Bjørn Erik Fjerdingen

124

De var overbevist av Sannheten med stor S

De første 300 årene av kirkehistorien er av mange regnet som den mest autentiske kirken gjennom hele kirkehistorien. Til tross for svært vanskelige kår så hadde kirken en enorm suksess. Hvordan klarte en korsfestet Messias som prekte frelse og kjærlighet å overvinne et av historiens mektigste rike?

Publisert: 7. jul 2018

En oppsummering av Michael Green sin bok om de første kristne og deres suksess i evangelisering. Boken omtaler de 300 første årene av kirkehistorien. Dette er perioden da kirken gikk fra å være forfulgt i over 300 år til at keiseren selv gikk ned å på knærne og tilba Jesus. De hadde stor suksess. Hva gjorde de?

- De var først og fremst overbevist om en sannhet: De la vekt på den historiske sannheten om inkarnasjonen, forsoningen og oppstandelsen til Jesus.

Mange intellektuelle er ikke involvert i evangelisering. I den tidligere kirken var det ikke slik. De hadde store intellektuelle apologeter som var involvert i evangelisering. Justin Martyr, Orgien, Clement, Tertullian, Augustine og Paulus for å nevne noen få. Evangeliet var for alle både lek og lærd. Både lærd og lek var også involvert i evangelisering. Kirken har produsert noen av de aller største tenkerne gjennom historien samtidig som de også har produsert lekfolk med stor innflytelse. Kirken trenger begge deler helst kombinert og i rett balanse.

- Metodene til de første kristne var ikke spesielle. De som var spesielt var deres overbevisning,
lidenskap og vilje til å gjøre opprør mot verden uansett konsekvenser.

- De forkynte evangeliet i det vi vil kalle sekulære settinger. Steder der det var motstand og der
det var ubehagelig å forkynne evangeliet.

- De forkynte også åpent på gaten.

- De hadde personlige samtaler med enkelte individer.

- Hjemmene til kristne var et viktig sted for evangelisering. Gjestfrihet og åpne og inkluderende hjem ga god grobunn for konverteringer.

- De la vekt på den Hellige Ånd og dens gaver. Ånden fungerte både i livene til kristne enkeltvis og i kirken som et samlet felleskap.

Evangeliet ble ikke bare hørt men også sett gjennom
Åndens kraft. Opplysningstiden har gjort det flaut og ubehagelig for kristne å ta i bruk de åndelige nådegavene som Gud har gitt til kirken.

På Jesus tid hadde romerriket fred. Riket var samlet og dominerte.

- Gresk kultur og språk gjorde det lettere å spre evangeliet.

- Gresk tenkning ble sett på som en forbredelse til evangeliet.

- Jøder var ikke alltid godt likt men de hadde stor innflytelse. Hatet av noen men også respektert.

- Kristendommen ble sett på som en Jødedom som var tilgjengelig for alle. En inkluderende Jødedom med bedre moral enn andre religioner.

- De kristne viste at løftene i GT var oppfylt.

- De brukte Skriften (GT) for å vise hvem Messias var.

- Noen Jøder synes dette var vanskelig fordi de kristne forkynte en svak Messias og ikke en
politisk leder som de forventet.

- De kristne mente at GT også var til dem.


- Helt fra starten av var det mange Jøder som ble kristne. Det var også en del som ble i Jødedommen.


- Antioch var en viktig strategisk by for kristen evangelisering.

- De kristne sørget for gode oversettelser av Skriftene.

- Alle var like foran Gud.

- Kristendommen stod også sterkt blant de med filosofisk utdannelse. Justin Martyr tok ikke av
seg filosofi kappen når han ble kristen. Han fortsatte som kristen filosof.

- Paul hadde suksess på Lystra som var et fattig område og Athen som var et mer kulturelt rikt område.

- De kristne angrep alle former for avgudsdyrkelse.

- De kristne levde ut evangeliet.

8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Boken omtaler de 300 første årene av kirkehistorien. Dette er perioden da kirken gikk fra å være forfulgt i over 300 år til at keiseren selv gikk ned å på knærne og tilba Jesus. De hadde stor suksess. Hva gjorde de?

- De var først og fremst overbevist om en sannhet: De la vekt på den historiske sannheten om inkarnasjonen, forsoningen og oppstandelsen til Jesus.

- De forkynte en Gud som elsket verden og var skaperen av alt. Han hadde åpenbart seg i Jesus og gjennom Jesu død og oppstandelse så hadde Gud forent menneskeheten til seg selv. Dette gjorde det mulig å ha et personlig forhold med Gud. Guds ånd var tilgjengelig for alle og forandret livene til mange individer som moralsk forandret dem innvendig og ga enhet i kirken.

Det kristne fellesskapet var basert på en kjærlighet som ellers ikke eksisterte på denne tiden.

- Det ble lagt veldig mye vekt at hellige liv var like viktig som rett lære. En måtte leve det en prekte.

- De hadde en enorm glede i Kristus til tross for at de ofte ble satt i fengsel og ble torturert.

- Evangelistene var kjente for en mektig åndskraft og en sterk salvelse. Demon utdrivelse,helbredelse var ikke uvanlig. Meningen med miraklene var at de bekreftet sannheten som de prekte. Målet var å lede folk til frelse. Åndens gaver fortsatte gjennom hele kirkehistorien. De tre hundre årene av kirkehistorien var intet unntak.

- Den anglikanske teologen Michael Green med sin bakgrunn fra Oxford beskriver selv hvordan han var skeptisk til disse tingene, men etter å ha opplevd dette selv forandret mening. Dette skjer også i England ifølge Green.

- Vitnesbyrd spilte en viktig rolle i evangeliseringen.

- Mye av evangeliseringen foregikk i hjemmene.

- Møter i hjemmene tok ulike former. Nattverd, fellesskap, bønn, tilbedelse og opplæring.

- Opplæring av barn i troen var viktig for de kristne.

- Individer delte evangeliet i personlige samtaler.

- Å besøke andre spilte en viktig rolle.

- De med utdannelse og talent kunne også skrive for å spre evangeliet. De største apologetene brukte blant annet denne metoden.

- Kristne brukte Skriftene mye i evangelisering. Bønn spilte også en viktig rolle.
Evangelistenes strategi.

- Kommunikasjon og veier var veldig gode i romerriket. Evangeliet kunne spre seg lett.

- Byer som var sentrale og hadde stor innflytelse ble ofte valgt som steder å plante kirker. De 7 kirkene i Johannes Åpenbaring er gode eksempler.

- Paulus la mye vekt på å plante kirker på steder der innflytelsen var stor.

Michael Green avslutter med en siste kommentar i boken sin:

Evangelism was the very life blood of the early Christians: and so we find that ‘day by day the Lord added to their number those whom he was saving’. It could happen again, if the Church were prepared to pay the price. (Evangelism in the early Church by Michael Green page 388)

6 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere