Lederartikkel Vårt Land

Ny dommer

Trump vil nå kunne legge premissene for amerikansk samfunnsliv for mange tiår framover.

Publisert: 30. jun 2018

De konservative kristne som stemte på Donald Trump, sa at muligheten til å endre sammensetningen av Høyesterett var den viktigste grunnen. Høyesterett har gjort fri abort og likekjønnet ekteskap til norm for hele landet, og det er dette de håper kan bli omgjort. 

Trump har allerede fått utnevne én høyesterettsdommer, og onsdag ble det klart at han vil få utnevne en til, etter at dommer Anthony Kennedy har kunngjort sin avgang. Dermed har Trump fått en gyllen mulighet. Høyesteretts rolle som fortolker av grunnloven har gjort den til en viktig politisk makt i USA. Derfor vil Trump nå kunne legge premissene for amerikansk samfunnsliv for mange tiår framover. 

Det betyr ikke nødvendigvis at retten til fri abort blir fjernet. For det første er det ikke sikkert at rettens flertall vil endre en rettighet som er innarbeidet gjennom femti år, med de protester det vil medføre. Men om kvinnens konstitusjonelle rett til abort fjernes, vil abortlovgivningen bli flyttet til delstatene. Dermed vil det bli en langvarig politisk kamp på delstatsnivå. 

Når det kommer til stykket, er det ikke sikkert det republikanske partiet vil se seg tjent med å fronte store innstramminger, med de konsekvensene det kan få for oppslutningen. Men det er blitt en åpning for å diskutere endringer i abortloven, for eksempel de omstridte senabortene. En slik mer åpen politisk debatt om abortlovgivningen, kan være en fordel. 

Men en ny sammensetning av Høyesterett kan bety mer på andre områder. Rett før han kunngjorde avgangen, var dommer Kennedy med på å godkjenne Trumps innreiseforbud fra muslimske land. Med en mer entydig høyreorientert Høyesterett, vil presidenten få friere hender. Det republikanske partiet har også fått en ny grunn for å støtte Trump i alt han foretar seg. 

Den viktigste kampen kan komme til å stå om hvilke begrensninger det er på presidentens makt. Om både det republikanske partiet og Høyesterett er på Trumps side, står han sterkere. De som trodde systemet ville hindre Trumps mer ytterliggående politikk, kan ha tatt feil.

Trykket i Vårt Land 30. juni 2018.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

186 innlegg  1189 kommentarer

Demokratiets pulsslag - amerikansk høyesterett.

Publisert 9 måneder siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
De konservative kristne som stemte på Donald Trump, sa at muligheten til å endre sammensetningen av Høyesterett var den viktigste grunnen. Høyesterett har gjort fri abort og likekjønnet ekteskap til norm for hele landet, og det er dette de håper kan bli omgjort. 

I motsetning til Norge utgjør konservative kristne, og til stor irritasjon spesielt for for Dagbladet,men også for VG og Aftenposten osv , og kanksje også tildels redaksjonen i Vårt Land , en betydelig velgergruppe i USA, og disse kan være avgjørende i mange viktige verdispørsmål.

Dette er et faktum som en rekke norske mediehus og avisredaksjoner ikke vil forholde seg til, eller gjerne fremstiller med lite flaterende karakteristikker.

I Norge har mange politikere latt seg skremme til taushet i abortspørsmålet, og i de fleste partier er dette nærmest et ikke - spørsmål og vil i praksis medføre egen politisk død om engasjementet blir for stort.

Uansett hvilket synspunkt man forfekter så er det trist at færre tør ytre seg.

At Trump, som ikke var mitt valg ved presidentvalget, har fått muligheten til å stramme inn på abortlovgivningen i USA gjennom utnevnelsen av ny høyesterettsdommer - er udelt positivt etter mitt skjønn.

Nøyaktig hvilke følger det får er ennå ikke sikkert - men forhåpentligvis vil langt flere påbegynte liv få livets rett som en følge av dette. 

Manipulasjonen som ligger i utrykket sårbare kvinners rett til reprodukitv helse og trygge aborter - er et premiss som faktisk bidrar til å legge debatten mer eller mindre død.

Så langt har de som hevder dette, og som derfor i prinsippet også støtter tvillingabort, vunnet frem i Norge. Motkreftene i USA er heldigvis av et helt annet kaliber - uansett hvor lite poulært dette er i norske avisredaksjoner.

5 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere