i Norge , eller som for 14 dager siden , ny  kulderekord i Antarktis - ja , da er det VÆR og ikke klima. (Minus 98.6 grader C)

Er det noen varme sommeruker så er det ikke vær - nemlig !Da er det selvfølgelig et ugjendrivelig bevis på menneskeskapte klimaendringer som vil utløse alle redsler inkludert klimaflyktninger og nye klimaavgifter på oss betalingsautomater.

 

4 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

En evig forutsetning for å delta i en debatt er at man forstår temaet den handler om. 

1 liker  
Kommentar #5

Carl Wilhelm Leo

16 innlegg  931 kommentarer

Årsak og virkning.

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
En evig forutsetning for å delta i en debatt er at man forstår temaet den handler om. 

En forutsetning for debatt er at man har argument basert på virkeligheten og på fakta.

Regner med at kommentar #4 var myntet på meg - om alle  de grønne , "bærekraftige"  frasene som repeteres daglig uten at det finnes dokumentasjon - utover "studier" gjort av aktivister 

Og uten at noen lenger gidder å tilbakevise påstandene. Vi kan se på fakta bak lettvinte påstander om klimaflyktninger .

 Det kunne jo være et sentralt punkt å vite hva disse menneskene flykter fra og om alle i det hele tatt er flyktninger osv? Eller skal vi sluke lettvinte påstander ? 

 Det som kunne blitt verdens første og eneste klimaflyktning her på planeten dukket opp i New Zealand i 2015 - og han ble hjemsendt fordi hans klimahistorie var en overdrivelse.  Da det ikke gikk skiftet man begrunnelsen til humanitære årsaker. 

https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11517167

Kanskje De eller artikkelforfatter i all klimavisdom har en annen interessant  historie og kan fortelle hvor klimaflyktninger befinner seg - i det millionantall og fra de områder FN har utbasunert ? 

 

   

  

2 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Kanskje De eller artikkelforfatter i all klimavisdom har en annen interessant  historie og kan fortelle hvor klimaflyktninger befinner seg - i det millionantall og fra de områder FN har utbasunert ? 

De vet nok allerede at flyktningene ikke har satt seg i bevegelse i særlig stor grad enda, men at det er en sannsynlighet for at de vil komme når dyrkningsforholdene ikke gjør det mulig å leve av deres gamle virke. I første rekke vil de sikkert trekke inn til nærmeste by, men i løpet av en lang prosess må vi også kunne anta at de vil ta seg til områder som fx våre. Vi snakker ikke om timer, dager eller i løpet av fellesferien, men i løpet av år. Det forstår De også om De tenker Dem om. 

Kommentar #7

Carl Wilhelm Leo

16 innlegg  931 kommentarer

Klimaet og de klarsynte.

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
De vet nok allerede at flyktningene ikke har satt seg i bevegelse i særlig stor grad enda, men at det er en sannsynlighet for at de vil komme når dyrkningsforholdene ikke gjør det mulig å leve av deres gamle virke. I første rekke vil de sikkert trekke inn til nærmeste by, men i løpet av en lang prosess må vi også kunne anta at de vil ta seg til områder som fx våre. Vi snakker ikke om timer, dager eller i løpet av fellesferien, men i løpet av år. Det forstår De også om De tenker Dem om. 

Takk for den oppklarende belæringen om fremtiden , herr Kristiansen. 

Det finnes påfallende få lyspunkter om fremtidens klima slik det formidles av tidens klarsynte innen denne dystre og katastrofepregede  profesjon.

Etter fattig evne har jeg tilfeldigvis tenkt over dette ganske lenge.

Min konklusjon er heldigvis at ingen jeg kjenner kan forutsi været 14 dager frem i tid , langt mindre verdensklimaet , tørke ,  nedbør eller antall klimaflyktninger 100 eller 50 år fremover i tid. Eller kan garantere at konklusjonen er riktig. Grunnen til det er at verdensklimaet er ingen konstant og vi som mennesker kan gjøre fint lite med variasjonene.

I min # 3 har jeg dokumentert hvordan forskningen, metoder og studier om 50 millioner klimaflyktninger foregår , og resultatet vi kan måle av den samme forskningen. Betryggende forskningsmetoder, De ?

Noen må nødvendigvis ha interesse av å proppe folk fulle av hårreisende klimahistorier ? Ellers hadde det ikke blitt brukt ressurser på denne type "forskning". Og det spørsmålet opptar veldig mange fordi det må finnes et logisk svar på fenomenet.

Har De noen dokumentasjon eller eller tilsvarende håndfast garanti på at spådommen er ekte saker eller "fake news" ?

Hvem har interesse av å spre disse  historiene- og hvorfor ?

Personlig setter jeg stor pris på disse redselshistoriene fordi de er så stakkarslig konstruert at det blir komisk. Etter "Climategate" ble man litt forsiktigere med hva man serverte - og rensingen av nettet begynte. Men - for sent - jeg har sikret meg mange gode klimanyheter med klimakonsekvens så det holder.

"If the Evangelical volume does not reach every hamlet, the pages of corrupt and licentious literature will". (Someone said).

  

 

Kommentar #8

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Har De noen dokumentasjon eller eller tilsvarende håndfast garanti på at spådommen

Jeg stoler på fagfolk som hører til kretsen rundt FNs klimapanel og tilsvarende. Dette er ikke fake news, men prediksjoner ut fra en utvikling som har pågått og som vil forsterke seg om ikke effektive tiltak iverksettes. Heldigvis skjer det stadig noe slik at dette vil bli forsøkt unngått så lenge som mulig, men det skal mye til for å gjøre nok. I mellomtiden forsøker de fleste ledere å unngå katastrofer innen sine områder. Det er å håpe at dette vil være tilstrekkelig men altså likevel tvilsomt. 

1 liker  
Kommentar #9

Carl Wilhelm Leo

16 innlegg  931 kommentarer

Fagfolkene som gikk fra IPCC.

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg stoler på fagfolk som hører til kretsen rundt FNs klimapanel og tilsvarende. Dette er ikke fake news,

Takk for kommentar - interessant og enormt tema.

Siden det er så stille i debatten kan vi jo analysere Deres siste påstand - som egentlig er mye brukt og fortjener oppmerksomhet. 

"VI tror på vitenskapen bak FN`s klimapanel  og fagfolkene der !"

IPCC har ettterhvert fått dårligere presse i en del av mainstram media , man har ikke lenger den aura av objektivitet  og er forsiktigere med påstander etter en serie svingslag ut i løse luften - som begynner å bli plagsomme.

Vi tar et skritt tilbake - det vil føre for langt her i denne tråden å ta alle de populære og gode uttalelsene vi har fra møter og biografier   - her er et  representativt bidrag fra Sir John Houghton (første "formann" i IPCC ,1995):

"Unless we announce  disaster , no one will listen".

Den satt , mange lar seg ikke manipulere av politiske døgnfluer og dilettanter.

Ikke uventet førte denne og flere uttalelser til uoverenstemmelser mellom IPCC og noen av de beste og seriøse forskerne som var bidragsytere til IPCC`s publikasjoner. 

Grunnen var udokumenterte påstander om CO2 fra mennesker  og hvordan denne ble tillagt katastrofale effekter for verdensklimaet. 

Som nevnt tidligere står uenigheten egentlig ned til den detaljen hvor IPCC har tillagt CO2 i atmosfæren en egenskap til "forsterkning"(amplification). 

Denne egenskapen er tatt med i alle klimamodellene. Dette er forklart nærmere her på en begripelig måte av professor David Evans , som har arbeidet ved det australske "Greenhouse Office":

 https://www.youtube.com/watch?v=plr-hTRQ2_c&t=224s

Videre ; en del kjente forskere , bl.a. en nordmann , fant det umulig å tilpasse sitt vitenskapelige arbeide inn i den klimavitenskap som  IPCC`s lead authors ønsket å presentere.

Her er noen av de mest kjente fagfolkene som hoppet av fra IPCC , og noen truet IPCC med rettsak dersom de ikke fjernet navnet fra det innholdet IPCC presenterte. Er ikke særlig  gøy når kolleger og venner humrer i skjegget.

(Jeg mottok forøvrig i går en "klimanøytral" pakkeforsendelse fra Posten!)

Men alt dette er vel kjent stoff fra Adressa og NRK`s "vindu mot verden"?  

 

Quote

The following scientists have worked for the IPCC but no longer do so because of the way their work has been misrepresented:


Christopher Landsea
Landsea is a scientist who has studied hurricanes for 20 years. He took part in the second and third IPCC reports. He resigned from the IPCC in January 2005 over the issue of exaggerated claims of the influence of global warming on hurricanes. In his resignation letter, he said "I am withdrawing because I have come to view the part of the IPCC to which my expertise is relevant as having become politicized. In addition, when I have raised my concerns to the IPCC leadership, their response was simply to dismiss my concerns."


Paul Reiter 
Reiter is a specialist in tropical diseases. He was a contributing author to the WGII report of the TAR (2001) (chapter 9, dealing with impacts on human health). He found it difficult to work with lead authors who were not experts in the field, who were insisting on a link between climate change and diseases such as malaria. As a result he resigned from the IPCC. In a report to the House of Lords he wrote: "In my opinion, the IPCC has done a disservice to society by relying on "experts" who have little or no knowledge of the subject, and allowing them to make authoritative pronouncements that are not based on sound science."


Richard Lindzen
Lindzen is Professor of Meteorology at MIT. He was a lead author on Chapter 7 of the IPCC TAR, published in 2001. In May of that year he was critical of the Summary for Policymakers, which he said misrepresents what scientists say. He also said that the IPCC encourages misuse of the Summary; that the Summary does not reflect the full document, and that the final version was modified from the draft in a way to exaggerate man-made warming. He did not participate in later IPCC reports.


John T Everett 
Everett is knowledgeable about fisheries and the oceans. He worked for the IPCC until 2000. In a statement to the US House of Representatives in 2007 he called for "a reality check" and said that warming is not a bad thing. He has a website highly critical of the IPCC.


Tom Segalstad
Segalstad is a geologist and former IPCC expert reviewer. He has a web site critical of the IPCC and climate alarmism.


Hans von Storch 
Hans von Storch was a lead author in the Third Assessment Report (2001). In 2004 he published a paper that was critical of the "hockey stick" picture which was prominent in the TAR. He volunteered to act as a lead author in AR4, but was not chosen. He has said "IPCC authors have decided to violate the mission of the IPCC, by presenting disinformation".


Roger Pielke sr.
Roger Pielke is an atmospheric scientist. He was invited to write as a coauthor for the second IPCC report (1995), but his comments were ignored, so he resigned from what he saw as a biased assessment process. His resignation letter is in the public domain.

Close quote

For en del mer detaljert informasjon kan den interesserte se her - en del linker  og diskusjoner - , hvor vi også finner en norsk tidligere IPCC  professors nettside.

 https://sites.google.com/site/globalwarmingquestions/ar4resign

Flere forskere med et par hundre fagfellevurderte og publiserte klimarapporter er ikke nevnt her , men det er bare hyggelig å ta disse med  i detalj ved en senere anledning.

Ha en klimanøytral aften ! 

 

Kommentar #10

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.

Tusen takk, det er mykje god visdom her. Det gler meg når skribentar tek dette opp offentleg, som her. Eg tenker at dette å skape nære og meiningsfulle fellesskap er ei stor utfordring i vår tid, i vesten. Og kanskje er det kyrkjene som framfor alt må bidra her, sidan det er dei som har flest kulturelle ressursar til å skape "felles-skap".

Eg funderer på at det er viktig å forstå "trajectories" og "pressures" som har skapt situasjonen vi er i no, og at vi fylgjeleg må forstå kva det er som må endrast for å få betre retningar. 

Enig. Kirken har alltid et budskap "inn i tiden". 

Det grunnleggende er forsoningens budskap, forsoning mellom Gud og mennesker, og derfor også mennesker i mellom.

Så er det det radikale kjærlighetsbudskapet - å elske hverandre som Kristus har elsket oss.

Herpå har vi oppmuntringer til å implementere kjærlighet på alle livets områder, også i møte med medmennesker, inklusive de fremmede, de fattige, de elendige, både de som er nært oss og de som er langt borte.

Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. Et fantastisk motto for ethvert fellesskap.

Klima? Hva med å leve i nøysomhet? Et kristent ideal.

Juni 1947 var visstnok like tørr som juni dette år. Javel, kanskje det. Men er ikke elbiler likevel et genialt alternativ? Det høres uansett fornuftig ut å redusere forbrenning av fossilt brensel.

Min neste bil blir en elbil. Og så vil jeg fortsette å øse av de ressurser som finnes i kristen tro, teologi og etikk.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere