Maria Wasvik

1

Kamuflert virkelighet

«Ilandstignings- plattformer» og «mottakssentre» handler til syvende og sist om å stenge yktninger enda mer ute.

Publisert: 5. jul 2018

Asylmottak i Afrika. Jeg kan, hvis jeg legger til en hel haug med godvilje, forstå at det høres ut som en ordentlig besnærende tanke. Kanskje til og med ­ganske smart.

For det er utfordringer og mangler ved dagens system, og løsninger bør absolutt diskuteres. Dessuten har ganske mange av oss relativt vage kunnskaper om det enorme kontinentet Afrika.

Alt bra så langt.

Virkelig trenger det. Men jeg ble bokstavelig talt illsint av å høre justisminister Tor Mikkel Wara på Politisk kvarter (NRK P2, 4. juli) der han legger det fram som om dette er forslag som «helt ­enkelt» handler om å «hjelpe flere», og å «hjelpe bedre».

Og, ikke minst, at dét å bygge asylmottak på det afrikanske kontinentet er å hjelpe «de som virkelig trenger det». Ikke sånn som oss andre – «asylaktivistene» – som helst bare vil åpne grensene til Europa på vidt gap og skusle bort ressursene våre på «migranter som sniker i køen». Mens de andre, «de som virkelig trenger det», blir sittende igjen i elendigheta, fordi vi er naive, dumsnille og prioriterer feil.

Kjære Wara. Dette er ikke å ta utfordringene og manglene ved dagens system på alvor. Vi veit at dette egentlig handler om at dere vil ha så få som mulig hit. Samme hvor reelt behovet de har for beskyttelse er.

Kapasitet og ressurser. ­Hadde det ikke gjort det, så hadde vi tatt imot flere kvoteflyktninger, og ikke færre. Vi hadde ikke sagt nei når FNs Høykommissær for flyktninger desperat ber om hjelp til å motta ­kvoteflyktninger. Vi har kapasitet, ressurser og ­mulighet. Gitt at vi ikke ­fortsetter å legge ned asylmottak og bygge ned mottaks- og saks­behandlingssystemet.

Vi veit at dette ikke egentlig handler om et «behov for å ­gjøre dette på en mer ordentlig og­ ­rettferdig måte».

Det vi veit er at Afrika, sammen med Asia, er det kontinentet som tar imot og ­huser aller flest flyktninger. Bare at de ikke kaller for eksempel Dadaab- eller Kakuma-leiren i Kenya for et «asylmottak», men en «flyktningleir». Og mens vi legger ned stadig flere mottak i Norge og forbereder oss på «nullvisjonen», så bor det faktisk tusenvis av ­flyktninger i nettopp slike afrikanske flyktningleirer allerede. Da FN ba Norge om å ta imot flere kvote­flyktninger i 2017, var det 13 ganger så mange flyktninger som ventet på gjenbosetting, som FN på egenhånd klarte å fordele. Dette er mennesker hvis status er avklart. Den norske ­regjeringa svarte med å foreslå å kutte i antall kvoteflyktninger.

Vesentlig dårligere. Vi veit at dette ikke er noen dans på ­roser for afrikanske land ­heller. Vi veit at deres forutsetninger for å ta imot alle disse ­menneskene ofte er vesentlig dårligere enn våre. Og at hjelpa fra ­europeiske land så langt ikke er i nær­heten av de pene orda som våre ­politikere lirer av seg om å «fordele ­byrden».

Vi veit at et stort flertall av asylsøkerne som kommer til Norge er helt reelle ­flyktninger med beskyttelsesbehov, og ikke «grunnløse migranter». Det samme gjelder de som ankommer Europa. Tallene varierer, men ankomstene er fortsatt størst fra land som Syria, ­Eritrea, Irak og Afghanistan. Uansett er heller ikke skillene mellom de grunnløse og de som fortjener beskyttelse, som Wara uttalte det, så klare som man skal ha det til.

Vi veit selvfølgelig også at menneskesmugling kan innebære grov utnyttelse av sårbare mennesker, men vi veit også at skillene mellom «de snille» og «de slemme» ikke er så klare.

Opportunisme. Vi er heller ikke dummere enn at vi ­skjønner at det er opportunt å skylde på de landene som ikke vil sam­arbeide om fordeling og bidra til ­relokalisering.

Men, ærlig talt. Hvor kult er det egentlig å bruke Ungarn ­eller ­Polen som rettesnor?

Vi veit til og med at vi, som en del av Europa, er delaktige i at mennesker drukner og dør på veien, samme hvor guffent det er å ta innover seg. Ikke fordi vi er «for menneskesmugling», men fordi grensene til Europa nå er så hermetisk lukka at det ­tvinger desperate mennesker ut på ­stadig farligere ruter.

Trykket i Vårt Land 5. juli 2018

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

De siste 7 års krig & flyktninge/folkevandring

Publisert rundt 1 år siden

Egentlig bør muslimer ta ryddejobben ang islam hjemme i sine egne land. Dvs ikke rømme til Vesten, og samtidig ta med seg sin problemfylte og tildels voldelige og undertrykkende idéologi og dra med seg problemene hit. Det er noe ulogisk i hele dette bildet.  
Kristne fra MØ har hatt vanskelig med å få flyktningeplass/rom i leirene i nærområdene; - er blitt skviset bort av sine idéologiske leirnaboer. Samt har hatt vanskelig for å få aksept hos sosialistiske? UNE. Muslimer derimot, synes å bli tatt imot med åpne armer. Dette tema har vært adressert i mange fora i USA. Virkeligheten blir på sett og vis "forskrudd." Muslimer bør flykte til egen kultursfære og Islam bør rydde i eget Hus. De som kommer hit for å bosettes, bør konvertere og forlate sin sharialov.

Hvorfor tar de ikke oppgjøret om sin idéforståelse hjemme hos seg selv?
Hvorfor skal økonomiske migranter fra N-Afrika skulle flytte nordover - er det ikke bedre å hjelpe de i nærområdene samt mens med tiltak tilpasses i sine hjem?
Er det "misjonering" slik mange tenker om det, bør det stilles som minstekrav at de forsørger seg selv.  (Kristne misjonærer reiser og lever på egen regning).

Det må snart stilles krav om at multikulturen som paradigme, forlates.  Det er resept på evig kaos og uenigheter evt. strid/ kamp er saken. Hvor kom den idéen fra?
Islam er en dominant, målbevisst idé som i sitt grunnleggende skriftmateriale klart promoterer verdensmakt på bekostning av judeokristne grunnlover og verdier. Vi har som nasjon ingen plikt til å gi statsborgerskap til noen som ikke deler vår grunnlov og som insisterer på å beholde sin egen sharialov, og med tiden programforpliktet vil innføre  parallellsamfunn eller overta vertsnasjonen.  Dette er ingen hemmelighet, men klare uttalte, nedfelte og evige mål i islam. - Helst overtakelse i fred, men evt. i krig. Og historien i 1400 år har vist at de mener alvor.

Verden bør ta et nytt generaloppgjør; gi støtte til en del land for en viss tid, på grunnlag av visse idéologiske forutsetninger for oppbygning av egen funksjon. Tiden for å støtte palestinismen, er over. Den har utspilt sin kredibilitet og rolle. Bruk heller pengene våre i det sørlige Afrika, fremfor et evig varende pengesluk til ikke bærekraftig palesinsk arabisme/ islamisme. Og la de få respekt der de bor, men hvorfor ha en global emigrasjonsfase.  
Vi trenger alle fred og stabile rammer, ikke urealistiske forventninger.  Besøk, men ikke samboerskap med alt og alle. Problemene har sammenheng med valg av idéologi og kultur.  Ikke alt fungerer like bra, og noe må da velges bort.

2 liker  
Kommentar #2

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Hvorfor islam under måneguden Allah ikke kan være del av en "multikultur".

Publisert rundt 1 år siden
Maria Wasvik. Gå til den siterte teksten.

Vi veit at dette egentlig handler om at dere vil ha så få som mulig hit. Samme hvor reelt behovet de har for beskyttelse er.

Dette spørsmålet handler om konsekvenser av muslimsk emmigrasjon/ immigrasjon til vestlige samfunn.  
Med bakgrunn i intern borgerkrig i egne land og regioner, samt et sammensatt mer eller mindre bevisst motivasjonsgrunnlag for enten flukt eller å søke en annen fremtid. Man søker seg dog ikke til sine egne muslimske land og kultursfære. Om man gjør det, avvises man. Av f.eks land som Arabia.

Lenken under er en meget god grunnleggende utlegning av hvorfor Sharialov er livsfarlig for andre nasjoner og hvorfor det i sitt grunnsystem ikke er kompatibelt med andre. Med andre ord hvorfor sann konvertering fra islam må være del av bosetting og statsborgerskap. Hvorfor multikultur er et ikke mulig konsept dersom man har med islam å gjøre. Hvorfor muslimer i krigstid må hjelpes i sin egen region, innenfor egen kulturssfære.  Hvorfor muslimer må ta et oppgjør med seg selv og sitt eget Hus, eller velge å idéologisk forkaste det.

Robert Spencer om islam.
https://www.youtube.com/watch?v=CGNXuI1ur4M

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere