David Wikstøl

4

Det viktigste veddemålet?

Det er mer å vinne enn å tape ved å tro på Gud.

Publisert: 9. jul 2018

Ikke alle har like mye tid til å nærlese gamle filosofiske mesterverk, eller sette seg inn i dagens tekniske og høyspesialiserte diskusjoner. Mange kan oppleve å komme til kort når det gjelder argumenter for Guds eksistens, og skal man være ærlig er det få som er tilstrekkelig interessert. Finnes det likevel gode grunner til å tro på Gud?

Den franske matematikeren og filosofen Blaise Pascal mente det. Ifølge Pascal var det umulig for et menneske å forstå Gud. Og det var ikke filosofenes, men den kristne Gud det var snakk om. Skeptisk til teoretiske gudsargumenter valgte han heller å ta utgangspunkt i noe hans mindre fromme kolleger på 1600-tallet forsto bedre, nemlig gambling. Med ny innsikt i sannsynlighetens matematikk kom han opp med det som senere har blitt kjent som “Pascals veddemål”.

Forenklet er poenget at det er mer å vinne enn å tape ved å tro på Gud. Konsekvensene er begrenset dersom Gud ikke eksisterer, men uendelige dersom Gud eksisterer. Det mest fornuftige valget er derfor å satse på Gud. Uansett hva slags bevis som foreligger vil gevinsten veie opp, så lenge sannsynligheten for Guds eksistens ikke er lik null. Ganget med uendelig vil enhver størrelse bli uendelig. Og blir du sittende på gjerdet i dette spørsmålet er dette også et valg; Pascal skriver: “Det er ingen frivillig sak. Du er om bord, og det er lagt fra land. Hva er det du så velger?”

Men kan vi velge hva vi tror? En venn av meg fortalte at han egentlig ikke så noen grunn til ikke å tro på Gud. Likevel var dette ikke noe han bare kunne velge. Pascals svar er at vi kan velge å leve som kristne. Vi kan delta i fellesskapet og sakramentene, i håp om etterhvert å begynne å tro. Rent psykologisk virker ikke Pascals løsning helt usannsynlig. Vi påvirkes av hvem vi omgås med, og som mennesker speiler vi oss i hverandre. Livssyn er til en viss grad noe som sosialiseres.

Men for mange virker denne løsningen lite tiltrekkende. Det oppleves falskt å si og gjøre ting man ikke tror på. Å gjøre dette forutsetter likevel en viktig ting, at man ønsker å tro. Kanskje det er dette Pascals argumentasjon leder til. At det mest fornuftige er å ønske å tro.

Pascals veddemål har selv vært gjenstand for mye diskusjon, og det er mye man kunne sagt om dette resonnementet. Om man tar det for hva det er, så er det i det minste en rasjonell grunn for å ønske å tro at det finnes en Gud. Hva man ønsker å tro på påvirker hvilke argumenter man velger å se nærmere på, og i hvilket lys man vurderer disse. For hva vi tror på er ikke tilfeldig. Oppfatninger baserer seg som oftest på grunner, og for de som har større tillit til fornuften enn Pascal vil mer tradisjonelle former for gudsargumenter fremdeles ha en plass. Både for å oppklare feilaktige forestillinger og for å gi grunner for hva man skal tro.

Så vil jeg understreke at det å tro på Gud ikke er en ren intellektuell virksomhet. Dersom Bibelens Gud eksisterer må man forholde seg til ham. Gud vil som det høyeste gode, som personlig skaper og opprettholder av alt, spille en aktiv rolle i hvordan vi lever livene våre. Tro handler i Bibelens språk om tillit. Å tro på Gud er å stole på ham, ikke kun ha oppfatninger om hva som eksisterer eller ikke.

En slik Gud kan tenkes å respondere. Å åpenbare seg selv. Selv om man ikke kan forvente skrift på himmelen eller intense religiøse opplevelser, finnes det erfaringer på at Gud kan gjøre seg kjent i menneskers alminnelige livserfaring. Dersom du skulle ønske å tro på Gud, men finner det vanskelig, er det mulig å be en slik Gud om på én eller annen måte å vise seg. Kanskje er det sjansen verdt.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Nei takk !

Publisert 9 måneder siden

I ett nå kjent univers med milliarder av galakser og ett helt usannsynlig høyt tall med stjerner og planeter. Er sjansen for at en eventuell kosmisk skaper tilfeldigvis skulle samsvare med en av de 5000 gudebildene mennesket har skapt seg tilnærmet LIK 0 !!! Jeg vil aldri miste min frihet og underkaste meg tankesettet til en eller annen bronsealdermytologi, med tilhørende fordømmende holdninger og annet vas ! Jeg holder min frihet alt for høyt til det ! 

3 liker  
Kommentar #2

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

En i Blå Kors uttalte en gang at  de spillegale taper penger på spill  fordi de ikke har kunnskaper om statistikk.

Sjansene for å vinne er mikroskopiske.

Derimot mente filosofen at sjansene for å gjøre rett i valg  mellom himmel og helvete er så mye større, nemlig 50%.

Kommentar #3

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  184 kommentarer

Fri vilje.

Publisert 9 måneder siden

Det er frivillig å søke Gud. Jesus er vegen inn til saligheten hos Gud. Man må velge dette selv. Det er ingen tvang. Jeg har vunnet enormt på å ha sagt ja til Guds frelse i Kristus.

6 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

15 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
David Wikstøl. Gå til den siterte teksten.
Pascals svar er at vi kan velge å leve som kristne. Vi kan delta i fellesskapet og sakramentene, i håp om etterhvert å begynne å tro.

Å være sammen med kristne er positivt.  Men troen kommer av Ordet og evangeliet, ikke av sakramenter.

Den som er født av Ånd er disippel og begynner sitt liv i å lyde Jesus.  Ånden gir troen til dem som er åpne og vil omvende seg.  Det er ikke vanskelig.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere