Finn Olav Felipe Jøssang

8

Problemet er stolthet

I lys av evangelisk kristen tro er problemet med «Pride» nettopp pride – stolthet.

Publisert: 9. jul 2018  /  1175 visninger.

«Velbegrunnet pride», titulerer Øystein Magelssen sitt innlegg i Vårt Land torsdag 5. juli. I lys av KFUK-KFUMs konklusjon i «homofilispørsmålet» forstår jeg at han mener at «KFUK-KFUM viste seg fra sin beste side under helgens Pride-parade i hovedstaden», med jubel, vaiende flagg og det hele. Men jeg stusser over hvordan han – og mange kristne ledere med samme teologiske ståsted – så ukritisk heiser regnbueflagget til topps uten å innse at samtidens «Pride» handler om så langt mer enn et ja til likekjønnet vigsel og «retten til å være seg selv, og å stå opp for andre». For selv om neppe Magelssen eller andre kristne som feirer pride mener det slik, representerer regnbueflagget i 2018 i økende grad også en stilltiende aksept av polygami, flytende kjønnsidentiteter og en sexpraksis der «samtykkende voksne» er eneste kriterium.

 

Normkritikk

Ideologisk sett er «pridebevegelsen» et ektefødt barn av poststukturalistisk tekning og perspektiver innen dekonstruksjon og språkteori. Poststrukturalismen kritiserte den rigide strukturalismen som delte opp virkeligheten i såkalte binære opposisjoner som mann-kvinne, feminin-maskulin, hetero-homo osv. Gjennom dekonsturksjon utfordret man disse rigide kategoriene som ofte ga seg i utslag i hierarkiske maktstrukturer og kjønnsroller. Særlig ved å utfordre «språkets makt», som å vende nedlatende uttrykk som «skeiv» til et honnørord, flagge sin normbrytende seksuelle identitet med stolthet, og å «flytte skammen» over på de som mener at alle skal passe inn i samme heteronormative ramme – har pridebevegelsen lyktes.

 

Den nye intoleransen

Jeg er helt enig med Magelssen i at «et kristent helhetlig menneskesyn og Jesu etiske ­forkynnelse rangerer ikke mennesker ­etter seksuell identitet.» Og i nestekjærlighetens navn er det vel knapt noen som ønsker seg tilbake til den rigide strukturalismen som i høy grad også har preget kirken. Problemet er bare at poststrukturalistene har blitt de nye strukturalistene! I øknende grad er det nå «pridebevegelsen» som deler opp virkeligheten i binære kategorier som tolerant-intolerant, diskriminerende-inkluderende, innenfor-utenfor osv. Mange opplever dessuten at «den som ikke er med oss er mot oss»-tankegangen er på frammarsj, slik bl.a. et kristent foreldrepar kunne berette om da barnehagen deres arrangerte Pride – uten noe alternativt opplegg.

 

«Guds rettferdighet»

I lys av evangelisk kristen tro er likevel den største utfordringen med «pridebevegelsen» nettopp pride – stolthet. I boken «The secret thoughts of an unlikely convert» skriver engelskprofessoren og den tidligere LHBT-aktivisten Rosaria Butterfield om hvordan hun kom til denne erkjennelsen, og hvordan dette ble kimen til hennes omvendelse til kristen tro. Som et ledd i hennes aktivisme begynte hun å lese Bibelen for å vise hvor kvinneundertrykkende og fordømmende den var mot mennesker med «avvikende seksualiteter» – men ble overrasket over hvordan lesingen berørte henne på dypet. Jesu kjærlighet og visdom imponerte henne, men det var da hun kom til Romerbrevet at hun fikk et diametralt motsatt møte med uttrykket «Guds rettferdighet» enn hva Luther gjorde. Det var som om «Guds rettferdighet» omkranset henne på alle sider og fant henne skyldig. Skyldig i hva? Stolthet.

  

Overskygger korset

Videre forteller Butterfield om hvordan hun opplevde at det ikke var hennes lesbiske forhold med en annen kvinne som var roten til synden hun måtte omvende seg fra, men at hun hadde bygget hele sin identitet, og all sin stolthet, rundt det at hun var lesbisk. Evangeliet møtte henne på en frigjørende og uventet måte ved at Jesus tilbydde henne nåde og ga henne en ny identitet – som en ny skapning i ham. Dette perspektivet savner jeg både hos Magelssen og andre kristne som flagger «pride». Ved å heise regnbueflagget til topps går man gjerne med på pridebevegelsens premiss om at «vær den du er» har et påfølgende «du er din LHBT-identitet» og at frigjøringen alltid ligger i å leve ut denne identiteten – slik man selv definerer den. Det er kanskje ikke slik man mener det, men jeg tror det er ingen overdrivelse å hevde at regnbueflagget i praksis overskygger korset hver gang dette heises – særlig i kristne sammenhenger. Med korset i sentrum ville dessuten pridemarkeringen vært like problematisk om det var «hetero-pride» eller «kjernefamilie-pride» man flagget for.

 

Stolthet i Kristus

Som nye skapninger i Kristus er det ikke vår seksualitet identiteten er grunnfestet i, og langt mindre det vi bør legge vår stolthet i. For i Kristus er det ikke «jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne» – og ja, heller ikke «homo eller hetero» – slik flere vil legge til. Men som nye skapninger i ham oppfordres vi til å regne alt det som «før var en vinning for oss», alt det vi gjerne legger vår stolthet i, som tap – fordi det å «kjenne Kristus Jesus» er så mye mer verdt! Dette er vår «stolthet i Kristus» og det er bare slik vi kan – «sannheten, tro i kjærlighet» – i alle ting vokse opp til ham som er hodet, Kristus.

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Øyvind Døvik

2 innlegg  17 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Godt innlegg!

Kommentar #2

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Villeder norsk ungdom.

Publisert 12 måneder siden
Finn Olav Felipe Jøssang. Gå til den siterte teksten.
Videre forteller Butterfield om hvordan hun opplevde at det ikke var hennes lesbiske forhold med en annen kvinne som var roten til synden hun måtte omvende seg fra, men at hun hadde bygget hele sin identitet, og all sin stolthet, rundt det at hun var lesbisk. Evangeliet møtte henne på en frigjørende og uventet måte ved at Jesus tilbydde henne nåde og ga henne en ny identitet – som en ny skapning i ham. Dette perspektivet savner jeg både hos Magelssen og andre kristne som flagger «pride».

Veldig godt skrevet.  Hun var stolt over å være lesbisk.

KFUM er stolte over ikke å være homofobe, de heiser syndens flagg.  Dermed har de forlatt Kristi Kors.

Dypt tragisk at de villeder norsk ungdom.


2 liker  
Kommentar #3

Eirik Elin Stillingen

2 innlegg  115 kommentarer

Å være stolt er det motsatte av å skamme seg

Publisert 12 måneder siden

Å peke ut stolthet som en synd eller last gir liten mening. Stolthet når man snakker om åpne skeive mennesker, betyr her det motsatte av å skamme seg.

Mitt liv er i alle fall blitt langt bedre etter at jeg sluttet å skamme meg. Nå har jeg det like bra som cis- og heterobefolkningen, som heller ikke skammer seg over hvem de er.

Og det her Heteropride hver eneste dag 364 dager i året. Skru på fjernsynet så ser du det.

 

3 liker  
Kommentar #4

Finn Olav Felipe Jøssang

8 innlegg  2 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

«KFUM er stolte over ikke å være homofobe, de heiser syndens flagg.  Dermed har de forlatt Kristi Kors.»

Denne utallelsen kan jeg ikke stille meg bak Daniel! Her mener jeg det er du som villeder og dømmer KFUM/KFUK uriktig.

Homofobi har ingen ting med kristen nestekjærlighet å gjøre, og selv vil jeg gi honnør til KFUM/KFUK for at de bidrar til å bekjempe dette. Men ved å heise regnbueflagg mener jeg de gjør dette på en ukristisk og problematisk måte i henhold til kristen tro og etikk - fordi regnbueflagget (og ideologien bak pride), etter mitt skjønn, omfatter langt mer en å kjempe mot trakkasering og mobbing av lhbt-personer. Selv mener jeg at det er fullt mulig å kjempe mot mobbing og trakksering, og anerkjennelse og respekt for lhbt-ere uten å heise regnbueflagg, og det er det jeg ønsker innlegget mitt kan bidra til refleksjoner rundt.

Kommentar #5

Finn Olav Felipe Jøssang

8 innlegg  2 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Eirik Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.

Å peke ut stolthet som en synd eller last gir liten mening. Stolthet når man snakker om åpne skeive mennesker, betyr her det motsatte av å skamme seg.

Mitt liv er i alle fall blitt langt bedre etter at jeg sluttet å skamme meg. Nå har jeg det like bra som cis- og heterobefolkningen, som heller ikke skammer seg over hvem de er.

Og det her Heteropride hver eneste dag 364 dager i året. Skru på fjernsynet så ser du det.

Takk for kommentarene Eirik Elin. Jeg ser at tittelen min "problemet er stolthet" isolert sett kan misforstås. "Problematisk pridefeiring" hadde nok vært en bedre tittel. Ordet stolthet brukes jo på så mange måter og jeg mener ikke at det er galt å være stolt som å være fornøyd med seg selv og ting man har fått til.

Selv er jeg enig i at man i kristne sammenehenger (som eller i samfunnet) trenger å kjempe mot stigmaet og skammen mange opplever rundt lhbt-tematikken. Men da under en annen tilnærming enn å heise regnbueflagg (som jeg mener i dag omfatter mye mer enn dette). Og  i lys av evangeliet tror jeg også at sann frigjøring ligger på et dypere plan, hvilket er dette med å bli en ny skapning i Kristus, som jeg er inne på i innlegget. Kjernen i kristen tro er at man får et nytt liv og ny identitet i Kristus, uavhengig av etnisk, religiøs, politisk, seksuell (eller hva som helst annet) bakgrunn. Og i dette perspektivet mener jeg at det blir problematisk å heise regnbueflagg siden dette blir et sidespor som ideologisk sett står i direkte opposisjon til kjernen av det kristne budskapet om nytt liv i Kristus.

Kommentar #6

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Finn Olav Felipe Jøssang. Gå til den siterte teksten.
Denne utallelsen kan jeg ikke stille meg bak Daniel! Her mener jeg det er du som villeder og dømmer KFUM/KFUK uriktig.

Jeg kaller det syndens flagg.  Og jeg mener at den som vil leve ut syndige lyster ikke kan være under korsets nåde.  De som støtter en slik livsførsel, rammes også.

Jeg har ikke kjøpt argumentet at noen er født homofile.  Jeg tror heller ikke at noen er født uærlige eller som voldelige.  De som har homofile følelser kan få hjelp.

På det grunnlag hviler mine uttalelser.  Tenk de tusener av unge som veiledes i speiderbevegelsen, hva skal det bli av dem?

Tenk de grusomheter som utføres på sex-markedet, pornoindustrien, pedofili-markedet, - dark room!

Ta incest, hvilke familietragedier!

Tror du virkelig, Jøssang, at disse tingene kan bekjempes samtidig som vi omfavner homofili som normal seksuell legning?

Jeg har tidligere hatt en god samtale med Stillingen i #3. Hans historie var fin.  Mennesker velger selv.  

Jeg frykter foreningen FRI - de er det motsatte av frie.

Er vi syndofobe?  Eller er synd greit.  Eller er det ikke synd?  


1 liker  
Kommentar #7

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Utenfor korsets nåde?

Publisert 12 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Jeg kaller det syndens flagg.  Og jeg mener at den som vil leve ut syndige lyster ikke kan være under korsets nåde.  De som støtter en slik livsførsel, rammes også.

Jeg har ikke kjøpt argumentet at noen er født homofile.  Jeg tror heller ikke at noen er født uærlige eller som voldelige.  De som har homofile følelser kan få hjelp.

Her sidestiller du altså homofili med uærlighet og vold.  Indirekte kriminaliserer du en annen seksuell legning enn din egen, til tross for at den overhodet ikke skader andre.  Du synes ikke at du går noe langt her i dine resonnementer?

I respekt for at du er en oppegående mann i moden alder, forventes det av deg at du burde vite bedre.  Din lettvinte deklamering at "De som har homofile følelser kan få hjelp", er en anakronistisk og diskriminerende sykeliggjøring av en stor gruppe mennesker som er helt uten rot i virkelighetens verden. 

I tillegg stigmatiserer du endog slike som meg, som faktisk sympatiserer med homofiles rett til å leve ut sin legning.  Jeg kan altså ikke være "under korsets nåde", fordi jeg ikke er villig til å fradømme disse sin rett til Guds nåde.  Hva slags sharia-variant av kristentroen er dette?

Fordi jeg selv har vært i radikaliserte kristenmiljøer gjennom 40 år kan jeg faktisk forstå at fundamentalistisk bibeltolkning og forkynnelse åpner opp for slike ekstreme holdninger. Men en slik kristendom vil jeg ikke lenger på noen måte vedkjenne meg.  Og jeg skammer meg faktisk over å bli identifisert med den.  For å bruke Krussands ord noe omskrevet:  De som støtter en slik kristendomsform, rammes også!  

Så får det heller våge seg at jeg står utenfor Krussands nåde.  Der er jeg ihvertfall i godt selskap - på betryggende avstand! 

8 liker  
Kommentar #8

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Her sidestiller du altså homofili med uærlighet og vold.  Indirekte kriminaliserer du en annen seksuell legning enn din egen, til tross for at den overhodet ikke skader andre.  Du synes ikke at du går noe langt her i dine resonnementer?

Sitatet er litt tilfeldig men duger for å illustrere følgende poeng; 

Da ekstrem-eliten skulle diskutere årets Pride fant de denne tråden fra i fjor; 

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11686820-den-ukomfortable-homodebatten?side=2#svar-11733045

Redaksjonen gir tips om 6 aktuelle tråder, og 3 fra gamle, men denne livsfjerne tråden basert på en teoretisk og bibelsk forståelse av homofili som knapt noen homofil tenker på i det hele tatt brukes som ropert. Uten at de er klar over det demonstrerer dette gapet mellom drøm og virkelighet, mellom skrift og virkelighet, mellom ekstremkristne og homofile.

Og så venter de at homofile i tillegg skal "ta til vettet", omvende seg eller la seg helbrede. Jeg tror vi skal få se en som går på vannet før dette slaget i luften gir resultater. Det er knapt mulig å legge seg ut fjernere overfor de man ønsker å nå frem til. 

2 liker  
Kommentar #9

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Sidestille?

Publisert 12 måneder siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Her sidestiller du altså homofili med uærlighet og vold.

Jeg sidestiller det som tre områder av synd.  Så er faren ved hver av dem forskjellig.  Jeg vil heller utsettes for en løgn enn for vold.  Synes du små-synd er greit?

Nå har du ikke tatt tak i mine ord om incest, pedofili og menneskehandel, men det blir kanskje for vanskelig å snakke om.  Og du sier at folks legning overhode ikke skader andre?  Nei, i noen tilfeller er det rett.

Si heller at du ikke tror Bibelens klare budskap rundt seksuelle synder.  

Mangfoldige homofile i Norge har kommet ut av sin legning ved hjelp fra sjelesørgere.  Dette er et faktum.

Men du kan kanskje ikke gi slik hjelp.

Kirken kan heller ikke.

Søetorp, kan du si rett ut at Gud har skapt noen homofile og at det ikke er synd, men Guds gode vilje for noen heldige.  Du håper også at noen i din egen familie velger likekjønnet ekteskap?

2 liker  
Kommentar #10

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Indirekte kriminaliserer du en annen seksuell legning enn din egen, til tross for at den overhodet ikke skader andre.  Du synes ikke at du går noe langt her i dine resonnementer?

Per Søetorp, når ble det kriminelt å lyve?  Er det kriminelt å være voldelig?  Jeg kaller ikke homofil praksis kriminell.  Jeg vet at det er lov.  Jeg sier at det er synd.

Vi som tror på Bibelens klare Ord om dette skal henges ut, det er ikke lenger tillatt?  Og du har vært Pinsepredikant.

Utrolig.


2 liker  
Kommentar #11

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Krussand:"Er det kriminelt å være voldelig?"

Ja Krussand, det er det vitterlig. Men det er IKKE lenger kriminelt å være homofil. Det synes jeg det er på tide at du tar inn over deg. 

Derimot er det til opplysning kriminelt å komme med diskriminerende utsahn om andres seksuelle  legning og utøvelse av denne. Det er det også på høy tid at du tar inn over deg. Du beveger deg nemlig helt i yttergrensen med dine nedlatemde kommentarer.

3 liker  
Kommentar #12

Britt Margrethe Kvaran Elli

10 innlegg  50 kommentarer

WWJD?

Publisert 12 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Vi som tror på Bibelens klare Ord om dette skal henges ut, det er ikke lenger tillatt?  Og du har vært Pinsepredikant.

Utrolig.

Det er én ting å "tro på Bibelens klare Ord", Daniel. En helt annen ting er hvordan vi bruker det vi tror på i møte med enkeltmennesker.

Hvordan kan jeg stille meg på nivå med min neste på en slik måte at jeg kan løfte opp med mine ord og mitt blikk?

Jesus selv er mitt "utrolige" forbilde i så måte :D 

WWJD? 

4 liker  
Kommentar #13

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Du kaller ikke homofil praksis for kriminell, sier du.  Men du sier at du ikke tror noen blir født som voldsmenn, likesom du ikke tror at noen blir født homofile. Hva er forskjellen?

3 liker  
Kommentar #14

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Tenk de grusomheter som utføres på sex-markedet, pornoindustrien, pedofili-markedet, - dark room!

Ta incest, hvilke familietragedier!

Men det er vel ikke hovedsakelig homofile som utfører disse overgrepene, eller ...?

Kommentar #15

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Jeg er ikke spesialist.

Publisert 12 måneder siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Du kaller ikke homofil praksis for kriminell, sier du.  Men du sier at du ikke tror noen blir født som voldsmenn, likesom du ikke tror at noen blir født homofile. Hva er forskjellen?

Folk gjør som de vil i begge tilfelle.  Voldsmannen har opplevd saker som bringer ham inn i vold. Noe er personlighet, det meste er miljø.  

For dem som tror de er tiltrukket av samme kjønn er det langt mer komplisert.

Løgn, tyveri og vold er enkelt.  Å ta feil av gutt og jente er nesten umulig.  Du skal gjennom mange kamper for å få det til.

Fraværende far hjelper godt, spiseforstyrrelser, skilsmissebarn.

Den største forskjellen er konsekvensene for dem du er glad i.

Likheten er at begge deler er et personlig valg.

Om jeg forstår ditt spørsmål rett.

Kommentar #16

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Nei Marianne.  Tvert imot.  De fleste ærlige homofile er reale og gode mennesker.

Problemet er FRI’s livssyn.  

Det er milevis unna kristent.  De kaller seg heller ikke kristne.

Menneskehandel og pedofili og drives frem av korrupte kyniske mennesker.


Kommentar #17

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Takk Britt Margrethe.  Dere kvinner er flinkere til det enn vi menn.

Bland menn er jeg i den dårlige enden av trøst og empati skalaen.

Men om alle skal forstå, - hvem skal veilede i sannheten tro i kjærlighet?

Kommentar #18

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Menneskehandel og pedofili og drives frem av korrupte kyniske mennesker.

Sant nok, men hva har dette med FRI eller homofili å gjøre?

2 liker  
Kommentar #19

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Frihet kontra overgrep

Publisert 12 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Sant nok, men hva har dette med FRI eller homofili å gjøre?

Min personlige mening er at når seksuallivet utøves utenfor rammen ektemann hustru, vil sex, erotikk og pornografi bli utnyttet i markeder der sømmelighet og trygghet er fraværende.

Leser du foreningen FRI sin visjon ser du at all erotikk mellom voksne mennesker fremstilles som god om deltakerne er enige.

Dette vil selvsagt få smitteeffekt inn i kriminelle områder som menneskehandel, pedofili og bordellvirksomhet.

Jeg har inntrykk av at du er en svært liberal Katolikk, men ser du ikke sammenhengen FRI sex og vold / overgrep?

Kommentar #20

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
ser du ikke sammenhengen FRI sex og vold / overgrep?

Nei. 

3 liker  
Kommentar #21

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Du beveger deg nemlig helt i yttergrensen med dine nedlatemde kommentarer.

Det er ikke lenger lov å tro og uttale at homofili er synd?  Er det det du sier?

Mine uttalelser er ikke nedlatende.  Jeg forteller folk at Jesus kan sette dem fri fra syndig begjær.  Dette er god kristen forkynnelse som alle pinsevenner tror på.


1 liker  
Kommentar #22

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Krussand:"Er det kriminelt å være voldelig?"

Ja Krussand, det er det vitterlig. Men det er IKKE lenger kriminelt å være homofil. Det synes jeg det er på tide at du tar inn over deg. 

Du ser, Per, man skal holde tungen rett i munnen. Det er ikke kriminelt å være voldelig.  Det er først når du har gjort en voldelig handling som loven forbyr at det blir kriminelt.  Det finnes vold som ikke bryter noen lov, og det finnes voldelige personer som har lært å styre sitt temperament.

Så mener du at alt et Storting vedtar av lover skal kristne lyde og være ening i?  

Kristne kommer til å kastes i fengsel i Norge i årene som kommer.  De som lyder mennesker slipper.


1 liker  
Kommentar #23

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Så mener du at alt et Storting vedtar av lover skal kristne lyde og være ening i?  

Kristne kommer til å kastes i fengsel i Norge i årene som kommer.  De som lyder mennesker slipper.

Forstår du konsekvensene av det du skriver her? 

2 liker  
Kommentar #24

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Jeg sier at å sidestille andre menneskers homoseksuelle legning med voldelighet, er å bevege seg på kanten av loven om diskriminering, ja. Derfor er dine kommentarer også diskriminerende. For å si det på forståelig, godt norsk: Du burde passe kjeften din!

At Jesus kan sette fri fra syndig begjær, er god kristen forkynnelse ja - vel og merke for dem det gjelder. Om noen opplever at det ikke gjelder dem, so what? Hva har vel du med det?

5 liker  
Kommentar #25

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

I så fall

Publisert 12 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Kristne kommer til å kastes i fengsel i Norge i årene som kommer.  De som lyder mennesker slipper.

er det neppe på grunn av deres tro, men muligens fordi de prøver å presse egen tro på andre, f eks i form av manglende respekt for andre valg av partner eller livssyn, slik at det strider mot prisippet om frie ytringer.  

Det er nå engang sånn at statens oppgave er å sørge for at borgerne har frihet  til å velge livssyn, samlivsform og politisk mening uavhengig av politikerens eget ståsted, 

5 liker  
Kommentar #26

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Jeg sier at å sidestille andre menneskers homoseksuelle legning med voldelighet, er å bevege seg på kanten av loven om diskriminering, ja.

Jeg sidestiller det ikke, jeg sier at homofil praksis er synd.  At jeg never andre synder, eks løgn, er for å anskueliggjøre at det ikke er medfødt.

Jeg kaller det ikke en legning, jeg kaller det et valg.

Det er fint at du hisser deg opp.

Selvsagt har jeg ikke noe med andres valg.  Gjør hva dere vil, men jeg er altså berettiget til å dele min mening innenfor forumets regler.


Kommentar #27

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Det er fint at du hisser deg opp.

Kan du fylle ut litt om hva det er som er så bra ved dette? Er det like bra når du hisser deg opp? 

1 liker  
Kommentar #28

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Her:

Publisert 11 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
hva det er som er så bra ved dette?

Vrede er en naturlig reaksjon.  Derfor er Per’s melding:  «For å si det på forståelig, godt norsk: Du burde passe kjeften din!» - fint og forståelig.  Jeg kan også hisse meg opp, - ja.   

Njål, er det utfyllende nok?

Vrede, hissighet, er ikke synd.  «Vredes, men synd ikke!»

Det undrer meg at dere ikke ser nyansene.  Det undrer meg også at dere er så politisk korrekte at dere omfavner alle nye «kjønnsidentiteter».  Ser dere ikke kaoset som vil følge?

1 liker  
Kommentar #29

Eirik Elin Stillingen

2 innlegg  115 kommentarer

Hvilke nye kjønnsidentiteter?

Publisert 11 måneder siden

Om det er transpersoner og ulike varianter innen den gruppen du tenker på, så er det ikke noe nytt. Vi har alltid eksistert.

Hvorfor har det ellers eksistert lover som forbyr oss å eksistere, i flere tusen år?

Problemet til Krussand er at han ikke liker en utvikling der samfunnet og for den del, familier, ikke lenger utøver mange negative sanksjoner mot alle som lever i strid med de vanligste kjønnsnormene. I stedet for å leve i frykt og med skam, slik jeg gjorde i 40 år, kommer folk nå ut som den de er. Det å leve åpent er et valg. Det å være en transperson er ikke noe valg, uansett hvor uopplyst Kryssand stadig gjentar dette om alle typer skeive grupper. 

Det Krussand kaller kaos, kaller jeg et samfunn hvor det er mulig å leve. Og for de aller fleste - et godt liv også. 

3 liker  
Kommentar #30

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Eirik Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
Det Krussand kaller kaos, kaller jeg et samfunn hvor det er mulig å leve. Og for de aller fleste - et godt liv også. 

Fortielse og fornektelse er greie fluktmekanismer når man ikke greier å gå inn i problemstillingen til den grad at man i det minste kan forstå dem. 

1 liker  
Kommentar #31

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Eirik Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
Problemet til Krussand er at han ikke liker en utvikling der samfunnet og for den del, familier, ikke lenger utøver mange negative sanksjoner mot alle som lever i strid med de vanligste kjønnsnormene.

Eirik Elin, du har mye rett her både om meg og om frykt.

Det er to sider rundt dette.  Samfunnet har godkjent samliv mellom menn.  Lover og rettigheter er ganske klare.  

Den andre siden er hva noen av oss tror er Guds hensikt, og hva vi tror Bibelen sier.  Vi er nå blitt de stygge og ufølsomme.

At samfunnet ikke lenger utøver negative sanksjoner mot dem som velger homofilt er bra.  Men at barn og unge skal få høre at det er like naturlig som hetro tror jeg er villedende og påfører dem ekstra usikkerhet i en allerede vanskelig periode i livet, - puberteten.

Seksuelle følelser og begjær er så kraftig at de kan gjøre mye skade når de har fritt spillerom.

Fortellingen Jonas Gardell gir i sin bok «Torka inte tårar utan handskar» gir et bilde av makt og grove overgrep der han vanket i sin ungdom og tidlige voksenliv i Stockholm.

Jeg vet at det ikke er nødvendig, de fleste lever gode liv.  


1 liker  
Kommentar #32

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Fortellingen Jonas Gardell gir i sin bok «Torka inte tårar utan handskar» gir et bilde av makt og grove overgrep der han vanket i sin ungdom og tidlige voksenliv i Stockholm.

Han viser ikke spess mye mer enn det som har vært normen både for hetero- og homofile. Tror du det har skjedd endringer siden åttitallets Stockholm? Har du vært innenfor miljøene og observert før analysen?

Mest leste siste måned

Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
rundt 18 timer siden / 2500 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
23 dager siden / 2325 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
30 dager siden / 2053 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
23 dager siden / 1643 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
10 dager siden / 1444 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1364 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
23 dager siden / 1295 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
26 dager siden / 1202 visninger
Gut eller jente?
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
13 dager siden / 1151 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere