Jørgen Carling

Forsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)
1

Bærekraftig innvandring

Er «bærekraft» en god veiviser i innvandringspolitikken eller hindrer denne ordbruken en opplyst debatt?

Publisert: 25. jun 2018

Skrevet av Jørgen Carling, forsker ved PRIO og Marta Bivand Erdal forsker ved PRIO.

I innvandringsdebatten hører vi stadig at innvandringen må være «bærekraftig». Det virker fornuftig, men kanskje ikke så oppklarende. Forrige uke presenterte vi en utredning om «bærekraftig migrasjon», utført på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

At noe er bærekraftig betyr at det kan opprettholdes over tid. Så «bærekraftig innvandring» skulle tilsi innvandring på et nivå som kan fortsette i det uendelige. Men det er ingen god målsetning å holde innvandringen konstant. 

Ingen åpenbar grense. 

Arbeidsinnvandring kan være verdifullt nettopp fordi den varierer i takt med økonomiske konjunkturer. Og flyktningregimet bør innrettes for å håndtere akutte behov for beskyttelse. Dessuten er det ikke noen åpenbar grense for hvor stor innvandring som kan opprettholdes. Mange samfunn er produkter av høy innvandring over lang tid. 

Spørsmålet om bærekraft blir enklere hvis vi snevrer det inn til å handle om økonomi. Hvis ikke sysselsettingen øker blant en del innvandrergrupper, blir kostnadene for samfunnet store. Men det vil spille liten rolle sammenliknet med konsekvensene av eldrebølgen. 

Hvorfor er det da ingen som går i bresjen for «bærekraftig aldring»? Har vi råd til at stadig flere lever til de er over nitti? Og er det rimelig at de alle skal forpleies i Norge dersom de kan holdes i live i Bulgaria eller Tyrkia til en brøkdel av kostnaden? Det samfunnsøkonomiske utfordringen er reell, men begrepet «bærekraftig aldring» ville gått på bekostning av respekt og verdighet. 

Kanskje er ikke «bærekraftig innvandring» så analytisk nyttig, men likevel populært fordi det er god strategisk retorikk. «Bærekraft» blir fortsatt forbundet med «bærekraftig utvikling», og, i forlengelsen av det, begreper som økologisk balanse og global solidaritet. Disse verdiene står enkelt sagt sterkest blant dem som er mest positive til innvandring. «Bærekraft» er et positivt ord og «bærekraftig innvandring» høres tilforlatelig ut. 

Politisk hundefløyte. 

Samtidig har kravet om bærekraftig innvandring klar appell til de mest engasjerte innvandringsmotstanderne. Når politikere setter opp denne målsetningen, sier de samtidig at dagens innvandring ikke er bærekraftig. Det er en utstrakt hånd til mennesker som føler at «dette går ikke lenger», at innvandring truer vårt samfunn og forurenser vår kultur. 

«Bærekraftig innvandring» kan med andre ord fungere som politisk hundefløyte – et budskap som appellerer til en bestemt gruppe uten at det fanges opp av meningsmotstanderne. Det betyr ikke at begrepet alltid brukes som et kynisk verktøy, men at det dobbelt-kommuniserer og kan forene sprikende standpunkter. Det er ikke tilfeldig at «en bærekraftig innvandringspolitikk» er blant overskriftene i regjeringsplattformen som både Venstre og Fremskrittspartiet står bak. 

Det vil vise seg hvordan «bærekraftig innvandring» står seg i debatten fremover. Det er gledelig at Justis- og beredskapsdepartementet har tatt initiativ til å gi begrepet et tydeligere innhold.

Trykket i Vårt Land 25. juni 2018

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det kan jeg svare på.

Publisert over 2 år siden
Jørgen Carling. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er det da ingen som går i bresjen for «bærekraftig aldring»? Har vi råd til at stadig flere lever til de er over nitti? Og er det rimelig at de alle skal forpleies i Norge dersom de kan holdes i live i Bulgaria eller Tyrkia til en brøkdel av kostnaden?

Det har å gjøre med enkel psykologi, om å ta ansvar for sine egne.

Flere burde tenke slik.

3 liker  
Kommentar #2

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Det har å gjøre med enkel psykologi, om å ta ansvar for sine egne.

Flere burde tenke slik.

Det kommer an på hva hver enkelt definerer som "sine egne"? Om "flere tenker slik" og definerer "sine egne" stadig smalere, kan vi si farvel til vårt solidaritetssamfunn.

Kommentar #3

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Jørgen Carling. Gå til den siterte teksten.
Det samfunnsøkonomiske utfordringen er reell, men begrepet «bærekraftig aldring» ville gått på bekostning av respekt og verdighet. 

Vi bruker ikke begrepet "bærekraftig aldring", men vi diskuterer absolutt om dagens pensjonsordninger og -alder er samfunnsøkonomisk bærekraftig.

2 liker  
Kommentar #4

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Drøvtygging på tomme fraser.

Publisert over 2 år siden
Jørgen Carling. Gå til den siterte teksten.
Det vil vise seg hvordan «bærekraftig innvandring» står seg i debatten fremover. Det er gledelig at Justis- og beredskapsdepartementet har tatt initiativ til å gi begrepet et tydeligere innhold.

Slagordet "Bærekraftig innvandring" høres jo flott ut , kunsten blir å tilpasse meningsløse slagord til å høres logisk ut her i virkelighetens verden. 

Arbeidsledigheten her i Fastlands-Norge er i vekst , reelle verdiskapende arbeidsplassene ryker i konkurser og hele bransjer driver utflagging-  alt mens man i den politiske tåkeheimen snakker om "bærekraftig" ukontrollert masseinnvandring.

Mye meningsløst er stivet opp med trylleordet "bærekraftig" , og det blir interessant å se hvor lenge folk lar seg forføre av tomme fraser. 

120.000 arbeidsledige som er registrert har sikkert noen spørsmål om hvor bærekraften i denne sammenheng skulle passe inn. 

Uten å være synsk tør man påstå at den innvandringspolitikk som blir ført ikke kan kalles bærekraftig sett fra norske borgeres side. Unntatt  for de som håper å tåkelegge sine politiske feilgrep og fadeser bak pene ord.

Kanskje befolkningen bør sette noen krav til politikerne før det er for sent ?

4 liker  
Kommentar #5

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Symbolpolitikk er ikke "bærekraftig".

Publisert over 2 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Vi bruker ikke begrepet "bærekraftig aldring", men vi diskuterer absolutt om dagens pensjonsordninger og -alder er samfunnsøkonomisk bærekraftig.

Det spørs hva man prioriterer politisk i føyka av alt som for tiden er "bærekraftig".

Skal vi prioritere vår egen stamme - eldre og syke osv -  eller la politiske aktivister surre bort nye milliarder på å leke verdens sosialkontor , vise verden veien og stappe penger inn i et mylder av mer eller mindre effektive organsiasjoner  ? Pluss FN med sine luksuslønninger og reisevaner. Eksempel fra en FN-anstalt :

https://qz.com/989819/who-spent-more-money-on-travel-than-aids-malaria-ap-investigation-reveals/

Klikken bor ikke i telt når de er ute og reiser..

Noen betaler luksusen. Er det nødvendig , eller skal vi som klorer oss fast i dette karrige og kalde landet betale for  symbolpolitisk fjas ?   

Skatter og avgifter pluss eksotiske påfunn ligger nå på grensen til at folk spør seg selv om hvordan man best og raskt kan bidra for å få fjernet en del politikere fra rikspolitikken. 

5 liker  
Kommentar #6

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

For de brede og de smale

Publisert over 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Det kommer an på hva hver enkelt definerer som "sine egne"? Om "flere tenker slik" og definerer "sine egne" stadig smalere, kan vi si farvel til vårt solidaritetssamfunn.

I Norge har vi tradisjon for bred solidaritet. Og det bør vi kjempe for å opprettholde.

Vi har tradisjonelt hatt et samfunn der landsbygda og landbruket holdes i hevd. Vi har tradisjonelt hatt et samfunn der ufaglærte har kunnet finne seg jobb med anstendig lønn. Vi har tradisjonelt hatt et samfunn der vi kan ha tillit til hverandre.

La oss prøve å unngå at disse verdiene smuldrer opp.

2 liker  
Kommentar #7

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Den bærekraftige visjon.

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Vi har tradisjonelt hatt et samfunn der landsbygda og landbruket holdes i hevd. Vi har tradisjonelt hatt et samfunn der ufaglærte har kunnet finne seg jobb med anstendig lønn. Vi har tradisjonelt hatt et samfunn der vi kan ha tillit til hverandre.

Helt korrekt.

Tidligere var det et visst åpent rom i Norge for "ufaglærte"  og andre under opplæring , lærlingeplasser, praktikanter fikk prøve seg . Studenter jobbet bl.a. med å kjøre drosje - og sogar trikken.

I dag er enhver plass for de uten noen spesiell nisje i norsk arbeidsliv borte , hva det vil si i praksis kan vi se etter hvert som det politiske eksperimentet i ukontrollert masseinnvandring kjøres i full skala under "bærekraftige" slagord.

Lærlingeplasser er en umulighet i flere bransjer som er utradert i Norge. Industriforskningen som oljepengene skulle finansiere kunne ha ført Norge i teten innen teknologi og elektronikk.

Det skjedde som kjent ikke , og det lille vi hadde av kvalitetsindustri er forsvunnet eller på vei ut.

Bare for å ta en bransje , jernbanemateriell ; Skabo , Levahn , Strømmen Mekaniske Verksted , Kronstad (NSB Bergen) , Bergen Mek. Verksted (Di 2 serie) , Høka (Hønefoss , sporvogn), Hamar Jernstøperi (siste produksjon var utstyr til el 16) ,Thunes Mekanske Verksted (Dovregubbene), osv.

Hvor mange arbeidsplasser ?

Alt er blåst - bransjen er borte, miljøet og kompetansen likeså. Materiellet de produserte fungerte til og med om vinteren. Kunne deler av bransjen ha overlevd?

Verftsindustrien fikk rask nedtur da handelsflåten under norsk flagg forsvant . 70.000 arbeidsplasser på norske skipene pluss ringvirkningene i Norge.

Nå arbeider det folk inne på det norske Storting for å avvikle  det vi tjener penger på , oljenæringen. De tåler ikke å se noe som fungerer !

Alt mens de gjennomfører en masseinnvandring ingen har bedt om , og i tillegg kaller det "bærekraftig".

Hva skal disse menneskene arbeide med ? Nordmenn som vil noe innen en del fag må belage seg på å emigrere til land som produserer mer enn slagord.

Hva skal vi leve av her i landet når børsspekulantene med bærekraftige  milliardbonuser ikke lenger har noen nasjonalformue å boltre seg med?

Vil sosialbudsjettet tåle belastningen ? Hvem vil måtte ta stjernesmellen?

 

 

2 liker  
Kommentar #8

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Folkevit mot forskarutopi

Publisert over 2 år siden

Etter å ha lese innlegget og kommentarane, er det tydeleg at sunt folkevit er betre enn ideologisk funderte utopiar. Viss berekraft, i tydinga grenser, på noko område er meiningsfylt, må det vere i innvandringspolitikken. 

Innvandrarar frå Afrika og muslimske land i Asia tel no ein halv million, og saman med etterkomarane vil dei fleirdoble seg dette hundreåret viss vi tillet vidare innvandring. Men av ulike grunnar er relativt få av dei i arbeid og må difor leve av det andre produserer, noko som blir stadig mindre når arbeidsplassane i ein global økonomi går dit lønnsnivået er lågast, som enno ikkje er her. Både velferdsstaten, tillitssamfunnet og tryggleiken vil i så fall gå fløyten. 

Sanninga er at vi ikkje har råd til å halde oss med så mange uproduktive personar, enten dei er innvandrarar, 'forskarar', somme byråkratar eller journalistar. Til overmål meiner dei stort sett det same, og ideologien deira undergrev både det økonomiske og kulturelle fundamentet for samfunnet.

5 liker  
Kommentar #9

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Opp i tresko - ned i lakksko.

Publisert over 2 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Vi bruker ikke begrepet "bærekraftig aldring", men vi diskuterer absolutt om dagens pensjonsordninger og -alder er samfunnsøkonomisk bærekraftig.

Jeg frykter for at de som i etterkrigstiden bygde opp landet til hva det var ender opp som pensjonister i gruppen som må betale for det kaoset velkledde symbolpolitikere har stelt i stand,

Til tross for stasministerens høytidelige garantier begynner jeg å tvile på dagens politikk :  

 "Vi driter ikke i folks rammebetingelser i Norge" 

 https://www.nrk.no/norge/erna-solberg_-_-vi-driter-ikke-i-folks-rammebetingelser-i-norge-1.14061418

Som man sa det om folk som arbeidet opp bærekraftig bedrift og formue, og alt ble ble kjørt i senk av inkompetente arvinger : 

"Opp i tresko - ned i lakksko."

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere