Jan Bøhler

2

Tre nødvendige grep

Vi som vil redde kirkene må samarbeide.

Publisert: 26. jun 2018

Hvis man vil redde de nedleggingstruede kirkene i Groruddalen, er det viktig å samarbeide med dem som er enige. Siden jeg sa klart ifra at våre lokale kirker er umistelige ankerfester for verdier og fellesskap, har jeg vært med og lagd støttekonsert og hatt en rekke møter og kontakter med folk som kan påvirke prosessen. 

Til å angripe meg. 

En av dem jeg har regnet med som en åpenbar samarbeidspartner, er KrF. Men deres gruppeleder i Oslo bystyre, Erik Lunde, har brukt sine innlegg i Vårt Land, sist lørdag 23. juni, om temaet til å angripe meg. Han om det. 

Jeg vil for min del konsentrere meg om å jobbe med saken og prøve å oppnå resultater når Kirkelig Fellesråd i Oslo skal ta den endelige beslutningen i desember. For å unngå nedleggelser, håper jeg at alle parter vil bidra og at særlig tre ting vil skje: 

1: At kirkene i Oslo blir enige om å stille opp på en solidarisk måte for lokale kirker som jobber i områder hvor det er mindre ressurser, og hvor de er viktige for god integrering og religionsdialog. Det vil si at kirkene seg imellom bør ha en sterk sosial fordeling av ressursene, slik at de som driver i områder hvor det er vanskeligere å samle inn midler, får mer støtte. Det burde være helt i tråd med den tro og hjelpsomhet kirken bygger på. 

2: At Oslo bystyre når de til høsten behandler kommunens årsbudsjett, går sammen om å øke tilskuddet til drift av kirkene. Jeg sitter som kjent på Stortinget, og ikke i bystyret, og har ikke noe med behandlingen av Oslobudsjettet å gjøre. Men som innbygger i Groruddalen vil jeg uttrykke et klart håp om at kommunen ved byråd og bystyre blir med på et spleiselag for å redde kirkene våre. Jeg hadde ikke ventet at dette skulle komme i den begrensede budsjettrevisjonen i juni, men håper at noe vil skje i årsbudsjettet til høsten. 

3: At regjeringen som bidrar med finansiering av prestene i Oslo gjennom Bispedømmerådet, også stiller opp i spleiselaget. Det kan skje på flere måter, blant annet ved å gi langsiktige midler til kirkenes arbeid med religionsdialog og integrering. Det vil ikke minst komme de nedleggingstruede kirkene i Groruddalen til gode, og jeg håper statsrådene med ansvar for kirke og integrering ser betydningen av å bidra her. 

Egnet for spleiselag. 

Det handler om kirkens framtid i bydeler hvor utviklingen er avgjørende for hele Norge. Ingenting burde være mer egnet for et spleiselag mellom kirken selv, stat og kommune. Desember kommer fort, så begynn å snakke sammen. Jo før jo heller. Imens må alle vi som er opptatt av dette bruke tida godt til å samarbeide og få fram våre standpunkter, så ingen skal være i tvil om alvoret i saken.

Trykket i Vårt Land 26. juni 2018.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Jan Bøhler. Gå til den siterte teksten.
En av dem jeg har regnet med som en åpenbar samarbeidspartner, er KrF. Men deres gruppeleder i Oslo bystyre, Erik Lunde, har brukt sine innlegg i Vårt Land, sist lørdag 23. juni, om temaet til å angripe meg. Han om det.
Kommentar #2

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Men disse tre grepene endrer jo ikke på det faktum at de nedleggingstruede kirkene ligger i bydeler med relativt få kirkemedlemmer og ennå færre kirkegjengere.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere