Eyvind Skeie

69

Tanker om det redaksjonelle

Dette innlegget har jeg hatt på min hjemmeside, eyvindskeie.no. 10. juli er det også i papirutgaven av Vårt Land. Jeg legger det dermed også ut her på Verdidebatt. Det er mange som har sterke meninger om Vårt Land. Mitt innlegg handler ikke om innholdet i avisen, men har en mer prinsipiell tilnærming knyttet til redaksjonelle spørsmål i ulike perspektiver. Om noen vil kommentere dette, er det fint! Jeg oppfordrer til en saklig debatt og samtale. Hilsen Eyvind S

Publisert: 9. jul 2018

I forbindelse med at direktør og redaktør Ingrid Erøy Fagervik hadde sin siste arbeidsdag i Vårt Land, skrev den fratrådte redaktøren, Åshild Mathisen, en hilsen på Facebok, sitat: "Vi har hatt en utrolig morsom og krevende tid sammen, der vi omorganiserte, rekrutterte ny kompetanse, flettet sammen avis og tidskrift, forlag og event, papir og nett, strømming og markedsføring."

Som abonnent, leser, forfatter og kirkelig kulturarbeider har jeg noen tanker om denne strategien:

Som abonnent og leser ønsker jeg at avisens redaksjon fra topp til bunn skal være absolutt fri fra andre bindinger enn de redaksjonelle. Blandingen av store egenannonser, kommentarstoff, oppbygning av eventmarked, forlagsvirksomhet, tidsskrift og reiselivsvirksomhet kan man forstå ut fra kommersielle hensyn, men det svekker avisen som redaksjonelt produkt og gjør, på en for meg upassende måte, journalistene og kommentatorene om til salgsprodukter i et omfang som svekker deres redaksjonelle troverdighet. Man vet ikke lenger om de arbeider på børsen eller i katedralen.

Som forfatter registrerer jeg at det skjer en klar opphoping av makt i den tette strategiske forbindelsen mellom redaksjon, forlag, events, strømming og andre aktiviteter. For oss som ikke tilhører dette redaksjonelle universet, hvor personer og redaksjonelt stoff er i flyt mellom formatene, gir det en form for utenforskap. Dette utenforskapet forsterkes av de store egenannonsene som jevnlig dukker opp for å markedsføre aktviteter, bøker, personer eller annet. Det skapes en lukket verden av økonomidrevet selvbekreftelse. Som forfatter utenfor denne maktsfæren kan man føle seg alene i en verden hvor kretsløpet for oppbyggelige bøker er i full forvitring. Jeg spør meg selv om strategien til Vårt Land er løsningen eller problemet. Som kirkelig kulturarbeider har jeg noen av de samme reaksjonene som jeg har nevnt som forfatter. Jeg liker rett og slett ikke en maktkonsentrasjon som får meg til å tvile på redaksjonelle valg og journalistikkens premisser.

Jeg er i tvil om jeg skal reise disse spørsmålene offentlig, både fordi jeg er glad i Vårt Land og fordi det lett kan bli sagt at det ligger rent personlige motiver bak, ettersom jeg også er aktør på feltet. Men jeg tror at det kan være godt å lufte slike tanker. Jeg vet også at mange har tenkt på lignende måte, men vært engstelige for å ta det frem offentlig, enten fordi de ikke var i posisjon til det eller fordi de fryktet negative konsekvenser for sin egen del.

Jeg har lekt litt med noen ord i reklamespråket: Som medlem av VL– familien får du alt på et sted, din daglige avis med innsikt og kommentarer, events, kulturopplevelser, åndelig og kulturelt påfyll og orientering gjennom bøker,  tidsskrifter og magasiner, reiseliv med kvalitetsopplevelser og mye mer. Du blir ikke bare abonnent på en avis, men Vårt Land gir deg det du trenger for hele din livsstil.

Det går an å se de markedsmessige muligheter i noe slikt. Kanskje er det også bra og nødvendig for å fremme de verdiene Vårt Land bygger på. Men kan vi stole på et redaksjonelt produkt som er en del av et slik konglomerat av markedsmål og hensyn?

Med håp om at disse tanker kan bli tatt i beste mening!

Trykket i Vårt Land 10. juli 2018

 

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Strømming

Publisert over 1 år siden

Betimelig innlegg, men kan du forklare hva som menes med strømming. Jeg kjenner til ordet som navn på en liten østersjøsild, men antar her er snakk om noe annet. Ser også at der tilbys strømmetjenester i forbindelse med TV-kanaler, men jeg aner ikke hva det er de tilbyr. Kan heller ikke tenke meg at det har noe med Strømmestiftelsen å gjøre.

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Strømming/streaming

Publisert over 1 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
kan du forklare hva som menes med strømming
Kommentar #3

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Takk, takk!

Kommentar #4

Alf Gjøsund

139 innlegg  128 kommentarer

Refleksjoner fra redaksjonen

Publisert over 1 år siden

Eyvind Skeie stiller noen vesentlige spørsmål i sitt innlegg i gårsdagens Vårt Land. Han viser til et sitat fra tidligere sjefredaktør Åshild Mathisens facebookside, der hun skriver: «vi flettet sammen avis og tidskrift, forlag og event, papir og nett, strømming og markedsføring».

Kan vi stole på et redaksjonelt produkt som er en del av et slik konglomerat av markedsmål og hensyn? spør Skeie.

Jeg forstår at sitatet kan misforstås og skal ikke svare på vegne av Mathisen. Like fullt kan jeg svare for Vårt Lands linje så lenge jeg har vært en del av ledelsen, altså også under Åshild Mathisen.

Uavhengig.

Alle Vårt Lands journalister og redaktører slutter seg fullt og helt til Vær varsom-
plakatens paragraf 2.2, der det understrekes at både redaktøre­r og journalister skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet.

Med unntak av publisherrollen – som i alle medier kombinerer både økonomisk og journalistisk ansvar – har Vårt Land derfor ingen redaktør —med både kommersielt og operativt journalistisk ansvar. Våre journalister har et samfunnsoppdrag, ikke et markedsoppdrag. Markedsoppdraget ligger i vår markedsavdeling.

Det er riktig at vi fram til nylig hadde en kommersiell direktør som også var innovasjonsredaktør, men hun hadde ikke ansvar for redaksjonelle avgjørelser, det tok avdelingslederne i redaksjonen seg av.

Eyvind Skeie kan derfor være trygg på at når Vårt Land dekker kulturfeltet, så vel som religions- politikk og eksistensfeltet, da ligger det journalistiske, ikke kommersielle, hensyn til grunn for våre valg.

Nye plattformer.

Dette gjelder selv om formidlingen vår skjer på andre plattformer enn i papiravisen, og selv om virksomheten ikke begrenser seg til nyhets-journalistikk. Vårt Land har i mange år stått bak bokutgivelser og arrangert møter og reiser. Vi har gitt ut en rekke blader. Nå gir digitalisering og nye sosiale mønstre nye muligheter, og det kan virke overveldende at Vårt Land bruker disse.

Like fullt er det helt nødvendig at vi benytter dem. Vi må være der leserne og brukerne befinner seg. Alternativet­ ­er å overlate arenaen til medier som verken er redaktørstyrte­ eller forpliktet på presseetikken.

Det er også viktig å minne om at da papirplattformen var enerådende, hadde Vårt Land langt større markedsmakt enn nå. I dag er konkurransen er større enn noensinne. Store internasjonale selskap forsyner seg av annonsebudsjetter og tilbyr underholdning av en helt annen type enn Vårt Land kan og vil skilte med. Betalingsviljen for journalistikk er langt lavere enn før, og pressestøttens framtid er usikker.

Oppdraget.

Derfor må vi finne stadig nye måter å finansiere journalistikken vår på. Men det skal aldri være tvil om at vårt oppdrag først og fremst er journalistisk. Vi skal belyse og avdekke religiøse og ideologiske drivkrefter i samfunnsutviklingen. Vi skal vise fram verdidimensjonen i aktuelle saker og fremme kunnskap, forståelse og debatt om troens rolle i tilværelsen. Vi skal sette kritisk søkelys på fordommer og stereotype framstillinger av religion, både i storsamfunnet og i de ulike religiøse miljøene.

Det ønsker vi å gjøre på åpen og inkluderende måte, uten å bruke posisjonen til å fremme ensretting og dyrke fordommer, slik enkelte andre medier gjør. Dette er vår forpliktelse til leserne, og vi vet at den dagen vi tar lett på dette oppdraget har vi sviktet vårt samfunnsoppdrag. Da fortjener vi ikke lenger lesernes tillit.

Trykket i Vårt Land 11. juli 2018. 

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 5391 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
17 dager siden / 3730 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
18 dager siden / 1300 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1177 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1013 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
4 dager siden / 959 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
6 dager siden / 942 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere