Lyder Storhaug

2

Bokanmeldelse med skylapper?

Det må være såpass takhøyde at det er mulig å kritisereevolusjonslæren.

Publisert: 21. jun 2018.

I Vårt Land 11. juni har Per Eriksen anmeldt en bok av Kjell Tveter med tittelen Tro for en tid som denne, utgitt på Ventura Forlag. Provoserer. Det er kanskje noe uvanlig å anmelde en bokanmeldelse, men denne gangen er det vanskelig å komme utenom. Per Eriksens anmeldelse provoser, er tendensiøs og synes i noen deler å mangle tilstrekkelig faglige referanser. 

Eriksen skisserer tre fallgruver som han mener forfatteren har havnet i: «Generalisering, Konspirasjoner og Evolusjon». Til den første har jeg lite å melde, men man kan fort få følelsen av at for å hevde at jorda er rund, må man legge frem tilstrekkelig argumentasjon. Per Eriksen er en god bekjent, derfor er det vanskelig å tro at virkelighetsoppfattelsen kan sprike så mye som det ser ut til. Tveter beskriver vår kultur som en arena der alle religioner holdes for å være like sanne. Det gjelder nok ikke alle enkeltindivider. Likevel er det vanskelig å ikke se dette som et dominerende trekk. Det kristne samfunnsfundamentet demonteres, og umoralsk nytelseskultur er propaganda som jevnlig spres gjennom riksmedia og andre kanaler. Kristen tro og kristent verdensbilde undertrykkes og renskes ut fra barnehage til universitetsnivå. Dette må også Eriksen klare å se uten presiseringer. 

Ateistenes grunnvoll. 

Oppfordring til å skille mellom edruelig analyse og konspirasjonsteorier er helt OK. Når Eriksen kommer til evolusjonsteorien, så viser han derimot dårlig dømmekraft, men det er ikke første gang han stiller seg på ateistenes grunnvoll i en bokanmeldelse. For ateistenes grunnvoll er det. «Endelig er det mulig å være en intellektuelt tilfredsstilt ateist». Sitat blant annet brukt av riksateisten Richard Dawkins. De første darwinister var ærlige nok til å si at selv om teorien ikke understøttes med bevis, så er alternativet – at det finnes en skapende Gud – helt umulig å akseptere! Det er fristende å tenke at Eriksens anmeldelse, er en variant av bukken og havresekken. 

Det har hendt før at en skapertroende fagmann som ønsker offentlig debatt blir avkrevd «manus» med hovedpunkter til diskusjon. Dette videresendes til en rådgiver på evolusjonistfløyen for vurdering. Når tilbakemeldingen sier at dette bare er fanatisk tøv uten vitenskapelig substans, er debatten avlyst. Så når det kommer en bok med kritikk av evolusjonslæren, er det vel like naturlig å la Per Eriksen bedømme innholdet? 

Bort fra troen. 

Forskere i tusentall tar også avstand fra evolusjonslæren. Men Eriksen ser ut til å mene at evolusjonskritikk i seg selv er egnet til å føre ungdommer bort fra troen. Sitat: «Om man som kristen ungdom blir opplært i at utviklingslæren er feil, og at den bygger opp under et ateistisk verdensbilde, vil de ikke da nettopp miste troen når de forstår at dette ikke stemmer?» sitat slutt. Mener Eriksen at fagmannen Tveter lyver eller er på villspor? Det finnes så mye solid forskning som konkluderer med at det vitenskapelig sett ikke lar seg gjøre å opprettholde en Darwinistisk forklaringsmodell. Skulle vi ikke da ærlig og redelig gi ungdommen tilgang til den anselige mengde faglitteratur som argumenterer mot evolusjonsteorien fordi den ikke holder vann? 

Eriksen mener visst at kritikken skal jages inn i skyggene og kun tillates i diskusjon med biologer, i de rette fora. Blir ikke det omtrent som å nekte Guds ord å forkynnes for andre enn fagteologer? Eriksen mener at utviklingslæren ikke har noe med livssyn å gjøre, og kan ikke fatte at den skulle ha noen betydning for troen på Gud som skaper. Kanskje sitter han fast i dogmet om evolusjonen. Tro på evolusjonslæren har dyptgripende konsekvenser for tro på og tillit til Gud som skaper. Tyngst veier likevel de faglige konklusjoner som forskningen gir. Jeg anbefaler en faglig oppdatering uten skylapper.

Trykket i Vårt Land 21. juni 2018

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

"Det finnes så mye solid forskning som konkluderer med at det vitenskapelig sett ikke lar seg gjøre å opprettholde en Darwinistisk forklaringsmodell."

Kan du henvise til denne forskningen?

Nesten hele innlegget ditt er bare en repetisjon av gamle kjent kreasjonist påstander.som at mange tusen forskere går i mot ET.Det du glemmer at minst 97 % av forskere på verdensbasis,uavhengig av tro,livssyn og kultur ser på ET som fakta.
3 liker  
Kommentar #2

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Lyder Storhaug. Gå til den siterte teksten.
Tveter beskriver vår kultur som en arena der alle religioner holdes for å være like sanne.

Dette er en påstand det neppe er grunnlag for. Det nærmeste jeg tror vi kan komme, er påstander om at de fleste religioner i varierende grad, kan ha elementer av noe godt i seg?

Jeg tror kanskje at påstanden heller reflekterer en misforstått oppfatning av hva prinsippet om religionsfrihet innebærer?

4 liker  
Kommentar #3

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Skapt av Gud - I Guds bilde.

Publisert 8 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

Det du glemmer at minst 97 % av forskere på verdensbasis,uavhengig av tro,livssyn og kultur ser på ET som fakta.

Kan De dokumentere 97 % konsensus av alle forskere på verdensbasis går god for at ET er et faktum?

Kanskje det hadde vært redeligere å si at vi vet egentlig ikke ?

Klart Darwins teori ble godt mottatt  fordi samtiden lette etter en forklaringsmodell som passer med begrepet konkret vitenskap -  ikke på tro - og bygge videre på den.

Det kan også tenkes at det skal veldig lite til for å velte hele Darwins teori - og da ville det jo være synd om hele vitenskapen med 97% konsensus er kjørt inn i en blindgate  Med så stor prestisje på spill at man vil  benekte alle indikasjoner på at noe ikke stemmer?

Vitenskap avgjøres fortsatt ikke ved håndsopprekning - men med krav til målinger , bevis , forsøk , eksperimenter , dokumentasjon og fakta. Er det f.eks. oppstått nye arter hvor vi kan observere utviklingen ?

Dersom dere andre- med 97 % vitenskapelig  konsensus - mener å være et  et produkt av tilfeldigheter og at dere stammer fra apene , så gjerne det. 

Av og til kan man så sannelig begynne å lure...

Noen av oss mener at vi er skapt av Gud - i Guds bilde -  og håper vårt nærvær og tanker ikke virker alt for generende på de som sverger til konsensusbasert vitenskap..

 

4 liker  
Kommentar #4

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Hva skal til

Publisert 8 måneder siden

for å velte evolusjonsteorien tror du.Vil ikke det kreve uomtvistelige vitenskapelige bevis for at den er feil?

Grunnen til den store konsensusen er  bevisene,funn,tester og prediksjoner,som alle peker i samme rettning.Det innenfor en mengde forskjellige vitenskaper som støtter og underbygger evolusjonsteorien.

 

Bare noen eksempler på hva som ville velte ET:
Om det kunne bli vist at organismer med identisk DNA har forskjellige genetiske egenskaper. 

Hvis det kunne bli vist at mutasjoner ikke forekommer. 

Hvis det kunne bli vist at når mutasjoner oppstår, blir de ikke arvet ned gjennom generasjonene.

 Hvis det kunne bli vist at selv om mutasjoner går i arv, kan ingen mutasjon gi den typen fenotypiske forandringer som driver naturlig utvelgelse. 

Hvis det kan vises at naturlig valg eller miljøstress ikke favoriserer reproduktiv suksess for bedre tilpassede individer. 

Hvis det kunne bli vist at selv om utvalg eller miljøstress favoriserer den reproduktive suksessen til bedre tilpassede individer, ville ikke de tilpassede individene utvikle  seg .

 

Mennesket stammer ikke fra apene,men vi har felles stamfar. Kromosom 2 er jo et glimrende eksempel på slektskapet.Det samme er alle de sammenfallende retrovirus.mangel på å selvprodusere vitamin C,alle de anatomiske og fysiologiske likheter blant en mengde  fossiler.som viser en utvikling,som f.eks skulderpartiet.For ikke å snakke om resten  av det genetiske arvematerialet.

 

Hva med arvematerialet i moderne mennesker som viser at vi kunne formere oss med neanderthaler,Denisovian og flere uidentifiserte homonoider,som nå er utdødd.

3 liker  
Kommentar #5

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Omtrent like sjenerende

Publisert 8 måneder siden

som den konsesusbaserte kristendommen. 

1 liker  
Kommentar #6

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Motsatt bevisbyrde?

Publisert 8 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Vil ikke det kreve uomtvistelige vitenskapelige bevis for at den er feil?

Evolusjon er ikke vitenskapelig bevist. Det er aldri oppservert. Ikke i naturen og ikke i laboratorium.

Akademia og vitenskapsmenn og kvinne har kommet til en politisk enighet om  at den er sann. Vitenskap er altså ikke kun vitenskap.

For vi er alle enige i det vitenskaplige prinsippet. Der forskning påviser hendelser vi kan trekke konklusjoner av. Måles og veies. Materie å forskes på.

Men evolusjon er altså ikke bevist. En art har aldri utviklet seg til en annen!

3 liker  
Kommentar #7

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Var det ikke nettopp det Darwin påviste ved sin forskning? Eller har 97% av alle vitenskapsmenn misforstått?

2 liker  
Kommentar #8

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Prosentregning.

Publisert 8 måneder siden

Finnes det dokumentasjon på at 97% av alle innen vitenskapen her på planeten støtter Darwins teori ?

2 liker  
Kommentar #9

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Evolusjon er ikke bevist

Publisert 8 måneder siden

Eller mer presist. Det er aldri observert eller registrert.

Så ja. Mener bestemt å huske at Gud sier at Han er skaperen og alle tings opphav. Tro på Gud eller tro på politisk vitenskap? 

Velger Gud jeg og hans Ord om saken. 

2 liker  
Kommentar #10

Britt Margrethe Kvaran Elli

10 innlegg  50 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Det du glemmer at minst 97 % av forskere på verdensbasis,uavhengig av tro,livssyn og kultur ser på ET som fakta.

Uansett om det er 97 %, 50 % eller 1 %, har det noe med at den enkelte heldigvis kan få "tenke sjæl" - Mesteparten av verdens befolkning betrakter nok også den skapende Gud som faktum, uten at resten av verdens befolkning skal dilte etter utelukkende av den grunn at det er så mange som tror på det. Det er nå iallfall slik at Darwin aldri har bevist noe som helst, han fremmet en teori. Den teorien var basert på noen forskjelligartede fugler han fant. Ingen har observert utviklingen, så den er ikke bevist vitenskapelig. Men man skal heller ikke kimse av teorier, da, de kan jo i seg selv ha stor makt! 

2 liker  
Kommentar #11

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Nesten komisk

Publisert 8 måneder siden

er det å lese støtten til Bibelens skapelsesberetning der en tydeligvis tenker seg Gud i et slags julenissens verksted der han designer og produserer alle slags skapninger. Og når han lager mennesket, ser han i speilet for at resultatet skal bli mest mulig likt seg selv. Ser dere ikke det meningsløse i dette? Hvor er i så fall dette "skapelsesverkstedet?

Uansett om det står noe guddommelig bak, må det foreligge en mekanisme som frambringer naturen - som sørger for de livsformer vi kan observere. Denne mekanismen er nettopp evolusjonen, og moderne genforskning bekrefter stadig at Darwin madde rett i sine hovedkonklusjoner selv om dagens kunnskap er langt mer detaljert og nyansert.

2 liker  
Kommentar #12

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

"tenke sjæl"

Publisert 8 måneder siden

 bør en absolutt gjøre.Men hva man tenker og mener om vitenskap er svært avhengig av kunnskapen innenfor disse feltene.


Teori kan ha makt.Hvilken teori,den vi bruker i dagligdags tale eller det en vitenskapelig teori er?1 liker  
Kommentar #13

Britt Margrethe Kvaran Elli

10 innlegg  50 kommentarer

Teoriens makt..

Publisert 8 måneder siden

Den nakne keiseren  og alt folket var villige til å endevende og kaste til fuglene sin egen troverdighet og integritet for en teori som de kastet seg på - helt uavhengig av noe kunnskapsnivå -  De skulle liksom ikke oppfattes som mindre intelligente enn andre i den samme hopen - Det var bare guttungen som våget å tenke selv og skille seg ut fra samtlige andre. Han var trygg på det han så og på sitt eget ståsted. 


Så var det vitenskapen, da, og «kunnskapen» om den. Den som hevder at Darwin beviste evolusjonsteorien sin, har iallfall ikke tilstrekkelig kunnskapsnivå til å uttale seg om akkurat den biten av vitenskapens teorier  (som for øvrig i seg selv er svært ustabile, og stadig i endring og som til og med gjennom århundrene har motbevist seg selv rett som det er :) Også vitenskap er i stadig endring og utvikling, i takt med menneskets evne til å forstå og tolke den 

1 liker  
Kommentar #14

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Evolusjonsteoriens

Publisert 8 måneder siden

utvikling skjer hele tiden.Den har kommet ufattelig langt etter Darwin sin tid.Problemet for den som fornekter det den viser,er at den stadig bekreftes.Med nye tester og funn..Fossiler,paleontologi,mikrobiologi,mikro evolusjon,biogeografi,anatomi,fysiologi,ringarter,som igjen sammenfaller veldig godt med geologi,fysikk,kjemi. osv.


Evolusjonsteorien sier ingenting om en gud finnes eller ikke.At en del mennesker ikke klarer å forsone seg med at deres tolkning av bibelens skaperhistorie ikke stemmer.Er ikke vitenskapen sin feil.

2 liker  
Kommentar #15

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Tenke sjæl?

Publisert 8 måneder siden

Hvis den alternative forklaringen på jordens totale biologiske masse er den bibelske, foretrekker jeg de som har mer kunnskaper om emnet enn de som kun lener seg mot en bibelsk referanse. Som andre har nevnt tar altså evolusjonsteorien ingen hensyn til om det finnes en gud eller ikke. 

1 liker  
Kommentar #16

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Så du  synes altså ikke at det lyder mer logisk at Herren lot en dyp søvn falle på mennesket og mens han sov tok Herren et ribbein fra mennesket og bygget en kvinne av det, og deretter ledet Gud Herren denne kvinnen til mennesket. 1. Mos. 2. 21, 22. 

Kommentar #17

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Adam og Eva

Publisert 8 måneder siden

skapelse i bibelen stemmer veldig dårlig overens med mitokondrie "Eva" og  Y-kromosom "Adam"

Samt alt det andre som viser menneskets utvikling.

Så jeg synes ikke at bibelens historie om Adam og Eva er mer logisk enn hva evolusjonen av mennesket viser.

1 liker  
Kommentar #18

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Takk for ditt svar, S B! Jeg synes at det er så merkelig at det må skrives så fryktelig mange bøker for å få forklart Bibelens "forklaringer". 

1 liker  
Kommentar #19

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Apologetikk

Publisert 8 måneder siden

er en fascinerende sjanger. 

1 liker  
Kommentar #20

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Teorier og statistikk.

Publisert 8 måneder siden
Britt Margrethe Kvaran Elli. Gå til den siterte teksten.
Men man skal heller ikke kimse av teorier, da, de kan jo i seg selv ha stor makt! 

En vag teori , som Darwins , med litt usikkerhet her og litt utfyllende konsensus der er egentlig en veldig  god og sikker teori . Fordi den er umulig å motbevise , inntil Nemesis slenger innom og er i godt humør.

Husk Darwin selv var i tvil og ventet med å publisere teorien.

Men vi er lutter øre om dokumentasjon på 97 % av  alle verdens forskere garanterer at Darwins teori er riktig.

MINST 97 prosent står det faktisk i kommentar # 1.  Det er sikkert ingen kunst å dokumentere det , men hvis ikke kan jo folk tro dumme ting om bruk av statistikk.


4 liker  
Kommentar #21

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Det er verdt å notere at ET ikke er basert på normale, empiriske prinsipper, og blir av den grunn rubrisert som kvasivitenskap, på linje med multiversteorien. ET er noe man tror på, eller ikke. Årsaken er det enorme tidsspennet de evolusjære prossesene forutsettes å ha, som gjør verifikasjon umulig. Men som med all annen tro, så kan det gis gode og mindre gode grunner for å tro.

1 liker  
Kommentar #22

Roger Christensen

5 innlegg  708 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Lyder Storhaug. Gå til den siterte teksten.
Det må være såpass takhøyde at det er mulig å kritisereevolusjonslæren.

Selvsagt, men det hadde vært fint om noen hadde noen mer vettuge innvendinger enn Bibelens skapelsesberetning. 

Kritikken om evolusjonens manglende vitenskapelighet er godt besvart av Stefan Bonkowski i kommentar 4. 

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere