Lederartikkel Vårt Land

Flyktninger og moral

Vi må holde verdier og humane prinsipper høyt hevet.

Publisert: 27. jun 2018

Foreløpig er det bare étt forslag som EU-landene ser ut til å samles om når det gjelder flyktninger og migranter: Etableringen av mottakssentre i NordAfrika. Også statsminister Erna Solbergs regjering er positiv til tanken. 

Forslaget går ut på at man skal bygge leirer utenfor unionens grenser – såkalte «regionale ilandstigningsplattformer». Det ligner på Australias omstridte praksis, hvor flyktninger blir plassert i interneringsleirer på små øyer i Stillehavet. 

I dagens Vårt Land er imidlertid bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien klinkende klar. Dersom forslaget handler om å «kjøpe disse menneskene vekk fra våre land og våre liv, ja, så er det dypt umoralsk», sier hun. Biskopen setter fingeren på noe vesentlig i det som er EUs største hopepine akkurat nå. 

Europa er et kontinent som preges av stadig større fremmedfrykt, og hvor partier på ytre høyre er i regjeringsposisjon i flere land. Da kan det framstå lettere å sette medmenneskelighet og plikt til å hjelpe mennesker i nød til side. Alle er enige i at utfordringene med at mennesker flykter, på grunn av krig, nød eller av økonomiske årsaker, er store. Innvandringen til Europa bør absolutt være et felles anliggende, hvor landene deler på ansvaret. 

Italia foreslår mottakssenter i Libya, men ingen hadde tenkt på å spørre Libya først. Men dersom afrikanske land sier ja til å bygge leirer, er det likevel mange spørsmål som må besvares. Skal det være et felles europeisk-afrikansk prosjekt? Hvem skal være «portvakt» og bestemme hvem som får bli og hvem som får avslag? Blir grunnleggende menneskerettigheter opprettholdt? Det er ikke ulovlig å søke asyl, uansett årsak til det. 

Et av argumentene for et mottakssenter, er at flyktningene ikke skal utsette seg for den farefulle ferden i råtne båter over Middelhavet. Men det er også et vikarierende motiv for å holde migranter og flyktninger unna Europa. 

Vi må holde verdier og humane prinsipper høyt hevet, og finne løsninger som er innenfor rammene av internasjonal lov. Og ikke falle for løsninger som synes lettvinte. Disse kan bli dypt umoralske.

Trykket i Vårt Land 27. juni 2018.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
I dagens Vårt Land er imidlertid bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien klinkende klar. Dersom forslaget handler om å «kjøpe disse menneskene vekk fra våre land og våre liv, ja, så er det dypt umoralsk», sier hun. Biskopen setter fingeren på noe vesentlig i det som er EUs største hopepine akkurat nå.

Kirken ,med Helga Byfuglien (og Vårt Land) bør en ikke høre mye på når det gjelder hva som er" dypt umoralsk" i denne saken. Det er er Byfugllien som representerer umoralen og religiøs fanatisme når hun, Kirken og Paven  ikke vil ta ansvar for konsekvensene ved  av å pålegge landene i Europa denne selvpålagte  vanvittige  og ukristelige plikt-og skyldkristendommen de representerer. De bør besinne seg og snart se realitetene i øynene. Nå er det EU-landene som krasjlander

. Byfugliien og bispekollegiet bør snart følge etter og justere sin grenseløse godhet som fører til unødvendig lidelse og død for ekte flykninger og etterlater våre land som tikkende bomber når det gjelder polarisering og politiske konflikter innenfor de fleste samfunnsområde.

Denne "dype umoralen" de representerer, er ikke bærekraftig lenger.        

7 liker  
Kommentar #2

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Italia foreslår mottakssenter i Libya, men ingen hadde tenkt på å spørre Libya først.

Publisert nesten 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Vi må holde verdier og humane prinsipper høyt hevet, og finne løsninger som er innenfor rammene av internasjonal lov. Og ikke falle for løsninger som synes lettvinte. Disse kan bli dypt umoralske.

"Italia foreslår mottakssenter i Libya, men ingen hadde tenkt på å spørre Libya først."

Ja, slik er det. Man " holde verdier og humane prinsipper høyt hevet", men det er lettvint å gjøre det på andres vegne.

For noen er det lettvint å holde verdier og humane prinsipper høyt hevet. For andre igjen, blir det vanskeligere og vanskeligere.

Verdier og humane prinsipper er enklest for dem som forholder seg til dem på et abstrakt nivå. Det er fort gjort å "glemme å spørre" dem som får det i fanget.

2 liker  
Kommentar #3

Carl Wilhelm Leo

18 innlegg  931 kommentarer

Biskop - bli ved din prest.

Publisert nesten 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
I dagens Vårt Land er imidlertid bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien klinkende klar. Dersom forslaget handler om å «kjøpe disse menneskene vekk fra våre land og våre liv, ja, så er det dypt umoralsk», sier hun.

Eller virkelig å slå på moralens stortromme :

"Vi må holde verdier og moralske prinsipper høyt hevet".

Hva er verdier og moralske prinsipper?

Å hjelpe flest mulig eller å sende noen til verdens dyreste land å bo i -  og som blir dyrere for hver dag under sittende regime?

Målet må vel være å hjelpe flest mulig - og det gjøres der kostnadene ikke er drevet opp til kunstige høyder.

Biskop Helga Haugland Byfuglien bør kanskje tenke på litt mindre høyrøstede politiske utspill av hensyn til medlemmer av Statskirken som synes at all denne politiske agitasjonen kan vi klare oss veldig godt uten.

Det er umoralsk å utgi seg for å politisk representere folk som er uenig i at kirken skal brukes av aktivister  som politisk plattform.  

Takk for god kommentar # 1 til Kåre Kvangarsnes - meget godt oppsummert og støttes 100 %.

6 liker  
Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Helga Haugland Byfuglien viser at det fortsatt er kraft i gode, kristne verdier, men kommentarfeltet viser at disse verdiene slettes ikke er enerådende i flokken?

2 liker  
Kommentar #5

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Kristne verdier

Publisert nesten 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Helga Haugland Byfuglien viser at det fortsatt er kraft i gode, kristne verdier, men kommentarfeltet viser at disse verdiene slettes ikke er enerådende i flokken?

Debatter om innvandring og asylpolitikk bekrefter at "kristne verdier" er et svært så tøyelig begrep.

Men generelt synes det å være blant kristne som hos folk flest, jo mindre man merker det på kroppen, jo lettere er det å være solidarisk.

2 liker  
Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Men generelt synes det å være blant kristne som hos folk flest, jo mindre man merker det på kroppen, jo lettere er det å være solidarisk.

På den annen side er det mye som tyder på at jo nærmere man faktisk kommer mennesker som har behov for solidaritet, jo lettere er det å være solidarisk? Vi stiller opp når barnas skolekamerater skal kastes ut av landet og trosser alle advarsler og påstander om naiv dumsnillhet?

1 liker  
Kommentar #7

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nærhetsprinsippet

Publisert nesten 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
På den annen side er det mye som tyder på at jo nærmere man faktisk kommer mennesker som har behov for solidaritet, jo lettere er det å være solidarisk? Vi stiller opp når barnas skolekamerater skal kastes ut av landet og trosser alle advarsler og påstander om naiv dumsnillhet?

Den private solidaritet næres som regel av nærhet og følelser.

Det ser vi ved engasjementet vi viser for dem som finner veien til Norge og den totale likegyldighet vi viser til de millionerer som holder seg hjemme

Vi har i dag et globalt samfunn hvor stadig flere mennesker kan hoppe over både ett, to, tre og sju land for å komme direkte til de land som over lang tid møysommelig har bygget opp tillitsbaserte velferdssamfunn.


1 liker  
Kommentar #8

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Den private solidaritet næres som regel av nærhet og følelser.

Det ser vi ved engasjementet vi viser for dem som finner veien til Norge og den totale likegyldighet vi viser til de millionerer som holder seg hjemme

Vi har i dag et globalt samfunn hvor stadig flere mennesker kan hoppe over både ett, to, tre og sju land for å komme direkte til de land som over lang tid møysommelig har bygget opp tillitsbaserte velferdssamfunn.

Det finnes åpenbart en ubalanse, ja. Den følger sannsynligvis av den menneskelige natur selv om vi har individuelle forskjeller. Jeg er noe usikker på hvilke følger du mener at dette skal ha for våre politiske beslutninger rundt det temaet vi diskuterer her?

2 liker  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
16 dager siden / 3021 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
13 dager siden / 1747 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
14 dager siden / 1578 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
19 dager siden / 1117 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1088 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
3 dager siden / 787 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
24 dager siden / 690 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere