Peder Borgen

Professor emeritus, dr. theol. Ph.D.
2

Historisk besøk av Pave Frans

I de 70 årene som har gått har det vokst frem et stadig nærmere forhold mellom Kirkenes Verdensråd og Vatikanet.

Publisert: 18. jun 2018.

Grunnleggelsen av Kirkenes Verdensråd (KV) fant sted i Amsterdam for 70 år siden. Konferansen varte fra 22. august til 4. september 1948. Selve opprettelsen av Rådet skjedde på åpningssesjonen mandag 23. august. 

Pastor Marc Boegner fra Frankrike la frem følgende forslag: At Kirkenes Verdensråds første møte erklæres å være, og herved er konstituert i overensstemmelse med vedtaket i Utrecht i 1938; at konferansen består av de personer som har blitt utpekt som offisielle delegater fra de kirker som har sluttet seg til Rådet; og at dannelsen av Kirkenes Verdensråd erklæres å være, og herved er fullendt. 

Erkebiskopen av Canterbury, dr. Geoffrey Francis Fischer tjenestegjorde så som ordstyrer og tok forslaget til avstemning: De som er for resolusjonen vil behage å reise sin hånd. Imot? Resolusjonen er vedtatt. La oss ha en stille stund. Så ba erkebiskopen en bønn: ’Allmektige Gud. Vi bringer Deg her og nå vår takk og pris, at Du har ført oss til denne stund og denne handling i troen på Jesus Kristus og ved den Hellige Ånds kraft. Likesom Du har latt deres gjerning lykkes, de som har arbeidet for dette i flere år, så la det lykkes for oss i dette som vi har påtatt oss ved Din nåde, slik at vi i alt vårt arbeid, som er begynt, fortsatt og fullendt i Deg, kan åpenbare Din herlighet til beste for Din kirke og til frelse for alt Ditt folk. 

Nå var Kirkenes Verdensråd opprettet. Cirka 150 protestantiske, ortodokse og koptiske kirker fra hele verden hadde åpnet en ny periode av sine liv og sitt virke. I dag er antallet steget til over 400 medlemskirker. Lutherske kirker og Metodistkirker var og er blant de protestantiske kirkene. 

Det var imidlertid en stor mangel at den absolutt største kirken, Den romersk-katolske kirke, ikke ville sende observatører til konferansen i 1948. 

I de 70 årene som har gått har det imidlertid vokst frem et stadig nærmere forhold mellom Rådet og Vatikanet. Resultatet er at en historisk hendelse vil finne sted om tre dager: 21. juni vil Pave Frans avlegge et offisielt besøk i Kirkenes Verdensråds økumeniske senter i Geneve ved Sentralkomiteens møte. Mangelen fra 1948 blir overvunnet, slik at det nå igjen blir manifestert at en ny æra er kommet. Den romerskkatolske kirke er ikke medlem av Kirkenes Verdensråd, men det er utstrakt kontakt mellom Rådet og Vatikanet. 

Pavebesøkets logo forestiller en båt med kors til mast som seiler på opprørt hav. Logoen symboliserer ønsket om at kristne skal reise sammen i sin søken etter rettferdighet og fred i verden. Logoen synes å være er en variant av det båt-symbolet som ble benyttet ved grunnleggelsen av Kirkenes Verdensråd i Amsterdam i 1948. 

Det spesifikke mottoet for Pave Frans’ pilgrimsferd til Kirkenes Verdensråds senter i Geneve den 21. ds.er samlet i tre ord: Arbeid, Bønn, og Samarbeid (Working, Prayer and Working Together.) 

Erkebiskop Fischers bønn ved grunnleggelsen den 23. august i 1948 ga et godt fremadrettet perspektiv for det som skjer nå i vår tid: Allmektige Gud, la det lykkes for oss i dette vi har påtatt oss ved Din nåde, slik at vi i alt vårt arbeid kan åpenbare Din herlighet til beste for Din kirke og til frelse for alt Ditt folk. 

Slik kan generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, dr. theol. Olav Fykse, si at feiringen av Kirkenes Verdensråds 70-årsjubileum begynner allerede nå ved Pavens besøk til Geneve. På denne måten kan også medlemmene av KVs Sentralkomite ta del i feiringen på sitt møte nå, en feiring som på forskjellige måter vil bli fortsatt fremover til og med den 23. august. På denne datoen ble Kirkenes Verdensråd grunnlagt for 70 år siden.

Trykket i Vårt land 18. juni 2018

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn-Gunnar Andersen

1 innlegg  26 kommentarer

Respekt

Publisert 8 måneder siden

Ekstra fint å få denne presise og viktige oppdateringen av en som selv var til stede ved opprettelsen av KV i 1948, og som gjennom sitt liv og gjerning har stått for mange av økumenikkens viktige verdier!  Og det lenge før dialogens betydning ble tatt alvorlig i det norske kirkelandskapet. Virkelig respektabelt!

2 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

185 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Peder Borgen. Gå til den siterte teksten.
På denne datoen ble Kirkenes Verdensråd grunnlagt for 70 år siden.

Artig å tenke på at organisasjnen er så omstridt at de bare representerer omkring  en fjerdedel av verdens kristne. Blant  mange andre så er hverken verdens største kirkesamfunn ,den katolske kirke eller det nest største og verdens hurtigst voksende kirkesamfunnet, de ulike pinsekirkene, medlemmer.

3 liker  
Kommentar #3

Bjørn-Gunnar Andersen

1 innlegg  26 kommentarer

"Artig" eller... (til kommentar 2)

Publisert 8 måneder siden

"Artig" sier vel kanskje noe om ditt ståsted. Dan L.? At pinsebevegelsen ikke ble medlemmer fra starten av, skyldtes vel i stor grad skepsisen de hadde til Den romerk-katolske kirken.  At pave Frans nå følger opp tonen fra vatikankonsilet først på 6o-tallet, innevarsler kanskje en ny tid. Og mange steder, blant annet i Norden, ser vi jo at de pinsekarismatiske miljøer oppdager verdifulle sider ved katolsk fromhetstradisjon de ikke hadde vært klar over. Og jeg tror  at Den romersk- katolske kirke ser klarere at hele kristenheten har noe felles som er viktig å stå sammen om i en verden hvor  et materialistisk forståelse av tilværelsen er stadig økende. Kanskje man sammen kan fremme det viktigste, respektere forskjellene, lære av hverandre- og slik vise ekte toleranse? Det er heller disse trekkene som er "artig", synes nå jeg. Eller rettere sagt evangelisk.

 

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere