Morten Marius Larsen

2

Kan livet ha mening uten Gud?

Når mennesker søker mening, er det ingen selvfølge at de går til kirken.

Publisert: 10. jul 2018  /  643 visninger.

“Så du sier at livet ikke kan ha mening med mindre man tror på Gud?”

Mannen så forundret på meg, og jeg kunne ane at han var smått fornærmet. Det er ikke ofte jeg samtaler om tro med tilfeldige folk på flyet, men denne gangen ramlet jeg bare inn i det. Mens vi festet sikkerhetsbeltene hadde jeg stolt proklamert at “Norge er verdens vakreste land”, noe mannen avviste blankt. “Det er din subjektive mening”, sa han. Jeg tenkte for meg selv: “Vil jeg ha en kjedelig flytur med musikk på øret, eller en minneverdig diskusjon?” Jeg valgte det siste, og blåste ut med påstanden: “Norges suverene skjønnhet er et objektivt faktum”.

Slik havnet vi i en lang prat om livets store spørsmål. Tonen var munter, helt til jeg spurte: “Hvis Gud ikke finnes, hvordan kan livene våre ha en grunnleggende mening?”

Det var tydelig at reisepartneren min ikke kjente seg igjen i problemet. Selv om han forlot barnetroen tidlig i tenårene, kunne han fortelle om et rikt og meningsfullt liv som familiefar. Han trengte ikke Gud for å finne mening.

 

Søker andre steder

Under Kirkemøtet 2018 inviterte NRK til debatt om kirkens rolle i samfunnet. Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, ga en tankevekkende forklaring på hvorfor færre døpes og konfirmeres i Den Norske Kirke:

“Jeg tror folk er opptatt av å finne en mening, kanskje andre steder enn i kirken, og at man søker andre fellesskap for å lete etter meningene med livet.”

Han setter ord på et trekk ved tiden vår som er selvinnlysende for de fleste. Mennesker søker mening, men kristendommen har ikke lenger monopol på å tilby det.

Trenger vi egentlig kirken for å finne mening?

 

Opplever mening

Flertallet opplever livet som meningsfullt, iallfall hvis vi skal tro undersøkelser fra Gallup World Poll. I de fleste europeiske land har over 80% svart “ja” på spørsmålet “Føler du at livet ditt har en viktig hensikt eller mening?” Det tilsvarende tallet for Norge er 88%.

Det skulle vært interessant å spørre hver enkelt hvorfor de krysset «ja». Men noe kan man forestille seg. Livet byr på mange meningsfulle formål. Mange opplever det som meningsfullt å arbeide, ha gode relasjoner, oppleve verden og bry seg om mennesker, miljø og kunst – for å nevne noe.

Går det ikke an å finne mening i disse tingene, uavhengig av hvilket livssyn man har?

 

To ulike spørsmål

Når vi snakker om meningen med livet bør vi skille mellom det store og det lille spørsmålet. Det lille spørsmålet lyder: “Hva gjør at livet føles meningsfullt?”

Svarene vil alltid være mangfoldige, subjektive og individuelle. Noen vil knytte følelsen av mening til å tro på Gud, andre ikke.

For mange er følelsen av mening det eneste viktige. Men når man tenker etter, kan man ta alle svarene folk gir det lille spørsmålet og legge på enda et: Hvorfor? Hvorfor skal vi jobbe, ha gode relasjoner og bry oss om andre?

Det er da vi nærmer oss det store spørsmålet: Hva er poenget med alt? Har livene våre en grunnleggende hensikt og betydning?

Her vil ulike livssyn gi ulike svar. Ateistiske tenkere har lenge kommet frem til samme konklusjon: Universet består av upersonlige, naturlige prosesser som er helt likegyldige til hvordan vi lever livene våre. Det finnes ingen grunnleggende mening gitt oss utenfra, det er noe vi må konstruere selv.

 

Å finne sammenheng

«Selvsagt har livet mitt mening. Det betyr noe at jeg stiller opp for barna mine», sa mannen på flyet.

Jeg sa meg enig, og var glad for at han opplevde livet slik. Men jeg kunne ikke slippe tanken på at det manglet en god forklaring. Opplevelsen av mening, som 88% av alle nordmenn deler med han, det må da være mer enn noe vi finner på?

Å si at livet er meningsfullt, og samtidig tro at universet er meningsløst – det henger ikke på greip. Men hvis Gud har skapt verden for en hensikt, da forandrer det alt. I det kristne livssynet er alle mennesker ønsket som deltakere i Guds virkelighet. Livets hensikt innebærer å leve som mennesker i relasjon til hverandre, til skaperverket – og dypest sett til Gud selv. Dermed er det slett ikke rart at man opplever det som meningsfullt å stille opp for andre og engasjere seg i verden. At Gud har skapt oss gir en strålende forklaring på opplevelsen av mening.

Vi er omgitt av mennesker som fornemmer at livet har en mening. Hvordan kan vi gripe fatt i denne fornemmelsen og si at den bunner i noe reelt om Gud ikke eksisterer? Det er mange små spørsmål som er viktige, men jeg tror vi må våge å stille de store. 

Trykket i Vårt Land 10. juli 2018. 

Tidligere publisert i Korsets Seier og Religioner.no.

8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

En "professor" hadde funnet ut at meningen med livet var å finne meningen med livet!

Tautologi? En spade er en spade.

1 liker  
Kommentar #2

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Etter menneskelig forstand gir det selvsagt mening å leve her på jord.

Men etter Guds forstand må vi mens vi lever dø for å leve. 

Vi må regne oss som døde for å leve. Bare det gir livet mening for Gud. Og bare det gir mening for et liv etter døden, noe annet gir ikke mening etter døden.

Dette ordnet Jesus på korset, bare det gir mening, etter Guds forstand, men ikke etter menneskelig forstand. Dette kan ikke vi mennesker ordne ut med selv.

1 liker  
Kommentar #3

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Meningsløst

Publisert nesten 2 år siden

Gud lever sier man. Har han noen mening med livet? Og hvem gir han evt denne meningen, om han ikke har noen større skaper som kan gi han denne meningen? 

Hva er meningen  for oss med å komme til himmelen? Blir man ikke lei av gater av gull, eller av å skue Gud? For hva er egentlig meningen med det? 

1 liker  
Kommentar #4

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Jo, vi mennesker blir nok lei av å skue Gud, men Gud blir tydeligvis  ikke lei av å skue mennesker. Det er utenfor min forstand.

Kommentar #5

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men etter Guds forstand må vi mens vi lever dø for å leve. 

Jeg vet ikke så mye om Guds forstand, men etter mitt ringe skjønn har du noe rett i dette. Allerede før vi blir født begynner vi å dø (litt), slipper blant annet evolusjonens halevedheng, og etterat vi er født dør vi hele tiden, stykkevis; vi slipper av oss døde celler og får stadig nye. Det vi ser av oss mennesker er igrunnen dødt vev.

Kommentar #6

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Store ord?

Publisert nesten 2 år siden

Å bli "Jesu "etterfølger" tror jeg nok jeg aldri vil klare her på jord, jeg tror vi har nok med den Jesus som kom til jord om ikke vi skal få flere, for det skal da vitterlig komme "falske Messiaser"?

Kommentar #7

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Mening

Publisert nesten 2 år siden
Morten Marius Larsen. Gå til den siterte teksten.
Å si at livet er meningsfullt, og samtidig tro at universet er meningsløst – det henger ikke på greip. Men hvis Gud har skapt verden for en hensikt, da forandrer det alt. I det kristne livssynet er alle mennesker ønsket som deltakere i Guds virkelighet. Livets hensikt innebærer å leve som mennesker i relasjon til hverandre, til skaperverket – og dypest sett til Gud selv. Dermed er det slett ikke rart at man opplever det som meningsfullt å stille opp for andre og engasjere seg i verden. At Gud har skapt oss gir en strålende forklaring på opplevelsen av mening

Nydelig sagt.

Om Gud er som Dna/original-strengen - og vi som Rna/ avleser-delen, gir det mening å søke og finne Gud.  Da finner vi samtidig oss selv og verden. Og møtes med Ham "i tverrstrengene".  Som ved Tiltale& Bønn.
Noen bruker ordene "speilnevroner"
- vi speiler oss i Gud og ser& lærer hva vi dypest sett har potensiale til å strekke oss imot.

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Meningen med dette livet

Publisert nesten 2 år siden

Fyll jorden...

Meningen bygger seg opp i 1.Mos.1. helt til Gud begynner å skape menneskene over i sitt bilde, også i forståelsen i 1.Mos.3.22  også... - Nå er det slik at menneskene ikke kjenner Gud før de er blitt lik ham, og det skjer jo helt til slutt i fortellingen?

Det heter i Joh.1.18: Ingen har noen gang  sett Gud, men den enbårne,  som er Gud... Joh.5.37: Ja, Far som har sendt meg, har selv vitnet om meg. Hans røst har dere aldri hørt, hans skikkelse har dere aldri sett...

Helt til man kommer frem til Heb.8.10-11: Men dette er pakten  jeg vil slutte med Israels hus i dager  som kommer, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud  i deres sinn og skrive dem i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. 

Da skal ingen lenger undervise sin landsmann eller sin bror og si: «Kjenn Herren!»
For de skal alle kjenne meg, både små og store.

Meningen er selvfølgelig at verden utvikler seg på en måte som fører til fremgang uten å kjenne Herren, som bare er Gud for oppstandne mennesker. (Mark.12.26-27)

Kommentar #9

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Vet ikke noe om Guds forstand jeg heller....var kanskje dumt formulert av meg, men det jeg skrev står jo i Bibelen, så kanskje ikke så urimelig å tro at det er Guds forstand?

Ja, heldigvis slipper vi døde celler og får nye, men da er det jo de nye si ser, ikke de døde, de faller jo av...eller? Kanskje Gud gir en ny "navlestreng" også, så vi slipper å dø fra vi blir født, skal vi tro hans ord?

Kommentar #10

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"speilnevronene"

Publisert nesten 2 år siden

tror jeg kommer i "en ny himmel og en ny jord"...der ligger vårt håp vi lengter etter. Denne verden og kosmos med dets naturlover som Gud selv har skapt, skal han jo selv tilintetgjøre. Men den vitner om ham som den eneste sanne Gud.

Kommentar #11

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Det finnes ingen direkte sammenheng mellom ett meningsfylt liv og universets mening

Publisert nesten 2 år siden
Morten Marius Larsen. Gå til den siterte teksten.
Å si at livet er meningsfullt, og samtidig tro at universet er meningsløst – det henger ikke på greip. Men hvis Gud har skapt verden for en hensikt, da forandrer det alt. I det kristne livssynet er alle mennesker ønsket som deltakere i Guds virkelighet. Livets hensikt innebærer å leve som mennesker i relasjon til hverandre, til skaperverket – og dypest sett til Gud selv.

Det er ikke ett problem for meg å eksistere og ha ett meningsfylt liv uavhenging av om universet har en mening eller om det skulle finnes en skaper. Jeg har ingen problem med å ha relasjon til andre mennesker eller til naturen uten å måtte forholde meg til en påstått gud. Jeg har derimot store problemer med å forholde meg til at en eller annen udokumentert bronsealder gud med tilhørende «hellige» tekster skal gi meg ett bedre liv. At en eller annen bok som snakket om at dette er lov og dette er ikke lov , dette er synd og disse skal sendes til evig fortapelse skal tilføre livet mitt noe positivt !! Nei takk !! En eventuelt skaper av universet har med overveldende sannsynlighet ingenting til å gjøre med noen av de 5000 gudebildene mennesket har skapt seg . 

6 liker  
Kommentar #12

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ja,

Publisert nesten 2 år siden

i det minste for dem som mener at å gi omsorg er mer meningsfullt enn å motta omsorg.


3 liker  
Kommentar #13

Chiek Er

0 innlegg  8 kommentarer

Han som drikker av det vann Jesu vil gi ham, skal aldri mer tørste

Publisert nesten 2 år siden

Den materialitiske grådige mannen i verden har elendighet av en uutslettelig tørst og tortur av en sult som aldri kan bli fornøyd. 

'Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv.» ' Johannes 4:14 https://www.bible.com/bible/30/JHN.4.14

Kommentar #14

Robin Tande

25 innlegg  3738 kommentarer

Mening eller total meningsløshet hvis Gud eksisterer?

Publisert nesten 2 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke ett problem for meg å eksistere og ha ett meningsfylt liv uavhenging av om universet har en mening eller om det skulle finnes en skaper. Jeg har ingen problem med å ha relasjon til andre mennesker eller til naturen uten å måtte forholde meg til en påstått gud.

Det du skriver her kunne storsett også jeg si. Og jeg antar at du som meg ikke har hatt problemer med å finne en mening å gi vårt eget liv; spørsmålet har mitt liv en mening, plager oss ikke.

Men det fins mennesker som strider med et slikt spørsmål, det kan bli så problematisk at de tar sitt liv. Seksuell legning og drifter kan være et godt eksempel.

La oss si at jeg er pedofil, sitter på flyet ved siden av trådstarter og strider med dette store spørsmålet: Hva er meningen med mine drifter og uforståelige pinefulle behov, jeg har en fornemmelse av at de er meningsløse. I en samtale vi har rotet oss inn i stiller jeg ham spørsmålet: Hvordan kan jeg gripe fatt i denne fornemmelsen av meningsløshet og si at den bunner i noe reelt om Gud eksisterer? Hva svarer han tro? Noe annet enn meningsløst kokihop om fri vilje?

2 liker  
Kommentar #15

Jarl Giske

5 innlegg  9 kommentarer

Gudstro og meningen med livet

Publisert nesten 2 år siden

Har skrevet svar som kom i dagens papirutgave http://www.verdidebatt.no/innlegg/11732895-gudstro-og-meningen-med-livet

5 liker  
Kommentar #16

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Ett meget godt innlegg :) 

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
7 dager siden / 2919 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
30 dager siden / 1897 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
4 dager siden / 1521 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
10 dager siden / 1051 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 920 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
15 dager siden / 624 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere