Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator i Vårt Land

Vi har henne ikke

Sylvi Listhaug har like mye med politikk å gjøre som Melodi Grand Prix har med musikk å gjøre. Altså lite eller ingen ting.

Publisert: 17. jun 2018  /  1997 visninger.

Fordømmelsen av Sylvi Listhaug har de siste dagene vært massiv etter at hun anklaget Arbeiderpartiet for å «kaste ut» de eldre på St. Halvardshjemmet til fordel for romfolk. Aftenposten skriver på lederplass at hun «forsøpler debatten». Stavanger Aftenblad at hun driver med «rein propaganda». Minerva at hun «inviterer til hets». Nationen at hun «dikter og forvrenger for å lage fiendebilder hun kan tjene på». Mens VG skriver at de «sjelden har sett tilsvarende desinformasjon».


Uberørt. Listhaugs metode er etter hvert veldokumentert, og det er ikke første gang hun spiller på forestillingen om Ap som femtekolonnister. I vinter kostet det henne jobben. Uten at hun virker videre affisert av det.

For Listhaug er likevel ingen politiker. Ikke som sådan. Hennes virke har like mye med politikk å gjøre som Melodi Grand Prix har med musikk å gjøre. Eller «omkampen» mellom Norge og Brasil har med fotball å gjøre. Altså kun tilsynelatende og egentlig ingen ting.

Det vi ellers forbinder med politisk håndverk – utredninger og ideologiske dragkamper der ulike hensyn veies mot hverandre – har aldri vært en del av repertoaret hennes. Det er ganske enkelt ikke det hun driver med. Helt siden hun kom tilbake fra gjesteoppholdet i First House har hennes modus operandi vært en annen, det vil si: Hun har fortsatt med det samme som hun gjorde i First House: strategisk kommunikasjon og merkevarebygging.


Som vann på gåsa. Dette er grunnen til at Listhaug-kritikken preller av som vann på gåsa. Den bygger på en stor misforståelse: at hun opererer innenfor en politisk orden. Med dette som utgangspunkt blir hun forsøkt spikret fast med henvisning til regler og standarder som ble innført da hun var byråd for sykehjemsdriften i Oslo. Men Listhaug er ikke her. Hun er et annet sted, på en helt annen frekvens. Og det er tilhengerne hennes også.

De har ikke lagt sin elsk på henne fordi hun er effektiv politiker som får ting gjort. Listhaug spiller et annet spill. Makten hennes er av et annet slag. Når hun advarer om fastende bussjåfører som utgjør en sikkerhetsrisiko i trafikken, eller går god for kollegaens påstand om at det er sosionomer(!) som har skylda for gjengproblematikken på østkanten, har det ingenting med praktisk politikk å gjøre – og alt med å kommunisere et dypere budskap å gjøre. I disse to eksemplene henholdsvis innvandrings- og byråkrati-skepsis.


Maktens midte. Sånn sett har det at hun ble avskiltet som statsråd bare vært en fordel. At Listhaug neppe inviteres til statsministerboligen med det første, styrker «brandet» hun kultiverer: En som taler makta imot og ikke lar seg hundse med. Aller minst av «hovedstadspressen» og «main stream media».

Og nettopp derfor er kritikken mot henne så impotent. At hun er «uregjerlig», «uten skam» og trosser Statsministeren som har instruert henne om å be om unnskyldning?

Skulle det være en anklage? Det er jo det som er appellen hennes!


Indignasjonens ritual. Den ritualiserte norske avissjangeren som er indignert bestyrtelse over Listhaugs siste stunt («makan, sosionomer er faktisk veldig ålreite folk!»), er derfor en del av problemet. Den vinner ikke en eneste sjel (selv ikke blant sosionomer) og oppnår ingenting annet enn å styrke Listhaugs varemerke som «politisk ukorrekt sannsiger som kaller en spade for en spade».

De som allerede misliker henne vil fortsette å mislike henne; og de som elsker henne vil fortsette å elske henne som før. Om ikke enda litt mer. For hver eneste «hit piece» i «anstendighetstyranniet» som er Norge, slår fansen bare ytterligere ring omkring henne.


Gode mennesker. Så hva kan gjøres? Er Listhaugs metode og merkevarebygging simpelthen immun mot kritikk? Første steg må være å stå imot fristelsen til å «ta» Listhaug, og i stedet tale direkte til hennes tilhengere. Disse er ikke en «kurv med forkastelige», slik Hillary avskrev dem («basket of deplorables»), men i det store og hele forstandige mennesker med sunne instinkter som det går an å appellere til. Hvordan?

Ja, det var det. Forrige ukes famøse Facebook-innlegg om de eldre på St. Halvardshjemmet har mange nivåer og spiller på et utall strenger. Mange av dem er stygge. Men noen av dem er også gode, som den om at vi alle har krav på en god og verdig eldreomsorg.

I stedet for å gå i full beredskapsmodus kunne derfor pressen tatt en pust i bakken og stilt seg selv spørsmålet: Hvilke strenger skal vi spille på – for at Listhaugs tilhengere skal låne øre til oss?


5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Mediekritikk

Publisert nesten 2 år siden

Oppfattet etter hvert at innlegget handler om mediekritikk, at de har feil strategi overfor Listhaug. Men innlending og mye av innlegget handler veldig mye om Listhaug, at hun har lite eller ingenting med poltikk å gjøre, at hun rett og slett ikke er politiker, hun forsøpler debatten, inviterer til hets, dikterer og forvrenger ... osv.

For ordens skyld; for egen del har jeg hatt sans for Listhaug. Hun har hatt og har en funksjon som politikkens 'enfant terrible' som har pirket og røsket i de mer konforme og ofte både feige og handlingsvegrende etablerte politikerne. I Listhaugs tilfelle gjelder dette spesielt innenfor innvandringsfeltet. Hun har rett i denne kritikken – synes svært mange av oss (60% i flg. Dagbladet). Hun har altså hatt / har en viktig oppgave som urokråke. Ikke minst har dette bidratt til at den i denne sammenhengen majoriteten, som ikke føler seg hørt, blir nettopp det. Hørt. Og så har hun fått innvandring høyere opp på agendaen – der den hører hjemme.

Men Nyhus er inne på noe. Det er blitt litt vel mye. Det er godt med en Listhaug-pause etter at hun fratrådte som minster. Men dog, å hevde at Listhaug har lite eller ingenting med poltikk å gjøre og at hun rett og slett ikke er politiker, er et postulat som vitner om alt annet enn nøktern kritikk, og ikke om en mer sober tilnærming, slik han oppfordrer pressen til. Det kan synes å vitne om aggresjon og en ubalansert måte skrive om fenomenet Listhaug på. Litt sånn rabiat og flåsete, drister jeg meg å mene.

Som nettopp politiker er Listhaug dyktig. Kanskje ikke som strateg og tålmodig arbeidende og som skaper resultater på den måten, men som en som er god på en annen side ved politikken. Det handler om å løfte fram en viktig sak, skape debatt og engasjement og, som tidligere nevnt, få saken høyere opp på agendaen. Dette er også en del av det å være politiker, og det har hun altså lykkes med. I denne prosessen tråkker hun på mange tær, og hun skaper økt polarisering. Men igjen, en av politikerens oppgaver er nettopp å "brøyta seg veg i rydningen". Er enig i at hun tidvis kan dømmes på stil, mens innholdet er reelt nok. Oppsummert kan det slås fast at Listhaug både driver poltikk og er politiker, så god som noen, og av og til bedre – på sitt noe snevre felt.

Er ellers enig i at det er grunn til å kritisere pressen som framstår som såre og vonbrotne fordi de ikke har greid å provosere og lokke 'fusentasta' ut i det grelle presselyset der de gjerne ville filleristet henne. 1-0 til Listhaug – nok en gang, og 0-1 til det som framstår som en selvhøytidelig presse som dessuten virker tungnemme. Frp kan delvis takke en aldri hvilende presses notoriske angrep på Carl I Hagen gjennom flere tiår for deres fremgang og posisjon i norsk politikk. Når de tråkker på Hagen – og Listhaug, tråkker de også på en betydelig del, hvis ikke en brorpart av grasrota – som dessuten også er avisenes abonnenter. De har høstet som de har sådd. Frp sitter i regjering på femte året og Listhaug er ei stadig større stjerne blant mange – og tilliten til de tradisjonelle mediene er stekt dalende.

4 liker  
Kommentar #2

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
å hevde at Listhaug har lite eller ingenting med poltikk å gjøre og at hun rett og slett ikke er politiker, er et postulat som vitner om alt annet enn nøktern kritikk, og ikke om en mer sober tilnærming,

Når jeg fratar Listhaug hennes politiske status, er det for et analytisk grep å regne. Et forsøk på å se hennes metode fra en annen synsvinkel, som – forhåpentligvis – evner å kaste nytt lys på henne. I dette tilfellet i et slags performance-perspektiv. Ikke dermed sagt at jeg underslår at hun kaller seg politiker, oppfattes som politiker og lønnes som politiker.

6 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Men innlending og mye av innlegget handler veldig mye om Listhaug, at hun har lite eller ingenting med poltikk å gjøre, at hun rett og slett ikke er politiker,

Hun trår i så fall i kjente spor. Dette var CI Hagens modus operandi i noen år. Frp-politikere var ikke politikere. De var noe opphøyet, noe mye bedre og avansert, Det var rett og slett Folket. Du kan følge linjen i dette frem til at de ble partiet for folk flest. Når han sluttet å bruke argumentet var det vel fordi det ble utslitt som den tomme retorikken det var. 

Slik som protesten mot eliten. Sitter du på Stortinget er du en del av en elite. At man ønsker å danne sin egen form for elite får så være, men like fullt er man en elite når man har kommet til Stortinget. 

Frp i regjering må produsere politikk som bærer. Frp i Stortinget kan tillate seg å more seg med litt av hvert, men når det kommer til realpolitikken må de velge brød eller sirkus. Det er brød-linjen som har gitt partiet regjeringsdyktighet. Kanskje er det morsommere å stå på Eidsvolds plass å hauke nasjonalromantikk enn å sitte i regjering, men da må den enkelte representant gjøre det valget. Jeg tror at hun er i ferd med å gjøre det, men ikke før kommunevalget. 

Gårsdagens utspill om tvang mot unge, i praksis gjenopplive steder som Bastøy om enn i ny drakt, trekker sikkert velgere av eget kaliber, men det er grunner til at Bastøy ble nedlagt, og derfor vil vi ikke se noe nytt Bastøy i denne periode. Tom retorikk kaller vi slikt. Det er medienes oppgave å avsløre denne. 

4 liker  
Kommentar #4

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Til de frommes ergrelse

Publisert nesten 2 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Som vann på gåsa. Dette er grunnen til at Listhaug-kritikken preller av som vann på gåsa. Den bygger på en stor misforståelse: at hun opererer innenfor en politisk orden.

Hva er nå denne 'politiske' ordenen ?

Ap´s kaotiske indre oppgjør. ? .Det er ikke mye å bygge en nasjon på.

Listhaug har arbeidet innen 'First House' og kan politisk mediastrategi like vel som redaktører i norske media. Gateparlamentarikerene har fått en plagsom  outsider-konkurrent.

Siterer Listhaug i media:

 Byrådet i Oslo med Ap og SV i spissen blir tatt med buksene nede, og man forsøker å få saken til å handle om meg istedenfor det den handler om, nemlig at de har kastet ut eldre fra St. Halvardshjemmet og deretter brukt millionbeløp på å huse tilreisende romfolk som kommer til Norge for å tigge og drive kriminalitet, skriver hun.

---

Dette var også førsteintrykket norske media fomidlet inntil 'strategene' i media satte bremsene på i forsøket på å redde sine yndlingspolitikere.

4 liker  
Kommentar #5

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Jo da, men ...

Publisert nesten 2 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Ikke dermed sagt at jeg underslår at hun kaller seg politiker, oppfattes som politiker og lønnes som politiker.

... er hun politiker? I det siterte kaller hun seg politiker, hun oppfattes som politiker og lønnes som en politiker, men det kan se ut til hun likevel ikke ER politiker.

4 liker  
Kommentar #6

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

St. Halvardshjemmet vs. Oslo Kommune

Publisert nesten 2 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Fordømmelsen av Sylvi Listhaug har de siste dagene vært massiv etter at hun anklaget Arbeiderpartiet for å «kaste ut» de eldre på St. Halvardshjemmet til fordel for romfolk.

Det er underlig å lese angrepene på Listhaug her i 'Vårt Land'. Listhaug  har gått i forsvar for St. Halvardshjemmet(en kristen institusjon ?) og beboerene der som nå tvangsflyttes til et kommunalt nybygg.  Drevet av sosionomer, sosialister og administrert av Ap politikere.

Privat(og kristen ?) omsorg fortrenges med byråkratiets mange påfunn mht teknisk standard. Når virksomheten vel er avviklet er tiden inne for investering, oppgradering og nye beboere.

4 liker  
Kommentar #7

Per Steinar Runde

221 innlegg  2476 kommentarer

Mediemobben

Publisert nesten 2 år siden

Journalistane jagar i flokk, som ulvar. Når NRK, Aftenposten, VG, Dagsavisen, Minervanett og Stavanger Aftenblad har skrive omlag det same som Nyhus/Vårt Land, vitnar det ikkje særleg om sjølvstendig tankegang, men meir om ein mobb, spesielt fordi offeret stort sett er det same kvar gong og for alle redaksjonane, nemleg Listhaug. Det vert sagt at der alle tenkjer likt, tenkjer ingen godt.

Fakta i saka kan ein lese her, skriven av ein medieredaksjon som lever på idealisme, sanning og frivillige gåver: https://www.document.no/2018/06/18/sylvi-byradet-kaster-ut-de-eldre-og-prover-a-fa-saken-til-a-handle-om-meg-som-gikk-av-i-2011/

8 liker  
Kommentar #8

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Journalistane jagar i flokk, som ulvar. Når NRK, Aftenposten, VG, Dagsavisen, Minervanett og Stavanger Aftenblad har skrive omlag det same som Nyhus/Vårt Land, vitnar det ikkje særleg om sjølvstendig tankegang, men meir om ein mobb, spesielt fordi offeret stort sett er det same kvar gong og for alle redaksjonane, nemleg Listhaug.

Listhaugs mediestrategi funker som jern! Si noen halvsannheter og la kverna gå. Har virket godt for mange demagoger. 

5 liker  
Kommentar #9

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
 Drevet av sosionomer, sosialister og administrert av Ap politikere.

Det var et borgerlig byråd som la frem planen som sa at St. Halvardshjemmet var uegnet for sykehjemsdrift.

6 liker  
Kommentar #10

Carl Wilhelm Leo

17 innlegg  931 kommentarer

Media er i rute .

Publisert nesten 2 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Aftenposten skriver på lederplass at hun «forsøpler debatten». Stavanger Aftenblad at hun driver med «rein propaganda». Minerva at hun «inviterer til hets». Nationen at hun «dikter og forvrenger for å lage fiendebilder hun kan tjene på». Mens VG skriver at de «sjelden har sett tilsvarende desinformasjon».

Forutsigbarheten i media er nesten perfekt når det gjelder ensidig sverting av de politiske figurer man av en eller annen grunn aldri har likt.

Denne gangen hadde samkjøringen vært perfekt ,bortsett fra at man har ikke fått med Dagsavisens beskyldninger om løgn "med viten og vilje" som det står. 

Nå er vel ikke politikere som serverer løgn så veldig sensasjonelt stoff for de med normal hukommelse .

I dag er vi så heldige å ha kompetente redaksjoner som  er behjelpelig med å studere hvert tilfelle nøye og servere det som trykkes skal og tie ihjel det som publikum ikke skal lese. Derfor overvåkes enkelte Facebooksider slik at en hver setning kan vurderes for bruk i en ny sensasjonsnyhet.

Dette er ikke uheldig utvikling for Sylvi Listhaug fordi summen av våre dagers realiteter innen politikk vil bidra til at media styrker Sylvia Listhaug posisjon.

Redaksjonene har inntatt en fanatisk aktivistrolle , som tydeligvis er samordnet Det er en uheldig utvikling for media og medias troverdighet - men det er ikke min business.

Det eneste mirakuløse her er at jeg finner ikke noe på NRK om denne saken , mulig det er sydom eller ferievikarer som ikke forstår hva som er viktig å servere lyarane ?

Et individ som står opp mot politisk gruppetenkning kommer i en noe spesiell situasjon ovenfor gruppen (eller stammen). Faren med dette er at ingen våger å utfordre gruppetenkerne , fordi individet kan holdes ansvarlig og henges ut.I gruppen er ansvaret pulverisert. 

Dette er et vidt felt , jeg hørte nettopp et sammendrag av tanker fra Jordan Peterson som fanger opp mye av det vi ser i dagens politikk- den interesserte kan kanskje finne et og annet her:

https://www.youtube.com/watch?v=6QAY0qc0u-4

  

  

3 liker  
Kommentar #11

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Journalistane jagar i flokk, som ulvar. Når NRK, Aftenposten, VG, Dagsavisen, Minervanett og Stavanger Aftenblad har skrive omlag det same som Nyhus/Vårt Land, vitnar det ikkje særleg om sjølvstendig tankegang, men meir om ein mobb, spesielt fordi offeret stort sett er det same kvar gong og for alle redaksjonane, nemleg Listhaug. Det vert sagt at der alle tenkjer likt, tenkjer ingen godt.

Mobben i denne saken er Listhaugs støttespillere som blir sinte for at Kirkens Bymisjon bruker ledige lokaler til gi hjemløse tak over hodet.

7 liker  
Kommentar #12

Per Steinar Runde

221 innlegg  2476 kommentarer

Feil

Publisert nesten 2 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Mobben i denne saken er Listhaugs støttespillere som blir sinte for at Kirkens Bymisjon bruker ledige lokaler til gi hjemløse tak over hodet.

Kirkens Bymisjon må sjølvsagt få bruke eigne lokale som dei vil. Det som eg og mange andre reagerer på, er den samkøyrde fordøminga basert på ei vondsinna og feilaktig tolking av det Listhaug skreiv, sjå https://www.document.no/2018/06/16/nei-minerva-listhaug-har-ikke-feilinformert-derimot-jukser-dere-selv/

8 liker  
Kommentar #13

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Det var et borgerlig byråd som la frem planen som sa at St. Halvardshjemmet var uegnet for sykehjemsdrift.

NRKs journalist fikk et intervju med henne fra Stortinget i nyhetene kl 17. Snakk om å gjøre seg til mikrofonstativ! Journalisten er en lett match for Listhaug, og klarer ikke å stille et kritisk spørsmål eller fremme en innvending til hennes logikk. Det er slett ikke sant at mediene jager i flokk etter henne. Her hadde Listhaug både regien og hovedrollen, og kan skrive kritikken etterpå. 

3 liker  
Kommentar #14

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Manipulering av folk rundt seg

Publisert nesten 2 år siden

og gjøre seg til offer er en kjent stil for de som speiler seg i vannet.

1 liker  
Kommentar #15

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Men, hvem skal skamme seg?

Publisert nesten 2 år siden

Hvis man tar utgangspunkt i artikkelen du linker til, hevder jo forfatteren: "Alle vet at Oslo kommune ikke la ned sykehjemmet fordi man ville losjere utenlandske tiggere. Alle oppegående folk vet det. Nedleggelsen av St. Halvardshjemmet fikk mye publisitet. Alle vet at det skjedde lenge før lokalene ble omdisponert til romfolk.". En logisk konsekvens bør da være at det heller IKKE er det faktum at det nå innkvarteres romfolk der som er det skammelige, og bør, etter mitt skjønn, heller ikke være en del av et argument om at noen bør skamme seg over noe. Jeg synes selv det er vanskelig å se Facebookposten som noe annet en kobling av to separate saker som utnyttes i et politisk spill for galleriet. 

5 liker  
Kommentar #16

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Journalistane jagar i flokk, som ulvar. Når NRK, Aftenposten, VG, Dagsavisen, Minervanett og Stavanger Aftenblad har skrive omlag det same som Nyhus/Vårt Land, vitnar det ikkje særleg om sjølvstendig tankegang, men meir om ein mobb, spesielt fordi offeret stort sett er det same kvar gong og for alle redaksjonane, nemleg Listhaug. Det vert sagt at der alle tenkjer likt, tenkjer ingen godt.

Merkelig rart at journalistene mobber noen som gjør akkurat som de selv - kommer med egne meninger og benytter ytringsfriheten.

Problemet deres er at de ikke tåler konkurransen fra Listhaug.  De vil frata henne retten til frie ytringer og selv styre all direkte kontakt med folket.

2 liker  
Kommentar #17

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Problemet deres er at de ikke tåler konkurransen fra Listhaug.  De vil frata henne retten til frie ytringer og selv styre all direkte kontakt med folket.

På 1. mai dekket Dagsrevyen grundig Sylvi Listhaugs  personangrep på Jonas Gahr Støre før han og Hadja Tajik måtte svare på spørsmål om hva slags jobber de hadde hatt og ikke hatt, akkurat den debatten Listhaug ønsket. Knebling? Sakene folk var opptatt av den dagen og andre politiske saker kom helt i bakgrunnen.

Noen kristne debattanter er så betingelsesløse i sin hyllest til Listhaug at det grenser til avgudsdyrkelse. Med påstått martyreri og det hele.

4 liker  
Kommentar #18

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Noen kristne debattanter er så betingelsesløse i sin hyllest til Listhaug at det grenser til avgudsdyrkelse. Med påstått martyreri og det hele.

Et sted her er det noe som ikke stemmer her. Jeg kan ikke helt sette fingeren på det. Hun forsto eller burde forstå at hun ikke kan reise til en kommune i Finnmark og bedrive kommunal saksbehandling (sammen Hoksrud). Dernest har hun selv vært med på vedtaket om nedleggelse av StHalvard-hjemmet i kraft av å være byråd for saken. I tillegg skriver Faktisk.no i dag at hennes fremstilling rett og slett er usann. Det var lenge etter utflyttingen at rom-folket kom inn. Akkurat nå tegner det seg et bilde av en person som ikke forstår sin rolle og som lyver så det renner av henne. Behendig nok er korset gjemt i disse dager, men hvorfor har hun denne kristne appellen? Situasjonsbildet nå er at hun er en ugle i mosen for Frp. 

4 liker  
Kommentar #19

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Akkurat nå tegner det seg et bilde av en person som ikke forstår sin rolle og som lyver så det renner av henne. Behendig nok er korset gjemt i disse dager, men hvorfor har hun denne kristne appellen?

Jeg skjønner heller ikke denne "kristne appellen" og hvorfor kritikk av henne fører til at hennes tilhengere legger fra seg alt av fornuft, moralsk kompass og kritisk sans.

Jeg tror de fleste av oss synes det er svært pinlig, ubehagelig og skadelig for "saken" når noen man regner som politisk alliert, blir tatt med buksene nede. Noen av oss kan sikkert velge å gå i hi for en periode og håper å kunne dukke trygt frem igjen når stormen er over, men vi skjønner stort sett når noe ikke lar seg forsvare?

Ikke slik med denne nye generasjonen av Listhaugdisipler, eller Trumptilhengere for den saks skyld. De tordner bare i vei med de samme virkelighetsfornektelser, faktafordreininger og usannheter som deres ledestjerner er avslørt for? Det kan synes som de ikke eier naturlig skam?


5 liker  
Kommentar #20

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Ikke slik med denne nye generasjonen av Listhaugdisipler, eller Trumptilhengere for den saks skyld. De tordner bare i vei med de samme virkelighetsfornektelser, faktafordreininger og usannheter som deres ledestjerner er avslørt for? Det kan synes som de ikke eier naturlig skam?

Det er foruroligende når eliten i Frp og eliten i Det hvite hus lager seg virkelighetsbilder de insisterer på å selge inn til oss, til tross for at vi ser at bildene ikke er sanne. Her har også hver enkelt et ansvar for å si fra at nok er nok. 

2 liker  
Kommentar #21

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Det er et veldig godt spørdmål. I Norge er det historisk sett nesten uhørt at religion får en så sentral plass i den offentlige debatten og brukes på den måten. I hvert fall i de store partiene. 

Det henger vel mye sammen med at høyrepopulister er de mest høylytte debattantene vi har. Når vi får et snev av religion i det i tillegg blir det ikke bedre. Mange kristne støtter selvsagt ikke Listhaug. Men de er mer lavmælte. Noen av dem liker kanskje ikke å diskutere religion på religiøst grunnlag i det hele tatt. 

Samtidig synes jeg andre partiene må ta på seg noe av ansvaret for at debatten blir som den blir. Ikke fordi de er slemme mot Listhaug, men fordi de har argumentert litt i de samme termene i lang tid. KrF er veldig glad i å kritisere Listhaug,  men samtidig bruker de svært mye tid på å snakke om kristne tradisjoner, «aggressiv sekularisme» osv. Ola Borten Moe og Linda Hofstad Helleland uttalte at sekulariseringen hadde gått for langt. Nestlederne i Ap, Sp og SV uttalte nylig at vi ikke må se oss så blinde på likebehandling at vi glemmer Den norske kirkes særstilling. 

Ofte handler ikke slike utspill om selve religionen, men nasjonale tradisjoner. Og siden vi nordmenn tror at nasjonalisme kan være farlig i alle land unntatt Norge (og muligens Skandinavia) blir nasjonale tradisjoner sett på som et udelt gode uten debatt. Svært få ble bekymret over undersøkelsen som viste at Norge var det landet der flest mente at deres egen kultur var overlegen andres.

Med et slikt politisk bakteppe blir det kanskje lettere for politikere som Listhaug?

1 liker  
Kommentar #22

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Med et slikt politisk bakteppe blir det kanskje lettere for politikere som Listhaug?

Ja, vi skal kanskje være forsiktige med å trekke det moralistiske kortet her. Listhaug er jo ikke historiens første politiker som benytter seg av halvsannheter og tvilsomme markedsføringsteknikker  i sin politiske retorikk. Vi ser jo også hvor ettertraktet politikere og statssekretærer er blitt for de profesjonelle påvirkningsbyråene.

Men tradisjonelt har vi regnet en person som politisk død i det øyeblikk han eller hun "selger seg ut" til disse byråene. Listhaug er kanskje den første av en generasjon politikere som blir rekruttert motsatt vei? Hun har lært seg yrket av profesjonelle fagpersoner innen reklame?

Politikere har som sagt til alle tider benyttet seg av disse teknikkene. Men det var også en del av virkeligheten at det kostet å bli avslørt. Vi mistet tillit til politikere som ble beryktet for å benytte slike metoder. Listhaugs stjerne ser derimot ut til å bare øke blant hennes disipler og raseriet rettes mot dem som står for avsløringene?


Kommentar #23

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Politikere har som sagt til alle tider benyttet seg av disse teknikkene. Men det var også en del av virkeligheten at det kostet å bli avslørt. Vi mistet tillit til politikere som ble beryktet for å benytte slike metoder. Listhaugs stjerne ser derimot ut til å bare øke blant hennes disipler og raseriet rettes mot dem som står for avsløringene?

Ja, hun går definitivt lenger enn andre, kritikken er absolutt berettiget. Og det verste er vel at partiledelsen synes det er helt greit. Ja, statsministeren levde helt fint med det helt til hele regjeringen nesten gikk med i dragsuget. Det er også noe å reflektere over.

1 liker  
Kommentar #24

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Og det verste er vel at partiledelsen synes det er helt greit.

Hennes rolle er vel å holde stemningen oppe blant det segmentet av Frp-velgere som alltid befinner seg i faresonen for å forlate partiet til fordel for enda mer ytterliggående partier på ytre høyrefløy? Men det vil alltid være en utsatt rolle hvilket tidligere innehavere av den rollen har fått erfare.

Men det vil vel være en grense for hvor lenge partiets mer seriøse politikere orker å la seg identifisere med slikt?

Kommentar #25

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Samtidig synes jeg andre partiene må ta på seg noe av ansvaret for at debatten blir som den blir. Ikke fordi de er slemme mot Listhaug, men fordi de har argumentert litt i de samme termene i lang tid. KrF er veldig glad i å kritisere Listhaug,  men samtidig bruker de svært mye tid på å snakke om kristne tradisjoner, «aggressiv sekularisme» osv. Ola Borten Moe og Linda Hofstad Helleland uttalte at sekulariseringen hadde gått for langt. Nestlederne i Ap, Sp og SV uttalte nylig at vi ikke må se oss så blinde på likebehandling at vi glemmer Den norske kirkes særstilling. 

Innvandringspolitikken, som har vært hennes spesiale og som gjorde henne berømt hos folk flest, er ingen eksakt størrelse. Som jeg har sagt så mange ganger før har ikke partiene noen selvstendig linje på denne, eller noe som de har tenkt ut fra grunnen av på egen hånd. Alt handler om hvor lite de kan slippe unna med i forhold til Frp og generell velgermisnøye. 

Akkurat i dag er det politiske sjiktet ute av stand til å ta innover seg hvordan de skulle løst krisen med fx skipet i Middelhavet. Ville passasjerene kommet i land i Norge? Jeg tror det ville blitt vanskelig om Norge grenset til Middelhavet. 

Vi har heller ingen forståelse av hvordan vi skal behandle miljø- og klimaflyktningene den dagen de kommer. Det bør noen sette seg ned og tenke grundig over, for dagens politikk vil være ubrukelig overfor den tankegangen som da kreves. 

1 liker  
Kommentar #26

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Ellers har jeg jo personlige erfaringer som burde gjøre meg forsiktig med å moralisere. Jeg må innrømme at jeg savner litt gamle dager da man kunne møte sin favorittmotstander i debatter over en øl på den lokale pøbben og, om ikke dra direkte usannheter, kunne innta et skinn av skråsikkerhet det egentlig ikke var grunnlag for. Denne praksisen måtte avsluttes da nevnte motstander første gang dro frem sin nyervervede smartphone med tilgang til Google og Wikipedia. Tidligere praksis var at man dro ikke med seg leksikon til slike møter!

Skuffelsen var desto større da jeg selv et år seinere hadde anskaffet lignende utstyr og evnen til å benytte det, og skulle triumfere med samme faktagrunnlag. Da fikk jeg plutselig beskjed om at nevnte kilder ikke lenger var adekvate, men kun eliten og MSM sine virkemidler for spredning av fake news?

Kommentar #27

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

:-)

Publisert nesten 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Ellers har jeg jo personlige erfaringer som burde gjøre meg forsiktig med å moralisere. Jeg må innrømme at jeg savner litt gamle dager da man kunne møte sin favorittmotstander i debatter over en øl på den lokale pøbben og, om ikke dra direkte usannheter, kunne innta et skinn av skråsikkerhet det egentlig ikke var grunnlag for. Denne praksisen måtte avsluttes da nevnte motstander første gang dro frem sin nyervervede smartphone med tilgang til Google og Wikipedia. Tidligere praksis var at man dro ikke med seg leksikon til slike møter!

Det går enda an. Jeg gjorde det så sent som i går kveld. Men vi tar det med humør alle sammen og vet når det har gått litt fort og langt ut i svingene. Det er en del av moroa. Og vi har med et orakel i gode sitater fra lokale bekjente som kan sette de fleste på plass. 

1 liker  
Kommentar #28

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Ondsinnet?

Publisert nesten 2 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Kirkens Bymisjon må sjølvsagt få bruke eigne lokale som dei vil. Det som eg og mange andre reagerer på, er den samkøyrde fordøminga basert på ei vondsinna og feilaktig tolking av det Listhaug skreiv, sjå https://www.document.no/2018/06/16/nei-minerva-listhaug-har-ikke-feilinformert-derimot-jukser-dere-selv/

Bare for å gjøre det klart: Jeg har tidligere støttet Listhaug. Jeg er enig med Arne Danielsen at hun har gjort en nyttig/viktig jobb til tider. Men noe er viktigere enn sakene, det er anstendigheten, sannheten og ærligheten. Her har jeg nå etterhvert mistet tiltroen til Listhaug. Du må gjerne innvende at det gjelder andre politikere også, men det unnskylder ingenting. 

Både i saken hvor hun måtte gå av og i denne saken så er Listhaug bevisst på hva hun gjør. I tilsvaret snakker hun ut om hvordan byrådets ideologiske slagside fører til at man nedlegger private/ideelt drevne institusjoner (og dette er en gjenkjennelig og god kritikk fra høyresiden mot venstresiden) men dette kommer ABSOLUTT IKKE fram i hennes første FB-melding. Jeg kan simpelthen ikke fordra den type halvsannheter som Listhaug driver med, det er like ille som loddrett løgn, fordi hun vet nøyaktig hva slags reaksjon det skal vekke.

Det finnes reelle og god grunner til å frykte innvandring, det finnes gode grunner til å kritisere håndtering av romfolk, men ingenting blir bedre av at disse argumentene kortsiktig forsterkes gjennom halvsannheter som oppildner folk. 

Det jeg frykter mest av alt er et folk som ikke skiller med sannhet og løgn, eller enda verre: ikke bryr seg. USA er et grelt eksempel på hvordan dette kan gå. Listhaug driver oss dessverre i den retning slik jeg ser det. 

Selv om vi skulle sympatisere med Listhaug i saker, så synes jeg alle må sympatisere enda mer med et sannferdig, saklig og redelig ordskifte i samfunnet - ellers har vi alle tapt.


4 liker  
Kommentar #29

Carl Wilhelm Leo

17 innlegg  931 kommentarer

Forsinkede klimaflyktninger?

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi har heller ingen forståelse av hvordan vi skal behandle miljø- og klimaflyktningene den dagen de kommer. Det bør noen sette seg ned og tenke grundig over, for dagens politikk vil være ubrukelig overfor den tankegangen som da kreves. 

Takk for påminnelsen , Kristiansen.  Hva baserer De Deres katastrofeprofetier på?

Nu har det seg slik at miljø og klimaflyktningene i et fastslått antall av 50 millioner skulle ha kommet allerede i år 2010 , i følge studier og grundig forskning fra noe som kaller seg Grid Arendal her i Norge pluss UNEP (FN).

Men de kom ikke - og som Herstad så klokt formulerer det , grunnet "spredning av fake news"

Grid Arendal hadde sogar utarbeidet et kart over verden og de stedene disse 50 millioner klimaflyktningene kom fra . Dette kartet sto lenge på Grid Arendals hjemmeside, men er diskret blitt fjernet . En av grunnene er kanskje at alle unntatt ett eneste sted hadde befolkningstilvekst i 2010 og til dags dato.

Men  vi kan studere vitenskapen som vi blir fortalt :

https://asiancorrespondent.com/2011/04/what-happened-to-the-climate-refugees/#Rw3dmdTVW66hdmWM.97

Kartet er utslettet over alt - unntatt :

https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/04/un_50million_11kap9climat.png

Veldig få stiller spørsmål om hvorfor denne type "nyheter" og "forskning" blir å finne veien til media - og faktisk trodd og referert av folk som tror dette er faktabasert kunnskap. Hvorpå FN stille fjerner forskningens innhold i stedet for å si at vi tok feil. Man får jo lett inntrykk av at dette var lansert for å villede folk ?

Her er en artikkel om hvordan alle lenker til kartet er borte , jakten på klimakartet : 

 https://wattsupwiththat.com/2011/04/15/the-un-disappears-50-million-climate-refugees-then-botches-the-disappearing-attempt/

Senere skal vi se på ørkenspredning - Naturen har ikke lest IPCC`s klimarapport .  

 Dette er bare ett tilfelle. hva har dette kostet å utbrodere og publisere over hele verden - garantert av FN (UNDP) og GridArendal ?  

Det som kunne blitt verden første klimaflyktning dukket faktisk opp i New Zealand i 2015, men ble sendt hjem igjen da  det var svakheter ved klima-fakta :

https://www.bbc.com/news/world-asia-34674374

 

    

3 liker  
Kommentar #30

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Takk for påminnelsen , Kristiansen.  Hva baserer De Deres katastrofeprofetier på?

Dette er en sak De ikke forstår, Leo, og den har heller ikke noe å gjøre i denne tråden da temaet her er et annet. 

1 liker  
Kommentar #31

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Mange kristne støtter selvsagt ikke Listhaug. Men de er mer lavmælte. Noen av dem liker kanskje ikke å diskutere religion på religiøst grunnlag i det hele tatt. 

Dette ble jo bare rør, jeg mente at noen kristne ikke liker å diskutere politikk på religiøst grunnlag.

1 liker  
Kommentar #32

Carl Wilhelm Leo

17 innlegg  931 kommentarer

Argumentasjon og tallmagi.

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er en sak De ikke forstår, Leo, og den har heller ikke noe å gjøre i denne tråden da temaet her er et annet.

Det var De som argumenterte om problemer med "klimaflyktninger" i denne tråden.

Nå har jeg ganske lenge innsett hvor mye vi mennesker ikke forstår, så der skal jeg ikke argumentere mot. 

 Men  ettersom jeg på forunderlig vis sitter med mengder av dokumentasjon om klimakomplekset , så er det greit å kryssdokumentere  at Deres påstand er feil. Det er gledelig å få argumentasjonen korrekt og saklig , vil jeg anta ? 

Men jeg glemte å la motparten komme til orde - vi tar med at UNDP sier at denne pinlige 50 millioner påstanden ikke kommer fra FN eller UNDP , og de fjernet den.

Her er svarene - Wall Street Journal

 https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704658704576274470237832478?mod=googlenews_wsj

Har man ikke tilgang til WSJ - så kan man gå til kilden "ASIAN Correspondent" som refererer svarene fra UNDP.

  https://asiancorrespondent.com/2011/04/reaction-to-the-50-million-climate-refugee-prediction/#rMYsDbKxqdS5LBbw.97

Skal ta resten ved en senere anledning.

Kommentar #33

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Det var De som argumenterte om problemer med "klimaflyktninger" i denne tråden.

Det ble nevnt i en passasje, men som De kanskje vet, der hvor man innleder en samtale med small-talk er ikke det nødvendigvis en invitt til å kun snakke om været resten av kvelden. Det der tar vi i en annen forbindelse. 

2 liker  
Kommentar #34

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Bare mine tanker!

Publisert nesten 2 år siden

Hun ER folkevalgt. Folk forventer at hun skal gjøre en jobb og hun er selv ansatt og kommer ikke til å forsvinne. Først hadde vi G.W Bush så var vi innom Obama (som du sikkert liker), men så ble det bare enda verre.


Ok vi ser krefter i verden som krever at ting skjer. Ikke feige politikere.


Siv Jensen bygger parti og allianser litt etter litt. Som Nehamja bygget opp muren med hammer i en hånd og våpen i den andre. Hun er god!


Det holder ikke lenger å ha politkkere som bare mener "det rette" i et komplekst samfunn som vi har i dag. Folk kommer ikke til å tolerere at ting ikke virker.


Da må vi velge våre kamper. Er det å felle Listhaug det som hjelper verdensfreden mest? Siv Jensen og Erna er jo også råbra politikkere! Og de er jo kvinner! Blir ikke vi kristne anklaget for å være patrialkise? Her er det ikke koherens i venstresidens argumenter.


Det er noe som heter å gjøre hendene sine skitne! Det betyr å ta tak. Det er egentlig ikke en dårlig ting det betyr å ta ansvar. Noen må reise de vanskelige spørsmålene.


Nei! Jeg ser meg ikke blind på Listahug. Hennes spesielaitet er å ta de gode diskusjonene. 


Hun har løftet debatten om b.la. barneovergrep. Dette er veldig viktig. 


Så kan en beskylde meg for å tenke populistisk at jeg tilpasser meningene mine til hva folket til enhvertid mener. Men Jeg mener alle er "litt" populister UANSETT hvis man er i politikker yrke.


Så dere som er motstandere må vurdere: Er det beste jeg kan gjøre med livet mitt å kjempe mot Listhaug? Hvis ja! Da mener jeg isåfall dere gjør vondt verre, hvis dere ikke klare å avsette henne helt som politikker. Fordi folk kommer bare til å tolke alle angrep som feiler på henne som at HUN LIKEVELL HADDE RETT.


Venstrepopulisme kan faktisk dytte mennesker inn i Høyreesktreme, fordi politkken opfattes som et SVIK. Og urealistisk.


Så her må man finne en ballanse.

Kommentar #35

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

jeg har egentlig ikke så veldig mange "egne" meniger om henne. Men siden voksne mennesker fritt uttaller seg, pleier jo barna (Og vi som er de litt eldre barna hehe), immiterer jo gjerne de eldre.

 

Hvis hiun går ut mot fasten er jeg UENIG! Fordi jeg synes det er bra at mennesker går inn i religion og dette er en god ting. Jeg synes heller det bør forutsettes at folk ha en religion og deretter prøve å forutse problemer og forebyggning og dialog.

 

Det er en god ting at de har en religion og tror på GUD.

 

EID BARAK

Kommentar #36

Per Steinar Runde

221 innlegg  2476 kommentarer

Ein glimrande kommentar

Publisert nesten 2 år siden

Gå ikkje til Aftenposten eller andre aviser for den beste, mest grundige og sakssvarande kommentaren i denne saka. Les han her: 

https://www.document.no/2018/06/20/listhaug-st-halvardshjemmet-og-stanghelles-metode/

5 liker  
Kommentar #37

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Jeg har langt større tillit til de media du anklager enn til det nettstedet du viser til. Da jeg googlet på "fornuft frihet document," ble jeg aldeles ikke overbevist om at det der formidles troverdige analyser og av aktuelle samfunnssaker.

3 liker  
Kommentar #38

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Strengelek

Publisert nesten 2 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.

I stedet for å gå i full beredskapsmodus kunne derfor pressen tatt en pust i bakken og stilt seg selv spørsmålet: Hvilke strenger skal vi spille på – for at Listhaugs tilhengere skal låne øre til oss?

Det enkleste er ofte det beste:  Velge sannhet i liv og lære. "Helliggjørelse." Gudstro.

Det kan synes som at konflikten mellom Letfistene (pr.def NRK) og Rights, handler om hvorvidt Staten skal garantere for individet og i hvilken grad. Versus å lære individet opp til å ha samt ta eget ansvar og gi rom for private valg.  
Leftistene ser ut til å tro at menensker i seg selv vil velge det gode - når det røyner på.  Mens Høyresiden har en realistisk tilnæring som skjønner at slik er det ikke, og samtidig tenker langsiktig om individuell ansvarliggjøring. Samt rommer Gudsperspektivet og forsøker ikke å kvele ånden eller utslokke lyset.
Stor eller liten stat.
Lite eller mye frihet til egne valg.
Jo større stat, dess mindre idólogisk spillerom eller penger til frie valg.

Dypest sett handler det om en ateistisk eller teistisk forankring. Evolusjons- og dokumnentasjonslæren. Versus Intelligent Design og forebyggende i liv og lære.

Leftistene
setter sin lit til Staten og forkaster en indre åndskraft med ansvarlighet overfor en Gud som attpåtil er både Hellig og sann, og som kjenner hjertets dyp og de skjulte feige krumspring som mennesker naturlig sett kan velge å gjøre.  Dette "vil ikke" Leftistene.  Derfor må de ha en omfattende og sterk Stat istedet som kan melkesetter ønske, samtidig i nøden manipuleres ved behov. Flexiforhold til sannhet i verste fall.  Deri ligger striden.

Høyresiden
har tradisjonelt stått for utdanning og kultivering av individets indre menneske med en Far "som del av familien".  Dette igjen som kilden til at man ikke trenger så stor en stat/ ytre politistat.
Mennesket er rett og slett når det røyner på ikke alltid verd sin vekt i gull. Og derfor trenger vi også en Sønn og Golgataveien, samt Guds Ånd "til innpust."

Leftistene er gjerne arketypiske Ismaelitter/ og tilhengere av palestinisme-fordelingsønsker, mens Høyresiden ser et behov og setter igang med å omarbeide ørkenen til oase/israelisme-vannings og irrigasjonsanlegg for hver og en plante. Effektiv forretningskonsept og -drift.  Innovasjon og med skapelse hånd i hånd.
Se på MØ-konflikten.
 
Er det misunnelse dypest sett det handler om; jødisk/kristen kreativitet versus arabiske omfordelte privilegier på ferden? Der Guds Ånd versus (Engle)kunnskap ofte utgjør forskjellen, i det store og hele og i det lange løp? Pakter på godt og vondt - skal man tro Bibelen og Wikishia/blackstone.
Ismalisme innebærer at andre skal underkaste seg.  Ikke ulikt under en "ateisme"/"stat"/ "enhet"/"klan" styrt og definert av dem selv.
Judeokristen tro innebærer gjerne et idéologisk valg om å lære mennesker ikke å spise fisk, men å fiske den selv.
PragerU:
https://www.youtube.com/watch?v=yfN2IvnIA4M
https://www.youtube.com/watch?v=RH_W31qc9lw&feature=share

 

2 liker  
Kommentar #39

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig med Arne Danielsen at hun har gjort en nyttig/viktig jobb til tider. Men noe er viktigere enn sakene, det er anstendigheten, sannheten og ærligheten. Her har jeg nå etterhvert mistet tiltroen til Listhaug. Du må gjerne innvende at det gjelder andre politikere også, men det unnskylder ingenting. 

Jeg synes hele kommentaren din var veldig fin og jeg er langt på vei enig. Jeg har tenkt mye på `ytringsfriheten` i det siste pga sosiale medier og meldinger som kommer fra folk derfra om at de blir utestengt og får slettet innlegg. Det virker for meg som at ytringer av type de Listhaug ofte kommer med har lett for å bli klaget inn med begrunnelse om hatytringer, f.eks. Nå har jeg hørt at noen påstår at hennes siste post som her diskuteres både er løgnaktig og legger til rette for hat. Men hennes post er vel ikke klaget inn av noen? En kan klage ved å vise til `hatprat`, i dette tilfelle mot en folkegruppe, romfolk. Jeg vet at satirikeren Thomas Knarvik (Hebdo) ofte blir utestengt og jeg hørte også nå at Eva Thommassen (pro-syria aktivist) også er (permanent) utestengt. Felles for disse er at de blander inn ting som kan tolkes i feil retning og som kan inneholde usannheter. Men en skulle tro det var verre at en politiker drev med slikt enn enkeltpersoner som ikke har posisjoner. Men førstnevnte blir nok aldri klaget inn til fb. Men meninger er jo ofte sånn. Personlige meninger - kan de være sanne hele tiden? Nei. Og da er vi litt over i reaksjonsytringer. Jeg tenker at Listhaugs virke, spesielt på det sosiale mediet fb, handler mye om å reagere. Formen på dette, korte poster med utropstegn bak er en typisk reaksjon på noe. Reaksjoner er ofte usaklige. Men det finnes ofte et eller flere poenger likevel. St. Halvardshjemmet var en suksehistorie, kirkens bymisjon kunne drevet 2 år til, men kommunen sa nei - Inga Marthe Thorkildsen har beklaget flytteprosessen, nok fordi den menneskelige faktoren i dette ble oversett. En kunne derfor planlagt nedleggingen på en annen måte - og over flere år - men kommunen ville ikke det. Ville helst bare gjøre det fort. Derfor kom det klager, og Listhaugs reaksjon kommer derfor ikke ut av ingenting. 

Er det viktig at folk viser reaksjoner i samfunnet vårt? Eller mener vi at det må unngås og at det ikke passer seg? Mener vi at hvis folk gir verbalt uttrykk for frustrasjon, så skal de miste jobben sin? De fleste av oss kjenner igjen en reaksjon og man bør nesten ta det for det det er. Listhaug ser ut til å mene at krav om bad på hvert rom ikke må omfatte de som allerede trives på sitt sykehjem (noe det virker som alle mediefolk mener at det må gjøre) + at hun ikke støtter det å gi overnattinger til en gruppe folk - slik hun ser det. 

 

1 liker  
Kommentar #40

Per Steinar Runde

221 innlegg  2476 kommentarer

Kva meiner du om artikkelen eg viste til?

Publisert nesten 2 år siden

Eg viste til ein konkret artikkel av høgskulelektor Anders Ulstein, son til krigshelten, journalisten og forfattaren Ragnar Ulstein. Kva synest du om det han skriv? Er han sakleg, skriv han sant og har han eit poeng?

1 liker  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2881 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1895 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1468 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1027 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 813 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere