Lyder Storhaug

2

Når sannheter kolliderer

Det er faglige hensyn som berettiger kritikken mot evolusjonslære. Forskere som skifter ståsted gjør ikke det fordi troen krever det, men fordi intellektet krever det.

Publisert: 2. jul 2018.

Håvard Nyhus sier følgende i et intervju med Korsets Seier (2015): «Det gir meg stor glede å gjøre narr av dem som, med den største selvfølgelighet og arroganse, vet at de besitter den hele og fulle sannheten.»

Overveldende konsensus. 

Det er en spenstig vri når han også imøtegår fagmann og professor Kjell Tveter, og undertegnede, med å understreke hvor overveldende konsensus er for evolusjonsteorien, og samtidig betrakter professorens og mine påpekninger som antiintellektualisme (Vårt Land 26. juni). Til sist, at vi også konstruerer kunstige dilemmaer for de unge.

1. Hvis det er noen som hever seg over det vitenskapelige krav til bevisførsel, samt falsifiseringsprinsippet, så er det fløyen til ny-Darwinistene. For dem er liv uten årsak så selvfølgelig at man ikke trenger kritiske spørsmål. Det er noe merkelig at den gruppen av kritiske fagfolk som Nyhus mener er så marginal at den må falle i gruppen omtalt som «koko-land», blir avfeid med den største selvfølgelighet og arroganse, uten at Nyhus rammer Darwinistene eller seg selv.

2. Dersom Nyhus hadde lest nøye nok, hadde han sett at både Tveter og jeg poengterer at det er faglige hensyn som berettiger kritikken. Forskere som skifter ståsted gjør ikke det fordi troen krever det, men fordi intellektet krever det! Nyhus har åpenbart ikke fått med seg at høyst intellektuelle fagfolk innen både matematikk, kjemi og biologi for lenge siden har satt foten ned med hensyn til kjernepunktet i evolusjonsteorien.

3. Det finnes for øvrig ikke noe tredje alternativ. Derfor vil Darwinister (og ateister) være helt nødt til å holde fast på sin overbevisning om spontan tilblivelse av liv, uten intelligent årsak, uansett hvilke bevis/motbevis som føres. Slik dannes den overveldende konsensus, ikke fordi det faglig sett er bevist!

Det er overtro. Er dette kvalifisert intellektualisme? Jeg har jobbet med forholdet skapelse/evolusjon like lenge som Nyhus har levd. Jeg hevder at det er overtro å forklare livet med mekanismer som overhode ikke kan fungere slik man hevder? Fagfolk som mener det samme, er intellektuelle så det holder! Vil Nyhus mene at alle fagfolk som bestrider evolusjonslæren ikke er sannhetsbærere og heller ikke intellektuelle?!

4. Til sist vil jeg si at jeg har selv kjempet med dilemmaet, ikke fordi noen kristenleder konstruerte et valg, men fordi jeg er intellektuelt nok utrustet til selv å lese faglitteratur. Forstår man ikke at her kolliderer to sannheter - så har man ennå noe å lære.

Kanskje Nyhus, i stedet for å gjøre narr, kan sette seg inn i den faglige argumentasjon?

Trykket i Vårt Land 30. juni 2018.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Lyder Storhaug. Gå til den siterte teksten.
2. Dersom Nyhus hadde lest nøye nok, hadde han sett at både Tveter og jeg poengterer at det er faglige hensyn som berettiger kritikken. Forskere som skifter ståsted gjør ikke det fordi troen krever det, men fordi intellektet krever det! Nyhus har åpenbart ikke fått med seg at høyst intellektuelle fagfolk innen både matematikk, kjemi og biologi for lenge siden har satt foten ned med hensyn til kjernepunktet i evolusjonsteorien.

Helt klart riktig.  Levende organismer formerer seg, det må finnes liv for å gi nytt liv.

Jeg har Tveters tre bøker og de er så grundige og overbevisende for meg som ikke selv har studert biologi at jeg ser logikken.  Liv kan ikke starte fra død materie!

Nydarvinistene har ikke sansyneliggjort det!  

Om Håvard Nyhus gleder seg av å gjøre narr av folk er det åpenbart hvem som står tilbake som «narr».


5 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Nyhus skriver i sin artikkel i VL 26 juni:

«Samtidig er det grunn til å gå kraftig i rette med deler av det tankegodset de begge gir til veie, som at evolusjonslæren er «ateistisk» og at det å gi sin tilslutning til den har «dyptgripende konsekvenser» for tilliten til Gud som skaper.

For det første er det simpelthen galt. Evolusjonslæren er ikke noe mer eller mindre «ateistisk» enn fotosyntesen og relativitetsteorien. Evolusjonslæren er et biologisk spørsmål om hvordan livet utviklet – og utvikler! – seg på jorden. Og nettopp derfor trenger den heller ikke ha noe noen betydning for tilliten til Guds skaperorden».

Nettopp, Gud er skaperen.  

Det foregår mikro-evolusjon innenfor alle livsformer og arter, men ikke evolusjon mellom artene, makroevolusjon.  Det er ikke sansyneliggjort.

Og liv har aldri oppstått spontant uten en Skaper.  Det er ankepunktet.


3 liker  
Kommentar #3

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
 Liv kan ikke starte fra død materie!

Men er det ikke slik at evolusjonen beskriver utvikling av liv, som allerede er til?

1 liker  
Kommentar #4

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Godt poeng. - Sitatet falt ut. Var til kommentaren fra Marianne. 

1 liker  
Kommentar #5

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Nå er ikke

Publisert 8 måneder siden

kjernepunktet i evolusjonslæren hvordan livet oppsto i første omgang, men nettopp, som navnet sier, hvordan organismer har utviklet seg fra de enkleste former til det mangfoldet en ser i dag. Men det er typisk for kritikerne av evolusjonen at de unngår diskusjoner om denne, men angriper selve livets begynnelse på jorda. Typisk også at de liker best å påpeke hva som er galt ved evolusjonslæren, men ikke kommer med noen alternativ mekanisme som forklarer det vi kan observere.

For det er ikke nok å påpeke at det må ligge en intelligens bak livets tilblivelse, en må kunne vise hvilke prosesser denne intelligensen har brukt for å oppnå liv. Forklaringene bringer lett tankene i retning av en gud som fikler med reagensrør i sitt laboratorium. Det virker ikke særlig vitenskapelig, for å si det mildt. Et annet argument er at Gud kan få til hva han vil. Men et slikt argument setter jo hele naturvitenskapen ut av spill, og er direkte anti-vitenskapelig. Jeg kan ikke se at Storhaug, eller Tveter for den del, har kommet med antydning av alternativ til evolusjonslæren som fortjener betegnelsen vitenskapelig. Inntil så skjer, må de finne seg i at deres innvendinger må betraktes som misforstått bibeltroskap uten vitenskapelig forankring.

3 liker  
Kommentar #6

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Et annet argument er at Gud kan få til hva han vil. Men et slikt argument setter jo hele naturvitenskapen ut av spill, og er direkte anti-vitenskapelig.

Vi må jo tro at han kan hva han vil. Du husker kanskje at han klarte å få formet en kvinne av Adams ribbein.

2 liker  
Kommentar #7

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.

Men er det ikke slik at evolusjonen beskriver utvikling av liv, som allerede er til?

Ikke over artsgrensene.  Innenfor arter har vi variasjoner.  Man kan f. eks avle frem forskjellige hunderaser.

2 liker  
Kommentar #8

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Jeg kommenterte evolusjon i forhold til død materie. Men takk for ditt utfyllende svar!

Kommentar #9

Lyder Storhaug

2 innlegg  10 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Jeg ser at Geir Wigdel mener kjernepunktet i ET ikke er hvordan livet oppstod, men hvordan det har utviklet seg. Da er man etter min mening ikke helt på nett i forhold til dette. Grunnlinjen i ET / ny-Darwinismen er ikke begrenset til livets utvikling, men starter med livets tilblivelse. Hvis vi nå likevel holder oss til utvikling etter tilblivelse så har ET lansert "naturlig utvalg" og "mutasjoner" som forklaring på diversitet. Om du ikke har fått med deg hva opposisjonen sier til dette, så må du kanskje bruke mer tid til å lese fagstoff som ikke bare kommer fra ny-darwinistenes leir. Naturlig utvalg er ute av stand til å tilføre noe som helt til livet. Det eneste NU kan er å "velge bort" egenskaper som ikke klarer å overleve av en eller annen grunn. Om utvelgelsen knyttes til det som overlever, må man forstå at det som blir igjen ikke er noe annet enn egenskaper som allerede er tilstede. Når det gjelder mutasjoner så kan de heller ikke forklare komplekse morfologiske overganger, heller ikke de komplekse nanomaskiner som står bak prossesseringen av liv. Mutasjoner er i seg selv skadelige og potensielt dødelige ettersom opphopninger utgjør et slikt potensiale. Mutasjoner har den egenskapen at de ødelegger programvaren som ligger i genene våre. Det er noe annet enn å bygge opp informasjon som livet er avhengig av. Å påstå at kritikk av evolusjonsteorien er uvitenskapelig fordi man ikke kommer opp med alternative forklaringer er totalt uberettiget og helt ute på viddene. For det første så er det 100% vitenskapelig å påvise at en teori ikke fungerer. Det er dèt vitenskap handler om. Dèt er i seg selv en vitenskapelig spilleregel som absolutt ikke krever en annen løsning! Dessuten er det like vitenskapelig å henvise til skapelse som å henvise til tilfeldigheter. Naturfilosofien har ikke noen annen vitenskapelig basis enn tro på tilfeldigheter. At kritikerne av ET ikke skal ha lov til å fastholde at alt som skjer har en foranliggende årsak, er et forsøk på å imøtegå kausalitetsprinsippet som jo er vitenskapelig grunnlagt og verifisert. Det kan man ikke si om det darwinistene holder fast ved; at noe blir til av ingenting, uten årsak. Til sist så er ikke påstanden om kritikernes uvitenskapelighet treffende all den tid man benytter allerede eksisterende vitenskap til å forklare skapelse, eller designteorien. Det er ikke den største kunst i verden å gjenkjenne intelligent aktivitet. Hvorfor skal ikke vitenskapen bak designteorien gjelde når vi kommer til livets kompleksitet? Jeg finner ingen annen forklaring enn den Darwinistene selv varter opp med - at det er umulig å godta at det finnes en Gud som årsak til livet, eller noe annet for den saks skyld. Altså: "FASITEN" kommer først. Den leverer premissene for hvordan man skal forstå at det finnes liv overhodet, og hvordan dette må ha utviklet seg. Alle andre mulige veier til sannhet er blokkert! Jeg vil ikke kunne godta at dette er akseptabel vitenskap. Både rent prinsipielt og rent faglig.

Kommentar #10

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se at Storhaug, eller Tveter for den del, har kommet med antydning av alternativ til evolusjonslæren som fortjener betegnelsen vitenskapelig. Inntil så skjer, må de finne seg i at deres innvendinger må betraktes som misforstått bibeltroskap uten vitenskapelig forankring.

Vitenskapen kan se det som finnes av arter på jorden i dag.  De kan forklare biologiske prosesser slik også Tveter gjør i sine bøker.

Men når vitenskapen påstår at det er et felles opphav til alt liv, er ikke det i nærheten av sansyneliggjort!   

Når man nekter å ta en skaper av hver enkelt art i betraktning har man fjernet muligheten til å forstå virkeligheten.  Ateistenes  definisjon av vitenskap gjør dem dermed blinde for det mest sansynelige svaret, nemlig at det mirakuløse liv vi ser rundt oss er skapt av en intelligens.

Er det mulig å kalle en allmektig og skapende Gud u-vitenskapelig?  Om Han står bak det hele kjenner han all kunnskap - all sannhet vi har oppdaget pluss all sannhet og vitenskapelige teorier vi enda ikke har oppdaget.

Da vet han også hvilke «sannheter» som vitenskapen kommer til å forkaste i fremtiden fordi de blir erstattet av ny viten.

Så Tveters innvendinger har ingenting med tro å gjøre, det er ren biologi.  Prosessene som foregår i celler er så avanserte at de må være designet av en intelligens.  Nye arter kan ikke oppstå ved mutasjoner eller seleksjon, - «survival of the fittest».  Det finnes heller ikke noe liv som er såkalt primitivt.  De enkleste livsformer er uhyre avanserte.  

At Gud skapte hver art er den alternative mekanisme du etterlyser.  På det grunnlag kan vitenskapen utmerket godt arbeide.

1 liker  
Kommentar #11

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Jo, men helt konkret

Publisert 8 måneder siden

hvordan virker denne skaperen, som altså er av ånd. Hvilke fysiske/materielle virkemidler benytter han seg av? Jeg har ennå til gode å se at kritikerne av ET er i nærheten av å gi en plausibel forklaring på dette. Det er altså ingen plausibel forklaring å bare slå fast at "dette ordner Gud slik han har tenkt". Det er og blir uvitenskapelig. Joda Storhaug, selvsagt kan det være vitenskap å motbevise en teori, men positiv kritikk blir det først når en lanserer en mer sannsynlig teori.

3 liker  
Kommentar #12

Lyder Storhaug

2 innlegg  10 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Jeg mener Geir Wigdel har fått de svar som er relevante. Kravet om plausible forklaringer kan like godt stilles til forsvarerne av ET. Hvis hverken naturlig utvalg eller mutasjoner kan forklare fremvekst og utvikling av liv, hvilke alternativer står da darwinismen igjen med? Det vitenskapelige alternativ er Intelligent Design. Det er fullt mulig å fastholde (rent vitenskapelig) at livet, i all sin mangfoldighet, er designet. Da den moderne vitenskap ble utviklet - av skapertroende forskere - så man på vitenskap "å tenke Guds tanker etter Ham". Dette ville vært fruktbart for dawinistene å ta i betraktning. Det gir mening når vitenskapen først har begrunnet hvorfor livet må være designet, ikke som et resultat av tro, men som et resultat av vitenskapelig forskning. Men jeg regner med at Wigdel og hans likesinnede ikke er særlig interessert i å høre svaret evolusjonskritikerne gir. Derfor kommer de sikkert til å tygge drøv på sine mantra i overskuelig fremtid. Det er ihvertfall ikke et særlig positivt bidrag til utviklingen av fremtidens vitenskap. Oppskriften ser ut til å være den samme nå som før - hold for all del Gud utenfor!

Kommentar #13

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Jeg venter stadig

Publisert 8 måneder siden

på dette svaret som evolusjonskritikerne gir. Og jeg godtar ikke å bli avfeid med at utviklingen er "designet", Jeg vil vite konkret hvilke instrumenter denne "designeren" benytter seg av, og som gir en mer overbevisende forklaring på livets mangfold enn evolusjonslærens forutsetning om endring i arvestoffet.

2 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere