Kjell Tveter

13    28

Kommentarer til en bokanmeldelse

Jeg og Vårt Lands anmelder har åpenbart en helt ulik forståelse av tiden vi lever i.

Publisert: 19. jun 2018 / 245 visninger.

Den siste boken min, «Tro for en tid som denne», er anmeldt i Vårt Land 11. juni. Jeg har lest anmeldelsen, og ønsker å komme med noen betraktninger. 

Jeg forstår at anmelder Per Eriksen og jeg har helt ulik forståelse av tiden vi lever i. Jeg mener at vår kultur i dag er preget av postmodernisme, relativisme og naturalisme. Eriksen er tydelig uenig i det. Derfor mener han jeg tar feil når jeg skriver at vår kultur mener at alle religioner er like sanne. Det er nemlig det postmodernismen sier. Postmodernismen avviser også muligheten for sannhet. Ifølge Nietzsche er sannhet endog en illusjon. James Sire som har forfattet boken The Universe Next Door, bruker enda sterkere uttrykk. Han sier at postmodernismen uunngåelig vil føre til kaos og anarki. 

Konspirasjonsteori. 

Jeg makter ikke å forstå hvordan Eriksen kaller «Frankfurterskolens bevisste angrep på Vestens verdier» for en konspirasjonsteori. Det må være et forsøk på å advare folk mot å lese boken min. Frankfurterskolen var en ideologisk retning tuftet på intellektuell marxisme, og hadde som målsetning å totalforandre de vestlige samfunn som bygde på den kristne kultur. Deres ideologi het Kritisk Teori og ble presentert av Max Horkhkeimer i flere artikler. Det finnes flere bøker om Kritisk Teori. Boken The Authoritarian Personality hadde en meget stor innflytelse innen amerikansk akademia. Den var sterkt kritisk til kristendom, familien og den vestlige samfunnsstruktur. 

Eriksen beskylder meg for å bygge min omtale av Frankfurterskolen på Andrew Breitbart. Det er ikke riktig. Jeg har 16 referanser som dette kapitlet bygger på, i tillegg til Breitbarts bok. Men Breibart er et samtidsvitne som sier at på Tulane University, der han studerte, inneholdt pensum mer om Frankfurter-skolens ideologi enn om Twain, Jefferson og Lincoln. 

Alle former for seksualitet. 

Når vi opplever at det skal gå Pride-tog selv i barnehager, er dette et direkte resultat av Frankfurterskolens ideologi, som promoterer alle former for seksualitet, og er motstander av seksuelle normer, spesielt heteronormen. Uten Frankfurterskolens innflytelse hadde vi neppe hatt en lov om at kjønn er noe vi selv definerer, og ikke biologien. Da hadde vi heller ikke hatt den kampen mot familien som særlig Øivind Benestad advarer mot, og forsøker å minske skadene av. Da hadde heller ikke abort vært definert som en rettighet. 

Eriksen misliker at jeg argumenterer mot evolusjon. Jeg setter ikke spørsmålstegn ved makroevolusjon på grunn av min kristne tro, men fordi jeg er overbevist om at makroevolusjon er umulig rent vitenskapelig. Jeg kan selvfølgelig ta feil. Jeg ville sette stor pris på om Eriksen kunne presentere overbevisende vitenskapelige bevis for teorien. For de må jo finnes siden han argumenterer for den. 

Hengt ut. 

Det finnes ulike former for sannhet. Pragmatisk sannhet handler om at man skal mene det som fungerer. Det betyr at man bør mene det som konsensus sier, mene det som de fleste mener. Da blir man ikke hengt ut, og man møter ikke motstand. Pragmatisk sannhet er oftest ikke identisk med hva fakta viser. På engelsk heter slik faktabasert sannhet «correspondence», og det er denne form for sannhet Bibelen kaller sannhet. Og det er denne form for sannhet som skal prege en kristens liv, så langt jeg ser det. Derfor vil jeg fortsette med å argumentere for at vår virkelighet ikke lar seg forklare hvis vi utelukker intelligente årsaker i naturen. 

Jeg er bekymret for tiden vi lever i. I USA opplever de nå at kristen ungdom i hopetall snur ryggen til den kristne tro – i et antall som man aldri har sett tidligere. Min bok er skrevet ut fra et ønske om å gi den oppvoksende slekt en klar forståelse av det kristne verdensbildet, slik at vi ikke opplever det samme her i Norge. Nancy Pearcey er en blant mange som sier at slik forståelse gir den beste overlevelsesdrakten for ungdommen.

Trykket i Vårt land 19. juni 2018

4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

10 innlegg  1944 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Kjell Tveter. Gå til den siterte teksten.
Eriksen misliker at jeg argumenterer mot evolusjon. Jeg setter ikke spørsmålstegn ved makroevolusjon på grunn av min kristne tro, men fordi jeg er overbevist om at makroevolusjon er umulig rent vitenskapelig. Jeg kan selvfølgelig ta feil. Jeg ville sette stor pris på om Eriksen kunne presentere overbevisende vitenskapelige bevis for teorien. For de må jo finnes siden han argumenterer for den. 

Kjell Tveter.  Vi er mange som har lest dine bøker som detaljert forklarer hvor usannsynlig evulosjon er.  

Hva VL’s anmelder sier er uvesentlig ettersom han tydeligvis ikke vet hva han snakker om.  Mon tro om han har lest noen av dine tre bøker?

Ærlige forskere og biologer erkjenner ID.  Noen tør ikke si det offentlig da de kan miste forsker-bevilgninger.


3 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Hva vil det si at noe er sant?
2 minutter siden / 1828 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Matematikk og evolusjon
11 minutter siden / 6216 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Hva vil det si at noe er sant?
23 minutter siden / 1828 visninger
Arild Kvangarsnes kommenterte på
Prinsipper på billigsalg
rundt 1 time siden / 847 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
Kutt bistanden til homohaterne
rundt 1 time siden / 133 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Støtte til overgrep ER overgrep !
rundt 1 time siden / 1752 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 1 time siden / 6216 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Skoleverket som forsvar for demokratiet
rundt 2 timer siden / 135 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 2 timer siden / 6216 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Støtte til overgrep ER overgrep !
rundt 2 timer siden / 1752 visninger
Kristoffer Eknes kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
rundt 2 timer siden / 929 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Å forvente en orden
rundt 2 timer siden / 201 visninger
Les flere