Kjell Tveter

19

Boken "Tro for en tid som denne".

Hensikten med dette inseratet er å svare på Bjørn Are Davidsen kritikk av boken.

Publisert: 6. jul 2018  /  710 visninger.

Bjørn Are Davidsen har lest min siste bok «Tro for en tid som denne», og omtaler den i Vårt Land den 5 juli. Davidsen er ganske krass i sin kritikk. Jeg skal besvare de konkrete forhold han omtaler.
 
Han angriper meg for at jeg omtaler utgivelsen av filmserien «Cosmos» feilaktig. Det er riktig at Carl Sagan i 1980 hadde en TV serie kalt « Cosmos: A Personal Voyage». Men en liknende  nyinnspilt serie ble vist på nytt i 2014, og da med dr. Neil deGrasse Tyson som programleder. Serien besto av 13 programmer,og tidlig i første episode gjentas Sagans kjente utsagn: « The Cosmos is all that is, or ever was, or ever will be». Så denne siste serien hadde også som målsetning å presentere et materialistisk verdensbilde. Det ser da ut til at Davidsen ikke har hatt kjennskap til denne nye TV serien som jeg omtaler, og som også het «Cosmos».
 
Jeg nevner i korte ordelag transhumanisme som Wesley J. Smith beskriver flere steder. Transhumanisme er en futuristisk drøm. Smith siterer transhumanisten Zoltan Istvan: “ We must force our evolution in the present day via our reasoning, inventiveness and especially our scientific technology. In short, we must embrace transhumanism- the radical field of science that aims to turn humans into, for the lack of a better word, gods.” Så jeg forstår ikke hvorfor jeg kritiseres for å gjøre leseren kjent med slike radikale tanker, som faktisk eksisterer. Stephen Hawking fryktet mulighetene for en slik utvikling. Han så at drømmen kunne bli til et mareritt.
 
Davidsen og jeg har ulike syn på mange forhold i samfunnet. Jeg er så vidt gammel at jeg husker at det var store forskjeller på aviser som Høyre og Arbeiderpartiet gav ut. I dag klarer jeg ikke å se noen stor forskjell. Jeg tror ikke at det bare er jeg som har forandret meg. Avisene er også annerledes. Så langt jeg kan se mener avisene stort sett det samme om etikk, moral, seksualitet, utenrikspolitikk, Pride parader- og Islam. Men andre kan selvfølgelig se annerledes på det.
 
Jeg forstår ikke hvorfor Davidsen også nevner Breitbart. Selv mennesker på høyresiden bør kunne anses som samtidsvitner. Jeg stoler like mye/lite på høyre- som venstreorienterte. Jeg beskyldes for å omtale Lance Wallnau ukritisk. Wallnau mener at vårt samfunn består av 7 hovedområder som han kaller « fjell». Tidligere hadde disse 7 områdene kontakt med hverandre, slik at religiøs tro hadde mulighet til å influere de øvrige deler av samfunnet. Wallnau er ikke alene om å være bekymret for at religiøs tro i dag har langt mindre innflytelse på samfunnet som helhet enn for få år siden. Troen skal i dag være personlig, og atskilt fra det offentlige rom og fra de andre områder av vår virkelighet. Vitenskap skal således være blottet for religiøs tro. Dette forhold er faktisk en del av motivasjonen jeg har hatt for å skrive boken, da jeg mener at troen skal prege alle sider av vår virkelighet, slik som økonomi, politikk, utdannelse, verdensbilde osv.

 

Alice Bailey regnes for stifteren av New Age. Hun har skrevet 24 bøker, som jeg ikke har lest. Jeg fikk fra ulike hold kjennskap til en 10-punkts plan for å endre samfunnet, vesentlig ved å fjerne kristen tro fra familielivet. Alice Bailey anses som hjernen bak denne planen. Siden flere refererte til «The Plan» som en bok, gjorde jeg det samme. Men det er neppe riktig. Det beklager jeg. Hvis man imidlertid studerer de 10 punktene i planen, ser man at så godt som alle punktene har gått i oppfyllelse. Den omtalte planen gir en ganske nøyaktig beskrivelse av dagens samfunn. Kanskje man gjorde en feil på 1980 tallet da men betraktet planen mer som en konspirasjonsteori, og ikke som en advarsel som kristne burde ha tatt alvorlig.. Derfor betrakter jeg denne planen som et kamprop til kristne om å kjempe for troen. « Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder». I denne kampen er det viktig at kristne står sammen, og at vi har rett fokus. I dag opplever man i USA at ungdom forlater sin kristne tro i et antall man aldri har sett tidligere. Man regner med at størstedelen av disse unge er tapt for kristen tro for all fremtid. Hvis vi ikke handler rett i denne situasjonen i vårt eget land NÅ, vil vi oppleve det samme her. Derfor burde dette være prioritet nr. 1 i norsk kristenhet i dag. Det må vi ikke stille oss likegyldig til.
 
Norsk kristenhet må utarbeide en plan for å hjelpe vår ungdom i den meget sekulære kultur de vokser opp i og som vi alle lever i og er en del av. Vi må rett og slett få nød for den oppvoksende ungdom. Denne kampen har et evighetsperspektiv. Jesus snakker om en smal vei som ytterst få velger, og en bred vei som de fleste går på. De fleste velger sin livsvei i ungdomstiden, og i dette valget trenger de, og er helt avhengig av kjærlige, vennlige, forståelsesfulle og tillitsfulle ledere og medmennesker med ekte empati. Denne boken er ment å være et hjelpemiddel i denne kampen.

Jeg har fått  beskjed om at en forkortet versjon av dette innlegget vil komme i papiaravisen  til Vårt Land.

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn Are Davidsen

51 innlegg  1255 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Kjell Tveter. Gå til den siterte teksten.
Alice Bailey regnes for stifteren av New Age. Hun har skrevet 24 bøker, som jeg ikke har lest. Jeg fikk fra ulike hold kjennskap til en 10-punkts plan for å endre samfunnet, vesentlig ved å fjerne kristen tro fra familielivet. Alice Bailey anses som hjernen bak denne planen. Siden flere refererte til «The Plan» som en bok, gjorde jeg det samme. Men det er neppe riktig. Det beklager jeg. Hvis man imidlertid studerer de 10 punktene i planen, ser man at så godt som alle punktene har gått i oppfyllelse. Den omtalte planen gir en ganske nøyaktig beskrivelse av dagens samfunn. Kanskje man gjorde en feil på 1980 tallet da men betraktet planen mer som en konspirasjonsteori, og ikke som en advarsel som kristne burde ha tatt alvorlig.. Derfor betrakter jeg denne planen som et kamprop til kristne om å kjempe for troen. « Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder».

På ferie, så bare et kort svar (sikkert langt nok uansett):

Flott at du vedgår noen feil, men det virker ikke som om du forstår at dette med alarmisme og konspirasjonsteorier ikke styrker trosforsvaret eller bør være en del av et kristent verdensbilde. 

Du har heller ikke forstått at poenget mitt er at denne planen til Bailey er OPPSPINN. Ingen av de mange kristne bøkene jeg har lest om dette, har klart å vise til en eneste side i hennes verker der planen står. Teksten synes først å ha dukket opp på 1980-tallet i bøker skrevet av kristne - ETTER at denne angivelig planlagte utviklingen var kommet langt.

At planen gir "en ganske nøyaktig beskrivelse av dagens samfunn" er det altså ikke overraskende, siden den er skrevet i "dagens samfunn" (eller altså på 1980-tallet). 


Å fortsette å spre denne "planen" som del av er kristent trosforsvar/verdensbilde virker mot sin hensikt. Det er alarmisme, det er en konspirasjonsteori, den bidrar til å skape frykt og avmakt i kristne miljøer.

Slikt er dessverre av mange forhold som dessverre bidrar til å diskredittere et viktig prosjekt.

Når det gjelder dette med aviser er ikke poenget ditt bare at det er mye likt, men at du med Lance Wallnau hevder at dette skyldes "Mind Control", altså en bevisst tankekontroll fra en maktelite, på det du kaller den "den liberale venstresiden". Dette er altså ikke bare en konspirasjonsteori, men har et tenkesett som kan knyttes til noen av de mer ytterliggående retninger man kan finne - i Norge ofte forbundet med 22.juli. 

Videre er det altså slik at selv om mange redaksjoner er relativt enige om hva man kan/bør skrive om innvandring, muslimer, Pride osv., slipper man til mange slags stemmer. Kjetil Rollness skriver i Dagbladet omtrent hver uke. Terje Tvedt og Kaj Skagen skriver i Dag og Tid, Espen Ottosen har hatt fast spalte i Aftenposten og nå i Vårt Land, der sammen med relativt konservative grupper som mormonerne og Brunstad Kristne Menighet.

Skulle du ha skrevet noe mer sakssvarende om dette, burde du tatt tak i helt offentntlige skriv og utredninger, slik f.eks. Terje Tvedt gjorde i en bok som kom ut før din, Det internasjonale gjennombruddet. Her peker han også på at det er en ganske langt på vei felles tankegang i det han kaller for det "humanitær-politiske kompleks", inkludert i mange avisredaksjoner. Dette handler ikke om en konspirasjon, men om en slags underforstått felles enighet utviklet over noen år og påvirket av mange slags forhold. Et utslag av dette var en brosjyre fra NOAS i 1997 om  "Mangfold eller enfold? Veiviser for journalistisk arbeid i det flerkulturelle Norge ) (se Tvedt side 279).

Det hadde vært mye mer spennende og saksvarende om du hadde skrevet konkret om norske forhold, basert på gode kilder, enn bare oppsummert noen amerikanske bøker med tvilsomt tenkesett og begrepsbruk.

Denne type helt åpne publikasjoner og påvirkning er altså ingen "Mind Control" fra en "samfunnselite", men helt legitim politisk og kulturell påvirkning som i stor grad er blitt tatt i mot med åpne armer. 

Når det gjelder Kosmos-serien (som altså ikke er en film), gjorde jeg såpass research at jeg dobbeltsjekket omtalte episode fra 2014 (så den to ganger), siden den finnes tilgjengelig på YouTube, før jeg skrev.

Dette er en videreføring av Sagans ikoniske serie fra 1980-tallet der han nettopp åpner med disse ordene om at Kosmos er alt som finnes, i den forstand at alt som finnes er det fysiske universet. Serien har vært kjent og kommentert og elsket av mange ateister i snart 40 år, og det er dermed Sagan og 1980 man forbinder med utsagnet. 

For å være helt sikker på saken, så jeg dermed nå igjen også første episode av den opprinnelige Sagan-serien og oppdaget av filmingen/settingen at starten av den nye serien må være en reprise av Sagans innledning. Men denne innledningen er altså kuttet (unntatt siste ord) fra episoden jeg linket til over og så to ganger - så dermed ble jeg fintet ut av redigeringen...

Det betyr at du har rett i at dette også er med i 2014-utgaven og jeg beklager den delen av min kritikk.

4 liker  

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1506 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1411 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1101 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1003 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 671 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 456 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere