Oddbjørn Johannessen

192

Arbeiderpartiet og asylpolitikken

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann (og leder av partiets migrasjonsutvalg) – Masud Garakhani - vil ha slutt på at flyktninger søker asyl på norskegrensa.

Publisert: 25. jun 2018  /  576 visninger.

Det sier han i et intervju med Klassekampen i dag.  Saken er også gjengitt på førstesiden i Dagbladet.  Det er ikke første gangen Garakhani varsler innstramminger i asylpolitikken som til forveksling likner forslag fra Fremskrittspartiet. 

Snakker han på vegne av Arbeiderpartiets ledelse, eller tenker han bare høyt?  Er dette et utspill som er klarert med partileder Jonas Gahr Støre, som tidligere har uttalt at AP bør være rausere i innvandringspolitikken?  Snakker partiet dermed med to tunger?  I så fall er det også noe som får meg til å tenke på FrPs politiske «strategi».

Jeg har lojalt stemt på Arbeiderpartiet i bortimot førti år – og har også en periode skjøttet min politiske «verneplikt» som lokalpolitiker for partiet.  Dersom Garakhani har ryggdekning i ledelsen for sine oppsiktsvekkende asyluttalelser, kan det være siste gang jeg la min AP-stemme i urnen forrige høst.

Tankekors: Hvordan forholder Garakhani (og partiledelsen?) seg til artikkel 14 i FNs menneskerettighetserklæring?  Det første punktet der lyder, som kjent, slik:  «Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse».

Garakhani vil heller hjelpe dem «der de er» (har vi hørt det før…?).  Han vil heller bruke pengene på «flyktningeleirene og i nærområdene», sier han.  Hva vil det si?   Oppsamlingsleirer i Libya?  I Tyrkia? 

Asylsøkere er kostbare.  Javisst.  Men skal vi altså slutte å gi forfulgte mennesker beskyttelse fordi det er for dyrt?  Er det kremmerånden som skal få styre asylpolitikken?

Et annet hensyn Garakhani viser til i Klassekampen-intervjuet er den norske «arbeiderklassen»: 

Det er arbeiderklassen som rammes av lavlønnskonkurranse når innvandrere havner utenfor arbeidslivet. Det er arbeiderklassen som bor i områdene hvor det blir kriminalitet og dårlige levekår fordi nyankomne ikke blir integrert.

Dette siste må være toppen av sær solidaritetsforståelse. 

Jonas – hvor er du?  Støtter du en slik retorikk?

http://www.klassekampen.no/article/20180625/ARTICLE/180629979

https://www.dagbladet.no/nyheter/ap-talsperson-vil-ikke-ha-asylsokere-til-norge/69933218

 

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tviler på at det er sakssvarende å prøve å finne en samlebetegnelse her.  Begrepet "den identitære bevegelse" dekker et nærmere bestemt sett av synspunkter som det er rimelig å kalle fascistiske (eller i hvert fall noe i nærheten av det).  Jeg viser igjen til Kristian Bjørkelos essay "Identitærane kjem".

Den indentitære bevegelsen er sekterisk, og for så vidt ubetydelig og lite interessant i fht til den omseggripende identitetsideologien som er mest typisk for venstresiden. Den er global – i hvert fall i vestlige land, og den ligger "på lur" i de fleste politiske partier og i media.

Eksemplene er utallige, fra "hverdags-identitetspolitikk" her hjemme til de ekstreme forholdene ved amerikanske universitet, noe som er i ferd med kvele akademisk frihet og sunn tenkning, og som ødelegger normale arbeidsforhold for universitetenes ansatte. President Obama tok et kraftig oppgjør med dette før han ble avløst av en som ikke aner hva Obama snakker om.

3 liker  
Kommentar #52

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Bevegelsen har også tråder til og likheter med Putins "sjefsideolog", filosofen Aleksandr Dugin.

Ja, Bjørkelo skriver en del om Dugin i sitt essay.

2 liker  
Kommentar #53

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Den indentitære bevegelsen er sekterisk, og for så vidt ubetydelig og lite interessant

Den er ikke mer ubetydelig enn at den høyrepopulistiske/høyreradikale bølgen som har feid over mange europeiske land, Russland og delvis USA de siste årene, har en del sammenfallende synspunkter med den.

3 liker  
Kommentar #54

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Den er ikke mer ubetydelig enn at den høyrepopulistiske/høyreradikale bølgen som har feid over mange europeiske land, Russland og delvis USA de siste årene, har en del sammenfallende synspunkter med den.

Ille nok. Men det virker nesten som en stråmann. I Norge og i alle vestlige land er politikken og mediene sterkt preget av venstresidens identitetspolitikk. Den er til tider hemmende og noen ganger ødeleggende for sunn politisk debatt.

Derfor er etter min mening "indentitære" et relevant samlebegrep for alle som typisk holder seg med identitetspolitikk – enten de gjør fra et venstre- eller høyreståsted.

2 liker  
Kommentar #55

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Uenig

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Derfor er etter min mening "indentitære" et relevant samlebegrep for alle som typisk holder seg med identitetspolitikk – enten de gjør fra et venstre- eller høyreståsted.

Nei, du kan ikke velge å bruke det som et samlebegrep her, fordi det rett og slett dreier seg om høyst ulike politiske posisjoner.  

For øvrig er det mange gode grunner til også å problematisere din bruk av begrepet identitetspolitikk (eller, rettere sagt, hva du inkluderer i begrepet).

3 liker  
Kommentar #56

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
I Norge og i alle vestlige land er politikken og mediene sterkt preget av venstresidens identitetspolitikk. Den er til tider hemmende og noen ganger ødeleggende for sunn politisk debatt.

Høyre eller venstre? Som vanlig må man oppsøke den engelske versjonen av Wikipedia for å finne noe fornuftig. Vi ser jo hvilken vei vinden bølåser "identitetspolitikken"?

"The mid-2010s have seen a marked rise of identity politics, specifically white identity politics in the United States. This phenomenon is attributed to increased demographic diversity and the prospect of whites becoming a minority in America. Such shifts have driven many to affiliate with conservative causes including those not related to diversity.[11] This includes the presidential election of Donald Trump, who won the support of prominent white supremacists such as David Duke and Richard B. Spencer.[12][13][14]

2 liker  
Kommentar #57

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Jeg forholder meg til definisjonen av identitetspolitikken som er sitert i #33. Den er allmenngyldig. Forstår at dette ikke passer særlig godt med venstresides selvbilde. Da er det bedre å peke på Indentitærbevegelsen på høyresiden, skutte seg og fastholde at "indentitær" er et høyresidefenomen.

Ettersom jeg ikke har fått noen forslag på benevnelse på folk som holder seg med den omseggripende og kvelende identitetspolitikken på venstresiden, må samlebegrepet på de som forfekter identitetspolitikk, uansett politisk ståsted, være "indentitære", slik også "liberal" er unipolitisk. Det er liberale på begge sider av politikken, selv om innholdet i deres liberale politiske standpunkter kan være ulike, eller ofte er det.

2 liker  
Kommentar #58

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Identitetspolitikk"

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
«Identitetspolitikk er ideer om at vår verdens minoriteter – etniske, seksuelle, religiøse (selv kvinner betraktes i dette perspektivet som en minoritet) – har spesielle behov og bør ha både særrettigheter og kompensasjon for all urett de har lidd.»

Nok en gang:  Nei, "identitær" kan ikke brukes som en samlebetegnelse der du også inkluderer det du kaller "identitetspolitikk på venstresiden".  Begrepet "identitær" knyttes til den "identitære bevegelsen", som er fascistisk (eller som i det minste har fascistiske trekk).  Indirekte sier du da at folk som har et mer innvandringsliberalt syn enn det du har, er fascister/halvfascister.  Det er jo en helt urimelig påstand, noe du sikkert er enig i.

Når det gjelder den definisjonen jeg har sitert fra din kommentar#33, blir det feil å utvide den til å omfatte alle som støtter minoriteters rettigheter.  La meg her begrense meg til å snakke for meg selv.  Jeg mener definitivt ikke at minoriteter (av ulike slag) skal ha særrettigheter, men at de skal ha de samme rettigheter som oss andre.  Det dreier seg m.a.o. om likeverd og frihet fra å bli diskriminert.

2 liker  
Kommentar #59

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg forholder meg til definisjonen av identitetspolitikken som er sitert i #33. Den er allmenngyldig. Forstår at dette ikke passer særlig godt med venstresides selvbilde. Da er det bedre å peke på Indentitærbevegelsen på høyresiden, skutte seg og fastholde at "indentitær" er et høyresidefenomen.

Jeg skal forsøke å hjelpe deg en gang til, men tålmodigheten har grenser:

Merk særlig setningen: 

Not to be confused with the white nationalist movement, Identitarian movement.

Identity politics

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to navigationJump to search

Not to be confused with the white nationalist movement, Identitarian movement.

Identity politics refers to political positions based on the interests and perspectives of social groups with which people identify. Identity politics includes the ways in which people's politics are shaped by aspects of their identity through loosely correlated social organizations. Examples include social organizations based on age, religionsocial class or caste, culturedialect, disabilityeducation, ethnicitylanguage, nationalitysex, gender identitygeneration, occupationprofession, racepolitical party affiliation, sexual orientation, settlementurban and rural habitation, and veteran status.

The term "identity politics" has been in use in various forms since the 1960s or '70s, but has been applied with, at times, radically different meanings by different populations.[1][2]

3 liker  
Kommentar #60

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener definitivt ikke at minoriteter (av ulike slag) skal ha særrettigheter, men at de skal ha de samme rettigheter som oss andre.  Det dreier seg m.a.o. om likeverd og frihet fra å bli diskriminert.

Her gjør du en viktig differensiering. Antagelig bunner dette i en misforståelse hos en del ved at de har en opplevelse av at noe blir tatt fra dem og gitt til andre, ergo en særrett til de andre. Logikken burde falle på sin egen urimelighet da det ikke er noens særrett å diskriminere andre uansett årsak. Denne erkjennelsen ser ut til å sitte dypt i mange når det gjelder kvinner og andre minoriteter ved at det fremstilles som at de tar noe fra den andre mens det man egentlig ber om er likestilling og lik behandling. Jeg tror det for noen er vanskelig å se seg selv og sitt menneskeverd som jevnbyrdig med alle andres. 

2 liker  
Kommentar #61

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

The end

Publisert nesten 2 år siden

For egen del avsluttes denne debatten. Ikke fordi den ikke er interessant, men fordi den ikke synes å ha noen ende. Det ubesvarte spørsmålet er hva de mange, som forfekter den mest synlige og mest merkbare delen av identitetspoltikken i hverdagen – her på våre kanter, den på venstresiden, kan benevnes som. Hva er de når de ikke er indentitære?

1 liker  
Kommentar #62

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
For egen del avsluttes denne debatten. Ikke fordi den ikke er interessant, men fordi den ikke synes å ha noen ende. Det ubesvarte spørsmålet er hva de mange, som forfekter den mest synlige og mest merkbare delen av identitetspoltikken i hverdagen – her på våre kanter, den på venstresiden, kan benevnes som. Hva er de når de ikke er indentitære?

For min del kan også denne delen av debatten gjerne avsluttes, selv om jeg lurer litt på hvem du egentlig sikter til "her på våre kanter".  Jeg savner noen konkrete eksempler.

1 liker  
Kommentar #63

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Det ubesvarte spørsmålet er hva de mange, som forfekter den mest synlige og mest merkbare delen av identitetspoltikken i hverdagen – her på våre kanter, den på venstresiden, kan benevnes som. Hva er de når de ikke er indentitære?

Det er da ikke ubesvart? Når man forfekter ideer som tar utgangspunkt i ens identitet enten det er kjønn, seksuell legning, etnisk eller kulturell identitet (osv, se utvidet liste ovenfor), kan man sies å bedrive identitetspolitikk. Noen ganger leder dette deg til høyre, andre ganger til venstre. Jeg tror faktisk mange vil være enig med meg å hevde at for tiden er den relativt store gruppen på høyresiden som er svært opptatt, og ganske ensidig opptatt av å tolke alt ut fra deres syn på "norsk etnisitet" eller "norsk kultur", den mest plagsomme? 

2 liker  
Kommentar #64

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

The final end

Publisert nesten 2 år siden

Her er klare og tydelige eksempler på kvalmende og hemmende identitetspolitikk – «her på våre kanter». Forøvrig er det helt i tråd med definisjonene i kommentar #33. 

Les gjerne VG-artikkelen «Identitetspolitikk - en advarsel». Og ettersom ingen av dere henfaller til identitetspolitikk, vil dere lese den med et åpent sinn. Det gjenstående er å finne en passende betegnelse på de som bedriver elendigheten.


https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/W4owK/identitetspolitikk-en-advarsel

2 liker  
Kommentar #65

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Den nye blasfemiloven

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Les gjerne VG-artikkelen «Identitetspolitikk - en advarsel»

I takt med sekulariseringen av samfunnet, må nye krenkelsesarenaer fylle opp den ledige plassen til den gamle tids gudetro.

I VG-artikkelen brukes ordet blasfemi, og det tror jeg er dekkende.

Behovet for å føle seg krenket vil alltid være der.


Kommentar #66

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Vel...

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Les gjerne VG-artikkelen «Identitetspolitikk - en advarsel». Og ettersom ingen av dere henfaller til identitetspolitikk, vil dere lese den med et åpent sinn. Det gjenstående er å finne en passende betegnelse på de som bedriver elendigheten.

Jo, da. kronikøren har selvsagt noen poenger - selv om han spissformulerer dem ganske kraftig.  Det han beskriver, er imidlertid et problem som rir mye av den offentlige debatten - særlig i sosiale medier.  

Men så er det viktig å snu speilet!  Det har i lengre tid vært nærmest umulig å ytre det jeg vil karakterisere som relativt "normale" synspunkter offentlig uten å få slengt merkelapper som PK og denslags i fleisen, og at man naivt har bitt på løgnene til MSM.  M.a.o.:  Du mangler innsikt!  Du er ikke som oss!  Vi - "folket" - har nemlig skjønt hvordan alt henger sammen!  Sa du "identitetspolitikk"?

3 liker  
Kommentar #67

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det har i lengre tid vært nærmest umulig å ytre det jeg vil karakterisere som relativt "normale" synspunkter offentlig uten å få slengt merkelapper som PK og denslags i fleisen, og at man naivt har bitt på løgnene til MSM.

Enig

2 liker  
Kommentar #68

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jo, da. kronikøren har selvsagt noen poenger - selv om han spissformulerer dem ganske kraftig.  Det han beskriver, er imidlertid et problem som rir mye av den offentlige debatten - særlig i sosiale medier.  

Jeg tror at noe av begrepsforvirringen har oppstått ved at man "lærer" om identitetspolitikk via Rollness sin Facebookside. Den opplæringen består av at man leter frem en ekstrem, ofte dum uttalelse fra en feminist eller antirasist og så humrer man litt i fellesskap av denne og hvor fordummende "identitetspolitikere" er.

Alternativt viser man til episoder fra et amerikansk universitet hvor demonstranter har møtt opp for å vise avsky mot en gjesteforeleser som hevder at intelligens er bestemt av rase og dermed er demonstrantene en trussel mot ytringsfriheten hvilket medfører at "identitetspolitikk" er en trussel mot ytringsfriheten.

Det siste er det mulig å være enig i at er et problem siden noen av disse gruppene av demonstranter kan være særdeles restriktive i hvilke ytringer og meninger de er villige til å gi plass?2 liker  
Kommentar #69

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror at noe av begrepsforvirringen har oppstått ved at man "lærer" om identitetspolitikk via Rollness sin Facebookside. Den opplæringen består av at man leter frem en ekstrem, ofte dum uttalelse fra en feminist eller antirasist og så humrer man litt i fellesskap av denne og hvor fordummende "identitetspolitikere" er.

Jeg tror at Herstad hele veien holder seg med stråmenn. Og det kan være fordummende. 

2 liker  
Kommentar #70

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror at Herstad hele veien holder seg med stråmenn. Og det kan være fordummende. 

I denne tråden har det vært helt unødvendig å skape stråmenn, Danielsen. Det vil si, ikke for meg.

Kommentar #71

Robin Tande

26 innlegg  3738 kommentarer

Problemet, slik jeg ser det.

Publisert nesten 2 år siden

I innlegget stilles spørsmål om Arbeiderpartiet ikke lenger vil holde seg til menneskerettserklæringen Artikkel 14: Det første punktet der lyder, som kjent, slik: «Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse».

Det står ikke at det er nok at man selv sier at man er forfulgt. Og det er et punkt 2 som tar visse forbehold.

Da det dukket opp enslige asylsøkere ved grensene i ny og ne, var de forsvarlig å ta dem inn og sikre opphold og kontroll mens avklaring foregikk. Men da de for noen år siden dukket opp ved grensene i tusentall oppstod mange problemer å ta hensyn til. Det har bragt oss dithen at vi må kunne slutte oss til det Danielsen sier i kommentar #39: «Et håp er at EU på sitt kommende toppmøte berger både seg selv og Europa i denne saken – og ikke minst slik at hovedfokuset kan rettes mot de mange millionene, som virkelig trenger vår støtte, får den hjelpen de trenger – og da på bekostning av de ressurssterke som kjøper-, sniker- og lyver seg inn i Europa.»

Det mest problematiske er imidlertid knyttet til muslimer. Innvilgning av asyl kan ikke skje raskere enn kontroll og forsvarlig integrering kan foretas. Bakteppet tillater ikke naivitet i liberalismens navn.

2 liker  
Kommentar #72

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Da det dukket opp enslige asylsøkere ved grensene i ny og ne, var de forsvarlig å ta dem inn og sikre opphold og kontroll mens avklaring foregikk. Men da de for noen år siden dukket opp ved grensene i tusentall oppstod mange problemer å ta hensyn til. Det har bragt oss dithen at vi må kunne slutte oss til det Danielsen sier i kommentar #39: «Et håp er at EU på sitt kommende toppmøte berger både seg selv og Europa i denne saken – og ikke minst slik at hovedfokuset kan rettes mot de mange millionene, som virkelig trenger vår støtte, får den hjelpen de trenger – og da på bekostning av de ressurssterke som kjøper-, sniker- og lyver seg inn i Europa.»

Vi må innse at det i perioder kan være både krevende og koste oss penger å leve opp til de prinsipper vi har kommet frem til skal være gjeldende for vår nasjon. Disse prinsippene er heller ikke valgt pga kalkyler om kostnadseffektivitet, men ut fra en overbevisning om at de på sikt vil gi oss det beste samfunnet.

Noen ganger havner vi i situasjoner som fører til at disse prinsippene av forskjellige grunner, settes under press. Det har heller aldri vært slik at disse prinsippene har vært anerkjent av absolutt hele befolkningen. Men de har betydd mer enn floskler til bruk i 17.mai-taler.

Nå er kanskje ikke den siterte setningen fra Danielsen blant de mest kontroversielle bortsett fra avslutningen på dehumanisere grupper.  Det er ikke så farlig når vi kan avskrive dem som en gruppe av "ressurssterke som kjøper-, sniker- og lyver".

Jeg ser ikke bort fra at fremtidens politiske skillelinjer vil dreie seg om disse spørsmålene. At de politiske skillelinjene vil ligne dem vi ser i USA i dag? Beklager, men jeg blir skremt av setninger som "bakteppet tillater ikke naivitet i liberalismens navn". Dette dreier seg ikke om naivitet, vi vet at dette kan koste.

1 liker  
Kommentar #73

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Apendix

Publisert nesten 2 år siden

Bård Larsen fra Civita har i dag en interessant kronikk (leseverdig) i VG om trumpismen og de liberales rådvillhet i møte med opprøret fra Rustbeltet.

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/EonqG2/hevnen-mot-eliten

Her er et avsnitt, som for så vidt kan relateres til temaet på denne tråden, og som etter hvert handlet om identitetspolitikk.

«En stemme til Trump er en «takk for sist» til elitene Washington, eller i de finere bydelene, det er en på tygga til den velformulerte og beleste Obama, som med sitt identitetspolitiske blikk fortalte dem at de har gått ut på dato, slik de oppfattet det.»

Ja, det finnes en høyreradikal identitetspoltikk, men mest tydelig og mest utbredt er den på den liberale og den vestrepolitiske siden – både i partier og media. I VG’artikkelen, som er lenket i kommentar #64, er det noen eksempler på de mer absurde utslagene av fenomenet.

Mest typisk er det imidlertid innenfor de større politikkområdene at identitetspoltikken er mest rådende. Løsningsordet er «minoriteter». Definisjonen av minoriteter utvides stadig, ettersom det gir en politisk boost å blir definert som minoritet. Politisk er det et privilegium i seg selv.  

Eksempler kan være samer, homofile og innvandrere. På den ene siden ligger det implisitt at de skal eller bør gis privilegier og særretter fra det offentlige, og så er det en krenkelse å stille spørsmål ved slike prioriteringer. Holdt kjeft!

Mer konkret, FNs urbefolkningskonvensjon hadde aldri blitt vedtatt av Stortinget i 1991 og Finnmarkseiendommen hadde aldri blitt opprettet uten identitetsideologien og -poltikken. Begge deler er i et overordnet perspektiv absurd. Både regjeringsadvokaten og svært tunge juridiske miljøer i Norge advarte sterkt mot å vedta urbefolkningskonvensjonen som hverken Sverige eller Finland har ratifisert. I det hele tatt, svært få land har ratifisert konvensjon.

Minoriteters privilegier er begrunnet i identitetspolitisk tenkning. Den skyver rasjonell og helthetlig politisk vurderinger og løsninger til side. Et annet eksempel er kirkens vedtak om vigsling av homofile. «Krenkelse» er det magisk og trollbindende begrepet. Vårt ekstremt oppofrende forhold til innvandrere, som kommer hit, er at annet eksempel.

Identitetspoltikken er kvelende og lammende, og den kan være ødeleggende for en sunn og bærekraftig samfunnsutvikling.

Ettersom det i denne debatten fortsatt ikke er kommet et eneste forslag på hva de, som står for en slik politikk og tenkning, kan benevnes som (det er for øvrig merkelig at det skal være så vanskelig), har man ikke annet valg enn å benevne dem alle som indentitære. Det synes å være et godt begrep, slik «liberal» er akseptert på begge sider av politikken.

Kommentar #74

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Ettersom det i denne debatten fortsatt ikke er kommet et eneste forslag på hva de, som står for en slik politikk og tenkning, kan benevnes som (det er for øvrig merkelig at det skal være så vanskelig), har man ikke annet valg enn å benevne dem alle som indentitære. Det synes å være et godt begrep, slik «liberal» er akseptert på begge sider av politikken.

Du kan jo forslå dette for Bård Larsen, men jeg regner med at du vil få samme svar som du allerede har fått. Larsen vet selvsagt hva "identitær" betyr! :-)

1 liker  
Kommentar #75

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
«En stemme til Trump er en «takk for sist» til elitene Washington, eller i de finere bydelene, det er en på tygga til den velformulerte og beleste Obama, som med sitt identitetspolitiske blikk fortalte dem at de har gått ut på dato, slik de oppfattet det.»

Her tror jeg han har stjålet formuleringene fra Michael Moore? :-)

1 liker  
Kommentar #76

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Moore?

Publisert nesten 2 år siden

Han er vel noe av det mest erkeliberale som finnes i USA, en svoren tilhenger av Obama.

Ja, det er godt mulig at han kunne skrevet dette, for det er en riktig observasjon sett fra «those left behind», som han jo også er opptatt av. Og, i motsetning til mange av sine "liberale" feller, kan det hende at han erkjenner det innlysende faktumet at spesielt de liberale og venstresiden er hektet på identitetspolitikk.

1 liker  
Kommentar #77

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Ettersom det i denne debatten fortsatt ikke er kommet et eneste forslag på hva de, som står for en slik politikk og tenkning, kan benevnes som (det er for øvrig merkelig at det skal være så vanskelig), har man ikke annet valg enn å benevne dem alle som indentitære. Det synes å være et godt begrep, slik «liberal» er akseptert på begge sider av politikken.

..og siden du trekker frem Bård Larsen, kan kanskje denne kronikken av samme mann hjelpe deg? 

"Slik også liberale og konservative har langt mer til felles med sosialdemokratiet og frihetlige sosialister, enn med den reaksjonære og identitære høyresiden."

https://www.civita.no/2015/10/01/problematisk-konstellasjon

2 liker  
Kommentar #78

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er godt mulig at han kunne skrevet dette, for det er en riktig observasjon sett fra «those left behind», som han jo også er opptatt av. Og, i motsetning til mange av sine "liberale" feller, kan det hende at han erkjenner det innlysende faktumet at spesielt de liberale og venstresiden er hektet på identitetspolitikk.

Kanskje du også er i stand til å erkjenne at også "those left behind" utfører "identitetspolitikk"? I likhet med deg selv når du argumenterer ut fra at du identifiserer deg med en kultur. Eller etnisitet.

Du makter bare rett og slett ikke å fatte hva begrepene betyr? 

1 liker  
Kommentar #79

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Begrepsmessig tåke

Publisert nesten 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Du makter bare rett og slett ikke å fatte hva begrepene betyr? 

Apropos begreper! I denne tråden anvendes det amerikanske begrepet "liberal", som i poltisk sammenheng er noe helt annet enn det europeiske og norske "liberal".

Dette forkludrer også debatten.

Påstanden om at Moore er "erkeliberal" et et godt eksempel.

1 liker  
Kommentar #80

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Påstanden om at Moore er "erkeliberal" et et godt eksempel.

Åpenbart, men også i den norske debatten kan vi benytte liberal  om det liberale demokrati og den liberale rettstaten. Også om tenkning rundt individuelle rettigheter som ytringsfrihet og religionsfrihet. I denne sammenheng vil bruken ligne på den amerikanske bruken av "liberals". Ikke sammenfallende med ideologien liberalisme og, selv om det debatteres, standpunkter som det er mulig å inneha selv med sterk samfunnstyring av næringslivet.

1 liker  
Kommentar #81

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Riktig

Publisert nesten 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Apropos begreper! I denne tråden anvendes det amerikanske begrepet "liberal", som i poltisk sammenheng er noe helt annet enn det europeiske og norske "liberal"

Er fullstendig klar over det amerikanske "liberal". Det er et skjellsord i Fox og GOB, f.eks., og ansees det samme som "socialist". De nevnte anser både Obama og Moore som socialists. Derfor brukte jeg uttrykket "erkeliberal", altså at han er svært fornøyd med en farget president fra det demokratiske partiet.

1 liker  
Kommentar #82

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Høyre og venstre

Publisert nesten 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
"Slik også liberale og konservative har langt mer til felles med sosialdemokratiet og frihetlige sosialister, enn med den reaksjonære og identitære høyresiden."

Dette betyr ikke at han ikke også kunne brukt begrepet "den indentitære venstresiden". Dersom det altså ikke finnes andre begreper på den indentitære venstresiden som har langt mer innflytelse enn den indentitære høyresiden. Eller finnes det?

Kommentar #83

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Dette betyr ikke at han ikke også kunne brukt begrepet "den indentitære venstresiden". Dersom det altså ikke finnes andre begreper på den indentitære venstresiden som har langt mer innflytelse enn den indentitære høyresiden. Eller finnes det?

Nei, han kunne ikke brukt begrepet "den identitære venstresiden" Eller Larsen kunne ikke det siden han vet hva identitær eller identitarisme betyr og i tillegg generelt ikke tilhenger av å bedrive begrepsforvirring. Du kan selvsagt gjøre det, jeg tror det ligger godt innenfor ytringsfrihetens rammer.


3 liker  
Kommentar #84

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Har spurt Bård Larsen

Publisert nesten 2 år siden

Han skriver:

"Det er ingen oppegående analytikere som vil hevde at idpol er en ren høyregreie."

Videre lenker han til denne opplysende artikkelen i The New York Times:

https://www.nytimes.com/2016/11/20/opinion/sunday/the-end-of-identity-liberalism.html
Kommentar #85

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
"Det er ingen oppegående analytikere som vil hevde at idpol er en ren høyregreie."

Jammen det har han jo helt rett i. Det er ingen som påstår at identitetspolitikk "er en ren høyregreie". Identitarisme derimot....

Det nærmeste jeg har sett av slike tullete påstander er at noen i tråden hevder at "idpol" er en "venstregreie"? :-)

3 liker  
Kommentar #86

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Identitær

Publisert nesten 2 år siden

Nok en gang:  Nei, begrepet "identitær" kan ikke brukes som samlebetegnelse for den identitære bevegelsen og for det som kalles identitetspolitikk.  "Identitær" kan ikke plutselig gis et nytt innhold.  Begrepet har allerede et nokså bestemt innhold.

jeg skjønner i det hele tatt ikke poenget med å lete etter en slik samlebetegnelse.

 

2 liker  
Kommentar #87

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
jeg skjønner i det hele tatt ikke poenget med å lete etter en slik samlebetegnelse.

Nei, vi har allerede en samlebetegnelse for identitetspolitikk, nemlig "identitetspolitikk" :-)

1 liker  
Kommentar #88

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Videre lenker han til denne opplysende artikkelen i The New York Times:

Flere gode poenger i denne artikkelen, men den bør kanskje oppfattes mer som et internt debattinnlegg oss "liberale venstrister" i mellom? :-)

Den kritikken må ikke forveksles med det vanlige munnhuggeriet vi kan oppleve mellom identitetspolitiske grupperinger på høyreside og venstreside. Eller mellom "Mannegruppa Ottar" og feministene uten at jeg skal plassere disse på høyre/venstreaksen.

Bare husk på, Danielsen, at det er ikke så rent sjeldent at også du opptrer som en "identitetspolitiker"?

Kommentar #89

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Larsen II

Publisert nesten 2 år siden

Bård Larsen svarer følgende på spørsmål om "identitær" kan være en samlebetgenelse for alle typer identitære:

"Tja, i streng forstand av ordet ja, men identitær brukes som regel om ytre høyre, om etnisk nasjonalisme."

Herstad. Det er riktig at det primært er venstresiden som typisk aktivt driver identitetspoltikk her i Norge. Høyreradikal identitær poltikk, som eventuelt tenderer mot den franske, er det lite av. Definisjonen av og debattene om norsk kultur er ikke primært identitær i denne definisjonen av begrepet. Den finnes i de fleste partier til høyre for SV og er ikke høyreradikal eller nødvendigvis nasjonalistisk.

Synes nettopp Bård Larsen beskriver dette på aktuell måte i siste avsnitt av VG-kronikken:

"Tenk på hvilke debatter som oppstår i Norge når temaet norske verdier eller norsk kultur dukker opp i offentligheten. Avstandene kan være utrolig store, der den ene part hånler av de som tror på at noe slikt særegent skulle eksistere. På den ene siden står de utdannede, «smaksdommerne», gjerne byfolk, som føler på et globalt fellesskap uten grenser, og på den andre siden folk som føler tilhørighet til tradisjonene, nasjonen og nærmiljøet, som føler seg rotnorske, men kanskje uten det rette språket til å kunne sette ord på hva det egentlig innebærer."


Kommentar #90

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Bare husk på, Danielsen, at det er ikke så rent sjeldent at også du opptrer som en "identitetspolitiker"?

Jeg er ikke politiker.


Kommentar #91

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Bård Larsen svarer følgende på spørsmål om "identitær" kan være en samlebetgenelse for alle typer identitære:

..og Danielsens forvirring fortsetter. Mente du egentlig å spørre om "identitær" kan være en samlebetegnelse for alle som driver med "identitetspolitikk"?

Jeg tror kanskje at du etter hvert må slite på også Larsens tålmodighet? :-)

Kommentar #92

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

??

Publisert nesten 2 år siden

I motsetning til Herstad framstår ikke Larsen hverken som selvhøytidelig eller notorisk kverulerende.

Svaret var altså at begrepet "strengt tatt" kan brukes om alle som har et hang-up på identitetspolitikk. 

1 liker  
Kommentar #93

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kanskje en sluttkommentar

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Mest typisk er det imidlertid innenfor de større politikkområdene at identitetspoltikken er mest rådende. Løsningsordet er «minoriteter». Definisjonen av minoriteter utvides stadig, ettersom det gir en politisk boost å blir definert som minoritet. Politisk er det et privilegium i seg selv.  

Eksempler kan være samer, homofile og innvandrere. På den ene siden ligger det implisitt at de skal eller bør gis privilegier og særretter fra det offentlige, og så er det en krenkelse å stille spørsmål ved slike prioriteringer. Holdt kjeft!

Mer konkret, FNs urbefolkningskonvensjon hadde aldri blitt vedtatt av Stortinget i 1991 og Finnmarkseiendommen hadde aldri blitt opprettet uten identitetsideologien og -poltikken. Begge deler er i et overordnet perspektiv absurd. Både regjeringsadvokaten og svært tunge juridiske miljøer i Norge advarte sterkt mot å vedta urbefolkningskonvensjonen som hverken Sverige eller Finland har ratifisert. I det hele tatt, svært få land har ratifisert konvensjon.

Minoriteters privilegier er begrunnet i identitetspolitisk tenkning. Den skyver rasjonell og helthetlig politisk vurderinger og løsninger til side. Et annet eksempel er kirkens vedtak om vigsling av homofile. «Krenkelse» er det magisk og trollbindende begrepet. Vårt ekstremt oppofrende forhold til innvandrere, som kommer hit, er at annet eksempel.

Identitetspoltikken er kvelende og lammende, og den kan være ødeleggende for en sunn og bærekraftig samfunnsutvikling.

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å skrive mer her, siden diskusjonen etter hvert har beveget seg langt bort fra det som var trådens utgangspunkt - men jeg kunne å lyst til å kommentere noe av det jeg her har sitert.

Her mener jeg du blander epler og pærer, Arne.  Personlig deler jeg langt på vei din skepsis til FNs urbefolkningskonvensjon.  Jeg er i det hele tatt kritisk til betegnelsen urbefolkning.  Og i de tilfellene det er snakk om at ulike folkegrupper som klassifiseres slik og gis særrettigheter på grunnlag av en slik status, så kan nok betegnelsen identitetspolitikk være anvendelig.

Når du så trekker inn kirkens vedtak om vigsling av homofile som en parallell, så kan jeg ikke med min beste vilje oppfatte det slik.  Der er det jo ikke snakk om å gi en minoritet særrettigheter, men å gi dem samme rettigheter som majoriteten.  Når det så gjelder innvandrere, så er det heller ikke snakk om å gi dem særrettigheter om man ikke vil være så restriktiv som en del innvandringskritikere ønsker.

Kommentar #94

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Når du så trekker inn kirkens vedtak om vigsling av homofile som en parallell, så kan jeg ikke med min beste vilje oppfatte det slik.  Der er det jo ikke snakk om å gi en minoritet særrettigheter, men å gi dem samme rettigheter som majoriteten.  Når det så gjelder innvandrere, så er det heller ikke snakk om å gi dem særrettigheter om man ikke vil være så restriktiv som en del innvandringskritikere ønsker.

Kirken er i særlig grad preget av en stadig mer liberal ledelse. Typisk for liberale i denne betydningen er at de også er opptatt av identitetspoltikk. Det er det rekke eksempler på. De homofile, som har en mørk historie også i Norge, er etter hvert blitt Norges mest privilegerte minoritet.

Det fortoner seg slik at ideen, om at homofile også må kunne bli vigslet i kirken, er av relativt ny (jeg skrev relativt). Det virker som at etter at de fleste slag var vunnet, så var det en poeng å fortsette kampen («de må da finnes flere skanser å bryte?»), Og så ble det etter hvert vært viktig for de homofile også å bli vigslet i kirken. All oppmerksomhet ble rett mot dette. Media var ikke vonde å be. De er, som kjent, også opptatt av identitetspoltikk. Det er det som er greia liksom.

Enda en gang så vi en massiv «kampanje» i alle kanaler og på alle plattformer. Et enormt trykk. De som holdt igjen, ble i kjent stil klubbet som bakstreverske, de manglet empati og forståelse med en minoritet som føler seg krenket. Tenk det!? Noen foreslo en seremoni med forbønn i kirken – etter borgerlig vielse. Njet! Det skulle være vanlig vielse.

Når dette ble vedtatt på kirkemøtet i fjor, ble det til slutt vedtatt at det kulle være to liturgier. Dette til kraftig motstand fra de mest ihuga, hva kaller vi det, identitetspolitikere? Husk, ingen må bli krenket! Og, med to liturgier kunne det jo skje at noen føler seg krenket. Eller kan det det? Slike prosesser har noe sykt over seg.

I Norge er det i flg SSB 1 % homofile. Hvor liten prosentandel av disse igjen som er aktivt troende og kirkegjengere vet jeg ikke. Men det er svært marginal minoritet – selv om det ikke virker slik. Aktivistene tar særlig stor plass i mediene.

Uten at jeg vet, vil jeg tro at de troende homofile er ydmyke nok og ikke hadde hatt noe problem med å akseptere at de ikke kan vigsles i kriken. En forbønn ville jo vært fint. Men altså, slike saker får sitt eget momentum og ender til slutt med voldsom kraft.

Dette er kanskje en av de mest typiske utslagene av en identitetspoltikk på ville veier. Kostnaden for kirken er betydelig med stor uro og splittelse. Vil tro at en del troende homofile ikke synes noe om at denne saken har påført kirken og deres trosfrender (den øvrige delen av de troende i kirken) så mye vondt. De som kjempet gjennom denne saken valgte å nytolke Bibelen for å få den teologiske ligningen til å gå opp. Råkjør i identitetspolitikkens hellige og ukrenkelige navn.

--------

Innvandrerne er i særlig grad tilgodesett i Norge. De blir tatt imot med store ressurser, de blir begunstiget med en rettsstat av ypperste kalsse, og en tilrettelegging som få om noen andre får som gruppe. De går rett inn i trygde- og pensjonssystemet uten at de har opparbeidet seg slike rettigheter, slik vi andre må gjøre gjennom et langt arbeidsliv. I de store fremmedkulturelle gruppene er under halvparten i arbeid etter ti år. Denne politikken er helt uten bærekraft; demografisk, kulturelt, sosialt – og ikke minst økonomisk. Dette er også identitetspolitikk – på ville veier.

Vel, slik ser jeg det, Oddbjørn.
 

Kommentar #95

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Råkjør i identitetspolitikkens hellige og ukrenkelige navn.

Her er det vel først og fremst snakk om en teologisk konflikt (jf. også ulike syn på om kvinner kan være prester)?

Hva med f.eks. privatskoleloven (eller friskoleloven, som den heter nå), som gir særrettigheter til minoritetsforeldre (som av religiøse eller andre ideologiske grunner) ikke vil sende barna sine til den offentlige skolen?  Er ikke det også et utslag at identitetspolitikk?

Kommentar #96

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Det kan det være. Jeg kan lite om dette. Men det kan også være at to andre forhold vekter mer en krenkelse av minoritet. Det ene er at det er en etablert friskolelov, og det andre er religionsfrihet. Eller noe slikt? 

Men det er absolutt effektfullt også å argumentere med minoritet og krenkelse. Det har en måbindene effekt dersom annen argumentasjon ikke er tilstrekkelig. Men, som sagt, dette kan jeg egentlige ikle så mye om. 

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
16 dager siden / 3021 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
13 dager siden / 1747 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
14 dager siden / 1578 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
19 dager siden / 1117 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1088 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
3 dager siden / 787 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
24 dager siden / 690 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere