Konstituert sjefredaktør Alf Gjøsund

Konstituert sjefredaktør i Vårt Land

En Gud som griper inn

Kirken må gjerne be for syke. Noen opplever at det hjelper. Men den egentlige løsningen ligger et annet sted.

Publisert: 22. jun 2018.

Vi tror ikke lenger på at Gud intervenerer, sa forstander i Det Mosaiske Trossamfund til Vårt Land torsdag. Han ble spurt om det jødiske synet på helbredelse ved bønn.

Det er ikke underlig at han avviser at Gud griper inn i menneskers liv. Underet er snarere at han som jøde i det hele tatt kan tro på Gud etter holocaust. Det er vanskelig nok å få til å gå opp at Gud skapte mennesket med et så uhyggelig potensial som holocaust viste oss. Langt mindre at Gud faktisk følger med og står klar til handling hvis noen ber om det.

Glitrende resultater

Du står i den motsatte enden av skalaen når du ikke bare tror på en Gud som intervenerer aktivt, du selger slike intervensjoner.

For det er det de gjør, predikantene som nærmest tar stykkpris, eller i det minste timespris – betalt på forhånd – for helbredelser. De finnes forresten i de fleste religioner, og alle forteller om glitrende resultater, skjønt det selvsagt er et lite forbehold om at det kanskje ikke skjer akkurat deg. Da slipper man brysomme krav om tilbakebetaling etterpå.

Kohn mistet familien sin fordi Gud ikke intervenerte. Han er en av flere millioner jøder som kan fortelle akkurat det. Som må ta inn over seg at deres kjære opplevde helvetet, før livet brutalt og meningsløst ble avsluttet.

Det oppsiktsvekkende er at Ervin Kohn ikke forbanner den Gud som folket hans har henvendt seg til og tilbedt gjennom flere tusen år – men fortsetter å be.

Tomme løfter 

Mange troende har snudd ryggen til Gud fordi han ikke grep inn. De kom til Gud i krisen, gråt, tryglet, ropte om hjelp. Svaret uteble. Det er gjerne i sånne situasjoner man blir desperat. Noen tar opp telefonen, slår nummeret, og håper at det hjelper. Men pengene, for ikke å si troen, var bortkastet.

Mennesker har gransket livet sitt etter slike kriser og spurt seg selv: «Var egentlig Gud der, noen gang? Da jeg trodde jeg opplevde et nærvær, lurte jeg bare meg selv? Finnes det en eneste hendelse som ikke like gjerne kunne vært forklart uten Gud. Var det bare tomme løfter, selv det Jesus sa ifølge Lukas: «Men dere skal få kraft ...»?»

Ikke få har konkludert med det ikke var noen kraft der. Det var ingen Gud som intervenerte.

Jeg skal ikke legge ut om de kristne svarene på hvorfor Gud lar det onde skje uten at han griper inn. De kan handle om syndefallet og menneskets utestengelse av Gud, om fri vilje og om Guds vei med hvert enkelte menneske.

For mange betyr slike svar mye, de plasserer de uløste spørsmålene i et system som gjør at det hele går opp. Men ikke for alle, særlig ikke når man står i den akutte situasjonen, redd, sliten og desillusjonert.

Det normale

Men det finnes et svar – eller kanskje snarere en observasjon – som har hjulpet mange til å finne troen igjen etterpå. Nemlig at Gud er der, hele tiden. Gud intervenerer, gjør under hver eneste dag. Det er bare så vanskelig å se det.

Den kristne kirke tror nemlig ikke at Gud skapte verden for så å snu ryggen til. Tvert imot: Gud er der som livgiver og opprettholder. Ingen ting kan eksistere uten Gud. Det skjer en kontinuerlig skapelse.

Hvorfor er det så vanskelig å se det?

For noen år siden diskuterte den nå avdøde professoren og TED talk-virtuosen Hans Rosling medias dekning av verdenssituasjonen med en journalist.

– Akkurat nå er det krig, konflikter, kaos, uro og en mengde andre problemer i verden, sa journalisten.

– Nei, du tar feil. Du tar beint fram feil, protesterte Rosling, og slengte på bordet en rekke eksempler på alt det positive som skjer hele tiden, alle tegnene på god utvikling, som media ikke dekker.

– Det kommer ikke med i nyhetene, fordi det skjer så sakte, la han til.

Vi får ikke med oss Guds kontinuerlige intervensjon fordi den skjer så sakte. Fordi den er så vanlig. Når det vonde opprører oss sånn, er det med dette bakteppet. Vi har vent oss til at det gode og det vakre, er det normale. Det vonde er avviket.

Det er i det normale vi skal lete etter Gud.

Selve perspektivet

Noen intervensjoner er likevel helt spesielle. I den kristne fortellingen er skapelsen av himmelen og jorden en av dem. Inkarnasjonen og Jesu oppstandelse fra de døde, en annen. Den siste ligger foran oss: oppstandelsen fra de døde. Det nye testamentet kaller det en forløsning. Det er da livet får sin egentlige form.

Den motviljen mot å snakke om det evige livet som vi ser hos noen få teologer i dag, er en ubetydelig parentes i kirkens historie. I 2000 år har oppstandelsen vært selve perspektivet, selve håpet, selve trøsten.

Ser vi lidelsen i lys av oppstandelsen blir den blir annerledes.

Troverdig

Men den er fortsatt vond. Forsatt skrikende urettferdig. Forsatt opprørende. Ikke til å holde ut.

Det er den for Gud også. Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg, sier Jesus i Matteusevangeliet.

Når mennesker – troende og ikke troende – nekter å akseptere det vonde, men raser i opprørt protest, da raser Gud med. Heller ikke Gud aksepterer det vonde. Oppgjøret og endringen kommer.

Det er dette som er kirkens budskap til mennesker i sykdom og lidelse. Vi snakker ikke om quick fix til 16 kroner minuttet, men vi snakker om et troverdig svar. Kirken må gjerne be for syke, på samme måte som den ber for mennesker som utsettes misbruk, undertrykkelse lidelse og død over hele verden.

Det er fint om noen opplever at situasjonen blir bedre av å bli bedt for, at Gud griper direkte inn. Men kirken tror ikke at slike erfaringer er løsningen på problemet. Løsningen ligger lenger framme.

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Alf Gjøsund

141 innlegg  128 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

For egen del er jeg altså et stykke på vei enig med Gjøsund i denne forståelsen. Men er det ikke noe mer som også er viktig, noe mer enn en (mulig) belønning langt der framme etter at vi har levd våre liv, etter av vi er døde og etter at vi ikke er mer – i et jordisk perspektiv?

Som markedsfører vil jeg nok si at dette er et særlig tungsolgt produkt. Eller at det er en nærmest umulig oppgave. Det blir som å selge en forundringspakke med en diffus innpakning, og som ikke skal åpnes før etter at folk er døde.

Det er ikke et slik budskap som har gitt kristendommen den store utbredelse og gjort den til den religionen med flest følgere i verden. Bibelen selv er full av tegn og under og Guds åpenbaringer. Ved siden av evighetsperspektivet, er det dette som har fascinert og som har gitt trøst og håp.

Takk for en veldig interessant tilbakemelding, Arne Danielsen. Du har tolket meg riktig, men jeg er også opptatt av et annet og mer hverdagsnært perspektiv: Når jeg leser kirkehistorien – og ikke minst oppbyggelseslitteraturen – aner det meg at livet i etterfølgelse av Kristus, å leve nær Gud, med de konsekvensene dette får for meg selv og dem jeg møter, er vel så viktig som miraklene.

Kanskje har den mer spektakulære delen av den kristne kirkens budskap henvendt seg til folk flest, mens kallet til etterfølgelse har vært for de få, jeg er ikke sikker, pietismen var jo kanskje den bredeste av de etterreformatoriske retningene, og fikk omfattende betydning for både den lutherske og øvrige reformerte kirkens utvikling. 

I dag er vel tendensen i den vestlige kirken at helbredelser og mirakler blir tonet ned, mens den mer substansielle forkynnelsen om å leve Åndens liv i Guds nærhet, har fått en renessanse. Det er selvsagt en fare for at denne forkynnelsen blir utvannet og selvsentrert, i tråd med en generell vektleggelse av selvutvikling, likevel tror jeg dette representerer noe av kirkens viktigste og mest inviterende budskap.

1 liker  
Kommentar #52

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ponzi-scheme

Publisert 8 måneder siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Som markedsfører vil jeg nok si at dette er et særlig tungsolgt produkt. Eller at det er en nærmest umulig oppgave. Det blir som å selge en forundringspakke med en diffus innpakning, og som ikke skal åpnes før etter at folk er døde.

Ordet "produkt" er interessant.

Som markedsfører vet du nok at forventninger kan utgjøre en stor del av produktets salgsverdi, ja, ofte hele verdien.

Det er ikke uten grunn at betting er big business.

Det jeg siterer deg på, får meg til å tenke på Ponzi-opplegg. Godtroende, og grådige, investorer kaster bort pengene sine på kjeltringer som skal investere dem. Kjeltringene bruker andres investeringer til å betale utbytte til de første investorene når de begynner å bli nervøse. Dette går en stund, kanskje noen år, før det hele rakner.

Og der er kristendommen i dag. Noen kristne får litt utbytte i dette livet, andre ikke. Akkurat som andre mennesker opplever det

Kreften rammer blindt, både jøde og greker, ateist og kristen.

Noen (mange?) kristne tviholder på håpet om jevnlig belønning, og slik oppstår muligheten for lettjente penger for dem som hevder å ha VIP-pass til Gud.

Men de fleste av oss ser at den eneste belønningen de kan ha håp om, som ateisten i nabohuset ikke har, er en eventuell gevinst etter døden.


Kommentar #53

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Gjøsund -

Publisert 8 måneder siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
mens den mer substansielle forkynnelsen om å leve Åndens liv i Guds nærhet, har fått en renessanse. Det er selvsagt en fare for at denne forkynnelsen blir utvannet og selvsentrert, i tråd med en generell vektleggelse av selvutvikling, likevel tror jeg dette representerer noe av kirkens viktigste og mest inviterende budskap

dette var en klargjørende og god kommentar.  Tusen takk.  Bare vi ikke nå er blitt så forflatet av denne sensasjonshungrende mirakelforkynnelsen at " Åndens liv i Guds nærhet",  som du skriver,  blir for uinteressant for mange av oss, selv om det er dette som må være DHÅ sin viktigste oppgave.

Kommentar #54

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Tilgang

Publisert 8 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Men de fleste av oss ser at den eneste belønningen de kan ha håp om, som ateisten i nabohuset ikke har, er en eventuell gevinst etter døden.

Og her har verken finanstilsynet eller konkurransetilsynet tilgang - før det er for sent.

Kommentar #55

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Vi er da

Publisert 8 måneder siden

del i Jesu kropp hvor han er hodet. Er ikke dette Jesu nærhet da?

Kommentar #56

Arne D. Danielsen

318 innlegg  5691 kommentarer

Gjøsund

Publisert 8 måneder siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
I dag er vel tendensen i den vestlige kirken at helbredelser og mirakler blir tonet ned, mens den mer substansielle forkynnelsen om å leve Åndens liv i Guds nærhet, har fått en renessanse. Det er selvsagt en fare for at denne forkynnelsen blir utvannet og selvsentrert, i tråd med en generell vektleggelse av selvutvikling, likevel tror jeg dette representerer noe av kirkens viktigste og mest inviterende budskap.

Takk for tilbakemelding. 

Vil gjerne understreke det jeg mener er mitt poeng. Det er ikke mirakler og spektakulære undre, men håpet. Vi sliter, og vi søker trøst hos Gud, og så får vi et håp. I dette ligger det ikke en fullstendig avvisning av "ting kan skje", men det er heller ikke veldig sannsynlig at noe skjer. Men håp er det. Er en slik trøst, håp og kanskje også en forsiktig forventing en livsløgn. Tja? Med utgangspunkt i Bibelen er det ikke det.

Som jeg skrev: "Og så utelukker jeg heller ikke konkrete inngripener. Det ville vært dristig." Her er Kirkebønnen og Fadervår eksempler på at det er flere enn oss enfoldige her ute som går konkret og timelig til verks i sine bønner. Men mest av alt gir det trøst og håp. Gud er en vi kan støtte oss på også i vårt jordiske liv, eller spesielt der.

For igjen å sitere meg selv: "Hva er poenget, hva er vitsen? Hva skal vi med en Gud som ikke kan gjøre det døyt eller løfte en finger i det hersidige? Ok, han helbreder kanskje ikke eller løser situasjonen, men om ikke annet kan troen på Guds allmakt lindre og mest av alt gi håp?"

Men jeg er helt enig i at etterfølgelse av Kristus, å leve nær Gud, med de konsekvensene dette får for meg selv og dem jeg møter, er en viktig del av troens frukter. Men det er noe med det personlige og intime lønnkammerforholdet til Gud som god, kjærlig og allmektig og at han velsigner oss med om ikke annet trøst og et berettiget håp - som altså også bekreftes i Bibelen, i Kirkebønnen og i selveste Fadervår.

2 liker  
Kommentar #57

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Heller nyte enn å forholde seg til sannheten?

Publisert 8 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan bare svare for meg selv, og svaret er ja. Jeg hadde ikke uttalt meg som jeg har uten at jeg har forstått. 

Gud griper inn, men iht deg griper han inn på en aggressiv måte, som en hissig og voldelig Gud som setter skapet på plass. Den guden har ingen plass for mennesket med den frie vilje han også skapte oss alle. I din beskrivelse av Gud ser jeg ikke kjærligheten, eller kjærlig inngripen. Vi har nok grunnleggende ulikt syn på Bibelen og frelsen. Jeg tror på den kjærlige nådefulle Gud som vil oss vel, og en skrift som er til for menneskene og ikke vi for den.

Nei, vi har ingen plikt til å lese eller ta stilling til det du skriver, men hvis ingen leser og kommenterer, forsvinner vitsen med å skrive. Vi er i et debattforum. Den som ikke liker motbør hører hjemme i sin egen blogg hvor de kan styre alt selv. 

Å møte motstand også mye motstand er ikke et ukjent fenomen her på vd, det overrasker heller ikke når en holder Skriftene høyt i hevd. For mennesker vil heller nyte enn å yte (gjelder ikke alle), mennesker (ikke alle) vil heller ha gode dager uten noe som forstyrrer idyllen. Noen er ganske ihuga i sine bestrebelser for å oppnå nettopp det, ikke minst i ordbruk mot dem som forstyrrer "idyllen".

Mine samlede kommentarer dokumenterer at ganske sterk motbør har ikke medført å svekke den overbevisning jeg har fått, faktisk desto mer styrket den.

Har jeg kapitulert angående den overbevisning jeg har fått, til tross for sterk motstand? Har jeg åpnet en egen blogg slik at jeg kan styre mye selv? Nei, jeg har ikke det. 

Hvis en ikke tåler å bli påminnet om hvordan Herren Allhærs Gud gir Seg tilkjenne i Skriftene og i historiens gang, men - kun - vil vite om det som behager menneskenaturen som helst vil ha det som klør i øret. Da er det ikke Skriftens Gud en vil ha noe med å gjøre, dermed vil x-antall bli svært overrasket når de en dag vil stå framfor Kristus Jesus. Enten som Frelser eller Dommer.

Husk på de ti brudepikene, der alle trodde det sto rett til med dem:

2 Da skal himmelriket være likt ti brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.

 2 Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. 3 For de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. 4 De kloke tok med olje på kannene sine sammen med lampene. 5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. 6  Men ved midnatt lød et rop: "Brudgommen kommer! Gå og møt ham!" 7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. 8 Men de uforstandige sa til de kloke: "La oss få litt av oljen deres, for lampene våre slokner." 9 "Nei," svarte de kloke, "det blir ikke nok både til oss og dere; gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!" 10  Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige, gikk sammen med ham inn til bryllupet; og døren ble stengt. 11 Senere kom de andre brudepikene og sa: "Herre, herre, lukk opp for oss!"

 12 Men han svarte: "Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke."
 13 Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen.
Matt 25,1-13

Er det ikke av Guds Kjærlighet og omsorg Kristus Jesus advarer oss? Jo, det er faktisk det. Den dagen som en av Guds Nåde får se det, da blir samtidig trangen til å få vite mest mulig om hvilken Gud vi har være meget sterk. For da er det ikke - kun - godordene en vil vite om; men faktisk også årsaken til at Herren Allhærs Gud handler som Han gjør. Det tilkjennegir Herren Allhærs Gud i Skriftene samlet og som kan bevises opp igjennom hele historien samlet.

Det er ikke så lenge til at dette vil skje, for den store Trengselstiden er ikke langt unna:

3 Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profetere i 1.260 dager." 4 Dette er de to oliventrær og de to lysestaker som står foran jordens herre.
5 Og er det noen som vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på deres fiender. Ja, om noen vil skade dem, slik skal han dø!

 6 De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i den tiden de er profeter; og de har makt over vannet og kan gjøre det til blod, og makt til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.
 7  Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem.

 8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet. 9 Mennesker av mange folk og stammer og tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem. 10 Og de som bor på jorden, skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en stor plage for dem som bor på jorden.

 11  Men etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem; de reiste seg opp og stod på sine føtter, og de som så dem, ble grepet av stor frykt.
 12 Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem: "Stig opp hit!" Og de steg opp til himmelen i en sky, midt for øynene på sine fiender.

 13 I samme stund kom det et stort jordskjelv. En tiendedel av byen raste sammen, sju tusen mennesker ble drept, og de som var igjen, ble forferdet og gav himmelens Gud ære.

 14  Det annet ve er nå over. Men det tredje ve kommer snart.
Åp 11,3-14

Dyret som stiger opp fra avgrunnen er Antikrist.

Les gjerne hele kapitlet i sin sammenheng, dere som eventuelt kjenner trang til det.

Kommentar #58

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Imponerende utholdenhet

Publisert 8 måneder siden

Det er imponerende å se deg holde ut til tross for mye motstand her på Verdidebatt. Men jeg er nok enig med NK i mye. Og jeg ser ingen her som velger nytelse framfor sannhet. 

Vi ser alle stykkevis, som Paulus sier. Derfor er det god grunn til å lytte til hverandre. Det kan jo hende at andre også har sett deler av sannheten,  kanskje noe som vi selv ikke har sett.    

1 liker  
Kommentar #59

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Hvis en ikke tåler å bli påminnet om hvordan Herren Allhærs Gud gir Seg tilkjenne i Skriftene og i historiens gang, men - kun - vil vite om det som behager menneskenaturen som helst vil ha det som klør i øret. Da er det ikke Skriftens Gud en vil ha noe med å gjøre, dermed vil x-antall bli svært overrasket når de en dag vil stå framfor Kristus Jesus.

For min del handler det om en annen form for tilnærming til religion, og når du bruker Bibelen som slagvåpen for å vinne frem tenderer du mot å misbruke Guds navn for å få gjennom din egen overbevisning. Du har en retorikk uten kjærlighet og nåde, mens begge disse begreper er sentral i mitt forhold til Gud og religion. Det er derfor det kolliderer. 

Jeg har ingen ambisjon om å mildne din oppfatning, din tro eller din kamp, men jeg oppfordret snarere til å slutte å bruke oppramsinger av Bibelen som våpen thi alle her kjenner den like godt eller kanskje bedre enn deg. Vi underkjenner hverandres forståelse. Det er poenget her. 

Kommentar #60

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  184 kommentarer

I gode og onde dager.

Publisert 8 måneder siden

Evangeliet om Jesu forsoning gjelder hovedsakelig om vårt forhold til Gud. Hvis vi tenker at det først og fremst gjelder dette livet er vi på villspor. Men vi skal vite at Jesus er med oss også når vi lever her i vårt forgjengelige legeme. Han er med oss både i motgang og medgang. Jeg ble helbredet for alvorlig hjertesykdom på et mildt sagt uvanlig vis. Men jeg har hatt alvorlige helseproblemer i nærmere 40 år. Jesus var med meg i de onde årene også.

Kommentar #61

Pål Georg Nyhagen

181 innlegg  1811 kommentarer

Et apropos:

Publisert 8 måneder siden

 

 

Kyrkans uppgift är att befria oss

till en öppenhet inför framtiden

till en öppenhet inför med människorna

till en öppenhet inför Gud.

 

Vi bekänner 

att vi ofta stelnat

och slagit oss till ro.

När vi har sätt något nytt,

har vi ofta trott 

att detta nya när den definitiva och slutgiltiga Sanningen.

Vi har glömt

att det finns andra bitar av Guds verklighet;

bitar som vi inte upptäckt.

 

Ännu.

 

Framför allt bekänner vi 

att vi ofta glömmer våra bröder och systrar i Guds familj.

Att vi föraktar oliktänkande

och tror:

Dem har jag inget att lära av.

 

Likväl 

kan de vi föraktar

ha sett bitar av Din verklighet…

bitar som vi inte har sett, Gud.

Herre förbarma dig.

 

Amen.

 

(Per Frostin)

1 liker  
Kommentar #62

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Når jeg ser på Jesus blir jeg ikke trett og motløs.

Publisert 8 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Det er imponerende å se deg holde ut til tross for mye motstand her på Verdidebatt. Men jeg er nok enig med NK i mye. Og jeg ser ingen her som velger nytelse framfor sannhet. 

Ikke lov til å forsvare seg mot slike stikk i fra N.K. heller?

Gode råd fra et varmt og omsorgsfullt hjerte tas i mot med takk og takker også Jesus for slikt samtidig. Men ikke alle råd kommer fra et varmt hjerte, og ikke alle råd kommer fra et vennligsinnet hjerte; merker forskjellen.

Synes nok at det øvrige budskapet i kommentaren ( #57 ) er mye viktigere enn det å forsvare meg mot N.K. da, det er jo samtidig tillatt å forsvare seg mot  uvennlige beskyldninger. Spydigheter oppfattes også.

Jo, det er faktisk noen fra kristenhold som aktivt har anbefalt nytelse her på vd, hvis du hadde vært mer  etterrettelig burde du sett at det var presisert i parentes at det jeg skrev om den saken ikke gjaldt alle.

Et legeme består ikke kun av myke deler, men også av bein og negler der hjertet samtidig er varmt der Kristus Jesus er Legemets hode.

Det å være vennligsinnet med et varmt hjerte er det motsatte av - kun -  å formidle det som klør i øret, ydmykhet er heller ikke å bli duknakket i forhold til mennesker og være alle til lags eller tekke alle.

Troende kristne står også - mer eller mindre - i en daglig kamp mot ondskapens åndehær i himmelrommet, som  påvirker menneskene til å gjøre og velge det onde. Også derfor er alle troende kristne 100% avhengig av Kristus Jesus og Hans hjelp. 

Det er så mye i disse tider som distraherer de kristne, mengden av informasjon og mange muligheter til nytelse og underholdning er formidabel. Romerriket gikk under også på grunn av stor dekadense og moralsk frafall. Minner ikke denne tiden om nøyaktig det samme samt et økende hat mot Israel , jøder og kristne; samt alt som minner om mer normale tilstander? Ingen tidligere tider har det vært slike formidable muligheter til å bli ført bort fra den nødvendige Mariaplassen (ta tid til å høre på det Kristus Jesus sier til oss i Skriftene) og det å stadig be.

Samtidig har mange velstandsår gjort mange sløve, der kjedsommeligheten driver flere til å bryte destruktive grenser. 

Guds apostel Paulus formaner mot det å få verden og det som er i verden for kjær:

11  For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.
 12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, 13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.

 14 For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.
 15 Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du tilskynde og vise til rette. La ingen se ned på deg! 
Tit 2,11-15

 For Demas forlot meg, fordi han fikk den nåværende verden kjær. Han drog til Tessalonika, Kreskens har dratt til Galatia, Titus til Dalmatia. 2 Tim 4,10

Paulus kunne også reagere slik:

14 Kobbersmeden Aleksander har gjort meg mye vondt. Herren skal gjengjelde ham etter hans gjerninger.

 15 Pass deg for ham du også, for han har gått hardt imot vår forkynnelse. 16  Første gang jeg forsvarte min sak i retten, var det ingen som stod fram og hjalp meg. De forlot meg alle sammen - må det ikke bli tilregnet dem!

 17 Men Herren stod hos meg og gjorde meg sterk, for at jeg skulle fullføre forkynnelsen av budskapet, så alle folkeslag kunne få høre det. Og jeg ble reddet ut av løvens gap.
 18 Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet! Amen. 
2 Tim 4,14-18

Her ser du også drivkraften, samtidig er det lov å forsvare seg for det gjorde også Guds apostel Paulus og sikkert mange flere underveis på Livets veg:

1 Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, 2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.

 3 Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.
Hebr 12,1-3

Når jeg ser på Jesus blir jeg ikke trett og motløs, anbefaler det på det sterkeste. Er det ikke viktig å påminne om disse skriftstedene også? Tror nok det. Guds fred!

Kommentar #63

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Du har selvsagt lov til å forsvare deg. Det er vel også noe du benytter deg av her. Jeg ønsker også Guds fred for deg og alle andre her. 

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere