Tom Landås

Leder i Haugesund KrF
2

Pride for alle

Du kan få lov til å mene det du mener, men husk å elske din neste som deg selv.

Publisert: 28. jun 2018.

Det er tid for Prideparade i Haugesund. I mangfold-byen Haugesund skal jeg gå i Prideparade. Jeg håper at alle kan kjenne på opplevelsen av å ha stolthet for livet de lever, for den de er og for valgene de gjør. 

Å leve i et samfunn med mangfold betyr at vi må omgå hverandre med respekt, toleranse og forståelse. Da er det viktig at vi gir rom for akkurat dette. Jeg håper vi kan klare å være så rause og mangfoldige i byen vår at ingen skal oppleve å bli trakassert for den de er, og det de tror på og tenker. Heller ikke når vi har høyst forskjellige oppfatninger om hva som er rett og galt. Jeg håper vi kan stå side om side for å forsvare at ingen skal trakasseres og mobbes, selv om andres meninger, livsførsel, tro og tanke kan være krevende. Vi ønsker å være et åpent og raust mangfoldsamfunn. Det betyr at alle skal kunne leve sitt liv og hevde sitt syn uten å bli trakassert. 

Hegne om alle. 

Kristelig Folkeparti har historisk sett slitt litt hver gang det dukker opp en Pride-parade. Hvorfor det? KrF er jo partiet som holder vern om livet høyt og som kjemper saken for de som ellers blir truet for det de tror og tenker, og livet de lever. Det er ikke sånn i KrF at vi slutter å gi omsorg og ta vare på folk vi ikke er enige med. 

Samtidig tenker altså noen i vårt samfunn at homofili er i strid med deres menneskesyn. Dette må vi takle! Den som mener det må likevel vise respekt for andres valg og liv. Dette gjelder også den andre veien. I vårt mangfold-samfunn må vi også hegne om dem som opplever at homofili strider mot deres menneskesyn. 

Det jeg håper KrF-velgere og andre som har meninger og tanker om rett og galt kan gjøre nå er: Å ha stolthet av sitt standpunkt og forvalte det med omhu. At vi sammen kan leve side om side på tross av forskjellige oppfatninger om livet, og samtidig kjempe for at ingen blir mobbet og trakassert. 

Elsk din neste. 

Jeg vil si det såpass tydelig: Det vil være typisk KrF å være den rauseste av alle i å hegne om dem som står i en sårbar situasjon. Jeg vil oppfordre alle som sliter en ærlig kamp med synspunkt om homofili til å senke skuldrene. Du kan få lov å mene det du mener, men husk å elske din neste som deg selv. 

Hva tenker jeg da som politiker i KrF i denne saken? Jo, at jeg vil vise at Kristelig Folkeparti må være et inkluderende og omsorgsfullt politisk parti som tar vare på alle som mener noe om en Pride-parade og spørsmål om seksuell legning. Samtidig ønsker jeg at alle skal trygges for at de kan være stolte av livet sitt slik det er. 

Inkluderende by. 

I bystyret har jeg på vegne av KrF fremmet en oversendelse til rådmannen. Det handler om å lage en «Mangfold-dag» i byen vår. Mangfoldet handler ikke bare om LHBTI-spørsmål og regnbueflagg. Det handler om å gjøre Haugesund til en inkluderende by. At vi inkluderer hverandre på tross av forskjeller på hva vi er, hvem vi er og hva vi mener. Jeg ønsker meg en by som øver seg på å tåle at vi er forskjellige, mener forskjellige, men holder fred og gir hverandre frihet. 

Store ord, ja. Vi trenger litt store ord og vyer i disse spørsmålene. Det handler om viktige saker og ting. Og derfor skal jeg gå i Prideparaden i Haugesund. Jeg kommer til å føle meg nokså utafor. Sånn jeg har sett lignende parader så ser det ikke helt ut som om jeg passer inn, tenker jeg. Jeg kommer til å gå helt vanlig kledd. Litt forlegen og engstelig for hva andre vil si. 

Men jeg gjør det for å vise at både KrF og jeg på ingen måte ønsker noe annet enn at alle skal føle seg inkludert og ikke mobbet og trakassert. Da skal jeg ofre min forfengelighet for en viktigere sak. Og, som sagt, jeg ber om at alle i mangfold-byen Haugesund også respekterer de som velger ikke å gå i paraden.

Trykket i Vårt Land 28. juni 2018

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Dette er en totalitær bevegelse som skal tre sitt syn og regler på oss alle .

Dette er hentet fra Bibelen.
Ordsp17.15
15 Å frikjenne en skyldig (i seksuell synd og å skryte av det,Pride).
eller å dømme en som har rett (seriøse kristne som tar Bibelen alvorlig)
Herren avskyr begge deler.
Isaia 5,20
Ve dem som kaller det onde godt
og det gode ondt,
de som gjør mørke til lys og lys til mørke,
bittert til søtt og søtt til bittert!

Jeg har ikke noe imot homofile og partnerskap mellom enkjønnete.
Men det er galt å promotere, legge tilrette noe som ethvert barn skjønner er unormalt.
Mange partnere av enkjønnete har en livstil med mange partnerskifte er skadelig. Å bli forlatt en rekke ganger fører til det "broken heart"  en sykdom som det ikke finnes noen kur for.
Denne livsstilen forkorter livet med 22 år i gjennomsnitt. Når det står på  tobakkeskene advarsel om at livet forkortes med 8 år, så burde man advare mot slik livsførsel med mange partnerbytter.
Som et resultat ser vi at det er stor usikker om kjønnsidentiten til barn når barn eksponeres for dette i tidlig alder.
Noe som var et marginalt fenomen ( 0-1%) er blitt slik at 10-20% vil skifte kjønn.
Når følelsene tar over så blir det lett feil.
Parallellen er matallerigi som 1-2% av befolkningen er rammet av. Nå viser det seg at mat og slanke hysteriet har tatt helt av og nå mener 10-20% at de har matallergi.
Dette er problematisk.

Skal vi alle bli homser eller lesber?

Vi synger slekt skal følge slekters gang, men ikke alle mener det?

Après nous le déluge, det skal bare rekke i vår tid.

Jeg trodde dette  var tankegangen for de gudløse, men  ikke for de kristne?

8 liker  
Kommentar #2

Jostein O. Waage

7 innlegg  6 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Som styremedlem og tidligere gruppeleder for Haugesund KrF gir jeg full støtte til dette innlegget. Nå føler jeg stolthet (pride) for KrF! Jeg håper dette blir melodien fra flere av KrFs lokallag, og at partiets leder også på ny tør å gå i Prideparaden. 

2 liker  
Kommentar #3

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Jeg vil referere til ytring i Nrk:

"Dersom Pride og ideologien FRI vil hylle kjærligheten, "er de på ville veier.

https://www.nrk.no/ytring/ideologi-pa-villspor-1.14092610

5 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Tom Landås. Gå til den siterte teksten.
Samtidig tenker altså noen i vårt samfunn at homofili er i strid med deres menneskesyn. Dette må vi takle! Den som mener det må likevel vise respekt for andres valg og liv. Dette gjelder også den andre veien. I vårt mangfold-samfunn må vi også hegne om dem som opplever at homofili strider mot deres menneskesyn. 

Lenge hadde fx kristne, heterofile eller kristne heterofile hegemoniet på hva som var riktig samfunnsmoral, hvor de kunne definere hva som var rett og galt. Denne posisjonen skapte inntrykk av at de eide samfunnet med den råderett som kommer med eierskap. 

Motstanden mot minoriteters rettigheter bunner gjerne i en misforståelse hos disse ved at de har en opplevelse av at noe blir tatt fra dem og gitt til andre, ergo en særrett til de andre. Logikken burde falle på sin egen urimelighet da det ikke er noens særrett å diskriminere andre uansett årsak. Denne erkjennelsen ser ut til å sitte dypt i mange når det gjelder kvinner og andre minoriteter ved at det fremstilles som at de tar noe fra den andre mens det man egentlig ber om er likestilling og lik behandling. Jeg tror det for noen er vanskelig å se seg selv og sitt menneskeverd som jevnbyrdig med alle andres. 

Samtidig preges særlig de kristne av sin arv ved at de alltid har oppfattet at Gud skapte alle som mann og kvinne med svært bestemte karakteristika for hva som var hva. Alle visste hva en mann var, og kvinner hadde sine egne litt mindreverdige særtrekk. Senere burde vi egentlig ha lært oss at bildet er langt mer sammensatt, at en mann ikke er bare den man ser, men en mer sammensatt konstruksjon. Strengt tatt har man alltid visst dette men fornektet det og forsøkt å slippe å se den veien. Det har vært veldig enkelt å henvise til Bibelen for så å bare avvise variasjonen i sexualitet og livsstil hos minoriteter når man har blitt eksponert for dem. 

Særlig de kristne kretser har noe å hente på å gå en runde med seg selv rundt denne tematikken og innse at alle mennesker er skapt i Guds bilde, at hans bilde er et veldig sammensatt bilde, og at det inneholder nyanser av mange kulører. Perfeksjonsmodellen med sine monomane trekk har falt. Samfunnet som helhet ser at bildet er anderledes, men innen kristenkretsen tror mange enda på den uangripelige straighte festningen av et menneske som vi alle vet ikke finnes. Således er det bra om det skjer endringer i byer som Haugesund. Det er et godt sted å starte endringen. 

2 liker  
Kommentar #5

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Enfold i mangfoldet

Publisert 8 måneder siden
Tom Landås. Gå til den siterte teksten.
Samtidig tenker altså noen i vårt samfunn at homofili er i strid med deres menneskesyn. Dette må vi takle! Den som mener det må likevel vise respekt for andres valg og liv.

Norske kvinner og menn bruker stadig mer av sin 'sexuelle energi' på alt annet enn å avle barn . Med et fødseltall på ca. 1.6 barn pr. norske kvinne er denne 'kulturen'  på vei til selvutslettelse. 

En kulturell blindgate.

Kulturell U-hjelp fra Afrika kan redde Norge fra avfolkning .


1 liker  
Kommentar #6

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Særlig de kristne kretser har noe å hente på å gå en runde med seg selv rundt denne tematikken og innse at alle mennesker er skapt i Guds bilde, at hans bilde er et veldig sammensatt bilde, og at det inneholder nyanser av mange kulører.

Veldig bra.

Da finnes det ikke synd i mennesker, bare nyanser og kulører som alle er fra Gud og som han gleder seg over.


1 liker  
Kommentar #7

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Gud kjedet seg da han skapte menneskene

Publisert 8 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Veldig bra.

Da finnes det ikke synd i mennesker, bare nyanser og kulører som alle er fra Gud og som han gleder seg over.

Da Gud var ferdig med det meste av skaperverket begynte 'han' å bli lei og trøtt.  Så skape han menneskene for å ha noe å more seg  over. Særlig kreativt var å formidle at de alle var skapt i hans bilde. En spore til menneskelig hovmod og narraktighet. 

1 liker  
Kommentar #8

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Katolsk lære, Njål?

Publisert 8 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Denne erkjennelsen ser ut til å sitte dypt i mange når det gjelder kvinner og andre minoriteter ved at det fremstilles som at de tar noe fra den andre mens det man egentlig ber om er likestilling og lik behandling. Jeg tror det for noen er vanskelig å se seg selv og sitt menneskeverd som jevnbyrdig med alle andres. 

Samtidig preges særlig de kristne av sin arv ved at de alltid har oppfattet at Gud skapte alle som mann og kvinne med svært bestemte karakteristika for hva som var hva. Alle visste hva en mann var, og kvinner hadde sine egne litt mindreverdige særtrekk. Senere burde vi egentlig ha lært oss at bildet er langt mer sammensatt, at en mann ikke er bare den man ser, men en mer sammensatt konstruksjon. Strengt tatt har man alltid visst dette men fornektet det og forsøkt å slippe å se den veien. Det har vært veldig enkelt å henvise til Bibelen for så å bare avvise variasjonen i sexualitet og livsstil hos minoriteter når man har blitt eksponert for dem. 

«Kvinner og andre minoriteter» - «Alle visste hva en mann var, og kvinner hadde sine egne litt mindreverdige særtrekk».

Hva er dette for uttalelser?  Kvinner er ingen minoritet!

Hvem sier at kvinner har mindreverdige særtrekk?

Er det katolsk tro?  Det er ikke kristen tro!

Njål, er du kuppet av feministene, eller av homo-lobbyen?

En mann er en sammensatt konstruksjon?  Vi har alle vår personlighet, og er selvsagt forskjellige, innenfor kvinnelighet og innenfor mannlighet, men mange andre kjønn finnes ikke.  Trans, ja - noen har avvik, men kom ikke og kall det en normal, blant flere andre.

Hele homo-parade prosjektet er et nedbrytende påfunn av mennesker som ikke tar ansvar.  

De var 2 - 3% kanskje, med den omfavnelse norske byer nå gir FRI og homoparader, Haugesund, Kristiansand, Oslo - m fl. vil vi fort få 15% homofile.  Alle som vil kan ha sex med en av samme kjønn, det er enkelt.  Ingen er homofil eller lesbisk, det er et valg, veldig lite attraktivt for de fleste av oss, men fullt mulig å lære om du treffer de rette vennene!

Men Gud kaller det avskyelig.

Barn og unge som nå får dette servert i skolen blir forført.  Samfunnet vil gå i oppløsning, - garantert!

Og dette velsigner KrF.  Jeg er målløs!

SP er Norges kristne parti, sunt bondevett, de vet forskjell på ku og okse.

 

 

4 liker  
Kommentar #9

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Hvilket parti? Kjærlighets-partiet.

Publisert 8 måneder siden
Tom Landås. Gå til den siterte teksten.
Du kan få lov til å mene det du mener, men husk å elske din neste som deg selv.

Elsk din neste, anerkjenn hans valg, gå med ham i homo-parade!  Elsk gjerne synden også?

Ikke fortell din neste at han gjør noe usømmelig?

«Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke, den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde;»
‭‭1 Korinter‬ ‭13:4-5


1 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Hele homo-parade prosjektet er et nedbrytende påfunn av mennesker som ikke tar ansvar.  

Her viser du at du ikke har forstått hele naturen i Pride. Det er en feiring av de friheter som er blitt oppnådd overfor nettopp de holdninger som du viser punkt for punkt. Forhistorien er full av undertrykkelse og fortredeligheter, og ikke minst fordømmelser preget av de samme oppfatninger som du har. Pride er en hyldest fordi homofile har nådd frem gjennom lovverket, mot diagnostisering og for generell aksept i samfunnet. Dette velger man å vise i noen dager hvert år. Jeg tror dette er det greieste svaret jeg kan gi deg på dine innvendinger. Minoriteten homofile har vunnet frem og feirer det. 

Kvinner er ingen minoritet pr se, men de har vært behandlet omtrent på samme måte og nevnes derfor i samme åndedrag når vi først snakker om undertrykkede grupper og personer i samfunnet over hele verden. Det er og vil fortsatt være en lang kamp før kvinner og andre minoriteter har fått full likestilling med menn og mannskulturen som har holdt makthegemoniet over hele verden. Jeg har registrert at du forsøker å bortforklare eller minimalisere mannsdominansen i verden, men du er på laget som må justere seg litt ned før denne kampen er tilfredsstillende løst. Kanskje blir den det aldri og derfor vil den fortsette så lenge det er nødvendig. 

3 liker  
Kommentar #11

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Ingen er homofil eller lesbisk, det er et valg

En slik uttalelse kan man bare bemøte med latter.

5 liker  
Kommentar #12

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Vi får håpe

Publisert 8 måneder siden

at vi snart ser slutten på bibelbabler-lobbyens innflytelse over samfunnet. Folk som lar en gammel svartebok (hvor en slange snakker, en mann går på vannet, en jomfru føder et barn, og en mann står opp fra de døde) bestemme hva som er naturlig, og som snur ryggen til all vitenskap - slike folk kan man ikke bruke tid på.

3 liker  
Kommentar #13

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er og vil fortsatt være en lang kamp før kvinner og andre minoriteter har fått full likestilling med menn og mannskulturen som har holdt makthegemoniet over hele verden.

Når har menn og kvinner likestilling?  Når det dør like mange kvinner på slagmarken som menn?

Når det er like mange mannlige advokater som det er kvinnelige.  Når det er like mange mannlige jordmødre som det er kvinnelige?

Kvinnekamp er tåpelig fordi menn og kvinner har forskjellige interesser.  Hvilke kvinner ønsker å bli som menn?  Ingen, selvsagt.  Hvilke kvinner vil ha en svak, lavtlønnet ektemann?

Hvuilke kvinner vil jobbe 12 timer i døgnet for å bli sjef i et stort firma?  Kvinner vil se sine barn!

7%  av kvinnene kaller seg feminister.

Kvinner kjemper ikke, de gleder seg over det gode liv sammen med sin gode og ansvarsfulle ektemann!  Gjør ikke din hustru det?

1 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Når har menn og kvinner likestilling?  

Kvinnekampen har i alt vesentlig bestått i en kamp for stemmerett, lik lønn for likt arbeide.... ikke diskriminering pga kjønn, rett til å delta i samfunnet på lik linje som menn.

Jeg kan ikke svare på alles spørsmålene dine, men prøv å tenk på et bilde. Kanskje kjente du din bestemor. Tenk på henne. Sammenlign med en kvinne i det offentlige bildet, være seg Erna, hun som leder matbutikken nede på hjørnet i nærheten av deg, hun som sitter i valgstyret når du leverer stemmen din, hun som kanskje kjører bussen din, en programleder i tv. Spør deg gjerne etterpå hvilket kvinneideal du foretrekker. 

Jeg er ikke med på å dra debatten tilbake til sekstitalet. Du får tenke selv slik de fleste kvinner, og menn, gjør i dag eller bli liggende igjen på likestillingens slagmark. 

Kommentar #15

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Det er greit Njål.

Jeg anser at kvinner har full frihet og alle rettigheter i dag.

Men de er kvinner, vil de ha barn og familie har de noen tidsfrister!  Det er en av forskjellene.

2 liker  
Kommentar #16

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Våkn opp.

Publisert 8 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje kjente du din bestemor. Tenk på henne. Sammenlign med en kvinne i det offentlige bildet, være seg Erna, hun som leder matbutikken nede på hjørnet i nærheten av deg, hun som sitter i valgstyret når du leverer stemmen din, hun som kanskje kjører bussen din, en programleder i tv. Spør deg gjerne etterpå hvilket kvinneideal du foretrekker. 

Absolutt, hun het Nella og var en fantastisk kvinne.

Hun var sin manns største ressurs og styrte sitt hus og eiendom godt og gav sine tre barn en trygg oppvekst.

Jeg foretrekker hennes kvinneideal fremfor dagens likestillings-ideal.  Ingen av damene du nevner har det bedre enn min bestemor.

Du ser, ideen om konkurranse mellom kvinne, mann, er direkte tåpelig.  Hele ideen med to kjønn er å gjøre hverandre gode og lykkelige ved fornuftig samarbeid.

En mann som har en hjemmeværende hustru gir henne full råderett over pengene.  Eller har han ikke tillit til henne?

Livet har alltid utfordringer, noen ganger er det brutalt både for kvinner og menn.  For to generasjoner siden måtte de fleste slite hardt for å klare seg.  Kvinner og menn samarbeidet.  Ideen om at menn hersker og undertrykker er gal, - ren løgn.

Såkalt frigjorte selvstendige kvinner er oftest ulykkelige dersom de er kommet dit ved kvinnekamp og feminisme.

I deres fotspor ligger samlivsbrudd og redde, utrygge barn.  Gutter uten fedre,  jenter med anoreksi.

Njål, er ikke ekteskapet et sakrament, hellig og ubrytelig?


3 liker  
Kommentar #17

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Njål, er ikke ekteskapet et sakrament, hellig og ubrytelig?

Jo, slik det er definert er det det. Men så kan man jo gjøre andre definisjoner. 

Jeg regnet med at du ville gi omtrentlig en slik beskrivelse av din bestemor opp mot dagens kvinner. Etter ditt syn vet ikke dagens kvinner sitte eget beste. Hvis du spør dem om dette er det mulig det vil komme et annet svar. Det får være din diskusjon med dem. Jeg tror jeg rygger ut før den begynner. 

Kommentar #18

Hans Petter Nøkling

0 innlegg  61 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Tom Landås. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper at alle kan kjenne på opplevelsen av å ha stolthet for livet de lever, for den de er og for valgene de gjør. 

Dette sliter jeg med å forstå i kristen kontekst. I katolismen er stolthet en av dødssyndene. Nå er ikke jeg katolikk, ikke du Tom heller har jeg skjønt, men det er ikke så vanskelig å forstå hvorfor katolismen sier som den gjør?

Pride is your greatest enemy, humility is your greatest friend. So said the late John R.W. Stott, a remarkably humble man of great abilities and accomplishments who is often said to have made the greatest impact for Christ of anyone in the twentieth century. His succinct statement about pride and humility goes straight to the heart of what the Bible teaches about the deadly root of our sins and sorrows.

How many recent sermons have you heard on pride or humility? Probably not many. One hears surprisingly little from church or parachurch leaders about either of these subjects. In fact, what throughout history has been recognized as the deadliest of vices is now almost celebrated as a virtue in our culture. Pride and arrogance are conspicuous among the rich, the powerful, the successful, the famous, and celebrities of all sorts, and even some religious leaders. And it is also alive and well in ordinary people, including each of us. Yet few of us realize how dangerous it is to our souls and how greatly it hinders our intimacy with God and love for others.

Humility, on the other hand, is often seen as weakness, and few of us know much about it or pursue it. For the good of our souls, then, we need to gain a clearer understanding of pride and humility and of how to forsake the one and embrace the other.

 - Pride and Humility, C.S. Lewis Institute

 

C.S. Lewis kalte selv stolthet for "The great sin"; "According to Christian teachers, the essential vice, the utmost evil, is Pride. Unchastity, anger, greed, drunkenness, and all that, are mere flea bites in comparison: it was through Pride that the devil became the devil: Pride leads to every other vice: it is the complete anti-God state of mind… … it is Pride which has been the chief cause of misery in every nation and every family since the world began... ... Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less."

 

Jesus sier i Matteus 6;

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem... Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker... Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk... Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte.

 

En del fariseere gikk rundt med pekefingeren og opphøyet seg selv. De var høye på seg selv og sin egen status. Det som betød mest for dem var deres egen fortreffelighet, og å vise seg frem for å se fine ut for andre, men Jesus gjennomskuet og irettesatte dem. Han sa ikke at alle kunne kjenne på opplevelsen av å ha stolthet for livet de lever, for den de er og for valgene de gjør.

Du skriver at du håper vi kan stå side om side for å forsvare at ingen skal trakasseres og mobbes, selv om andres meninger, livsførsel, tro og tanke kan være krevende. Vi ønsker å være et åpent og raust mangfoldsamfunn. Det betyr at alle skal kunne leve sitt liv og hevde sitt syn uten å bli trakassert.

Jeg er enig i at mobbing ikke skal forekomme, og at man bør tolerere ulike meninger. En del av problemet med Pride, foreningen Fri, og en rekke LHBT-aktivister er nettopp dette. De tolererer kun egne meninger. Andre skal vises til skammekroken. Ironisk nok har det ingenting med toleranse å gjøre. For man tolererer kun de man er uenig med. Er man enig er der ingenting å tolerere.

Dette har du selv opplevd. Da du i fjor turde å si at du ikke støttet alt var det tydelig at du skulle presses til det, mens det samtidig finnes mange homofile som selv gremmes over Pride. Med god grunn. Pride er bl.a. et hedonistisk, vulgært og egoistisk keisertog med perverse innslag, og fremmer grenseløshet.

Den dagen personer som Millie Fontana, Katie Faust, Heather Barwick og Robert Oscar Lopez kan gå i tog under fanen "Marriage equality offends me... It is an offense to children" uten å bli uglesett kan man kalle det et åpent og raust meningsmangfold. Skjer dette i Pride? Jeg holder ikke pusten mens jeg venter, men du kan jo prøve?

 

 

2 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere