Aase Maren Østgaard

1    0

Rett til liv - heile livet

Har vi samvit til å stramme inn abortpolitikken?

Publisert: 21. jun 2018 / 886 visninger.

Når ein tenkjer på dei som tek abort tenkjer ein som oftast på ei singel kvinne i byrjinga av tjueåra som ikkje brukte kondom under eit one night stand. Statistikk frå USA malar eit anna bilete: 24 prosent av dei som tek abort er gifte katolske kvinner. Effektiv anti-abort-aktivisme må, i atterkant av Irlands Ja, ta ein radikalt annleis form.

Så lengje ein skal vere imot abort, må ein fremme dei løysningane som faktisk hindrar at abort skjer. Ei 34 år gamle mor til tre frå beste vestkant er ikkje immun mot dei faktorane som speler inn i ei avgjersle om å ta abort. Tvert imot så viser det at abort slettes ikkje er så enkelt å forklare som mange trur. Alt for lengje har vi tydd til forklaringar som legg skulda på kvinnene som tek abort, som latskap, ignoranse, og mistenkeleggjering. Studiar viser at avgjersla er basert på reelle bekymringar rundt det å kunne gje barnet det dei treng, eller at eit barn vil hindre utdanninga eller karriereprogresjonen kvinner treng.

I all den tid abort skjer, må kristne ikkje berre kjempe for at det skjer under trygge kår. Ein slik politikk vil ha ringverknader. Vi må også kjempe for at alle har tilgang på gratis prevensjon slik at ein eventuell uønskt graviditet ikkje skjer i utgangspunktet. Reservasjonsrett og abortnemnd er gode døme på feilslått politikk som rammer skeivt. Vi kan ikkje akseptere at ei kvinne i distriktet får ei abortbegjæring avslått av naboen fordi ho har ei forstyrrande gran i hagen. Då har vi all grunn til å slå ned på det.

Ikkje minst er det snodig å rette så mykje fokus på livet før fødsel, når Norge som nasjon kaster flyktningar på dør og dei økonomiske forskjellane på folk aukar for kvar dag som går, også med Kristeleg Folkeparti som støtteparti. Vi må stå i bresjen for realpolitiske løysningar som gagnar alle. Å kjempe for den kristenliberaliseringa eg har skissert over vil ikkje gjere at unge folk kjem att til kyrkja i hordar, eller andre mirakel. Men den vil gjere at vi som kristne blir teke på alvor i debatten. Og det trengst.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

173 innlegg  1132 kommentarer

Den abortgreiamotstanden lizzzm....

Publisert 4 måneder siden
Aase Maren Østgaard. Gå til den siterte teksten.
I all den tid abort skjer, må kristne ikkje berre kjempe for at det skjer under trygge kår. Ein slik politikk vil ha ringverknader. Vi må også kjempe for at alle har tilgang på gratis prevensjon slik at ein eventuell uønskt graviditet ikkje skjer i utgangspunktet. Reservasjonsrett og abortnemnd er gode døme på feilslått politikk som rammer skeivt.

En representant for organisasjonen Amathea pekte på, for noen år siden,  at kvinner i alderen 20 -24, den gruppen som får utført flest aborter, oppgir karriere og studiepress som vesentlig årsaksammenheng for valget om å avslutte et spirende menneskeliv.

Og , om dette er korrekt,at samfunnets tilrettlegging for den som utilsiktet blir gravid- svikter, er det selvsat et stort tankekors.

Men, slik jeg oppfatter trådstarters posisjon , hvem kan egentlig bestride at en kvinne, en hvilken som helst kvinne, hvor som helst i verden, og som vurderer abort, ikke er i en sårbar posisjon. Dvs at en hvilken som helst kvinne på selvstendig grunnlag skal ha rett til en trygg abort når hun selv opplever å være i en sårbar posisjon.

Det, og ikke noe annet er grunnsvillen i dagens abortlovgivning.

Og, retten til f,eks tvillingabort kommer derfor også som en følge av dette.

Argumentasjonen gjør hver enkelt abort i praksis og prinsippielt legitim,  enten hun som får foretatt aborten er en vestlig studerende kvinne i tyveårene, eller en fattig 15- åring fra Nigeria, fordi de begge kan påberope seg å være i en "sårbar posisjon".

Men, når premisset for debatten innskrenkes til "sårbar posisjon" , eller abort ved voldtekt eller incest - en "uangripelige" stillingstagen som egentlig ikke kan utfordres, fordi man øyeblikkelig fremstår i opposisjon til alle dem (som med gode motiver) som vil forsvare kvinner i en "sårbar posisjon", så er enhver meningsfull debatt død.

Det er slik trådstarter legger premissene for debatten.

Jeg er redd  for at den skråplaneffekten som tvillingabort etter mitt skjønn representerer, ikke bare begrenses til dette, men kan medføre ytterligere press på retten til andre typer aborter, som f,eks ultra senaborter, hvor barnet kan aborteres helt opp til grensen for at det kan overleve.

Og, som en følge av dagens abortlovgivning, er konsekvensen altså den relativt nye  konklusjonen om at tvillingabort er lovlig, og hvor den politiske tausheten har vært stor.

Fra faglig medisinsk hold advares det mot inngrepets karakter fordi  sponranabortrisikoen øker med omkring 15% for det ufødte barnet - etter at det andre barnet er avlivet.

Og da blir spørmålet til innleggsforfatteren , om hun,  mener at tvillingabort bør være tillatt når kvinnen er i en sårbar posisjon - og i så fall hvordan dette i et kristent etisk perspektiv kan forsvares ?

Og, hvis svaret er ja - er det først da man som kristen kan bli tatt på alvor i debatten ? 

3 liker  
Svar
Kommentar #2

Eirik A. Steenhoff

21 innlegg  420 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Aase Maren Østgaard. Gå til den siterte teksten.
Vi kan ikkje akseptere at ei kvinne i distriktet får ei abortbegjæring avslått av naboen fordi ho har ei forstyrrande gran i hagen.

Dette tar premien for det dummeste argumentet i saken om reservasjonsrett (eller, det er det jeg tror det er). Og dette er ment som et ledd i kampen for at "vi som kristne skal tas på alvor i debatten." Mon det.

Kort oppsummert sier innlegget at ingen tiltak for å begrense abort er legitime, unntatt å kaste prevensjonsmidler etter kvinner – ikke en veldig kristelig politikk – men i grunnen er abortdebatten og fosterets livsvern irrelevant så lenge vi ikke slipper inn flere innvandrere til landet. Øh?

3 liker  
Svar
Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1523 kommentarer

Liv og død og slikt...

Publisert 4 måneder siden
Aase Maren Østgaard. Gå til den siterte teksten.
Å kjempe for den kristenliberaliseringa eg har skissert over vil ikkje gjere at unge folk kjem att til kyrkja i hordar, eller andre mirakel. Men den vil gjere at vi som kristne blir teke på alvor i debatten. Og det trengst.

Religiøse og andre diskutere dette uten å definere start og slutt på livet..  Når starter et liv og når slutter livet ?   Starter det ved unfannelsen og slutter når cellene ikke reagerer ? Starter det nå hjernen sender impulser og slutter når man er hjernedød ? Starter det når blodet begynner å pumpe blod og stopper livet når hjertet stopper ? Starter det når navlestrengen klippes og stopper når vi er avhengig av hjelp for å leve ?   De fleste definerer seg en mix og ikke en sammenheng.  Uten å definere denne sammenhengen blir alle diskusjoner bare tomme ord.  Kristne grupperinger har forskjellige meninger om alt - også dette med starten av et liv og dødens definering. 

Svar
Kommentar #4

Eirik A. Steenhoff

21 innlegg  420 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Religiøse og andre diskutere dette uten å definere start og slutt på livet..

Helt feil. Hele poenget er at kristne opererer med en klar – og for øvrig: klart vitenskapelig forankret – definisjon av hva som er et menneskelig liv. Det er en definisjon som i motsetning til dagens abortlov omfatter fostre yngre enn lovens vilkårlige grense på 12 uker

2 liker  
Svar

Siste innlegg

Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 1 time siden / 20 visninger
0 kommentarer
Sammen for et varmere klima?
av
Synne Dokka
rundt 5 timer siden / 40 visninger
0 kommentarer
En ordning som kan bety alt
av
Bent Høie
rundt 5 timer siden / 51 visninger
0 kommentarer
Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 7 timer siden / 53 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 7 timer siden / 891 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 119 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 1 time siden / 20 visninger
0 kommentarer
Sammen for et varmere klima?
av
Synne Dokka
rundt 5 timer siden / 40 visninger
0 kommentarer
En ordning som kan bety alt
av
Bent Høie
rundt 5 timer siden / 51 visninger
0 kommentarer
Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 7 timer siden / 53 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 7 timer siden / 891 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 119 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Torgeir Tønnesen kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
27 minutter siden / 647 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
43 minutter siden / 604 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2948 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 1 time siden / 2900 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
rundt 1 time siden / 647 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
rundt 1 time siden / 604 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2948 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2948 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
rundt 3 timer siden / 647 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 3 timer siden / 2900 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 3 timer siden / 2900 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 3 timer siden / 2948 visninger
Les flere