Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Profetisk eller politisk?

Er «America First» vranglære? Kirkeledere i USA hevder det. Er det å tråkke over grensen til det politiske?

Publisert: 20. jun 2018

Profetisk eller politisk?

«Vi er ikke en partipolitisk gruppe. Vi er ikke venstreorienterte. Vi er ikke høyre-orienterte. Vi er en Jesus-bevegelse», sa biskop Michael Curry da han talte ved starten av en marsj mot Det hvite hus forrige måned, der en rekke kirkeledere fra ulike kirkesamfunn deltok. Han var nettopp kommet hjem fra det kongelige bryllupet i England, der han holdt en tale som vakte oppsikt verden rundt.
Men ikke alle er enige i Currys beskrivelse av marsjen. «Dette er et forsøk på å starte en bevegelse bort fra President Trump, bort fra konservativ politikk og bort fra konservativ evangelisk teologi», skrev pastor Mark Creech i Christian Post.
«Jeg synes disse pastorene heller burde hatt et bønnemøte og takket Gud for at vi har en president som Donald Trump, som gjør alt han kan for å utføre det ansvaret han har fått fra Gud for å forsvare landet vårt», sa pastor Robert Jeffres til Fox News.

Jesus tilbake. Arrangørene bak marsjen hevder det ikke er noen kampanje mot Donald Trump de driver. De har samlet seg om et opprop med tittelen «Reclaiming Jesus» - det kan oversettes med «Ta Jesus tilbake». En rekke kjente navn står bak, som Jim Wallis, Tony Campolo, Richard Rohr, Walter Brueggemann - samt prester og biskoper fra flere kirkesamfunn.
I oppropet sier de at «America First» er en vranglære, fordi det setter som politisk mål at en nasjon skal fremmes på bekostning av andre og fornekter vårt ansvar for hele verden.
Oppropet fordømmer «at rasefordommer brukes for politisk gevinst», at trakassering av kvinner får privat godkjennelse fra «folk i høye embeter», at flyktninger og innvandrere blir mål for politisk propaganda og beklager at offentlig løgn for ideologisk og personlig vinning underminerer sannheten. De tar avstand fra dyrking av politiske ledere som en form for avgudsdyrkelse og fra autoritært politisk lederskap.
Så hvorfor setter de ikke like godt navnet på anklagene, og sier at dette er et kirkens ord til president Donald Trump?

Graham og King. Et godt svar er at det slett ikke bare er Donald Trump og republikanerne som rammes av flere av disse anklagene.
Men det henger nok også sammen med at de ikke ønsker å bli avfeid som en venstrepolitisk aksjonsgruppe. De ønsker å nå fram med et profetisk ord til USAs kristne fordi de mener nasjonen er i ferd med å slå inn på gale veier.
Biskop Curry sier at han ønsker å forene impulsene fra Billy Graham og Martin Luther King jr. - altså kallet til personlig tro på Jesus forent med en kamp for sosial og rasemessig likhet. Det var budskapet som gjennomsyret prekenen hans i London, og det var dette han framhevet også i intervjuer i forbindelse med Washington-marsjen.

Profetene. Da jeg leste om marsjen i Washington, var jeg akkurat i ferd med å lese Peter Halldorfs bok om profeten Jeremia - «Alla himlens fåglar har flytt». Jeremia var ikke redd for å navngi kongen direkte i sine profetiske ord. Så direkte var han at han ble satt i fengsel anklaget for landsforræderi.
Jeremia anklager folket for er at det ikke er samsvar mellom gudsdyrkelsen og livet. «Om dere virkelig gjør veiene og gjerningene deres gode, om dere gjør rett mot hverandre, ikke undertrykker innflyttere, farløse og enker, ikke utøser uskyldig blod på dette stedet og ikke følger andre guder til skade for dere selv», så skal det gå dem vel. Men så lenge de ikke lytter til det, vil det ikke nytte med militær makt mot stormakten Babylon.
Det var altså til hele folket Gud rettet disse ordene. Og likevel holdt profeten kongen spesielt ansvarlig. Det gamle Israel var da også et teokrati, ikke et demokrati. Men også i våre demokratiske samfunn betyr det mye hvilken vei lederne peker ut for folket.

Uavhengig. Den som vil bære fram profetiske ord, må ikke være redd for å utfordre makten. Men skal ordene bli troverdige, gjelder det å være uavhengig, både av makthavere og av folkets stemninger. Hvis ikke, vil man lett bli avslørt som en som bare bærer fram det som tjener en selv og sitt parti. Det var tilfellet med hoffprofetene som avfeide Jeremia som en løgner.
«Det religiøse høyre vil bli dømt fordi de nekter å stå opp mot rasisme, islamofobi, fremmedfrykt og homofobi, og mot den fullstendige inkompetansen til Trump. Likevel er jeg ikke med på denne kampanjen», skriver teologen Bill Mefford på sin blogg.
Mefford mener de som står bak Reclaiming Jesus var i lomma på Obama i like høy grad som en del andre nå kritikkløst slutter opp om Trump. Derfor mener han de mangler den uavhengigheten som er nødvendig for å kunne tale troverdig på kirkens vegne.

Troverdig. For den som vil være kritisk mot Trump og hans politikk gjelder det at troverdighetstesten ligger i om livet svarer til ordene, og om de har vilje til også å ransake seg selv og egne meningsfeller.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Ikke vranglære

Publisert 9 måneder siden

siden det er et politisk utsagn, men det representerer en holdning på tvers av grunnleggende kristen  etikk. Dermed stilles kristenledere som  uforbeholdent støtter Trump, i et svært tvilsomt lys.

Kommentar #2

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Det virkelig kriminelle...

Publisert 9 måneder siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.

Mefford mener de som står bak Reclaiming Jesus var i lomma på Obama i like høy grad som en del andre nå kritikkløst slutter opp om Trump. Derfor mener han de mangler den uavhengigheten som er nødvendig for å kunne tale troverdig på kirkens vegne.

Troverdig. For den som vil være kritisk mot Trump og hans politikk gjelder det at troverdighetstesten ligger i om livet svarer til ordene, og om de har vilje til også å ransake seg selv og egne meningsfeller.

Dette kan han vel ha utrolig rett i? Nå som det snart er møte hos Bilderbergerne igjen (6-9 juni i Italia) kan man finne stoff å bli opplyst av. Jeg liker denne vinklingen på å forstå Trump som du finner i en fransk avis om globaliseringen:

https://www.mondialisation.ca/donald-trump-why-bilderberg-world-economic-forum-davos-and-the-council-on-foreign-relations-cfr-have-shingles/5503302

Essensen her synes meg i overensstemmelse med det du siterer Melford på, nemlig:

"The original crime is the individual surrendering his own uniqueness, his own mind, his own imagination, his own formidable power. That’s where it started, and that’s where it comes back to."

Hadde vi bare skjønt,  at vi sårt trenger verdens religioner for å lære å tenke selvstendig; . tro på det som (VårHerre selv)  har nedlagt i oss, Hans egen skapelse, som å  lære og bli stille og lyttende, ala Poirot, når han har innhentet alle detaljene.  Istedenfor å tro at de med størst makt og innflytelse alltid har rett. Som Kirken eller Trump i dette tilfellet.

PS Jeg synes også denne artikkelen i Jerusalem Post var interessant: https://www.jpost.com/International/Kushner-Greenblatt-discuss-Mideast-peace-effort-with-UN-chief-560102

Den slår fast at ingen jødiske helteskikkelser var fullkomne, så hvorfor tror vi mennesker kan bli det? Så hva er denne fredsplanen til Trump? 

Politisk eller profetisk?

2 liker  
Kommentar #3

Carl Wilhelm Leo

10 innlegg  932 kommentarer

Trump velter de globale pengevekslernes bord.

Publisert 9 måneder siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Så hvorfor setter de ikke like godt navnet på anklagene, og sier at dette er et kirkens ord til president Donald Trump?

Alle forstår jo at dette er et ledd i kampanjen mot Donald Trump.

Ta først denne samlingen av ting om Donald Trump som aldri kom i norske media og som aldri vil bli sett i norske media : er ikke det påfallende ?

 https://www.youtube.com/watch?v=9zNZhsgkKU0&t=38s

Hittil har "The swamp" (The ruling class , "eliten" eller partibokbegavelsene) herjet fritt i flere tiår - uten motstand - de få som forsøkte ble borte.

Trump er ikke politiker med eneste mål å bli gjjenvalgt , han har et mål om å redde USA som selvstendig nasjon - i vekst og fremgang.

Denne gangen er makten et åpent spørsmål. "Eliten" er desperat og har viljen og makten til å ødelegge alle som forsøker å bryte makten. 

 Kampanjen har som alle har sett pågått med alle midler siden mannen ble valgt og vil pågå helt til han enten ender sin presidentperiode på naturlig vis eller de klarer å ta han , helst fengsle han og vise hvordan det går med alle som utfordrer det etablerte maktapparatet.

Alt brukes ; han er en fiende av det politsk korrekte , han går utenom formelle fakter og geberder , udiplomatisk ; kalte Kim Jong-un for liten og feit  hvilket resulterte i Nord-Koreansk dødsdom for Trump:

https://www.theguardian.com/us-news/2017/nov/15/north-korea-sentences-trump-to-death-for-insulting-kim-jong-un

Og han går direkte til folket via twitter slik at media ikke kan fordreie alt som blir sagt.

Trump gikk til valg på å bryte globalistenes spill , bryte den politiske "orden" og velte pengevekslernes bord  slik at landet igjen kan styres i interesse av befolkningen - slik the Founding Fathers har ment det.

Få på plass økonomien , arbeidsplassene , regjering som betjener folket - ikke omvendt  og at landet styres etter grunnloven.

Kort fortalt : "Make America Great Again"

Takk til Mette Solveig Mueller  for interessant link om Bildenbergerne og World Economic Forum.

 

      

  , 

 

5 liker  
Kommentar #4

Per Steinar Runde

210 innlegg  2476 kommentarer

Førsteprioritet

Publisert 9 måneder siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Er «America First» vranglære? Kirkeledere i USA hevder det.

Godt at Rimehaug skriv "kirkeledere", dvs brukar ubunden form. Kyrkjeleiarar seier så mangt, også i Noreg. 

Statsleiarane er derimot valde med eitt føremål: Å tryggje landegrensene og sikre innbyggjarane allmenn velferd og rettsvern. Har dei ikkje dette som førsteprioritet, vil dei til slutt misse både tilliten og jobben.

7 liker  
Kommentar #5

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Never give up

Publisert 9 måneder siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
 https://www.youtube.com/watch?v=9zNZhsgkKU0&t=38s

Takk selv Carl Wilhelm Leo for denne videoen som formidler en helt annen Trump enn den vi møter i norske media.- Anbefales sterkt!

En forstår, at når han nå har valgt å bli president i USA, har det lite med egne interesser å gjøre, men er et resultat av hva han har sett hender. Det er godt for han at han hele livet har hatt dette valgsåråket: "Never Give Up"

I tråd med det jeg skrev i forrige kommentar, begynner "den gode samtalen", når vi har vært i våre lønnkamre; - Dette er den  harmoniske samfunnsmodellen mellom likeverdige; -den modellen verdens religioner hviler på.

I dagens politikk gjenkjenner vi "Konflikten" som den fremtredende modellen. - de som ikke er med skal støtes ut. Denne modellen er støttet av ren politisk globalisering; - der religionene er uønsket. 

5 liker  
Kommentar #6

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Sosial likhet - lik rase eller kultur?

Publisert 9 måneder siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Biskop Curry sier at han ønsker å forene impulsene fra Billy Graham og Martin Luther King jr. - altså kallet til personlig tro på Jesus forent med en kamp for sosial og rasemessig likhet.

Ganske så ambisiøst mål. Spørsmålet er om denne Curry gir rett blandingsforhold og smak ;-).
Hva er dette greia ang. "rase" - i dagens verden? Det handler jo om kultur. Hvor man har sin tilhørighet.  Om man vektlegger individets ansvar eller kulturens ansvar. Alle velger seg en viss sosial likhets fellesskapsarena. Felles lov og lojalitet er og må være grunnlaget i et felles land/ landskap.

Bottom line:
Konservative mener man må "temme sitt eget hjerte" jfr.prinsippet om lov/rett/nåde, versus om "staten skal temme det;" legge premissene, styre samt rydde opp.
Begge deler trengs, samtidig som at staten har en lei tendens til å skape individ som ikke vil temme sitt eget hjerte frivillig. De blir derved ikke sanne mennesker når det røyner på. Lojale kanskje, men til hvem, når, hvor og hvordan.

Derfor kan staten kun fungere der man har tilstrekkelig nok mennesker som er villige til å leve i sannhet og gjøre rett for sannhets og rettferdighets egen skyld. For et Menneskes skyld.  For Himmelens skyld.  

1 liker  
Kommentar #7

Kåre Kvangarsnes

8 innlegg  932 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Denne modellen er støttet av ren politisk globalisering; - der religionene er uønsket. 

God kommentar! Men religionene er absolutt med i denne globaliseringen. men da som  politisk korrekt religion som fremstår som en synkretisme av de store verdensreligionene, populært kalt Chrislam. Skal det lykkes, arbeides det intenst for å fremstille verdens mest voldelige religion og ideologi, islam, som verdens mest fredelige. Paven og lederere i de kristne verdenskirkene er hoveddrivkreftene i denne religiøse globaliseringen.

Politisk/moralsk " anstendige" og korrekte vil  hevde at dette er konspirasjonsteorier. Selvsagt.    

4 liker  
Kommentar #8

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Politikk og religion

Publisert 9 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men religionene er absolutt med i denne globaliseringen. men da som  politisk korrekt religion som fremstår som en synkretisme av de store verdensreligionene, populært kalt Chrislam

 Ja derfor er det viktig at vi  skiller mellom synkretiske  og "åpenbarte" religioner;  altså religioner som har sin begynnelse i et menneskes åpenbaring for andre disipler og tilhengere. I baha'i kaltes de "levende bokstaver"; det synes jeg er vakkert.

Et viktig poeng for både en religion og en nasjon er det Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommer med: 

" Felles lov og lojalitet er og må være grunnlaget i et felles land/ landskap."

Dette gjelder nok både politisk og religiøst,  - Og de lovene må virkelig holdes adskilt! Den ene straffer vi etter, den andre velger vi frivillig av kjærlighet til visdommen og skjønnheten. Eksempler: Faste, avståelse fra rusmidler, ekteskap mmm. 

Problematisk å blande religion og politikk.- Jeg tror nok personlig at kristendom har mer til felles med alle de store verdensreligionene, - enn med politikk! Tenk bare på de vise menn fra Magi som besøkte Jesusbarnet og kom med gaver? -  Slik føyde kristendommen seg inn i de tidligere religiøse tradisjonene, ikke bare jødedommen..


2 liker  
Kommentar #9

Trond Bollerud

5 innlegg  164 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Takk for et godt innlegg, Erling Rimehaug!

Kommentar #10

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Fra nasjonale Telegrafverket til overnasjonale Telenor.

Publisert 9 måneder siden

Vår industrielle produksjonsform som er basert på vitenskap og teknologi løsriver seg i stadig større grad fra bindingene til nasjonalstaten. De multinasjonale selskapene har brutt med de tradisjonelle politiske og sosiale rammene. Sammen danner slike selskaper et autonomt system der utviklingen følger sine egne lover.

Innenfor et slikt system er målsettingen å vokse og utvikle seg i konkurranse med hverandre og ikke i første rekke å tjene en nasjon og dens materielle velferd. Lederenes ansvar er  framgang for selskapet og aksjeeierens utbytte.

Tidligere levde de store selskapene og industrien i forståelse med nasjonalstaten. I dag er selskapene internasjonale, en riktigere benevnelse er overnasjonale ettersom de snarere opererer over folkene og nasjonene enn mellom dem.

Vårt tidligere statseide selskap Telegrafverket, nå Telenor illustrerer på en god måte hva som skjer når et nasjonalt selskap internasjonaliseres.

Selskapets framgang prioriteres framfor folkenes velferd og fellleskapets oppfatning om hva som er felles goder.  

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere