Jan Kløvstad

1

Er vi nordmenn verkeleg så ulike andre europearar?

Eg synest det er leit at Nei til EU og fleire norske politiske partier protesterer mot internasjonal solidaritet og reinare luft - også i Norge.

Publisert: 18. jun 2018.

Eg har undra meg lenge over debatten om det europeiske energibyrået Acer. Bakgrunnen min er over førti års miljøinteresse, som Venstremedlem. Eg har gått i demonstrasjonstog mot sur nedbør i Hamburg i juli 1975, hadde gleda av å leie den store Aksjonen Norge mot Dounreay frå 1986 til 1989. Heilt frå 1970-talet var eit av dei sentrale krava våre å få internasjonalt forpliktande avtalar for å stoppe den sure nedbøren over Sørlandet og i kampen mot Dounreay, Sellafield, Tsjernobyl og annan atomkraft. Ei samla miljørørsle ville forplikte dei store landa og store forureinarane til å binde seg til å redusere forureininga. 

Nå har EU skapt denne mekanismen, og markert ei heilt anna linje enn Donald Trump, som støttar sterkt forureinande kolkraft. I heile Europa er det sterk støtte til Acer. Dei som støttar energipakka og Acer er alle søsterparti i alle land sør for Kristiansand og aust for svenskegrensa til Venstre, Arbeidarpartiet, Høgre, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Kristeleg folkeparti, SV og i dei fleste land også partia som tilsvarar Framstegspartiet. 

Dei som IKKJE støttar Acer er engelske UKIP med Nigel Farage som leiar, franske Le Pen, nederlandske Geert Wilders, ungarske Fidez med Viktor Orbán, tyske Die Linke, Liga Nord og andre i italiensk politikk som ofte blir kalt meir og mindre fascistiske, det nynazistiske Gyllent Daggry i Hellas. I tillegg er talspersonane for kolkraftselskap og atomkraftindustri sterkt skeptiske til opnare grenser, som kan svekke økonomien i kolgruvene og atomkraftanlegga. 

Nei til EU, Senterpartiet, SV, Rødt, delar av LO og langt inn i Arbeidarpartiet og Kristeleg folkeparti er motstandarar av europeiske samarbeid for å hindre forureining og styrke den langsiktige klimapolitikken. Miljøpartiet De Grønne blør og har mista folkevalte til SV som følge av den norske kampanjen mot Acer. Arbeidarpartiet har store problem med å roe gemytta internt i partiet. 

Argumenta er nasjonal sjølvråderett og straumprisen. På årskonferansen i Norske kraftfylke var den framtidige kraftmarknaden tema. Høg kraftpris gir meir i inntekt til fylke og kommunar. Eg spurte innleiarane og kraftanalytikarane om dei trudde Acer ville føre til høgare straumpris i Norge og at andre enn norske styresmakter kan avgjere norsk kraftutbygging. Svara var at dei hadde leita og leita, men dei var ikkje i stand til å sjå at Acer hadde noen som helst verknad på verken straumprisen eller kven som bestemmer utbygging. 

Eg helsar Acer velkomen. Acer vil bli viktig i kampen for å nå FNs klimamål, og det utan å ha den minste av innverknad på norske straumprisar og norsk sjølvråderett. Eg veit at eg, som vanleg, er sterkt usamd med Nigel Farage, Marine le Pen, Silvio Berlusconi og Geert Wilders. Eg synest det er leit at Nei til EU og fleire norske politiske partier protesterer mot internasjonal solidaritet og reinare luft - også i Norge.

Trykket i Vårt land 18. juni 2018

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Kraftanalytikere og strømpriser ?

Publisert 8 måneder siden
Jan Kløvstad. Gå til den siterte teksten.
Eg spurte innleiarane og kraftanalytikarane om dei trudde Acer ville føre til høgare straumpris i Norge og at andre enn norske styresmakter kan avgjere norsk kraftutbygging. Svara var at dei hadde leita og leita, men dei var ikkje i stand til å sjå at Acer hadde noen som helst verknad på verken straumprisen eller kven som bestemmer utbygging. 

Da har de nok ikke letet godt nok , hele ideen er å drive strømprisene til himmels med et kryssystem av klimakvoter , subsidier og kreativ sjonglering hvor ingen har oversikt , muller om noe bærekraftig  som koster svimlende beløp- som demonstrert i Danmark 

 https://www.reuters.com/article/windfarm-denmark/danish-government-says-wind-power-became-two-expensive-idUSL5N18A2V8

" Tredje energipakke" innebærer at Norge må følge  alle beslutninger fra EU`s energibyrå ACER  og overvåkes av ESA. En del jurister i universitetsmiljøene begynner å bli bekymret for ytterliger suverenitetavståelser til EU - dette begynner å gå litt for fort.

Regjeringen ser etter måter å gå utenom 2/3 flertall på Stortinget , slik Grunnloven krever . 

Hvorfor i all verden vil regjeringen gå utenom både folkeviljen og Grunnloven for å presse igjennom uønsket styring av VÅR vannkraft? 

Utbygget av skattebetalerne - hvor investor nå står med vanvittige strømregninger , smartmålere , grønne sertifikater for å tilfredsstille symolpolitikk , opphavsgarati på vår egen vannkraft og politikere som ser ut til å ha overtatt eiendomsretten til noe de kun forvalter på vegne av eierne - Fellesskapet.

Er det rart det blir politikerforakt og folk flykter fra de politiske partiene og representantene som har dillet litt for lenge rundt i den politiske tåkeheimen og begynner å tro at de eier landet og befolkningen ?

Her er et par lesverdige artikler :

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/02/02/195368717/lavine-av-nye-eu-lover-vil-rase-over-norge-fra-eus-energiunion-og-acer

Med små skritt tar EU over styringen av norsk vannkraft :

 https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/06/12/195405349/intern-eu-kamp-mot-gi-acer-mye-overnasjonal-makt

 https://www.nettavisen.no/nyheter/sa-mye-makt-har-norge-gitt-til-eu-gjennom-es---etter-at-vi-sa-nei-til-eu/3423428426.html

Syv av ti - 70% av Norges befolkning ber EU-lobbyen ryke og reise , et av de få lyspunkter i dagens politikk - men det hjeper jo lite når de "folkevalgte" er frekke nok til å gi blaffen i fokemeningen.

http://www.klartale.no/norge/sju-av-ti-sier-nei-til-eu-1.1157208

Vi må komme oss ut av EØS-avtalen snarest mulig . dersom det ikke allerede er for sent.

Det stopper ikke der , kommissærene er som blekkspruter med fangarmene over alt der det er penger . de ønsker, via bl.a. ACER , å overta kontrollen over gassledningene. 

Her har vel også den norske forbruker og skattebetaler mulighet til å bli vitne til mer politisk forvaltning av verdier i kjent stil :

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/02/20/195373816/eu-kommisjonen-vil-ta-makt-over-gassrorledninger-til-utlandet

Som den danske professor helt korrekt sier , vi vil se at lovverket rundt ACER hele tiden vil "utvikle " seg - hvilket jeg har vanskelig for å se innebærer noen fordeler for investor - den norske skattebetaler. 

Mulig jeg er gammeldags , men jeg har stor tro på å eie og forvalte vår egen eiendom og energi her oppe i et kaldt og karrig land fremfor at ikkevalgte kommissærer i Bruessel plundrer med ting de ikke forstår.

Godt vi er tilskuere og ikke aktører - og vi har betalt for billett for den dyreste underholdning og crazykomikk i norgeshistorien. 

      

4 liker  
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Verdiskaping , logikk og kraftpris.

Publisert 8 måneder siden
Jan Kløvstad. Gå til den siterte teksten.
Høg kraftpris gir meir i inntekt til fylke og kommunar.

Høy - og kunstig høy - kraftpris gir på kort sikt ner inntekter til fylke og kommuner.

Problemet er at høy energipris og meget fleksibel "nettleie" IKKE bidrar til konkurransedyktig verdiskaping som igjen gir arbeidsplasser med mening i de samme fylker og kommuner .

Kombinert med et omfattende nettverk av bomstasjoner på riksveinettet her i landet og svartebørspriser på bensin og diesel kan umulig heller stimulere til et sundt miljø for verdiskaping i Norge.

Vi blir et land som lider under symbolpolitisk vås - passende for spesielt interesserte som mumler "bærekraftig" og andre visdomsord de vel knapt forstår betydningen av.

Er det mulig å få et svar på hva i all verden vi skal leve av her i Norge? Allerede nå er flere bransjer , med maskiner og kompetanse forsvunnet ut av landet. Hvordan skal dette bygges opp på nytt ?

Slik det i dag ser ut så trenger mange unge ikke annen kompetanse enn å kunne reglene for å fylle ut papirer for NAV. Så lenge NAV består i denne type "politikk"

Men det spiller vel ingen rolle så lenge kommisærene i EU beholder sine lønninger?

Vi runder av med litt logikk om hvorfor stømprisene blir ekstremt høye i sommer - fulle eller tomme magasiner - eller katastrofalt dårlig forvaltning ?

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/rL1JOw/Stromprisen-blir-trolig-eksepsjonelt-hoy-i-sommer

  

 

 

2 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere