Stein Ellinggard

1

Kravløst og nakent

Drop in-dåp må aldri bli normalen, men ordningen har åpnet et nytt rom i kirken.

Publisert: 21. jun 2018.

Som en av initiativtakerne til å prøve ut konseptet drop in-dåp i Den norske kirke, vil jeg få kommentere innlegget fra prester og kateketer i Hinna og Gauset menigheter (Vårt Land 19. juni). 

Jeg er glad for deres betenkeligheter og ønsker velkommen en fornyet debatt om vår dåpspraksis. Flere menigheter har nå gjort erfaringer med drop in-dåp og mitt inntrykk er at de har vært til glede og berikelse både for de lokale medarbeiderne og de døpte. Likevel, da vi startet opp hadde jeg nok forventet litt mer skepsis og betenkinger, for dette er nytt og annerledes. 

Tradisjoner er viktige. 

Barnedåp knyttet til gudstjenesten på søndager har til nå vært den vanlige måten å gjennomføre dåp på i kirken. Vi døper av tradisjon, og tradisjoner er viktige. I forkant av dåpen har vi en dåpssamtale eller et dåpskurs hvor mye handler om å skape gode relasjoner, gjennomgå liturgi og si litt om innholdet i dåpen og tilbud i menighetene. Opplæringen er knyttet til oppfølging i menighet og hjemmet. Trosopplæringsplanen er jo nettopp tenkt inn i dette konseptet. Døpe og lære. 

Likevel, det vi ser nå er at flere og flere velger ikke å døpe sine barn. Det gjelder også de barna hvor foresatte er medlemmer av kirken. Årsakene kan være mange, men jeg tror at flere og flere spør seg: Hvorfor skal vi nå egentlig døpe? Hvorfor er dåp så viktig? Er det ikke nok med å tro? Her trengs det et bedre svar enn bare å si at dåpen gir medlemskap. Og vi kan ikke lenger lene oss på tradisjon, men vi må begrunne og formidle dåpens innhold på en ny og bedre måte. Finne andre ord og kanskje også ta en runde med vår dåpsteologi, slik at mennesker kjenner at jo dette vil jeg også ha del i! 

Endring i dåpspraksis. 

Kirken ønsker å komme mennesker i møte. I mange menigheter har det derfor skjedd en endring i dåpspraksis. Det er blitt vanligere med egne dåpsgudstjenester for både barn og unge. 

Etter hvert som flere og flere i vårt samfunn ikke blir døpt som barn, trenger vi på nytt å diskutere en endring i vår praksis. Hvem og hvordan inviterer vi til dåp? Hva er det mennesker går glipp av når de ikke blir døpt? Hva er det som er så fint med dåp? Det er her at drop indåp har åpnet et nytt rom. 

Mine erfaringer gjennom disse tre årene vi har praktisert det i Lademoen er at mennesker som ikke ville ha søkt kirken nå banker på kirkens dør for første gang og ønsker dåp. Dette er familier med større barn, ungdom, studenter og voksne. Noen har gått lenge og tenkt, men det har aldri passet seg slik. «Jeg ville ikke forstyrre kirken» var det en eldre dame som sa til meg, da hun ble døpt 73 år gammel.

Det pastorale skjønn. 

Det er også dåpssamtale ved drop indåp. Den har jeg ofte hatt med både mor og far, søsken, faddere og besteforeldre. Og etter dåpen er det også selvsagt at den døpte får kontakt med sin lokale menighet, og videre del i det som finnes av barneaktiviteter og trosopplæringstiltak. 

Vi vet jo aldri hvem som kommer når vi åpner for drop indåp. Jeg var redd for at dette kunne bli for useriøst og overfladisk, men til nå har dette ikke skjedd. Det har bare vært mange flotte og hellige øyeblikk. Likevel kan det vel skje en eller annen gang at det oppstår en situasjon. Jeg har da tiltro til at her klarer den enkelte menighet selv å sette gode grenser. 

Det må overlates til den enkelte prests «pastorale skjønn» å vurdere når en må utsette dåpen og be om flere samtaler. 

Høy terskel. 

I kirkens historie har tersklen inn til dåpen vært svært høy noen ganger. Dåpen har vært et sted både for å drive kirketukt, stille tydelige krav til tro og bekjennelse og et sted for å vise frem sin sosiale posisjon. 

Vi har en tung arv som er knyttet til vår dåpspraksis. Drop in-dåp må aldri bli normalen i vår kirke, men det har åpnet seg et nytt sted og rom. Sårbare og usikre, troende og tvilende har banket på kirkedøra, blitt ønsket velkommen inn og tatt på alvor og døpt. Gjennom drop in-dåp er selve dåpssakramentet satt i fokus, kravløst og nakent. Et hellig øyeblikk i tiden. 

Men, drop in-dåp-konseptet utfordrer oss og vi trenger å snakke om våre erfaringer med dette. Derfor ønsker jeg velkommen alle de som også stiller kritiske spørsmål, slik at dåpspraksisen møter nye tider og utfordringer.

Trykket i Vårt Land 21. juni 2018.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Evangeliet er Guds kraft til frelse.  Dåpen frelser ikke, den følger etter omvendelse og tro.  Kirkens lære og praksis er utrolig.  Barn bæres til dåp av foreldre som ikke tror på Gud, det er navnefest og tradisjon, intet annet.  Løftene om å lære barnet å lese Bibel etc. legger de ikke noe i, noe presten selvsagt vet.

Men, som sagt, dåpen kommer som punkt nr. 4 i omvendelsesprosessen, Åndens kall ved evangeliet, åpenbaring av synd, omvendelse og tro kommer før dåp.

Uten dette er det umulig å bli disippel.  

Misjonsbefalingen sier, lær dem å holde (lyde) alt det jeg har befalt.  Du kan ikke lyde Jesus uten å være født av Ånd.

Kommentar #2

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Det begynner ikke med dåp!

Publisert 8 måneder siden
Stein Ellinggard. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er dåp så viktig? Er det ikke nok med å tro? Her trengs det et bedre svar enn bare å si at dåpen gir medlemskap. Og vi kan ikke lenger lene oss på tradisjon, men vi må begrunne og formidle dåpens innhold på en ny og bedre måte. Finne andre ord og kanskje også ta en runde med vår dåpsteologi, slik at mennesker kjenner at jo dette vil jeg også ha del i! 

Nettopp!  Ta en runde med dåpsteologien.

Et spedbarn tror ikke på evangeliet og har ikke behov for omvendelse.  

Om barnedåpen gir Ånden, det nye livet, Guds gode Ord og den kommende verdens krefter, hvordan skulle Ånden forlate barnet?  Jesus sier jo, jeg vil aldri forlate deg og aldri slippe deg!  Kirken ber Gud kalle frafalne tilbake til dåpens nåde.  Det finnes ikke grunnlag for en slik bønn.

Dere prester gjør deres beste, men oppgaven er umulig fordi læren er gal.  Det er umulig å lære å tro, altså er trosopplæring feil.  Vi må lede voksne og ungdom til tro, de blir født påny av Ånd, deretter dåp.  Da begynner disippel liver - lær dem lydighet.

Vi er korsfestet med Kristus, der ligger innholdet i dåpen, begravet med Ham.

Kommentar #3

Stein Ellinggard

1 innlegg  2 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Takk for innspill. Vi har nok litt ulikt syn på dette. Jeg mener at alle som søker til kirken og tar imot dåpen er drevet av Guds Ånd uavhengig av hvor sterk deres tro er. En tro rommer så mangt . Jeg er enig i at barna er Guds barn før dåpen. Derfor også endringer i vår dåpstituale. Det står ikke lenger at barna blir Guds barn i dåpen. Dåpen er en bekreftelse på Guds kjærlighet og nåde, som er der allerede. Gud trenger ikke dåpen, men vi trenger et slikt sted, hvor vi synlig bekreftes som Guds elskede barn. 

Kommentar #4

Stein Ellinggard

1 innlegg  2 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Ja, jeg tror at barn fødes med et åndelig liv og en umiddelbarhet til Gud. Det som skjer er at vi gjennom oppvekst avslæres og fratas mulighet til å praktisere troens liv. Gjennom dåpen skjer det en reaktivering og styrking og åpning mot det hellige og Den Hellige. Kunnskap er viktig, men bare Guds Ånd skaper tro og tillit. 

Kommentar #5

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Slipper Jesus sine frelste? - Aldri.

Publisert 8 måneder siden
Stein Ellinggard. Gå til den siterte teksten.

Ja, jeg tror at barn fødes med et åndelig liv og en umiddelbarhet til Gud. Det som skjer er at vi gjennom oppvekst avslæres og fratas mulighet til å praktisere troens liv. Gjennom dåpen skjer det en reaktivering og styrking og åpning mot det hellige og Den Hellige. Kunnskap er viktig, men bare Guds Ånd skaper tro og tillit. 

Men Ellinggard, ser du ikke at barn trenger en mor og en far som er født av Ånd og er disipler, - lever troens liv?

Da avlæres og fratas de ikke troens liv, men opplever det hjemme ved mor og fars bønneliv og lovsang!  De vil helt naturlig ta imot Jesus og selv la seg døpe.

Å døpe spedbarn hos foreldre som ikke er disipler av Jesus må være galt.  Kirken må vinne mor og far!

Dette er da så opplagt.  Kirken stanger hode i veggen hele veien - barn tror på pappa, vinn han så blir det liv i alle familiene som er med i menigheten.

Mor og far er barnedøpt og tror ikke på Gud, de bærer barnet til dåpen av ren tradisjon og akter selvsagt ikke å lære sitt barn om Jesus.  Slik er det for 85 % av kirkens medlemmer.

Hvordan kan dere som prester leve med slik løgn?  (Love å oppdra barnet i kristen tro, lese Bibelen og gå til nattverd - uten å mene det eller gjøre det - er det løgn?)

Som jeg skrev i #2, Jesus slipper aldri den som er født av Ånd, - gjenfødt / frelst, kall det hva du vil.

 Spedbarn faller aldri fra ettersom de ikke er gjenfødt før de kalles av Ånden til tro og liv - oftes grunnet hjemmets Himmelske atmosfære!


Kommentar #6

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

I din kommentar #3 sier du:

«Takk for innspill. Vi har nok litt ulikt syn på dette. Jeg mener at alle som søker til kirken og tar imot dåpen er drevet av Guds Ånd uavhengig av hvor sterk deres tro er. En tro rommer så mangt.»

Det er helt klart at dersom dette er din ærlige tro, da har min forrige kommentar ingen virkning på deg.  

Du kan se bort fra den.

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere