Berit Hagen Agøy

19

To tanker i hodet

Nei til åpne grenser – ja til raushet overfor fremmede

Publisert: 3. jul 2018

Det politiske toppmøtet i EU 27. og 28. juni drøftet mottakssentre utenfor EUs grenser som et tiltak for å begrense belastningen på EU-landene. Vi mener det er det grunn til å følge nøye med på politikernes argumentasjon i denne debatten. 

Under press. 

Vil vår humane og rause flykning- og asylpolitikk svekkes eller styrkes ved slike tiltak? Vi vet at hele asylinstituttet er under press over hele Europa. Innvandringsmotstandere vinner terreng i nasjonale valg Europa rundt. 

Det er ikke kirkens oppgave å skissere konkrete politiske løsninger, men vi har et kall til å holde fram menneskeverd og likeverd. Vi kan ikke forvente at etterkrigstidens største flyktningekatastrofe ikke skal berøre våre liv også i Norge. Vi kan ikke kjøpe oss fri fra å slippe medmennesker i dyp nød inn i våre hverdagsliv. 

Det er grunn til å spørre hvilken moral vi bygger på dersom det nå søkes politiske løsninger som gjør at vi slipper å møte flyktningene ansikt til ansikt her hjemme. 

Villedende. 

Preses i Den norske kirke, biskop Helga Haugland Byfuglien sa i et intervju med Vårt Land 27. juni at det vil være umoralsk dersom mottakssentre i Nord-Afrika opprettes for «å kjøpe disse menneskene bort fra våre land og våre liv». Hennes uttalelse har vakt kritikk. Byfuglien er til og med blitt tolket som om kirken mener det er mer moralsk forsvarlig å bringe flyktninger til Europa enn å hjelpe dem i deres hjemland. Det er en villedende retorisk motsetning, og det ene er ikke mindre moralsk forsvarlig enn det andre. 

Store omkostninger. 

Selvsagt skal Norge og EU-landene gi økonomisk støtte til tiltak i nærområdene. For flyktninger og asylsøkere kan det være den beste løsningen å få trygg og forsvarlig beskyttelse i deres nærområder. Ingen ønsker å måtte flykte lange avstander hjemmefra eller legge ut på en farefull ferd over Middelhavet. Økonomiske migranter, som ikke har krav på beskyttelse, bør avvises før de legger ut på reise, og menneskesmugling og korrupsjon må selvsagt bekjempes. 

Men det er ikke tilstrekkelig å gi økonomisk støtte til nærområdene. Landene i Midtøsten og Nord-Afrika har allerede tatt på seg et enormt ansvar og store omkostninger. Hellas og Italia har tatt sin del av belastningen. Asylsøkere og andre migranter kommer fortsatt til å komme til Norge og be om opphold her i landet, selv om det opprettes mottakssentre i asylsøkernes hjemland, og Norge har et moralsk og politisk ansvar for også å tilby beskyttelse til mennesker i nød i vårt land. Norge er et av de mest velstående og velfungerende land i Europa, og vi har kapasitet til å ta imot flere asylsøkere og flyktninger. 

Kirken ber regjeringen øke støtten til nærområdene og bidra til en forsvarlig og samordnet europeisk asyl- og flyktningpolitikk. Samtidig ber vi om at Norge gir opphold til flere mennesker med behov for beskyttelse. Vi har råd til begge deler.

Trykket i Vårt Land 3. juli 2018.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2960 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1859 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1570 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1081 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 637 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere