Spaltist Joel Halldorf

Ikke frykt

Den som lar seg skremme kan gå med på det meste i bytte for en følelse av trygghet.

Publisert: 20. jun 2018

På et bilde fra G7-møte, som spredt seg som ild i tørt gress, kan vi se Tysklands forbundskansler Angela Merkel lent over Donald Trump med et strengt blikk. I en tid der politisk lederskap er mangelfullt, fremstår Merkel som et unntak: prinsippfast, trygg og stabil. 

Hører sammen. 

Merkel er prestedatter. Hun prater helst ikke om det personlige, men har fortalt at hun har sin kristne tro med seg hvor enn hun går. På den måten utfordrer hun den mistenksomheten mange knytter til relasjonen mellom politikk og religion. Hos Merkel hører de to sammen. Den som tar Gud med seg i politikken blir ofte uglesett. Ofte med god grunn. Når målet helliger middelet, er det mange stygge midler som passerer. «Av de onde menneskene i verden er onde religiøse mennesker de verste», konstaterte C. S. Lewis. 

En høyere lojalitet

Den som har blikket vendt mot himmelen har stødigere kurs enn den som navigerer etter hvor vinden snur. Det er ikke vanskelig å se at Merkels stabilitet er et uttrykk for at hun svarer til en høyere makt. Eller for å sitere den tidligere FBI-direktøren James Comeys memoarer, en annen politisk personlighet: At hun har en lojalitet til noe høyere. For at Gud misbrukes, betyr ikke i seg selv at Gud selv er et problem. Det er snarere redselen som er grobunnen for den verste politikken. 

Frykten brer om seg. 

Redsel er ikke ondt, men et naturlig instinkt. Når vi identifiserer farer og blir skremt, reagerer vi på to måter: med flukt eller med å slåss. Spørsmålet er om vi har noe å være redde for i dag? Statistikken sier nei. Voldsforbrytelser, krig, og sykdommer tar færre liv enn før. Likevel brer frykten om seg, og er drivakselen i politikken. Vi er redde for kriminalitet, russere, innvandrere, islam og verdenskollaps. Politikken tar til seg frykten i folkedypet, og reagerer deretter. Budskapet er: Nå har vi vært på flukt så lenge – nå er det på tide å slåss. Fra høyre til venstre høres derfor løfter om hardere tak. 

Dårlig politisk kompass. 

Selvfølgelig bør politikere høre på velgernes uro. Deres egen forankring må likevel være dypere, eller høyere, om du vil. Frykt er et dårlig politisk kompass av den enkle grunn at trygghet er umulig. Det er alltid noe å være redd for. Den som bygger murer for å stenge redselen ute, blier aldri ferdig med å bygge. 

Det er verdt å huske at det var frykten – ikke Gud – som førte til noen av 1900-tallets største katastrofer. Den som lar seg skremme kan gå med på det meste i bytte for en følelse av trygghet. Hvor sikkert livet i de nordiske velferdsstatene er, kan vi diskutere i det uendelige. Men sikkert er det at det er tryggere enn i Palestina for 2000 år siden. Gjennomsnittsalderen var omkring 40 år, og et infisert sår kunne innebære uførhet eller død. En tørke som den i år ville trolig ført til hungersnød. 

Vær ikke redd. 

Likevel gikk en snekkersønn fra Nasaret rundt og utfordret mennesker til ikke å være redde. Faktum er at «vær ikke redd!» er en av Jesu vanligste replikker. I dag ville han blitt avfeid som blåøyd og naiv. Likevel motiverte Jesus omgivelsene sine via sitt budskap, ikke med å vifte bort problemer, tvert imot. Verden er farlig, men midt i stormen står Gud på vår side. 

Det er derfor Gud kan være en støtte i politikken: Hvem kjenner seg vel tryggere enn den som setter sin lit til Gud? Man kunne ønske seg at flere politikere kunne finne samme stabilitet og forankring.

Trykket i Vårt land 20. juni 2018

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Marx liv og lære m/ europeisk etterfølgelse.

Publisert 11 måneder siden
Joel Halldorf. Gå til den siterte teksten.

Merkel er prestedatter. Hun prater helst ikke om det personlige, men har fortalt at hun har sin kristne tro med seg hvor enn hun går. På den måten utfordrer hun den mistenksomheten mange knytter til relasjonen mellom politikk og religion. Hos Merkel hører de to sammen.

Ingen er Guds barnebarn.  
Prestedatter er ingen refreranse annet enn som en fødselsinngang til et liv. Hennes eget kommunistiske livsvalg - så langt jeg kan se - vitner om Marx´liv og lære.

3 liker  
Kommentar #2

Bjørn-Gunnar Andersen

1 innlegg  26 kommentarer

Heia Angela :)

Publisert 11 måneder siden

At Angela Merkel har erfaring og antakelig noen analyseredskap fra Marx, gjør henne enda dyktigere når hun som solid kristendemokrat leder Europas ledende demokratiske nasjon i en krevende tid. Jeg leste nylig biografien om henne  (Brekke: Angela Merkel. Et europeiske drama), og fikk enda større sans for henne. Merkels praksis vitner om en særdeles dyktig og dedikert politiker.  

At hun som  fremragende naturvitenskapelig forsker og senere politiker, har den kristne tro som en bærebjelke i sitt liv, og er åpen om det, er unorskt  og løfterikt- synes nå jeg. 

Takk til Joel Halldorf for verdifulle tanker om politikk, frykt og tro. Det fikk meg til å tenke på noe  professor og politiker Inge Lønning  en gang sa om at det å være kristen fritok ham fra å dyrke seg selv, andre personer eller noe annet, Bare Gud.  Og da tenker jeg at dypest sett har man da heller intet annet å frykte enn Gud- og da dreier det seg om  trygg ærefrykt.

3 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Uff a meg

Publisert 11 måneder siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Ingen er Guds barnebarn.  
Prestedatter er ingen refreranse annet enn som en fødselsinngang til et liv.

Ja, slå i stykker en positiv artikkel!

Jeg kjenner ikke Merkel, men tror Halldorf er godt informert.  Takk for en god artikkel som gir oss håp og trygghet.

2 liker  
Kommentar #4

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Strengt blikk mot Trump...

Publisert 11 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

På et bilde fra G7-møte, som spredt seg som ild i tørt gress, kan vi se Tysklands forbundskansler Angela Merkel lent over Donald Trump med et strengt blikk. I en tid der politisk lederskap er mangelfullt, fremstår Merkel som et unntak: prinsippfast, trygg og stabil. 

Hører sammen. 

Merkel er prestedatter.

Det var denne koblingen som trigget min reaksjon. Jeg tror republikanerne har en glimrende forretningsmann i Trump, til å få stablet USA på beina igjen.  19 trillioner dollar i gjeld, har jeg hørt utlagt gjennom f.eks Koinonia Institute/ Strategic trends, hva det innebærer i praksis...  
Clintondynastiet m/ Obama har valgt en politikk som v/ Soros m.fl. ønskes samt vil føre til kollaps og en helt ny verdensorden - etter deres ønske. Globalisme v/kaotisk sammensurium av alt og alle og elitistisk maktdominans fra et byråkrati og elite. Dekonstruksjon av det bestående.  Avhengighet av en stat.

Et USA uten økonomisk frihet og bærekraft kan heller ikke bære andre. Derfor tror jeg insinueringen om at Republikanernes leder Trump må ses strengt på, er feil.  Han "rekalibererer mål og vekt" for å få økonomier i balanse igjen.  
Noen er på ville veier i dagens politikk, og jeg tror det er Leftistene som har hovedskylden, - uansett om de er kristne eller ei.  
Vi trenger bl.a Israel som Faderens fundament og første nasjonale sønn av paktene, og kirken ved MK ser det tilsynelatende knapt. NRK motarbeider det. Trump er oppreist av Gud for en tid som denne, tror jeg.  Og med all sin uvanlighet og dyktighet, er han den som kan gjenreise Guds nasjontanke for verden.  Sunne og selvstendige nasjonale Hus som besøker og samhandler.  Men har egne vegger, rammer og grenser.  Særpreg og mangfold hver især.  Optimalt sett frihet til å bo i de idéologiske regioner der man ønsker å innordne seg et gitt system/ lov.

En marxist - kan flytte til Russland eller en maoist til Kina.  Utvikle sosialismen/ kommunismen der på deres hjemlige arnesteder. Prøve det ut - videreføre det beste av det de mener er bra. (Men NB den ble forkastet i Russland, pga dysfunksjonell).

Israel handler om idéologisk territorium, ikke sand og stein.  Derfor er det også umulig å komme i havn med den såkalte "multikulturen" der man ikke har felles ønsker og interesser, ei heller prioritereringer og økonomisk sans. Derfor er også NRK sin udemokratiske ensidige Leftistiske makt, utålelig, og det beste bevis på at Leftismen er totalitær i stt innerste vesen. Ett valg, én gang, bekle maktposisjoner = Total, diktatorisk kontroll in the end.
Forferdelig slitsomt land å leve i for de som er en religiøs minoritet som ser hva kommunistene gjør og hvor ferden går. Løgnene om Israel, Israels Gud rammer alle kristne i det lange løp. To diametralt forskjellige fundament. Som NK: En jordisk president som Gud - eller en Hellig Åndskraft/Gud som individets kilde til liv.

Kommentar #5

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Sikkerhet

Publisert 11 måneder siden
Joel Halldorf. Gå til den siterte teksten.
Hvor sikkert livet i de nordiske velferdsstatene er, kan vi diskutere i det uendelige.

De nordiske velferdsstater er like sikkert som den idéogiske forankringen den første man kommer til i systemet. Systemet er ingenting annet enn ett og ett individ. Det finnes ingen "2.chances" i praksis, - en for alle alle for en - og et samfunn uten ansvar overfor en Gud, vil oftest velge enkleste vei, sin kollega/seg selv, sin profesjon, sin lønn - sine kollegaer.
Ulike landsdeler har derfor ulik rettssikkerhet.

For hver innvandrer fra fremmedkulturelle områder - nye eller gamle - destod mindre judeokristent rettsansvar overfor en Hellig Gud og sin neste.  Desto mindre rettssikkerhet.  
For hver gang en sak prøves - gjennom "1/3" innvandrere  og med kollegalojalitet, jo mer sjanse er det at de innfødte uredelige, kan begå og oppholde urett og kriminalitet.  "Klansamfunnets" indre lojalitet er som Jerikos murer.
Norge har store likhetstrekk i rettspraksis som i Romerriket/Israel/Palestina i år 0. Tilbake til start, ved kun 1 generasjon 68-ere.  Det var dét vi hadde, det var dét vi fikk. Og enda syns de vi klager.. - vi har jo bare mistet vårt liv pga déres valg.

JH: "Men sikkert er det at det er tryggere enn i Palestina for 2000 år siden".
Kanskje sørpå, i Bibelbeltet på Sørlandet og på Vestlandet. Reis "bare ikke nordover".  
Aldri hadde jeg trodd jeg skulle si det som innfødt nordlending.  Men det var tryggere og mer rettferdig her på berget for 40 år siden. Nå kan det synes som at det er stort sett de tomme skallene som står igjen. Men østlands Oslo likeså.
Råd til søringer:  
Hold dere til områder med mange kristne som et bredt og gjennomsyret ærlig grunnfjell.  Sier én person noe halvveis, vil ingen rette opp en feil senere.
--Da må man jo gå "korsets vei" i en innrømmelse av at man ikke er ufeilbarlig og gud på jord i kraft av seg selv.  
Da er man de facto plutselig "blitt en kristen", ikke lenger en stolt "viking".

Kommentar #6

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Refleksjoner

Publisert 11 måneder siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Sier én person noe halvveis, vil ingen rette opp en feil senere.

Sannheten er vel at alle sikrer seg fra start, skader erkjennes ikke - uhell/ feil er kun tilgivelig innenfor kristenheten. Og der misbrukes den uforholdsmessig for å fasilitere for nåden. En Far - en Lovgiver og Dømmende makt, har man defacto kvittet seg med. I alle leire.
Kun Israel representerer Loven, og de forsøkes gasset, brent og drept gjennom alle tidsaldre.  Samt f.eks nordkoreanske kristne. Med kirkens "velsignelse." Man støtter heller de som står utenfor Guds rike fremfor de som er innenfor. Forstå det den som kan.  
Barnefrelsedogmet fasiliterer til urett og feil lære. Gud vil ha en ansvarlig Kirke. Gud er Ånd. Uriktig/uforsvarlig trykk på selve ryggsøylen kan skade hele legemet.

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
6 dager siden / 4917 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
17 dager siden / 4740 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 2538 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
22 dager siden / 2301 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
20 dager siden / 1783 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
7 dager siden / 1734 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
19 dager siden / 1504 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
12 dager siden / 1344 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
11 dager siden / 1291 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
7 dager siden / 1141 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere