Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator i Vårt Land

Verdiløse menn

Norge produserer tapere på løpende bånd. Enn om vi i det minste snakket om det.

Publisert: 21. jun 2018  /  1755 visninger.

VED UTGANGEN av første kvartal 2018 mottok 329.400 personer i Norge uføretrygd. En økning på 3500 personer siden utgangen av 2017. Her kommer det påfallende: I den tradisjonelt sett mest utsatte aldersgruppen – menn over seksti – har uføreandelen gått ned. Så hvorfor går tallene likevel opp? Svar: fordi yngre menn. Bare de siste ti årene er uføretrygdede nordmenn i 20-årene mer enn doblet. Smak litt på den. Mer enn doblet.

 

Svært bekymringsfull. Eller som Helsedirektør Bjørn Guldvog advarte under sin årstale om nordmenns helsetilstand: «Blant uføre under 39 år skyldes nesten 60 prosent psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser». Han karakteriserte utviklingen som «svært bekymringsfull».

Og disse unge mennene sliter ikke bare med å komme seg inn i arbeidslivet. Vel så mye sliter de med å komme seg inn på kjønnsmarkedet. Vårt Land-spaltist Didrik Søderlind skrev nylig om den såkalte «incel-bevegelsen», en subkultur av menn som lever i «ufrivillig sølibat» (involuntary celibacy).

Her hjemme passerer hver fjerde norske mann 45-årsdagen uten etterkommere. En av fire.

 

Polygamiet gjeninnført. I historisk sammenheng er dette noe helt nytt. Menn pleide å bli fedre. Nå brukes i stedet et knippe av dem i flere runder. Søsknene Erika og Aksel Braanen Sterri skriver i siste nummer av Minerva at polygamiet er gjeninnført under et annet navn – serie-monogami: «Dermed risikerer vi å få et samfunn hvor mange eldre kvinner sitter igjen forsmådd og alene, mens mange menn hele livet forblir både barnløse og uten partner, fordi de ble utkonkurrert av de samme mennene som forlot sine koner.»

Dette er den norske velferdsstaten anno 2018. Etter alt å dømme det mest velfungerende samfunnet verden har sett, men ikke desto mindre en organisme som produserer tapere på løpende bånd og forviser dem fra industrisamfunnets to viktigste arenaer for identitetsbygging: familien og arbeidsplassen.

Og folk spør seg hvorfor de tar ut sin forbitrelse i kommentarfeltene? Eller begynner å se på Jordan Peterson sine forelesninger?

 

Messiansk vismann. For to år siden var Jordan Peterson en passe unnselig professor ved universitetet i Toronto. I dag er han en slags kombinasjon av sjelesørger og messiansk vismann for millioner av unge menn fra samfunnets overskuddslager. Med vekkelsespredikantens etos forkynner Peterson dem et budskap om at de må «ta ansvar for egne liv», «rette opp ryggen» og «rydde rommet sitt». Rådene er smålåtne, men imøteses med en hengivenhet som grenser til det kultiske. Det er det er det saktens fristende å gjøre narr av, men viktigere er det å spørre seg hvorfor.

Hva er det Peterson gir dem – som de tørster etter? Hvilke lengsler er det han formulerer et gjensvar på? Antagelig handler det om noe så elementært som dette: Han nekter ikke for at de finnes. Han ser dem.

 

Avkastningens logikk. Michel Houellebecq gir de samme mennene en litterær omdreining i sin romandebut Utvidelse av kampsonen (1994), hvis tittel henspiller på at markedstenkningen invaderer stadig nye deler av menneskelivet, sågar det som har med kjærlighet og reproduksjon å gjøre. De som har sosial og seksuell kapital til å begynne med skal få enda mer av den; og de som har lite er snart bankerott. De første skal bli de første.

Houellebecq har ingen løsning, bare observasjoner og et ømt blikk. En skisse til løsning kommer først i Underkastelse (2015), der han tar opp tråden og leker med tanken på et strengt regulert kjønnsmarked etter patriarkalske prinsipper. Som om det skulle være noe bedre.

 

Identifiserer seg. Det er vanskelig å omfavne hele pakken som er Peterson og Houellebecq; begge sier ting som gjør at noen enhver vil måtte krympe seg. Men de er i det minste i stand til å gjenkjenne noe av seg selv i den utstøtte «kjellerstue»-klassen. Og derfor når de inn.

Der storsamfunnet møter utfallene mot «feminister», «miljøvernere» og – nå sist – Lise Klaveness med rettepenn og fordømmelse, er Peterson og Houellebecq villige til å se de samme utfallene som uttrykk for en dyp avmaktsfølelse. Ubehjelpelige skrik etter oppmerksomhet, som liksom sier: «Få meg på for faen, vi finnes faktisk! Hva har dere tenkt å gjøre med det?»

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arne Danielsen

323 innlegg  5691 kommentarer

Hva kan årsakene være?

Publisert 11 måneder siden

Et viktig innlegg om et et viktig tema.

Bortsett fra de virile og reproduktive mennene, som utkonkurrerer den voksende singelgruppen, hva kan årsakene være?

Kan det være noe av dette?

 

1) Feminisering av samfunnet?

2) Familieoppløsning?

3) Normoppløsning?

4) Et for godt og ødeleggende velferdssystem?

5) En skole som tonet ned disiplin og krav til eleven for to-tre tiår siden?

6) En førstegangstjeneste for de få - der tidligere nesten alle unge menn tjenestegjorde og der "gutter ble til menn"?

7) Et stadig mer spesialisert arbeidsliv der arbeidsinnvandrere tar de ufaglærte jobbene - hvis i det hele tatt norske unge menn søker på slike jobber?

8) Passiviserende fritid med sosiale medier og dataspill, og hvor en del også tyr til rus? Et anslag er at det er nærmere 100.000 rusmisbrukere i Norge og med en solid overvekt av (unge) menn.

9) En tydeligere forskjell på "vellykket" og "mislykket" som er blitt mer synlig og forsterket med sosiale medier - og medier generelt?

10) En inflatorisk diagnostisering og sykeliggjøring?

 

Jeg vet ikke, men noen av disse tilstandene er trolig årsaker til mislykkethet og dropouts.

Peterson og Houellebecq er ikke bare i stand til å nå inn til "kjellerstue"-klassen, men de drøfter også årsakene. Vi kan velge om vi mener at de kun er som "sjelesørgere" å regne, eller om vi tar dem på alvor. Å ikke ta dem på alvor framstår som en unnlatelsessynd.

9 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Kan det være noe av dette?

Ja, du treffer godt.  Er det mulig å snu utviklingen mån tro?

Skilsmisse, samlivsbrudd er vår tids største problem.  Barn blir ødelagt.  Mor og far får ikke vite det.  Hadde de visst det jeg vet hadde de aldri skilt seg.5 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Skremmende

Publisert 11 måneder siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Dette er den norske velferdsstaten anno 2018. Etter alt å dømme det mest velfungerende samfunnet verden har sett, men ikke desto mindre en organisme som produserer tapere på løpende bånd og forviser dem fra industrisamfunnets to viktigste arenaer for identitetsbygging: familien og arbeidsplassen.

Vi må vel kunne slå fast at Norge ikke er det mest velfungerende samfunnet verden har sett.

Politikere er blinde når de skryter av «verdens lykkeligste land».  Jeg lurer på hva Erna Solberg sier om at,  «bare de siste ti årene er uføretrygdede nordmenn i 20-årene mer enn doblet. Smak litt på den. Mer enn doblet.»

Nei, skru tiden tilbake til 60-tallet da vi hadde moral og respekt.  


6 liker  
Kommentar #4

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Føler liksom ikke det er så mye jeg kan si. Grei nok kommentar. Bare vil nevne to ting Peterson HAR kunnskap OG utdannelse. Det har en verdi i seg selv, så kan man spørre seg når det blandes med politikk. (Han burde startet en kanal med psykologi for lenge siden uansett)


(2) Dette er et problem som ikke løser seg kjapt. OG det løses best innad i familiene hvis det mulig. kanskje venner? Selvom jeg er åpen på at det er flere måter.


(3) Ikke prøv  å løs problemet NÅ! Det er urealistisk. Oslo-skolen har hatt problemer i 20 år og med gjevne mellomrom, kommer en artikkel. "DET ER PROBLEM I OSLOSKOLEN" - det blir bare dumt og et bevis på hvor dumt media er som redskap noen ganger.


Det må være 10-20 års planer MINST. Vi kan heller ikke ha som mål at "alle" fikser seg selv. Vi burde tillate litt unormalitet. Jesus sa la hveten gro med ugresset. Men vet aldri egentlig hvem som blir en vakker blomst. Noe usikkerhet vil et samfunn alltid leve med.


MEn uansett fint å bli sett :)

Kommentar #5

Bjørn Norvall Hoemsnes

0 innlegg  11 kommentarer

Langsom læring og øyekontakt

Publisert 11 måneder siden

"Dette er den norske velferdsstaten anno 2018. Etter alt å dømme det mest velfungerende samfunnet verden har sett, men ikke desto mindre en organisme som produserer tapere på løpende bånd og forviser dem fra industrisamfunnets to viktigste arenaer for identitetsbygging: familien og arbeidsplassen."

Håvard Nyhus observerer og formidler et presist bilde av dagens virkelighet. Det er en lite tilfredstillende situasjon vi fronter i dagens samfunn. Men den blir dessverre bare verre tror jeg. Hva er det som går tapt? Jo selvfølgelig menneskelig kapital først og fremst. Uten den har vi ikke et velfungerende samfunn.

De siste tiår helt siden 70-tallet har jeg observert noe jeg tror er vesentlig i denne sammenheng. Hos veldig mange forvitrer evnen til fordypning og langsom læring. Effektivitet og hurtige løsninger overtar i større og større grad. Denne utviklingen bidrar til en fremmedgjøring av vår personlige konstitusjon. Den undergraver en sunn og naturlig åndelig vekst.  Angst og frustrasjon sniker seg inn.

En annen observasjon er mangel på ekte god kommunikasjon med øyekontakt. Øynene våre gjenspeiler vår sjelelige status. Uten øyekontakt forvitrer også den og vi blir etterhvert veldig ensomme selv i samme rom. 

Den gode nyheten er at det er fullt mulig å gjøre noe med det uten annen investering enn en bevisshet om dette.

9 liker  
Kommentar #6

Sigmund Svarstad

49 innlegg  123 kommentarer

Årsaken?

Publisert 11 måneder siden

Etter min mening er den egentlige årsaken at vi som barn og unge mennesker er og/eller blir opplært til å forstå seg selv som en universell kropp med eller uten sjel, og ikke som en universell sjel med eller uten kropp. Også grunnskolen - ikke minst.

Dersom hver enkelt av kongerikets innvånere oppfattes, forstås og respekteres som en (uforgjengelig) sjel med en (forgjengelig) kropp, er også problemet med økningen i omfanget av psykiske plager og lidelser lettere å finne løsningen på. 

2 liker  
Kommentar #7

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Demografien setter sluttstrek for norsk kultur

Publisert 11 måneder siden

I Norge fødes det i gjennomsnitt 1.6 barn pr. kvinne. For å opprettholde en stabil populasjon trengs i overkant av 2 barn pr. kvinne. Og aldri i vår historie er barn og mødre tilgodesett med slike støtteordninger og muligheter for selvrealisering som i dag.  Allikevel øker ikke fødselstallet for den etnisk norske befolkningen.

Inn i denne 'selvutslettende' kulturen kommer migranter fra de fjerneste land i verden. Vi hører om unggutter som har reist mer eller mindre til fots fra Afghanistan. Om afrikanske og arabiske kvinner som reiser hundrevis av mil med livet som innsats sammen med barna(uten barnetrygd eller au-pair) for å komme til Europa. Det er slike mennesker norsk  ungdom vil måtte konkurrere med om arbeid og velstand.  


8 liker  
Kommentar #8

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

Maskulin identitet

Publisert 11 måneder siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke, men noen av disse tilstandene er trolig årsaker til mislykkethet og dropouts

Arne nevner mange mulige årsaker her, og det kan gjerne være noen kombinasjoner av det som nevnes som er underliggende årsak til at det skapes "tapere" av unge menn. 

Slik jeg ser det, og har skrevet litt om i et par tråder på VD, så kan mangel på maskulin identlitet være en fellesnevner i dette. Rett og slett et dårlig maskulint selvbilde! Jeg tror de fleste menn kjenner igjen noen utfordringer fra sin egen oppvekst på dette og hvor gode maskuline forbilder, bekreftelser fra menn, eksempler på menn som tar ansvar, formidling av verdier og eksempler på sunn maskulin adferd var viktig i dannelsen av den mannen hver enkelt av oss har blitt!

4 liker  
Kommentar #9

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Nyhus peker på et reellt problem som bør tas på alvor.  Å finne årsaker til problemet bør la seg gjøre, og finner man årsaker finnes sikkert løsninger også.  Det er nok - som i så mange andre tilfeller - en kombinasjon av natur og kultur som ligger bak.

Jeg skal ikke spekulere for mye i disse årsakene, men for å ta det med naturen; så snakker jeg her om biologi/gener.  Selv om det synes politisk ukorrekt å nevne det i tider som disse, finnes det biologiske forskjeller mellom kjønnene, grunnet evolusjonens påvirkning.  Det er ikke "rasjonelt" av evolusjonen å utruste de to kjønn med nøyaktige like egenskaper.  Etter min observasjon i eget og andres liv er menn mer fysiske, utagerende og kanskje aktivt aggressive enn kvinner.  Bildet av mannen som jeger, enten det dreier seg om jakt på seksualpartner eller på leit etter et reinsdyr å felle, er ikke bare en klisje selv om bildet ikke skal overdimensjoneres.

Så da kan man lure på hvor disse drifter i mannen gjør av seg i et Norge anno 2018.  Et samfunn som er svært ulikt de forhold der genene tilpasset seg.  Og dermed er vi over i kulturen.

Det sies at samfunnet har blitt "feminisert".  Kanskje er det noe i det.  De fysisk harde arbeidsplassene, f.eks i industrien, er det mindre av.  Enten er de tatt av polakker og andre fra og i utlandet, forøvrig finnes det vel fortsatt fysisk utagerende arbeide på landsbygda.  Men alle kan ikke bo på landet.  I byene er det mest skrivebordsarbeid foran dataskjermer, med mentalt krevende og fysisk ikke-krevende arbeide, kombinert med krav til brede sosiale evner i tett og komplekst samspill med andre mennesker.  Hvordan dette harmonerer med "jegeren" kan man jo undre seg over.

Løsninger har jeg ikke så mye av.  Men i mitt liv har jeg minst to aktiviteter som gjør noe positivt med meg som mann.  Det ene er å hugge ved.   Det gir meg stor glede å felle et tre, kappe og hugge det opp til noe som varmer både der og da og til vinteren.  Det andre jeg tenker på er fotball.  Å spille fotball med gutta gir meg utløp for noe maskulint dypt inne i meg på en måte som ikke ødelegger verden.

Uansett et tema for diskusjon og forhåpentligvis med konstruktive løsninger.


3 liker  
Kommentar #10

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Michel Houellebecq igjen

Publisert 11 måneder siden

Michel Houellebecq gir de samme mennene en litterær omdreining i sin romandebut Utvidelse av kampsonen (1994), hvis tittel henspiller på at markedstenkningen invaderer stadig nye deler av menneskelivet, sågar det som har med kjærlighet og reproduksjon å gjøre.

Temaet ble tatt opp i Michel Houellebecqs bok 'De grunnleggende bestanddeler'   som et oppgjør med 68 -generasjonens frihetsidealer og libertinisme. Boken er fra 1999.

Et av spørsmålene han stiller er om et samfunn og individene kan overleve uten religion. 

-  -  -

Et sitat fra  R. Scruton:

Skillet mellom ting av verdi og ting som har en pris kommer til syne i alle anliggende av interesse for mennesker. Når ting har verdi, er forsøkene på å oppnå dem givende på måter vi ikke kan forutsi, de oppfyller det vi er og ikke bare det vi ønsker. 

Vi er hardt prøvede eksistenser, og vi vender oss bort fra oppfyllelsen under vrangforestillinger om at juggel av ett eller anet slag kanskje kan tjene som en bekvem erstatning.

Det å overvinne fristelser er en åndelig oppgave. Det er ingen politisk orden, økonomisk orden eller diktater fra oven som kan erstatte den moralske disiplin som hver og en av oss må ha , hvis vi skal leve i en verden av overflod uten å legge alt det vi setter høyest- kjæligheten, moralen, skjønnheten og Gud selv - ut for salg.

-  -  -

'Deres gjerninger tillater dem ikke å vende om til sin Gud; for de har utuktens ånd i sitt indre, og Herren kjenner dem ikke.'

Hosea ,5,4.

4 liker  
Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

184 innlegg  13478 kommentarer

Noen lekmannstanker

Publisert 11 måneder siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Jeg skal ikke spekulere for mye i disse årsakene, men for å ta det med naturen; så snakker jeg her om biologi/gener.  Selv om det synes politisk ukorrekt å nevne det i tider som disse, finnes det biologiske forskjeller mellom kjønnene, grunnet evolusjonens påvirkning.  Det er ikke "rasjonelt" av evolusjonen å utruste de to kjønn med nøyaktige like egenskaper.  Etter min observasjon i eget og andres liv er menn mer fysiske, utagerende og kanskje aktivt aggressive enn kvinner.  Bildet av mannen som jeger, enten det dreier seg om jakt på seksualpartner eller på leit etter et reinsdyr å felle, er ikke bare en klisje selv om bildet ikke skal overdimensjoneres.

Så da kan man lure på hvor disse drifter i mannen gjør av seg i et Norge anno 2018.  Et samfunn som er svært ulikt de forhold der genene tilpasset seg.  Og dermed er vi over i kulturen.

Håvard Nyhus har skrevet et interessant og viktig innlegg - men det kan være gode grunner for å i tillegg reflektere litt over en annen problematikk som det har vært fokusert en del på i det siste:  Det økende antallet jenter som strever med psykiske problemer, og som etter hvert antakelig også vil kunne avtegne seg tydeligere på uførestatistikken.

Dersom vi altså trekker inn at det finnes en økende tilpasningsproblematikk hos begge kjønn, er jeg usikker på om det har så mye for seg å fokusere på de biologiske forskjellene.  Det er nok større grunn til å se dette som et utslag av en samfunnsutvikling som skaper et økende antall tapere både blant gutter og jenter.

For øvrig, for å være litt mer personlig:  Når det gjelder dette med det antatte/påståtte "jegerinstinktet" hos menn, er det mye som tyder på at jeg selv er "anormal", siden det ikke gir gjanklang hos meg - selv om jeg er oppvokst i en tid og i et samfunn der "menn var menn og kvinner var kvinner" :-)


1 liker  
Kommentar #12

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Adam vår felles sjel

Publisert 11 måneder siden
Sigmund Svarstad. Gå til den siterte teksten.

Etter min mening er den egentlige årsaken at vi som barn og unge mennesker er og/eller blir opplært til å forstå seg selv som en universell kropp med eller uten sjel, og ikke som en universell sjel med eller uten kropp. Også grunnskolen - ikke minst.

Dersom hver enkelt av kongerikets innvånere oppfattes, forstås og respekteres som en (uforgjengelig) sjel med en (forgjengelig) kropp, er også problemet med økningen i omfanget av psykiske plager og lidelser lettere å finne løsningen på. 

Her treffer du blink! Som kabbalisten Laitman uttrykker det når spørsmålet handler om hvordan den fysiske verden påvirker den spirituelle verden? Han svarer:

"Det gjør den ikke. Alt stammer fra topp til bunn: den øvre verden påvirker den lavere. Kun under visse vilkår kan vi påvirke den øvre verden, og gjennom det påvirker vi den materielle verden.

Etterhvert som vi korrigerer våre egoistiske ønsker, påvirker vi de egenskapene vi mestrer, giveregenskapen og kjærlighet. Ved å matche disse egenskapene med de altruistiske egenskaper til en felles sjel, vil vi gjennom dette påvirke effekten det har på vår verden."

Peterson og Houellebecq har nettopp innsett at problemet angår sjelen og ikke kroppen. De preker heller ikke teologien  eller religionen fra i går. Men de gi de unge det redskapet de trenger - nemlig tro på dem selv. De kan gjøre noe.

Begge  har beveget seg mot en forståelse  som angår hele mennesket.


3 liker  
Kommentar #13

Martin Sandstad

20 innlegg  732 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

For meg er Behring breivik alene et eksempel på at menn sliter mer enn unge damer

Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

184 innlegg  13478 kommentarer

Kort tilføyelse

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er nok større grunn til å se dette som et utslag av en samfunnsutvikling som skaper et økende antall tapere både blant gutter og jenter.

Noen ord hadde falt ut av min forrige kommentar:

Det er nok større grunn til å se dette som et utslag av en samfunnsutvikling (og en skole) med stadig høyere krav til prestasjoner og vellykkethet - som i sin tur skaper et økende antall tapere både blant gutter og jenter.

--------------
PS!
"Stadig flere unge jenter trenger hjelp
Andelen jenter mellom 15 og 20 som får diagnostisert en psykisk lidelse har økt med 40% på fem år. Hva er det som skjer med jentene? Blant de yngre barna er det guttene som oftest får diagnostisert psykiske lidelser, og hos dem er det utviklingsforstyrrelser og atferdsforstyrrelser som dominerer. Forsker ved Folkehelseinstituttet Pål Surén er en av forfatterne bak rapporten «Psykisk helse i Norge»."


https://www.jobbaktiv.no/arrangementer/ungt-utenforskap-bergen/#

Kommentar #15

Carl Wilhelm Leo

11 innlegg  932 kommentarer

Verdiskapende arbeidsliv snart historie i Norge.

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Inn i denne 'selvutslettende' kulturen kommer migranter fra de fjerneste land i verden. Vi hører om unggutter som har reist mer eller mindre til fots fra Afghanistan. Om afrikanske og arabiske kvinner som reiser hundrevis av mil med livet som innsats sammen med barna(uten barnetrygd eller au-pair) for å komme til Europa. Det er slike mennesker norsk  ungdom vil måtte konkurrere med om arbeid og velstand.  

De verdiskapende arbeidsplassene i Norge forsvinner ved konkurs eller utflagging , samtidig som skiftende regjeringer pøser på med en ukontrollert masseinnvandring vi aldri har sett maken til - så må det nødvendigvis ende opp med alvorlige konsekvenser .

Vekstnæring er parkering forbudt skilter , bompengesperringer i riksveinettet , vanvittige strømpriser , eiendomsskatt , boligbeskatning og endeløst grønt "bærekraftig" miljøpjatt. Snakk om å få grønne lus på kroppen !

Skiftende norske regjeringer har rett og slett ødelagt livene til tusenvis av unge nordmenn som aldri vil komme inn i noe arbeidsliv slik vi forstår begrepet.

En viktig del av livet er å ha oppgaver , en jobb hvor man behersker ting og aksepteres som et nyttig menneske.

Politikerne har til og med prioritert utlendinger til norske arbeidsplasser i Norge , noe som aldri har forekommet i verdenshistorien , selv ikke de mest enfoldige diktatorer har våget slike stunts.

Det er å håpe at de politisk ansvarlige fra alle partier blir fjernet snarest mulig - før det går over i en parodi på politikk og forståelse av arbeidsplasser:

  https://www.nrk.no/norge/naeringsminister-monica-maeland-gav-topp-styreverv-til-venninne-1.13050937

Eksempelvis , denne tildelingen av toppjobb ble vel gjort for at innbyggerne i Norge skulle ha større nytte av en styreformann i Statkraft som brenner etter å få fart på norsk næringsliv , arbeidsplasser og lette trykket på husholdningenes økonomi ?

Vel , jeg har ikke klart å se noe som helst i den retning foreløpig - og hadde vel heller ikke i min villeste fantasi forventet noe seriøst.

Vi har mange slike eksempler , og det er den største fornøyelse å diskutere disse , men jeg må gå.

Vi er verdiløse fordi vi har latt oss pille på nesa litt for lenge !

  

2 liker  
Kommentar #16

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Lærere for vår sjel

Publisert 11 måneder siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Peterson og Houellebecq er ikke bare i stand til å nå inn til "kjellerstue"-klassen, men de drøfter også årsakene. Vi kan velge om vi mener at de kun er som "sjelesørgere" å regne, eller om vi tar dem på alvor. Å ikke ta dem på alvor framstår som en unnlatelsessynd.

Si meg; hva får deg til å bruke et slikt uttrykk? Er "kjellerstue" - klassen et nytt ord for "undermennesker"? Sikter du til Dostojevski, bør du kanskje si det?

Hva er mer viktig i vår tid enn å  lære unge mennesker hvordan vi bør behandle vår egen sjel?  Når alt fokuseres på sex, kropp og prestasjoner, er det da heller ikke underlig at de unge av begge kjønn sliter? Dette blir vårt konkurransesamfunn på sitt aller verste. - 

De aller største lærerne for vår sjel fikk til og med betegnelsen profeter. De fikk mange tilhengere og har skapt store religionsordninger som har avløst hverandre i hele sivilisasjonens historie. 

Men i vårt land, er det viktigere å kjempe for  "kjønnsmangfold" enn for trosfrihet. - 


2 liker  
Kommentar #17

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
For øvrig, for å være litt mer personlig:  Når det gjelder dette med det antatte/påståtte "jegerinstinktet" hos menn, er det mye som tyder på at jeg selv er "anormal", siden det ikke gir gjanklang hos meg - selv om jeg er oppvokst i en tid og i et samfunn der "menn var menn og kvinner var kvinner" :-)

Ikke alle menn er like mye "jegere" - enig der :)

Forøvrig er det riktig som du påpeker at også unge kvinner har sitt å slite med i dagens samfunn.  "Prosjekt perfekt" er mer enn et tv-program, det er realiteter.  Men jeg er såpass naturvitenskapelig orientert at jeg mener det ikke går an å se bort fra biologiske forskjeller eller biologi i sin alminnelighet når vi skal forstå fenomener knyttet til oss mennesker.  Dermed ikke sagt at alt er biologi.


1 liker  
Kommentar #18

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
7) Et stadig mer spesialisert arbeidsliv der arbeidsinnvandrere tar de ufaglærte jobbene - hvis i det hele tatt norske unge menn søker på slike jobber?

Vi har et mentalitetsproblem blandt norske unge menn. Jeg tror du har rett i antagelsen om at de ikke en gang søker slike jobber, men samtidig vil jeg ikke se bort fra de er så knekt etter møtet med bl.a. videregående at de ikke er tilstrekkelig arbeidsføre. Om det er slik, eller om det er slik at ingen andre enn utlendinger vil ta disse jobbene får det være greit at vi bruker de som ser seg tjent med å arbeide slik. Vi får bare takke for at noen vil om våre egne ikke vil. 

Du ramser opp mange andre mulige grunner som jeg finner mer tvilsomme. Jeg tenker såpass enkelt at hvis de ønsker å arbeide gjør de det, til tross for de andre mulige forklaringene du lanserer, bortsett fra dette ene at de kanskje ikke opplever seg som egnet. 

3 liker  
Kommentar #19

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Norvall Hoemsnes. Gå til den siterte teksten.
Håvard Nyhus observerer og formidler et presist bilde av dagens virkelighet. Det er en lite tilfredstillende situasjon vi fronter i dagens samfunn. Men den blir dessverre bare verre tror jeg. Hva er det som går tapt? Jo selvfølgelig menneskelig kapital først og fremst. Uten den har vi ikke et velfungerende samfunn.

Samtidig skal vi ikke glemme at alle samfunn produserer sin underklasse. Alle samfunn har varianter av det samme problemet, men i Norge har vi en holdning til at det ikke burde være slik fordi vi er så gode. Vel, ingen samfunn fanger opp absolutt alle. Hvis vi ser på normalfordelingskurven vil det alltid være en spiss i toppen og bunnen. For noen betraktere er det et problem at i Norge koster de som er nederst penger. I Bangla Desh manner de mest uskikkede seg enten opp til å slite seg gjennom et arbeidsliv eller de dør, mens hos oss tar vi på ulike måter hånd om dem. Jeg foretrekker vår løsning fremfor mange andre. 

3 liker  
Kommentar #20

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Det er slike mennesker norsk  ungdom vil måtte konkurrere med om arbeid og velstand.  

I en viss grad, men det tar år før en migrant kan fylle det rommet som en norsk syttenåring kunne fylt om du fikk ham til å jobbe. Dette er ingen forklaring på hvordan og hvorfor du skal få han til å jobbe. 

1 liker  
Kommentar #21

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Ingar Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg ser det, og har skrevet litt om i et par tråder på VD, så kan mangel på maskulin identlitet være en fellesnevner i dette. Rett og slett et dårlig maskulint selvbilde! Jeg tror de fleste menn kjenner igjen noen utfordringer fra sin egen oppvekst på dette og hvor gode maskuline forbilder, bekreftelser fra menn, eksempler på menn som tar ansvar, formidling av verdier og eksempler på sunn maskulin adferd var viktig i dannelsen av den mannen hver enkelt av oss har blitt!

Tja, kvinner er jo ikke fritatt for problematikken selv om trådstarten først og fremst handler om gutter og unge menn. 

1 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
I byene er det mest skrivebordsarbeid foran dataskjermer, med mentalt krevende og fysisk ikke-krevende arbeide, kombinert med krav til brede sosiale evner i tett og komplekst samspill med andre mennesker.  Hvordan dette harmonerer med "jegeren" kan man jo undre seg over.

Akkurat i dette tror jeg du kan ha én av forklaringene. Jeg vet av erfaring at vi som er innenfor ikke nødvendigvis ser de tersklene vi har bygget opp for å komme inn i samfunnet. Det er mye man skal forstå og kunne, og mye er usynlige regler i det sosiale spillet vi omgir oss med og deltar i. For en drop-out fra skolen, en som nettopp ikke har fikset skolen og dens miljø må det rimeligvis være vanskelig også å gå over i et annet miljø med nye regler, og som krever en omstilling hen ikke er eslet til. Toleransegrensene er så forskjellige. La meg bare gjette at for noen er de ekstra trange. Her tror jeg vi ser en begynnelse til et svar. 

3 liker  
Kommentar #23

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.

Identifiserer seg. Det er vanskelig å omfavne hele pakken som er Peterson og Houellebecq; begge sier ting som gjør at noen enhver vil måtte krympe seg. Men de er i det minste i stand til å gjenkjenne noe av seg selv i den utstøtte «kjellerstue»-klassen. Og derfor når de inn.

Der storsamfunnet møter utfallene mot «feminister», «miljøvernere» og – nå sist – Lise Klaveness med rettepenn og fordømmelse, er Peterson og Houellebecq villige til å se de samme utfallene som uttrykk for en dyp avmaktsfølelse. Ubehjelpelige skrik etter oppmerksomhet, som liksom sier: «Få meg på for faen, vi finnes faktisk! Hva har dere tenkt å gjøre med det?»

Jeg aksepterer ikke denne forklaringsmodellen. Kvinners tilstedeværelse i samfunnet, som ledere eller som kolleger er institusjonalisert. De var på plass før dagens unge menn kom til verden, ja det er muligens deres sønner vi snakker om. Da går det også an å tenke seg at med dagens familiestruktur hvor kvinnene gjerne er det faste punktet i den unge manns liv helt fra far rømmer hjemmefra, har ikke ungdommen et problem med kvinner når han skal ut i arbeidslivet. Om dette er kjønnsrelatert måtte det i så fall være vansker med å omgås andre menn, men det holder jeg for lite sannsynlig. 

Som nevnt i en annen kommentar skaper alle samfunn sine tapere. Alle samfunn har alltid sine underklasser. Hvite seg imellom har hatt hele kurven fra de rikeste til de fattigste, og om enn i mindre målestokk har afrikanere og asiater også hatt tilsvarende hierarkier. Tenk bare på Italia hvor skikken er at mannen bor hjemme hos mor og far til han er 30! Det er et av de høyeste tall i verden fra land hvor man har kjernefamiliestruktur, sammenlignet med land hvor man har storfamiliestruktur på boforholdene. 

Helsedirektør Guldvog er også klar over at blandt de 320' er det sannsynligvis bare 10% som er til å rokke mht sitt forhold til arbeidslivet. De som har falt utenom er svært vanskelig å få inn igjen, men man kan ikke gi dem opp selv om de settes på uføretrygd. Noen Nav-kontor lykkes med spissede tiltak og list og lempe i særordninger. Vi vet ikke hvor vellykket dette er over tid, men det er bra selv om det hjelper bare for en viss tid. 

Tenker vi for komplekst om dette?

1 liker  
Kommentar #24

Bjørn Norvall Hoemsnes

0 innlegg  11 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Jeg forstår, enig, det dreier seg ikke utlukkende om vår eget land og samfunn, dette er alltid et generelt og universelt fenomen eller problem om du vil. LIkevel tror jeg en langsommere læring dvs fordypning kunne holde den digitale farten i tømme. Men hvem er villig til å bruke 5 år på en Mozart-sonate? Jo noen ganske få. Her kunne vi vært langt flere og det er ikke umulig, men svært krevende.

2 liker  
Kommentar #25

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Norvall Hoemsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår, enig, det dreier seg ikke utlukkende om vår eget land og samfunn, dette er alltid et generelt og universelt fenomen eller problem om du vil. LIkevel tror jeg en langsommere læring dvs fordypning kunne holde den digitale farten i tømme. Men hvem er villig til å bruke 5 år på en Mozart-sonate? Jo noen ganske få. Her kunne vi vært langt flere og det er ikke umulig, men svært krevende.

En gang for mindre enn ti år siden var det slik at det største idealet for en norsk ungdom var en fotballspiller som tjente penger som gress. Hvis det er idealet vil de langt fleste måtte knele overfor kravene. Samtidig har vi blogosfæren og den nye industrien med youtubing. Slike fenomener er ikke mer levevei for alle enn det vi ser i dag. Bare et fåtall kan drive med dette, og de som er gode vil kunne bestå for en viss tid, men jeg regner med at det er en krevende bransje fordi man må fornye seg ofte. Da er vi antagelig tilbake på det nivået at man må ned og arbeide i detaljene, gjerne med bare nevene, og gjøre det som trengs. 

Må vi ha en mentalitetsendring på at alt ærlig arbeide er ok og at noen må gjøre det? Er noen for star-struck av en slags glamourversjon av samfunnet? Like lite som vi før kunne leve av å klippe håret av hverandre, kan ungdommen leve av å dyrke eller fortelle hverandre hva man skal gjøre i livet. Vanligvis vil man finne for få erfaringer til å danne en lederrolle blandt så unge mennesker. Det blir gjerne å løpe rundt for å bite sin egen hale. 

1 liker  
Kommentar #26

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Veldig mange gode kommentarer i denne tråden! Takk mannfolk.

Publisert 11 måneder siden
Ingar Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror de fleste menn kjenner igjen noen utfordringer fra sin egen oppvekst på dette og hvor gode maskuline forbilder, bekreftelser fra menn, eksempler på menn som tar ansvar, formidling av verdier og eksempler på sunn maskulin adferd var viktig i dannelsen av den mannen hver enkelt av oss har blitt!

Arne Danielsens 10 punkter er alle relevante.

Ingar Eriksen, - mannlige forbilder, bekreftelse fra menn, ansvar, verdier, - alt dette er helt avgjørende for gutter.  Om far er mye fraværende eller har flyttet ut er gutter i faresonen.  Far er også nødvendig for jenter.

Jeg synes dette er opplagt, men ettersom jeg er direkte rammet selv antar jeg at det også preger mitt syn.  Alt snakk om at alle er like gode omsorgspersoner, -enslige, fremmede, tanter, hvem som helst - det er feil.

Mor og far - det er hva barn trenger.  Og har de klart å lage unger er det en forbasket plikt å elske hverandre!

Det går da an å pleie kjærligheten - en kvinne som roses holder seg vakker.  Om din ikke er vakker lenger ... -???

5 liker  
Kommentar #27

Arne Danielsen

323 innlegg  5691 kommentarer

Ikke Dostojevski, men Nyhus

Publisert 11 måneder siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Si meg; hva får deg til å bruke et slikt uttrykk? Er "kjellerstue" - klassen et nytt ord for "undermennesker"? Sikter du til Dostojevski, bør du kanskje si det?

Nyhus skrev: "Men de er i det minste i stand til å gjenkjenne noe av seg selv i den utstøtte «kjellerstue»-klassen.". Det var dette jeg siterte i min kommentar.

Kjellerstue-klassen, er imidlertid, slik jeg ser det, et særlig godt uttrykk for og beskrivelse av den nye underklassen. Den henspeiler både på en konkret betydning, det å søke ned i kjellerstuen og sitte der på sosiale medier og spill, og slik avsondre seg fra verden, og også i overført betydning, at de søker til eller befinner seg i samfunnets underetasje.

5 liker  
Kommentar #28

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Har gutter noen noen framtid?

Publisert 11 måneder siden

Norske kvinner er opptatt av utdanning og karriere og har ikke tid til å føde barn.

Hvis ikke drømmeprinsen dukker opp så kan de smile hele veien til sædbanken og slik fikse et farløs barn. Med sædbank er mannen egentlig overflødig.

Og med så mange fosterdrap i året og med lav fødselsrate, så blir det et underskudd og  den norske befolkningen blir byttet ut. En tragedie.

Det er 25%  menn av den norske befolkningen  får aldri famile med barn.

Det er mye frustrasjon der ute og mange menn er på jakt etter damer.

Det er ikke noe avhengighet mellom mann og kvinne lenger og derfor ikke noe lim lenger mellom kvinne og mann.

Hvis man i tidligere tider innledet et forhold med det annet kjønn så var det selvsagt at en måtte ta ansvar for barnet og gifte seg opprette en ektepakt.

Det er mange barn som vokser opp med en forelder med de skader det har.

Å være steforeldre innebærer større risiko for incest, overgrep osv

Alle de som blir terrorister har vokst opp med eneforsørgere.

Oppdragelsen var enkel før. Ganske enkelt å vise seg som gode eksempler for barna.

Det gjør noe med gutter med alenemor når han oppdager at mora er utagerende med mange menn.

Vi har uttrykket motherfucker som gjør at gutter får et uheldig kvinnesyn for å si det mildt.

Hvor uheldig en skilsmisse er skjønner vi når et barn lett kan forstå at deres liv vil bli mislykket fordi deres unnfangelse var en misforståelse.

Mange par lever som samboere og barn lever på oppsigelse på midlertidig adresse og må flytte hvis samboerparet skilles.

Som Golda Meir sa det. Det er ikke likestilling, menn kan jo ikke føde barn.

Vi må bare se på at det går sin skjeve gang når den onde feminismen styrer.


1 liker  
Kommentar #29

Johan Rosberg

20 innlegg  444 kommentarer

44. Barnløs og verdiløs.

Publisert 11 måneder siden

Jeg finner litt trøst i Pipers forkynnelse.

https://www.youtube.com/watch?v=GLJj_FVR9Mg

 

Bottom line: Ikke bli en løgner og hykler for sammfunnets vellykkethetskrav. Tør jeg sitere Raga Rockers:

Jeg glir gjennom livet det er ingenting som teller Og ingenting som er enten eller for meg 

Jeg har aerodynamisk sveis BMW og Jesusgenser Og kredittkort som skjold mot verdens vold

Kommentar #30

Oddbjørn Johannessen

184 innlegg  13478 kommentarer

Vel...

Publisert 11 måneder siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Hvis man i tidligere tider innledet et forhold med det annet kjønn så var det selvsagt at en måtte ta ansvar for barnet og gifte seg opprette en ektepakt.

Nei, det var slettes ikke selvsagt.  For oss som har syslet med slektsforskning noen år, er det et kjent fenomen at overraskende mange menn som hadde blitt fedre til såkalt "uægte" barn, stakk av fra ansvaret og lot kvinnen sitte igjen alene med skammen.

3 liker  
Kommentar #31

Bjørn Norvall Hoemsnes

0 innlegg  11 kommentarer

KJellerstue-klassen, men....

Publisert 11 måneder siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Kjellerstue-klassen, er imidlertid, slik jeg ser det, et særlig godt uttrykk for og beskrivelse av den nye underklassen. Den henspeiler både på en konkret betydning, det å søke ned i kjellerstuen og sitte der på sosiale medier og spill, og slik avsondre seg fra verden, og også i overført betydning, at de søker til eller befinner seg i samfunnets underetasje.

Realistisk og beskrivende betegnelse, ja slik er det blitt. Men min innvending er at det har alltid vært begavede mennesker innen denne kjeller-stue-kategorien. Gode eksempler på det er den finske nasjons største komponist Jean Sibelius som søkte seg langt inn i de finske skoger, borte fra verdens støy. Vår egen Øystein Sommerfeldt gjorde det samme, med sin hytte i Nordmarka. Sergej Rachmaninof bygde sin egen oase i Sveits, Villa Senar. Beethoven og Schubert var til tider helt utilgjengelige for 'normale' folk. For ettertiden blir de hyllet, mens de levde måtte de avsondre seg fra verden for i det hele tatt å skrive sine mesterverker. Det finns så utrolig stor menneskelig og kunstnerisk kapital i denne 'underklassen'.  Mitt credo er sikkert ukorrekt, men jeg har tro på de uferdige, de utstøtte, hvis de får leve kan det godt hende at den stygge andungen bli en vakker skapning.

2 liker  
Kommentar #32

Robin Tande

20 innlegg  3738 kommentarer

Et verdifullt innlegg

Publisert 11 måneder siden

Og mye god filosofering. Det jeg har å si blir delvis gjentagelser av innlegget og andre kommentarer..

Problemet som tas opp er altså at mange menn blir gående alene. Først må vi se hva som ligger i naturen: overlevelse for gruppen/arten ved å videreføre best mulige gener. Hos urfolk som hos dyr var det han som skaffet mat og beskyttelse. Derfor søker hunndyret mot hanner med tilsynelatende best mulige egenskaper i så måte. Hva dette har ført til for mennesket opp gjennom tidene i forskjellige kulturer er gitt eksempler på..

I dag er våre kvinner blitt uavhengige av menn, både når det gjelder å forsørge og beskytte seg selv. Dessuten, og det er det siste i utviklingen: de er uavhengig av faste lange forhold  både når det gjelder å få tilfredsstilt sitt romantikkbehov og å få barn. Det er som sagt i innlegget, bare å skifte samboerskap. Så vil jeg tilføye: Når det gjelder å se hvor de beste og verdifulle genene er å finne, så har dagens kvinner mistet gangsynet. Menn har alltid for det meste brydd seg svært lite om slikt.

Kort sagt: Likestilling og kvinnefrihet har sin betenkelige pris, som barna betaler.

Et spørsmål fra en ateist: Er kristendommen vel mye temmet? 

1 liker  
Kommentar #33

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
I dag er våre kvinner blitt uavhengige av menn, både når det gjelder å forsørge og beskytte seg selv. Dessuten, og det er det siste i utviklingen: de er uavhengig av faste lange forhold  både når det gjelder å få tilfredsstilt sitt romantikkbehov og å få barn.

De tror de er uavhengige av menn, men tar nok feil. 

Slike kvinner virker ikke harmoniske for meg, - kanskje selvstendige, kanskje rike og vakre, men hvileløse og ensomme.

Kvinnesak, feminisme og likestilling er nok noe meningsfullt for en del.  Jeg tror kvinner som kjenner og forstår at vi er skapt for hverandre er de lykkeligste.

Så må vi i fellesskap gjøre livet bra for hverandre - et ansvar nok vi menn bør ta mer alvorlig, det er vi som skal gi trygghet!  

Kommentar #34

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke, men noen av disse tilstandene er trolig årsaker til mislykkethet og dropouts.

11. Den nye kapitalismen, du er hva du produserer, NPM? Klarer du ikke å produsere 100% er du ikke verdt noe.

Kommentar #35

Roy-Hugo Arntzen

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Hallo hei, en de omtalte taperne her. Vinner også, jeg har jo tross alt reprodusert. I ferd med å bli uføretrygdet pga en psykisk lidelse. Ser at kommentarfeltet her er fullt av svar ifra stort sett menn som ikke er gruppen som er omtalt og tenkte kanskje det var greit at noen ifra gruppen som blir omtalt, faktisk svarer. 

Har jeg sett video på youtube laget av Jordan Peterson? Ja. Rydder jeg rommet? Nei. Er jeg en tilhenger? Nei. Men jeg liker når han foreleser om ting jeg finner interessant. Feks hvordan norrøn mytologi's verdensbilde ser likt ut med enkelte stammer i Amazonas sitt verdensbilde. Jeg liker når unge hatefulle feminister angriper han, og så prater han fornuftig og rolig med dem. Jeg liker også når han snakker med det jeg ser på som "ordentlige" feminister, og har gode samtaler(feks Camille Paglia). 

Jeg eier ikke tv. Jeg ser ikke på tv. Jeg ser på youtube. Det er gratis, og det er viktig for vi taperne er faktisk ikke laget av penger. Jeg bor i verdens dyreste by, i verdens dyreste land. De ufattelige 60% av det jeg tjente før er ikke nok til husleie. Så jeg må dele en liten leilighet. Jeg jobbet tidligere med å ta vare på andre sine vanskelige barn og jeg var lagerfører i HV(eskorte på Stortinget). 

Jeg røyker ikke, jeg drikker ikke. Jeg trener heller ikke så helsa er så som så. Jeg stemmer ved valg(laaaaaangt til venstre). Men jeg vurderer å slutte med det. Ingen ting sier mer at du ikke er fornøyd med systemet eller partiene enn at du ikke deltar, føler jeg. Ikke at vi unge hvite menn har følelser. 

Jeg er overvektig, ikke fordi jeg spiser dårlig men fordi medisinene jeg tar gjør meg overvektig. Jeg har ikke problemer med kvinner mer enn jeg har problemer med menn. Men jeg har et problem med samfunnet rundt meg, spesielt media(hei OP). Jeg har ikke lov til å klage. Hvit mann? -Bare rett opp ryggen, brett opp ermene, jeg er jo født med en sølvskje i kjeften. Loven er nøytral, hvis menn klager så er det jo fordi de har dårlig utdannelse. Strengere straffer som samme lovbrudd? Tøv! du unge hvite mann. Ta høyere utdannelse i et tradisjonelt kvinneyrke? Så blir man fortalt at det er viktig å bruke morsinstinket. HVA?! Hvorfor ville de ha menn inn der? Fordi vi er så flinke til å løfte. Jeg trodde vi var kommet lengre enn det. Neida, jeg er en muskel.

Media har fått med seg incels. Incels er på nett, så da er alle menn på nett incels. Mor lille er en sten. Hvor er artiklene om MGTOW? Hvor er artiklene om hikikomori? Hvor er artiklene om sinte unge kvinner? Du vet vel at ikke alle kvinner får barn ja? Tror du de er fornøyd? De er ihvertfall ikke til stede på twitter med deres sinte holdninger. 

Jeg føler at samfunnet ville helst sett at jeg var med i en kjøttkvern av krig mellom religiøse fantikere på kontinentet  for noen hundre år siden. Vi hadde ikke hatt problemet "sinte unge menn" hvis vi hadde hatt oss en ordentlig krig igjen. 

Kriminalitet går dramatisk ned over hele den vestlige verden. 10% ned for Tyskland i fjor alene. I Nederland legger de nå ned flere fengsel fordi de ikke klarer å fylle dem. Men vi må ha noen å hate. Er det ikke godt å ha noen hate? Føles det ikke godt å slå noen flate? 

(deler av kommentaren er ironisk og svært sarkastisk, jeg lar det være opp til deg å finne ut hvilke deler det er)

Kommentar #36

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Trenes opp i å jobbe

Publisert 11 måneder siden

Trening er livsviktig enten det gjelder fysisk (målbart) eller psykisk arbeid. Å slippe de til vil gi dem mestring og selvtillit fra tidlig barndom. Fra min barndom var vekslingen mellom skole/fritid og arbeid tredelt. Man fikk overføringskompetanse som hjalp til på flere områder. Vi kan sammenligne med et familieliv der mor far og barn lever i et bånd. Mor arbeider, far arbeider og barna går til skole/arbeid.  Mor og far har tid sammen og alene, barna har sin fritid og familien har en tid sammen. Man øves opp i flere "roller" der alle påtar seg  ansvar for sitt eget liv samtidig som de har omsorg for andre.Det er ikke bedre at kvinner reiser til Danmark for å få sæddonasjon og kommer hjem som planlagt enslig mor for å få stønader fra Nav; Arbeidsavklaringspenger 3 år, utdanning 2 år, sliten, arbeidsavklaring, psykisk uhelse, ufør ringdansen.

Sæddonasjon er ikke tillatt i Norge. Oppgir man barnefar; "traff en, to, tre menn på byen. Lever godt på velferden andre bygget opp. En skamplett.

Hvorfor er lovverket slik i Norge?

Det er ikke alle som skal ha barn.

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
6 dager siden / 4917 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
17 dager siden / 4740 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 2538 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
22 dager siden / 2301 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
20 dager siden / 1783 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
7 dager siden / 1734 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
19 dager siden / 1504 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
12 dager siden / 1344 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
11 dager siden / 1291 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
7 dager siden / 1141 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere